Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Gruvdrift

Index Gruvdrift

Snitt genom en underjordsbrytning En gruva är en plats där man bryter malm och mineral.

44 relationer: Ackumulatorlok, Ammoniak, Anrikning, Dagbrott, Djuphavsgruvdrift, Dynamit, Eld, Ellok, Falu koppargruva, Förman, Filippinerna, Flotation, Grundvatten, Gruvdrift i Sverige (historisk), Gruvdrift i Sverige (pågående), Gruvlastmaskin, Gruvor i Sverige (lista), Gruvschakt, Inspektor, Kiirunavaara, Kol (bränsle), Krut, Kvarn, Latinamerika, Lave, Malm, Mineral, Nitroglycerin, Pelletsverk, Pelletter, PH, Sala, Sala silvergruva, Sandvik AB, Slig, Smältverk, Specifik vikt, Stenkross, Stubintråd, Swaziland, Thomas Newcomen, Tillmakning, Tryckluftslok, Varp (malm).

Ackumulatorlok

Ett ackumulatorlok är ett lok som drivs av elmotorer som får ström från ackumulatorer.

Ny!!: Gruvdrift och Ackumulatorlok · Se mer »

Ammoniak

Ammoniak, är en kemisk förening av väte och kväve med formeln NH3.

Ny!!: Gruvdrift och Ammoniak · Se mer »

Anrikning

Kross- och anrikningsverket för Tuna-Hästbergs gruva (nedlagd sedan 1968). Anrikning (av tyska Anreicherung) är separering av olika ämnen i en blandning eller lösning för att öka koncentrationen av ett specifikt ämne eller av en isotop av ett grundämne, t.ex.

Ny!!: Gruvdrift och Anrikning · Se mer »

Dagbrott

I ett dagbrott bryts malm, industrimineral, torv, brunkol eller byggnadssten direkt vid jordytan istället för att tunnlar grävs under jord.

Ny!!: Gruvdrift och Dagbrott · Se mer »

Djuphavsgruvdrift

USNS Glomar Explorer var ursprungligen byggd för att bärga en förlist sovjetisk ubåt, men byggdes sedan om för djuphavsgruvdrift. Djuphavsgruvdrift är en relativt ny framskaffningsprocess som sker på havsbottnen.

Ny!!: Gruvdrift och Djuphavsgruvdrift · Se mer »

Dynamit

Dynamit (från grekiskans dynamis, "kraft") är en klass av sprängämnen, med degartad konsistens, och består av nitroglycerin blandat med andra ämnen, bland annat kiselgur som är till för att suga upp nitroglycerinet.

Ny!!: Gruvdrift och Dynamit · Se mer »

Eld

Eld. Börjar matoljan brinna kan man enkelt kväva elden med ett kastrullock, försöker man släcka den med vatten blir det lätt som på bilden. Matoljan håller en hög temperatur, vatten sjunker ner i oljan och blir ånga och sprider snabbt brinnande olja. På bilden ser man behållaren med ungefär en liter olja som brandmannen häller cirka en liter vatten på. Eld är det fenomen som uppstår när en gas genomgår en koncentrationsstyrd, exoterm, kemisk reaktion som inbegriper oxidation (förbränning) av ett brännbart ämne, i tekniska sammanhang benämnt bränsle.

Ny!!: Gruvdrift och Eld · Se mer »

Ellok

typ Du från 1925 i Malmö. Detta lok är bevarat på Kristianstads järnvägsmuseum. Ett smalspårirgt ellok vid stationen ''Bevers'' i Schweiz (1908). Ellok, elektrolok, eller elektriskt lokomotiv är ett dragfordon för tåg, drivet av elektricitet tillförd längs järnvägsspåret med kontaktledning eller strömskena.

Ny!!: Gruvdrift och Ellok · Se mer »

Falu koppargruva

1288 års bytesbrev, genom vilket biskop Peter i Västerås återförvärvar en åttondel i Tiskasjöberg, det vill säga Kopparberget. Falu gruva är en tidigare koppargruva belägen cirka en kilometer sydväst om Faluns centrala delar.

Ny!!: Gruvdrift och Falu koppargruva · Se mer »

Förman

Förman kan avse en rad olika positioner i en ledande ställning.

Ny!!: Gruvdrift och Förman · Se mer »

Filippinerna

Filippinerna (Pilipinas), formellt Republiken Filippinerna, (Republika ng Pilipinas), är ett land i Sydostasien i västra Stilla havet.

Ny!!: Gruvdrift och Filippinerna · Se mer »

Flotation

Flotation är en kemisk process för att separera hydrofoba material från hydrofila, som används bland annat till att rena dricksvatten och anrikning av malm.

Ny!!: Gruvdrift och Flotation · Se mer »

Grundvatten

Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen.

Ny!!: Gruvdrift och Grundvatten · Se mer »

Gruvdrift i Sverige (historisk)

Gruvdrift har pågått länge i Sverige.

Ny!!: Gruvdrift och Gruvdrift i Sverige (historisk) · Se mer »

Gruvdrift i Sverige (pågående)

Pågående gruvdrift i Sverige sker i 15 gruvor för metallutvinning samt i cirka 40 täkter för produktion av industrimineraler.

Ny!!: Gruvdrift och Gruvdrift i Sverige (pågående) · Se mer »

Gruvlastmaskin

Gruvlastmaskin LH517 från Sandvik AB Gruvlastmaskin är en särskild typ av hjullastare avsedd för lastning av bergmassor inom tunneldrivning och gruvdrift under jord med hjälp av skopa.

Ny!!: Gruvdrift och Gruvlastmaskin · Se mer »

Gruvor i Sverige (lista)

Denna lista innehåller ett urval av olika gruvor i Sverige.

Ny!!: Gruvdrift och Gruvor i Sverige (lista) · Se mer »

Gruvschakt

Gruvschakt är en avgränsad hålighet i marken, oftast sprängd i berg.

Ny!!: Gruvdrift och Gruvschakt · Se mer »

Inspektor

Inspektor eller Inspector (uttal: in'spektor) är hos studentnationerna i Helsingfors, Lund och i Uppsala titeln på nationens överhuvud.

Ny!!: Gruvdrift och Inspektor · Se mer »

Kiirunavaara

Kiirunavaara eller Kirunavaara (nordsamiska Gironvárri, meänkieli Kierunavaara) är ett fjäll som ligger i Kiruna kommun och innehöll en av världens största kända sammanhängande kroppar av järnmalm.

Ny!!: Gruvdrift och Kiirunavaara · Se mer »

Kol (bränsle)

'''Stenkol''' '''Träkol''' '''Ett representativt exempel på en kemisk strukturformel för stenkol.''' Varje hörn representerar en kolatom (C), hexagon med ring betyder aromatisk ring. Ju större andel sammanhängande aromatiska ringar, desto hårdare och mer likt grafit är kolet. Kol är en beteckning på ett antal bränslen i fast form, varav flera är naturligen förekommande fossila bränslen.

Ny!!: Gruvdrift och Kol (bränsle) · Se mer »

Krut

Krut Krut är ett samlingsnamn på olika explosivämnen med egenskapen att kunna brinna (och därigenom utveckla gaser) i slutna utrymmen utan yttre tillförsel av syre/oxidationsmedel.

Ny!!: Gruvdrift och Krut · Se mer »

Kvarn

Vattenkvarn Kvarnsten i Kvarnvikens kvarn, september 2017 Landsnora kvarn i Sollentuna kommun. Kvarn, på skånska och blekingska även benämnt mölla eller mölle, kan dels åsyfta en stor eller liten maskin för malning av organiskt eller oorganiskt material till mindre kornstorlek, dels den byggnad där sådan malning utförs.

Ny!!: Gruvdrift och Kvarn · Se mer »

Latinamerika

Syd- och Nordamerika. Spansktalande länder i Latinamerika. Latinamerika är en kulturgeografisk region som består av länder i Sydamerika, Centralamerika och Nordamerika, där latinska dotterspråk (i det här fallet spanska, portugisiska och franska) talas (dock räknas inte Kanadas fransktalande provins Québec in).

Ny!!: Gruvdrift och Latinamerika · Se mer »

Lave

Gruvlave i trä vid Intrångets gruvor i Dalarna. Renström, Västerbotten 1958. Gruvlaven på Stripa gruva, från 1942 En lave eller gruvlave är överbyggnaden till ett gruvschakt och inrymmer gruvspelet.

Ny!!: Gruvdrift och Lave · Se mer »

Malm

Järnmalm från Ukraina. Malm är något av de mineral, bergarter eller andra beståndsdelar av berggrunden (eller lösa jordlager) som kan användas för utvinning av metaller eller andra värdefulla ämnen.

Ny!!: Gruvdrift och Malm · Se mer »

Mineral

Exempel på några olika mineral. Kristaller av serandit, natrolit, analcim och ägerin från Mont Saint-Hilaire, Quebec, Kanada. Ett mineral är ett fast ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur.

Ny!!: Gruvdrift och Mineral · Se mer »

Nitroglycerin

Nitroglycerin (glyceryltrinitrat, propyl-1,2,3-trinitrat, C3H5(NO3)3 är en i rent tillstånd färglös, oljig och extremt explosiv kemikalie. Nitroglycerin är ytterst instabilt (både kraftfullt och lättexplosivt) och detonerar med en hastighet på cirka 8000 m/s, motsvarande c:a mach 23 vid normalt lufttryck 1013 hPa och temperatur +15 °C. Nitroglycerin är en ester bildad av salpetersyra och glycerol (glycerin är namn för både glycerol/vatten-blandning eller orent glycerol, om man skall vara korrekt). Modern kommersiell framställning sker genom nitrering av glycerol med salpetersyra som först lösts i svavelsyra. Man strävar efter att ha minimal mängd färdigtillverkat nitroglycerin på samma plats. Då tillverkningen sker kontinuerligt är det särskilt viktigt att snabbt transportera ämnet bort från fabriken. Alternativt sker tillverkning av nitroglycerinbaserade "säkra" sprängämnen på samma plats lika kontinuerligt som nitroglycerintillverkningen. Man önskar inte att lagra produkten över huvud taget. Nitroglycerin används vid tillverkning av sprängämnen, speciellt dynamit. Det är extremt explosivt, och redan vid tillverkningen finns risk för en detonation, om till exempel tillräcklig kylning ej erhålles. I sin rena form är nitroglycerin ytterst stötkänsligt, till exempel kan en fysisk stöt få den att explodera. Ett annat exempel på dess oerhörda instabilitet är att det inte får komma i kontakt med någon metall. Nitroglycerin har dålig hållbarhet och sönderfaller snart till ännu mer instabila former. Detta gör nitroglycerin mycket farlig att transportera eller använda i dess rena form. Nitroglycerin blir gult när det sönderdelas. Nitroglycerin är även ett gift, men kan i låga doser (och utblandat till c:a 1 %) vara till god hjälp vid vissa typer av akuta hjärtbesvär genom ämnets kärldilaterande egenskaper. I Sverige marknadsförs bland annat medicinen Nitromex.. Den förste som lyckades göra en sprängmedelsblandning innehållande nitroglycerin med avsevärt mindre risk för ofrivillig detonation var Alfred Nobel. Alfred Nobel lyckades blanda det mycket besvärliga nitroglycerinet med kiselgur för att sprängämnet på så vis skulle få en fast form och kraftigt förbättra dess stöttåliga egenskaper.

Ny!!: Gruvdrift och Nitroglycerin · Se mer »

Pelletsverk

Ett pelletsverk, tidigare även kallat kulsinterverk, förädlar slig till malmråvara sintrad till kulform, vilket är en bättre form för transporter och för fortsatt raffinering.

Ny!!: Gruvdrift och Pelletsverk · Se mer »

Pelletter

Träpellets för förbränning Foderpellets avsedda för hästar Pellets av uran Pelletter eller vardagligt pellets är material som pressats till små, hårda kulor eller stavar.

Ny!!: Gruvdrift och Pelletter · Se mer »

PH

pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton, det vill säga en extra H+).

Ny!!: Gruvdrift och PH · Se mer »

Sala

Sala är en tätort, som till största delen ligger i Västmanland; dock ligger området kring Norrby kyrka på östra sidan om Sagån i Uppland.

Ny!!: Gruvdrift och Sala · Se mer »

Sala silvergruva

Drottning Christinas schakt Karl XI schakt Sala silvergruva är en silverfyndighet sydväst i Sala, Västmanlands län i kontinuerlig drift från 1400-talet till 1908.

Ny!!: Gruvdrift och Sala silvergruva · Se mer »

Sandvik AB

Sandvik Aktiebolag är en global industrikoncern inom verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin, produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning.

Ny!!: Gruvdrift och Sandvik AB · Se mer »

Slig

Slig är ett finkornigt koncentrat av malm.

Ny!!: Gruvdrift och Slig · Se mer »

Smältverk

Rönnskärsverken, i slutet av 1970-talet. Smältverk, industriella metallframställare; det vill säga industriella anläggningar, där metaller utvinns genom smältning.

Ny!!: Gruvdrift och Smältverk · Se mer »

Specifik vikt

Specifik vikt (eller relativ densitet eller specifik densitet) är en dimensionslös kvantitet definierad som kvoten mellan två ämnens densiteter, och används när man är intresserad av storleksförhållandet mellan densiteter snarare än absoluta värden.

Ny!!: Gruvdrift och Specifik vikt · Se mer »

Stenkross

Mobil stenkross i ett stenbrott i Frankrike En stenkross är en maskin för att krossa stora stycken av sten eller malm till mindre stycken i syfte att framställa krossgrus eller möjliggöra fortsatt anrikning av malmen.

Ny!!: Gruvdrift och Stenkross · Se mer »

Stubintråd

Stubin är en brännbar tråd bestruken med pyroteknisk sats eller en rörformad ledning fylld med pyroteknisk sats eller sprängämne.

Ny!!: Gruvdrift och Stubintråd · Se mer »

Swaziland

Swaziland (siswati: eSwatini), formellt Konungariket Eswatini, ibland kallat Eswatini (siswati: Umbuso weSwatini, ungefär "Konungariket Swaziernas plats"), är en absolut monarki belägen i södra Afrika.

Ny!!: Gruvdrift och Swaziland · Se mer »

Thomas Newcomen

Thomas Newcomen, född 24 februari 1664 i Dartmouth, Devon, död 5 augusti 1729 i London, var en brittisk smed och uppfinnare.

Ny!!: Gruvdrift och Thomas Newcomen · Se mer »

Tillmakning

Tillmakning. Ur Agricola, "De Re Metallica", 1556 En gruvgång som anlades med hjälp av tillmakning, Blaafarveværket, Norge. Tillmakning.

Ny!!: Gruvdrift och Tillmakning · Se mer »

Tryckluftslok

Ett tryckluftslok är ett lok som drivs med tryckluft, som pumpas in från en yttre tryckluftskälla till en lufttank i loket.

Ny!!: Gruvdrift och Tryckluftslok · Se mer »

Varp (malm)

Varphögar vid Öster Silvbergs gruva. Varp (numera ofta benämnt gråberg) är stenstycken som kommer upp vid gruvbrytning och som inte innehåller malm eller är malmfattiga.

Ny!!: Gruvdrift och Varp (malm) · Se mer »

Omdirigerar här:

Gruv, Gruva, Gruvarbetare, Gruvarbetarna, Gruvarbete, Gruvarbetet, Gruvbolag, Gruvbrytning, Gruvby, Gruvfogde, Gruvfält, Gruvföretag, Gruvhål, Gruvindustri, Gruvnäring, Gruvor, Gruvsamhälle, Gruvstad, Gruvstöt, Kolgruvearbetare, Koppargruva, Stöt (Gruvstöt), Stöt (gruvstöt), .

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »