Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Historia

Index Historia

De historiska källornas typologi. Historia (eller historievetenskap) är en vetenskaplig disciplin inom det humanistiska fältet.

63 relationer: Ack Värmeland, du sköna, Amatörforskare, Anders Fryxell, Arkeologi, Carl Gustaf Malmström, Clas Theodor Odhner, Curt Weibull, Disciplin, Drottning Kristina, Ekonomisk historia, Epok (geologi), Erik Gustaf Geijer, Etnisk grupp, Forskarutbildning, Fragment (musikalbum), Franska revolutionen, Fredrik Ferdinand Carlson, Genushistoria, Geografi, Grekiska, H.G. Wells, Harald Hjärne, Herodotos, Historiebruk, Historiesyn, Historiker, Historiografi, Historisk metod, Historisk tidskrift, Humanism, Idéhistoria, Jordbrukets historia, Källkritik, Källmaterial, Kulturhistoria, Kyrkohistoria, Lauritz Weibull, Leopold von Ranke, Logografer, Marinhistoria, Människa, Militärhistoria, Myt, Nation, Objektivitet, Observation, Politisk historia, Populärhistoria, Positivism, Religionshistoria, ..., Scandia (tidskrift), Socialhistoria, Svea Rikes häfder, Svenska Akademien, Svenska folkets historia, Svenska historiska föreningen, Sveriges historia, Tideräkning, Utbildningsminister, Vetenskap, Will Durant, 1789, 1800-talet. Förläng index (13 mer) »

Ack Värmeland, du sköna

Ack Värmeland, du sköna, även Värmlandssången eller Värmlandsvisan, är en svensk sång från år 1822, baserad på en traditionell folkmelodi, och med text av Anders Fryxell och Fredrik August Dahlgren.

Ny!!: Historia och Ack Värmeland, du sköna · Se mer »

Amatörforskare

En amatörforskare eller privatforskare är en person som bedriver amatörforskning eller privatforskning, det vill säga en icke yrkesmässig utövare av forskning inom ett visst ämne, utan finansiering, institutionstillhörighet eller forskarexamen.

Ny!!: Historia och Amatörforskare · Se mer »

Anders Fryxell

Anders Fryxell, född 7 februari 1795 i Edsleskog i Dalsland, död 21 mars 1881 i Stockholm, var en svensk präst, historiker och skolman.

Ny!!: Historia och Anders Fryxell · Se mer »

Arkeologi

Utgrävning i Sheffield, England. Arkeologi (av grek. archaiologia "fornkunskap", av archaios "urgammal", "forntida"), kunskapen om människans förhistoria, alltså den tid där det inte finns skriven text att tillgå.

Ny!!: Historia och Arkeologi · Se mer »

Carl Gustaf Malmström

Carl Gustaf Malmström, född 2 november 1822 i Tysslinge, död 12 september 1912 i Djursholm, Danderyd, var en svensk historiker, professor vid Uppsala universitet 1877–1882, ecklesiastikminister 1878–1880, riksarkivarie 1882–1887 och ledamot av Svenska Akademien från 1878.

Ny!!: Historia och Carl Gustaf Malmström · Se mer »

Clas Theodor Odhner

Clas Theodor Odhners gravvård på Norra begravningsplatsen i Solna kommun. Clas Jonas Theodor Odhner, född 17 juni 1836 i Alingsås socken, död 11 juni 1904 i Stockholm, var en svensk historiker och Sveriges riksarkivarie.

Ny!!: Historia och Clas Theodor Odhner · Se mer »

Curt Weibull

Curt Weibulls gravsten, på Norra kyrkogården i Lund Curt Hugo Johannes Weibull, född 19 augusti 1886 i Lund, död 10 november 1991 i Göteborg, var en svensk historiker, professor vid Göteborgs högskola 1927–1953, samt dess rektor 1936–1946.

Ny!!: Historia och Curt Weibull · Se mer »

Disciplin

Disciplin (från latinets disciplina - uppfostran, handledning, som i sin tur kommer från discipulus - lärjunge, elev) uppfattas som synonymt med upprätthållande av ordning och regelföljande.

Ny!!: Historia och Disciplin · Se mer »

Drottning Kristina

Kristina Augusta (antog namnet Kristina Alexandra sedan 1655), född 18 december 1626 i Stockholm i Sverige, död 19 april 1689 i Rom i Italien, var drottning av Sverige i egen rätt från 1632 till 1654, regerande från 1644.

Ny!!: Historia och Drottning Kristina · Se mer »

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia är en vetenskap som studerar ekonomiska fenomen under olika historiska epoker.

Ny!!: Historia och Ekonomisk historia · Se mer »

Epok (geologi)

En geologisk epok är en tidsenhet som används inom den geokronologin för att definiera delar i den geologiska tidsskalan.

Ny!!: Historia och Epok (geologi) · Se mer »

Erik Gustaf Geijer

Erik Gustaf Geijer, född 12 januari 1783 på Ransäters bruk i Värmland, död 23 april 1847 i Stockholm, var en svensk författare, poet, filosof, historiker och tonsättare.

Ny!!: Historia och Erik Gustaf Geijer · Se mer »

Etnisk grupp

En etnisk grupp (från grekiskans ethnos, 'folk') är en grupp människor med samhörighet och gemensam historia.

Ny!!: Historia och Etnisk grupp · Se mer »

Forskarutbildning

Forskarutbildning, universitetsutbildning som syftar till licentiat- eller doktorsexamen eller motsvarande.

Ny!!: Historia och Forskarutbildning · Se mer »

Fragment (musikalbum)

Fragment är en cd med Den akademiska damkören Linnea och Linköpings Akademiska Orkester.

Ny!!: Historia och Fragment (musikalbum) · Se mer »

Franska revolutionen

Franska revolutionen (Révolution française) inleddes med stormningen av Bastiljen den 14 juli (numera Frankrikes nationaldag) 1789 och avslutades med Napoleon Bonapartes statskupp 1799, Brumairekuppen.

Ny!!: Historia och Franska revolutionen · Se mer »

Fredrik Ferdinand Carlson

Fredrik Ferdinand Carlson, född 13 juni 1811 i Alsike församling, Stockholms län, död 18 mars 1887 i Hedvig Eleonora församling, Stockholms stad, var en svensk historiker och politiker; professor i historia vid Uppsala universitet 1849–1876, ledamot av Svenska Akademien från 1859, samt ecklesiastikminister 1863–1870 och 1875–1878.

Ny!!: Historia och Fredrik Ferdinand Carlson · Se mer »

Genushistoria

Genushistoria, den del av historievetenskapen som studerar kön som social konstruktion.

Ny!!: Historia och Genushistoria · Se mer »

Geografi

Världskarta Geografi är den vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden.

Ny!!: Historia och Geografi · Se mer »

Grekiska

Grekiska (klassisk grekiska: ἑλληνική, hellēnikḗ; nygrekiska: ελληνικά, elliniká) utgör en egen gren av de indoeuropeiska språken.

Ny!!: Historia och Grekiska · Se mer »

H.G. Wells

Herbert George Wells, född 21 september 1866 i Bromley i sydöstra London, död 13 augusti 1946 i London, var en brittisk science fiction-författare samt framstående medlem av the Fabian Society.

Ny!!: Historia och H.G. Wells · Se mer »

Harald Hjärne

Harald Gabriel Hjärne, född 2 maj 1848 i Kyrketorps församling, Skaraborgs län, död 6 januari 1922 i Uppsala församling, var en svensk historiker, politiker, samt medlem av Svenska akademien.

Ny!!: Historia och Harald Hjärne · Se mer »

Herodotos

Byst föreställande Herodotos. Romersk kopia av grekiskt original från 300-talet f.Kr. Herodotos, född 484 f.Kr. i Halikarnassos (dagens Bodrum) i Mindre Asien (nuvarande Turkiet), död 425 f.Kr. i en grekisk koloni i Kalabrien, i den sydvästra delen av Apenninska halvön (dagens Italien) vid cirka 60 års ålder, var en grekisk historiker som tillhörde kretsen runt Perikles i Aten.

Ny!!: Historia och Herodotos · Se mer »

Historiebruk

Historiebruk är personers och institutioners användande av historiska kunskaper i sin kommunikation.

Ny!!: Historia och Historiebruk · Se mer »

Historiesyn

Historiesyn är ett annat ord för historiskt tolkningsperspektiv, det vill säga en specifik syn på vilka drivkrafter som är avgörande för ekonomiska, politiska och sociala samhällsförändringar under olika tidsepoker.

Ny!!: Historia och Historiesyn · Se mer »

Historiker

En historiker är en forskare som studerar mänsklighetens förflutna genom att granska och analysera äldre texter och bilder.

Ny!!: Historia och Historiker · Se mer »

Historiografi

Historiografi är en term som i huvudsak betecknar den vetenskapliga analysen av historieforskningen och historieförmedlingen.

Ny!!: Historia och Historiografi · Se mer »

Historisk metod

Historisk metod är det sätt på vilket vetenskaplig forskning bedrivs inom den historiska disciplinen.

Ny!!: Historia och Historisk metod · Se mer »

Historisk tidskrift

Historisk tidskrift är en fackvetenskaplig tidskrift om historia och ekonomisk historia som sedan 1881 utges av Svenska historiska föreningen.

Ny!!: Historia och Historisk tidskrift · Se mer »

Humanism

Humanism (från italienska umanista → umano, "mänsklig", jämför latin humanus, "mänsklig") är en idéströmning – vanligen andlig eller kulturell – som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt.

Ny!!: Historia och Humanism · Se mer »

Idéhistoria

Idéhistoria eller lärdomshistoria är ett akademiskt ämne som i första hand är en nordisk företeelse, men förekommer även i andra länder, företrädesvis i Tyskland där Ideengeschichte är en del av filosofihistoria och i USA, där History of Ideas (senare också Intellectual history) har studerats sedan 1930-talet då det grundades av Arthur Lovejoy.

Ny!!: Historia och Idéhistoria · Se mer »

Jordbrukets historia

Jordbruk uppstod med början för 12 000 år sedan på flera oberoende platser: Mellanöstern, norra Kina, södra Mexiko samt Peru.

Ny!!: Historia och Jordbrukets historia · Se mer »

Källkritik

verkligen ägde rum. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.

Ny!!: Historia och Källkritik · Se mer »

Källmaterial

De historiska källornas typologi. Källmaterial är skriftligt eller muntligt material som består av samtida vittnesbörd om ett visst förhållande.

Ny!!: Historia och Källmaterial · Se mer »

Kulturhistoria

Kulturhistoria kallas vetenskapen om människans kulturella utveckling.

Ny!!: Historia och Kulturhistoria · Se mer »

Kyrkohistoria

Kyrkohistoria är en akademisk disciplin vid svenska och utländska lärosäten som studerar kristendomens och den kristna kyrkans historiska utveckling.

Ny!!: Historia och Kyrkohistoria · Se mer »

Lauritz Weibull

Lauritz Weibulls gravsten i Lund. Lauritz Ulrik Absalon Weibull, född 2 april 1873 i Lund, död 2 december 1960, historiker, professor, landsarkivarie.

Ny!!: Historia och Lauritz Weibull · Se mer »

Leopold von Ranke

Leopold von Ranke 1877. Leopold von Ranke, född 21 december 1795 i Wiehe i Thüringen (då en del av kurfurstendömet Sachsen), död 23 maj 1886 i Berlin, var en tysk historiker, professor i historia i Berlin från 1825 till 1871.

Ny!!: Historia och Leopold von Ranke · Se mer »

Logografer

Logografer (grekiska: λογογράφος, logographos) var Greklands äldsta krönikeskrivare, det vill säga grekiska historiker innan Herodotos (dock kallade Thukydides även Herodotos för logograf).

Ny!!: Historia och Logografer · Se mer »

Marinhistoria

Marinhistoria är sjöstridskrafternas historia, och alltså en gren av både sjöhistoria och militärhistoria.

Ny!!: Historia och Marinhistoria · Se mer »

Människa

Människa (Homo sapiens, den "visa människan") är ett däggdjur av släktet Homo.

Ny!!: Historia och Människa · Se mer »

Militärhistoria

Militärhistoria är det vetenskapliga studiet av historia där militärens roll studeras ur ett integrerat helhetsperspektiv och kan undersökas ur olika synvinklar (till exempel politiska, sociologiska, ekonomiska eller etnologiska).

Ny!!: Historia och Militärhistoria · Se mer »

Myt

Ordet myt har flera olika betydelser, varav den viktigaste är gamla berättelser och teman som nedskrevs först när skrivkonsten blev känd.

Ny!!: Historia och Myt · Se mer »

Nation

En nation (latin: natio, 'börd', 'härstamning', 'folk(stam)' eller 'släkte'; av nascor, 'födas') avser idag vanligen ett kollektiv av människor som förenas genom medborgarskap i en stat eller ett land, det vill säga en politiskt definierad befolkning och geopolitisk enhet.

Ny!!: Historia och Nation · Se mer »

Objektivitet

Objektivitet är inom filosofi ett centralt koncept som generellt betecknar ett sakligt och opartiskt förhållningssätt inför något.

Ny!!: Historia och Objektivitet · Se mer »

Observation

En observatör spanar på skyarna över London under slaget om Storbritannien. Sankt Pauls-katedralen i bakgrunden. Observation, detsamma som iakttagelse, uppsikt, att se och iaktta uppmärksamt, särskilt i samband med en undersökning.

Ny!!: Historia och Observation · Se mer »

Politisk historia

Politisk historia är en indelning av ämnet historia som avser studiet av samhällets ledning, makten om densamma samt dess fördelning.

Ny!!: Historia och Politisk historia · Se mer »

Populärhistoria

Populärhistoria är en genre som presenterar historia på ett underhållande och lättillgängligt sätt.

Ny!!: Historia och Populärhistoria · Se mer »

Positivism

Auguste Comte var en av de tidiga positivisterna. Positivism (fr. positivisme) är en benämning på olika filosofiska riktningar som strävat efter att grunda tänkandet på "fakta", det vill säga kunskap som baseras på sinneserfarenhet.

Ny!!: Historia och Positivism · Se mer »

Religionshistoria

Religionshistoria är en vetenskaplig disciplin som utforskar religioner ur ett historiskt perspektiv.

Ny!!: Historia och Religionshistoria · Se mer »

Scandia (tidskrift)

Scandia är en tidskrift för kritisk historisk forskning, vars första nummer utkom 1928.

Ny!!: Historia och Scandia (tidskrift) · Se mer »

Socialhistoria

Socialhistoria är en disciplin inom ämnet historia som tar inspiration från samhällsvetenskaperna för att analysera de sociala aspekterna av mänsklighetens historia.

Ny!!: Historia och Socialhistoria · Se mer »

Svea Rikes häfder

Svea Rikes häfder är en fackbok om Nordens historia av professorn i historia Erik Gustaf Geijer från 1825.

Ny!!: Historia och Svea Rikes häfder · Se mer »

Svenska Akademien

Svenska Akademien är en kunglig akademi som instiftades 1786 av Gustav III med syftet att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”.

Ny!!: Historia och Svenska Akademien · Se mer »

Svenska folkets historia

Svenska folkets historia är ett historiskt verk i tre delar skrivet av professorn i historia vid Uppsala universitet Erik Gustaf Geijer utgivet under en tid med början i augusti 1832 till 1836.

Ny!!: Historia och Svenska folkets historia · Se mer »

Svenska historiska föreningen

Svenska historiska föreningen, vanligen kallad Historiska föreningen, är en sammanslutning, bildad i Stockholm 1880.

Ny!!: Historia och Svenska historiska föreningen · Se mer »

Sveriges historia

Sveriges historia är beskrivningen av Sverige i det förflutna, och av det som innan statsbildningen på medeltiden skulle komma att bli Sverige.

Ny!!: Historia och Sveriges historia · Se mer »

Tideräkning

Tideräkning handlar om att mäta och ange tiden genom att utnyttja enkelt mätbara astronomiska perioder.

Ny!!: Historia och Tideräkning · Se mer »

Utbildningsminister

Utbildningsminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för skolväsendet och vanligtvis även barnomsorg och vuxenutbildning.

Ny!!: Historia och Utbildningsminister · Se mer »

Vetenskap

Personifiering av vetenskap, utanför Boston Public Library. Vetenskap är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder.

Ny!!: Historia och Vetenskap · Se mer »

Will Durant

William James Durant, född 5 november 1885, död 7 november 1981, var en amerikansk filosof, historiker och författare.

Ny!!: Historia och Will Durant · Se mer »

1789

1789 (MDCCLXXXIX) var ett normalår som började en torsdag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en måndag i den julianska kalendern.

Ny!!: Historia och 1789 · Se mer »

1800-talet

'''Världskarta''' från 1891 med de europeiska staternas besittningar markerade. Det Brittiska imperiet är seklets stormakt. Kartans nollmeridian passerar genom Greenwich, såsom beslutats vid den internationella meridiankonferensen 1884. 1800-talet är perioden från 1 januari 1800 till 31 december 1899.

Ny!!: Historia och 1800-talet · Se mer »

Omdirigerar här:

Historie, Historieforskning, Historien, Historieskrivning, Historievetenskap, Historisk, Historisk vetenskap, Historiska.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »