Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Handelsbolag

Index Handelsbolag

Handelsbolag drivs av två eller flera delägare (bolagsmän).

17 relationer: Aktie, Avtal, Bolagsverket, Delägare, Enkelt bolag, Faktura, Fastighetsskatt, Företag, Fordringsägare, Fysisk person, Juridisk person, Kommanditbolag, Komplementär, Mervärdesskatt, Offentlighetsprincipen, Skuld (ekonomi), Solidariskt ansvar.

Aktie

Aktiebrev för 1/8 aktie i gruvan i Tiskasjöberg, senare Stora Kopparberg och mer känt som Falu koppargruva, daterad 16 juni 1288. Företaget lever vidare idag genom Stora Enso. En aktie är en andel i ett aktiebolag, som motsvarar en kapitalinsats från ägaren, och som bildar bolagets aktiekapital.

Ny!!: Handelsbolag och Aktie · Se mer »

Avtal

Ett avtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra.

Ny!!: Handelsbolag och Avtal · Se mer »

Bolagsverket

Bolagsverket är en avgiftsfinansierad svensk statlig myndighet som huvudsakligen hanterar registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, såsom ändring av adress och byte av styrelse och revisorer.

Ny!!: Handelsbolag och Bolagsverket · Se mer »

Delägare

En delägare eller en partner är en person som äger en andel av exempelvis ett företag.

Ny!!: Handelsbolag och Delägare · Se mer »

Enkelt bolag

Ett enkelt bolag bildas när två eller flera personer avtalar om att samarbeta i bolag.

Ny!!: Handelsbolag och Enkelt bolag · Se mer »

Faktura

En faktura eller räkning är ett bokföringsverifikat, momsredovisningsunderlag och ett skriftligt krav på betalning genom vilket fordringsägaren (borgenären) kräver betalt från den betalningsskyldige (gäldenären).

Ny!!: Handelsbolag och Faktura · Se mer »

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt är en skatt som utgår på innehavet av en fastighet.

Ny!!: Handelsbolag och Fastighetsskatt · Se mer »

Företag

Ett företag kan bestå av en liten eller större organisation som har en viss mängd resurser som den samordnar.

Ny!!: Handelsbolag och Företag · Se mer »

Fordringsägare

Fordringsägare är en teaterpjäs av August Strindberg, skriven 1888–1889.

Ny!!: Handelsbolag och Fordringsägare · Se mer »

Fysisk person

Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa, till skillnad från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag, en förening eller en fysisk persons dödsbo.

Ny!!: Handelsbolag och Fysisk person · Se mer »

Juridisk person

Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.

Ny!!: Handelsbolag och Juridisk person · Se mer »

Kommanditbolag

Kommanditbolag (kan förkortas KB) är en bolagsform där två olika typer av delägare förekommer: sådana med begränsat ekonomiskt ansvar ("kommanditdelägare" eller "tyst bolagsman") respektive minst en med obegränsat ekonomiskt ansvar (komplementär eller "ansvarig bolagsman").

Ny!!: Handelsbolag och Kommanditbolag · Se mer »

Komplementär

Komplementär är en fysisk person eller juridisk person som ansvarar för ett kommanditbolags samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar.

Ny!!: Handelsbolag och Komplementär · Se mer »

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt (mervärdeskatt), meromsättningsskatt, mervärdesomsättningsskatt (moms) och omsättningsskatt är konsumtionsskatter, alltså skatter som i sista hand betalas i samband med inköp för konsumtion.

Ny!!: Handelsbolag och Mervärdesskatt · Se mer »

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden (förhandlingsoffentligheten).

Ny!!: Handelsbolag och Offentlighetsprincipen · Se mer »

Skuld (ekonomi)

En skuld är i ekonomi en legal förbindelse att gäldenär betala en summa pengar till borgenär som äger fordran, ofta inom visst datum, förfallodagen.

Ny!!: Handelsbolag och Skuld (ekonomi) · Se mer »

Solidariskt ansvar

Att vara solidariskt ansvarig eller solidariskt betalningsansvarig innebär att man svarar för en skuld "en för alla, alla för en".

Ny!!: Handelsbolag och Solidariskt ansvar · Se mer »

Omdirigerar här:

Öppet bolag.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »