Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Halveringstid

Index Halveringstid

Halveringstid är den tid efter vilken en given mängd av ett ämne har minskat till hälften av sitt ursprungliga värde.

43 relationer: Absolutbelopp, Atmosfär, Atom, Atomkärna, Avogadros tal, Becquerel, Biologi, Cesium, De stora talens lag, Derivata, Determinism, Elementarpartikel, Exponentialfunktion, Fossil, Gram, Grundämne, Isotop, Kärnfysik, Kemi, Kemikalie, Kemisk förening, Kol, Kol-14-metoden, Koldioxid, Kosmiska partiklar, Läkemedel, Linjäritet, Medicin (vetenskap), Mol, Molmassa, Plutonium, Positiva tal, Radioaktivitet, Radon, Sannolikhet, Sannolikhetsteori, Stokastisk variabel, Substans, Substansmängd, Tidsperiod, Tumregel, Uran, Växt.

Absolutbelopp

Graf över absolutvärdesfunktionen för reella tal Absolutbeloppet, ibland kallat absolutvärdet eller beloppet av ett tal x betecknas |x| och är ett positivt reellt tal eller noll och kan ges den geometriska tolkningen som ett tals avstånd till origo eller 0-punkten i det fall talet kan representeras på tallinjen.

Ny!!: Halveringstid och Absolutbelopp · Se mer »

Atmosfär

En bild av Jupiters atmosfär med den stora röda fläcken. Atmosfären är det lager av blandade gaser som omger en himlakropp med tillräcklig massa för att dess gravitation ska kunna hålla den kvar under en längre tid.

Ny!!: Halveringstid och Atmosfär · Se mer »

Atom

En atom (av, átomos, "odelbar") är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper.

Ny!!: Halveringstid och Atom · Se mer »

Atomkärna

Storleksförhållandet mellan en heliumatom och dess kärna. Atomkärnan är en samling av neutroner och protoner som sitter ihop.

Ny!!: Halveringstid och Atomkärna · Se mer »

Avogadros tal

Amadeo Avogadro Avogadros tal, ofta kallad Avogadros konstant (förr även Loschmidts tal), är en fysikalisk konstant som anger antalet atomer eller molekyler i en mol av en substans.

Ny!!: Halveringstid och Avogadros tal · Se mer »

Becquerel

Becquerel, Bq, är den härledda SI-enheten för radioaktivt sönderfall som infördes 1975.

Ny!!: Halveringstid och Becquerel · Se mer »

Biologi

Insekt som pollinerar en blomma Biologi eller biovetenskap är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.

Ny!!: Halveringstid och Biologi · Se mer »

Cesium

Cesium (IUPAC: Caesium) är ett mycket reaktivt grundämne med tecknet Cs och atomnummer 55 som tillhör gruppen alkalimetaller.

Ny!!: Halveringstid och Cesium · Se mer »

De stora talens lag

De stora talens lag är en sats inom sannolikhetsteorin, som innebär att det aritmetiska medelvärdet av ett stort antal oberoende observationer av en slumpvariabel med stor sannolikhet ligger nära variabelns väntevärde.

Ny!!: Halveringstid och De stora talens lag · Se mer »

Derivata

Inom matematiken är en derivata en funktion som anger förändringshastigheten hos en annan känd funktion.

Ny!!: Halveringstid och Derivata · Se mer »

Determinism

Determinism är ett begrepp som används inom bland annat filosofi, matematik och områden där matematik tillämpas, och som innebär att något är förutbestämt.

Ny!!: Halveringstid och Determinism · Se mer »

Elementarpartikel

Standardmodellens elementarpartiklar. Elementarpartiklar är materiens minsta beståndsdelar.

Ny!!: Halveringstid och Elementarpartikel · Se mer »

Exponentialfunktion

Exponentialfunktioner är en klass av matematiska funktioner som kännetecknas av att funktionsvärdets ändringstakt är proportionell mot funktionsvärdet.

Ny!!: Halveringstid och Exponentialfunktion · Se mer »

Fossil

Fossil. Fossil (av latin fossus, "uppgrävd") är djur- eller växtdelar som bevarats i typer av sediment eller sedimentära bergarter.

Ny!!: Halveringstid och Fossil · Se mer »

Gram

Gram (SI-symbol: g) är en massenhet.

Ny!!: Halveringstid och Gram · Se mer »

Grundämne

Guld är ett grundämne. Grundämne är en substans där alla atomer har samma antal protoner i atomkärnan.

Ny!!: Halveringstid och Grundämne · Se mer »

Isotop

En nuklidkarta. Isotoper är varianter av atomer med olika antal neutroner av ett och samma grundämne.

Ny!!: Halveringstid och Isotop · Se mer »

Kärnfysik

Alla kända nuklider och deras halveringstider. I grafen är y-axeln totala antalet neutroner (N) och x-axeln är antalet protoner (Z) i nukliden. Kärnfysik är den del av fysiken som berör atomkärnorna, deras beståndsdelar, struktur, dynamik och de krafter som verkar på och inom dem.

Ny!!: Halveringstid och Kärnfysik · Se mer »

Kemi

kemiska reaktioner. substansers interaktioner och de energimängder som därvid omsätts. Kemi (arabiska: كيمياء latin: chem (kēme), ordets etymologi är dock omtvistad) är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.

Ny!!: Halveringstid och Kemi · Se mer »

Kemikalie

Burkar med kemikalier. Reaktion mellan kemikalierna ammoniak och saltsyra. En kemikalie är, enligt Svenska Kemisamfundets nomenklaturutskott 2001, ett makroskopiskt homogent grundämne eller kemisk förening då det appliceras i en industriell eller kommersiell process.

Ny!!: Halveringstid och Kemikalie · Se mer »

Kemisk förening

En kemisk förening är ett ämne som består av två eller flera olika grundämnen som är kemiskt bundna till varandra i bestämda massproportioner.

Ny!!: Halveringstid och Kemisk förening · Se mer »

Kol

Kol är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6.

Ny!!: Halveringstid och Kol · Se mer »

Kol-14-metoden

C14-metoden (kol-14-metoden, radiokolmetoden eller C14-datering) är en radiometrisk dateringsmetod som utvecklades i slutet av 1940-talet av professor Willard Frank Libby.

Ny!!: Halveringstid och Kol-14-metoden · Se mer »

Koldioxid

Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets aggregationstillstånd beror av temperatur och tryck. I fasdiagrammet kan man se att koldioxid vid en atmosfärs tryck sublimerar mellan gas och fast fas. Flytande koldioxid kan därför bara finnas på stora djup. Koldioxid, kemisk formel CO2, är vid rumstemperatur en färglös gas.

Ny!!: Halveringstid och Koldioxid · Se mer »

Kosmiska partiklar

De kosmiska partiklarnas flöde som funktion av energi. Kosmiska partiklar, kosmisk strålning, atomära och subatomära partiklar som rör sig genom universum i hastigheter nära ljusets hastighet.

Ny!!: Halveringstid och Kosmiska partiklar · Se mer »

Läkemedel

kapslar. Läkemedel, farmaka, eller i dagligt tal "medicin", definieras av läkemedelslagen som varor med syfte "att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte" (SFS 1992:859).

Ny!!: Halveringstid och Läkemedel · Se mer »

Linjäritet

Linjäritet eller linearitet är en avledning av linjär eller lineär (av latinets linearis, av linea; 'tråd av linne') och avser något som kan beskrivas med en rät linje.

Ny!!: Halveringstid och Linjäritet · Se mer »

Medicin (vetenskap)

grekisk symbol för läkekonsten. Används av otaliga medicinska institutioner världen över. Medicin eller biomedicin är den vetenskap och praktik som ägnar sig åt att förhindra, diagnostisera och behandla sjukdomar, samt att upprätthålla mänsklig hälsa och att undvika död.

Ny!!: Halveringstid och Medicin (vetenskap) · Se mer »

Mol

Mol är SI-enheten för substansmängd.

Ny!!: Halveringstid och Mol · Se mer »

Molmassa

Molmassa är en storhet som betecknar massan av ett grundämne eller kemisk förening delad på dess substansmängd.

Ny!!: Halveringstid och Molmassa · Se mer »

Plutonium

Plutonium (Pu) är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktinoiderna och är en silvervit metall.

Ny!!: Halveringstid och Plutonium · Se mer »

Positiva tal

Positiva tal kallas inom matematiken sådana tal som är strikt större än talet noll (0).

Ny!!: Halveringstid och Positiva tal · Se mer »

Radioaktivitet

Radioaktivitet är ett fysikaliskt fenomen där atomkärnor spontant omvandlas till andra typer av kärnor samtidigt som de avger joniserande strålning.

Ny!!: Halveringstid och Radioaktivitet · Se mer »

Radon

Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas, med beteckning Rn och atomnummer 86.

Ny!!: Halveringstid och Radon · Se mer »

Sannolikhet

Sannolikhet (även probabilitet) är, i strikt bemärkelse, ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar.

Ny!!: Halveringstid och Sannolikhet · Se mer »

Sannolikhetsteori

tärningskast är en stokastisk variabel som studeras i sannolikhetsteori. Sannolikhetsteorin är en matematisk lära som innehåller olika metoder att beskriva och räkna slumpmässiga händelser.

Ny!!: Halveringstid och Sannolikhetsteori · Se mer »

Stokastisk variabel

En stokastisk variabel (eller slumpvariabel) är ett matematiskt objekt som är avsett att beskriva något som påverkas av slumpen.

Ny!!: Halveringstid och Stokastisk variabel · Se mer »

Substans

Substans är inom naturvetenskap en samling materia.

Ny!!: Halveringstid och Substans · Se mer »

Substansmängd

Substansmängd (tidigare kallad ämnesmängd) är en grundstorhet, som anger ett antal av mer eller mindre reella partiklar eller kroppar, till exempel molekyler, elektroner, fotoner eller enhetsceller i en kristall (se kristallstruktur).

Ny!!: Halveringstid och Substansmängd · Se mer »

Tidsperiod

En bild av en solförmörkelse. Bildens exponeringar är gjorda med ett intervall på tre minuter. En tidsperiod (eller ett tidsintervall) är ett avstånd mellan två punkter (händelser) i tiden.

Ny!!: Halveringstid och Tidsperiod · Se mer »

Tumregel

Tumregel syftar på en regel, ett tillvägagångssätt eller ett samband som gäller ungefärligen.

Ny!!: Halveringstid och Tumregel · Se mer »

Uran

Uran är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna.

Ny!!: Halveringstid och Uran · Se mer »

Växt

Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken.

Ny!!: Halveringstid och Växt · Se mer »

Omdirigerar här:

T0,5, T1/2.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »