Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

IUPAC-nomenklatur

Index IUPAC-nomenklatur

IUPAC-nomenklatur kallas den serie systematiska namngivningsregler för kemiska föreningar som utarbetats av IUPAC i syfte att förenkla arbetet för kemister och naturvetare.

47 relationer: Aceton, Aldehyd, Alifatiska kolväten, Alkan, Alken, Alkoholer, Alkyn, Amin, Aminosyror, Ammoniumjärn(II)sulfat, August Kekulé, Ättiksyra, Bärnstenssyra, Bindningstal, Butadien, Butan, Buten, Citronsyra, Cykloalkan, Cyklohexan, Cyklopenten, Estrar, Etanol, Etylformiat, Etylmerkaptan, Fenol, Fenoler, Formaldehyd, Genève, Grekiska, International Union of Pure and Applied Chemistry, Jon, Karboxylsyror, Kemisk förening, Keton, Koldioxid, Kolmonoxid, Latin, Metylamin, Mjölksyra, Myrsyra, Natriumsulfat, Oxidationstal, Stökiometri, Syra, Tiol, Vinsyra.

Aceton

Aceton (propanon, dimetylketon) med formeln CH3(CO)CH3 är den enklaste formen av en keton.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Aceton · Se mer »

Aldehyd

Strukturformel. "R-" representerar här alla de molekyler som aldehydgruppen kan vara bunden till. En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp).

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Aldehyd · Se mer »

Alifatiska kolväten

Molekylmodell av oktan, ett alifatiskt ämne. Molekylmodell av cyklohexan. Alifatiska kolväten är kolväten vars molekyl är öppen och inte sluten i en ring (cykliska kolväten).

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Alifatiska kolväten · Se mer »

Alkan

Den allmänna strukturformeln för ''n''-alkaner. Inom kemin är en alkan ett mättat kolväte, det vill säga ett kolväte utan dubbelbindningar eller trippelbindningar mellan kolatomerna, vilka är placerade i en rak eller förgrenad kedja av enkelbindningar kol-kol.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Alkan · Se mer »

Alken

En etenmolekyl, den enklaste sortens alken Ej att förväxla med Alkan eller Alkyn.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Alken · Se mer »

Alkoholer

Generell strukturformel för en alkoholmolekyl, där R är en alkylgrupp eller annan alifatisk kolkedja. Strukturformel för metanol, den enklaste alkoholen. Alkoholer, av arabiska الكحول (transkriberat som al kohoul), är organiska ämnen där en eller flera hydroxylgrupper (OH) är bundna till kolatomer i en kolkedja.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Alkoholer · Se mer »

Alkyn

acetylen, den enklaste alkynen Den generella formeln för alkyner Ej att förväxla med Alkan eller Alken.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Alkyn · Se mer »

Amin

Metylamin är en primär amin. Aminer är inom kemin organiska ammoniakderivat som har en eller flera av sina väteatomer ersatta med en organisk grupp (aminogrupp), exempelvis ett kolväte.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Amin · Se mer »

Aminosyror

Pinnmodell av cystein. Strukturformel för en allmän alfa-aminosyra i ojoniserad form (vänster) och zwitterjonform (höger). R betecknar sidokedjan. En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en amingrupp och en karboxylgrupp.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Aminosyror · Se mer »

Ammoniumjärn(II)sulfat

Ammoniumjärnsulfat är ett dubbelsalt av järnsulfat och ammoniumsulfat med formeln (NH4)2Fe(SO4)2.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Ammoniumjärn(II)sulfat · Se mer »

August Kekulé

August Kekulé Friedrich August Kekulé von Stradonitz, född 7 september 1829 i Darmstadt, död 13 juli 1896 i Bonn, var en tysk kemist, far till Stephan Kekulé von Stradonitz.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och August Kekulé · Se mer »

Ättiksyra

Ättiksyra eller etansyra, kemisk formel CH3COOH ibland betecknat HAc är den enklaste karboxylsyran efter myrsyra.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Ättiksyra · Se mer »

Bärnstenssyra

Bärnstenssyra är en karboxylsyra som ingår i citronsyracykeln.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Bärnstenssyra · Se mer »

Bindningstal

Dubbelbindningar i blått. Inom kemi är bindningstal ett mått på hur många elektroner som ingår i en kovalent bindning – enkelbindning, dubbelbindning eller trippelbindning – mellan två atomer i en molekyl.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Bindningstal · Se mer »

Butadien

Butadien, egentligen 1,3-butadien, är en enkel konjugerad dien.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Butadien · Se mer »

Butan

Butan är ett kolväte, en alkan med fyra kolatomer.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Butan · Se mer »

Buten

Buten eller butylen betecknar kolväten med summaformeln C4H8, som innehåller en dubbelbindning och är alltså är alkener.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Buten · Se mer »

Citronsyra

Citronsyra (av latinets Acidum citricum) är en karboxylsyra med summaformeln C6H8O7.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Citronsyra · Se mer »

Cykloalkan

Cykloalkan eller naften är inom kemin en ringformad version av alkanerna.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Cykloalkan · Se mer »

Cyklohexan

Cyklohexan är ett cykliskt (ringformat) kolväte med sex kolatomer i ringen som ingår i gruppen naftener.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Cyklohexan · Se mer »

Cyklopenten

Cyklopenten är ett omättat cykliskt kolväte med summaformeln C5H8.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Cyklopenten · Se mer »

Estrar

Estrar är en ämnesklass i organisk kemi som uppstår när en alkohol under vattenavspjälkning reagerar med en syra.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Estrar · Se mer »

Etanol

Etanol (även etylalkohol) är det som i dagligt tal kallas "alkohol" eller "sprit", med den kemiska formeln C2H5OH.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Etanol · Se mer »

Etylformiat

Etylformiat eller etylmetanoat är en ester av etanol och myrsyra med formeln C2H5OCHO.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Etylformiat · Se mer »

Etylmerkaptan

Etylmerkaptan eller etantiol, tidigare även bara merkaptan, C2H5SH, är en tiol med mycket stark lukt.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Etylmerkaptan · Se mer »

Fenol

Fenol eller karbolsyra, C6H5OH, är en kemisk förening bestående av en bensenring med en hydroxigrupp vid en av kolatomerna.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Fenol · Se mer »

Fenoler

Fenol - den enklaste fenolen Fenoler (efter fenol) är kolföreningar med en eller flera hydroxigrupper bunden till en eller flera bensenringar.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Fenoler · Se mer »

Formaldehyd

Formaldehyd, metanal, är en färglös gas (kokpunkt -19,3 °C) med stickande lukt.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Formaldehyd · Se mer »

Genève

Genève (tyska: Genf, italienska: Ginevra, rätoromanska: Genevra) är en stad i sydvästra Schweiz.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Genève · Se mer »

Grekiska

Grekiska (klassisk grekiska: ἑλληνικά, hellēniká; nygrekiska: ελληνικά, elliniká) är ett indoeuropeiskt språk som talas av omkring 12 miljoner människor (år 2016), främst i Grekland.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Grekiska · Se mer »

International Union of Pure and Applied Chemistry

IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, är en internationell oberoende organisation vars medlemmar utgörs av de olika nationella kemiakademierna.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och International Union of Pure and Applied Chemistry · Se mer »

Jon

Koksalt består av natriumjoner (grå) och kloridjoner (gröna). En jon är en atom eller molekyl som har en elektrisk laddning.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Jon · Se mer »

Karboxylsyror

Atommodell av karboxylgrupp, "R" ingår inte i gruppen, utan representerar resten av molekylen - ofta en kolkedja. Karboxylsyror är en stor grupp av organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper, -COOH.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Karboxylsyror · Se mer »

Kemisk förening

En kemisk förening är ett ämne som består av två eller flera olika grundämnen som är kemiskt bundna till varandra i bestämda massproportioner.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Kemisk förening · Se mer »

Keton

En keton är antingen en funktionell grupp karakteriserad av en karbonylgrupp mellan två kolatomer, eller en förening som innehåller denna funktionella grupp.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Keton · Se mer »

Koldioxid

Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets aggregationstillstånd beror av temperatur och tryck. I fasdiagrammet kan man se att koldioxid inte förekommer i vätskeform vid normalt tryck, istället sublimerar koldioxid mellan gas och fast fas. Koldioxid (latinskt namn: Dioxidum carbonis) är en gas, som är färglös i normala temperaturer.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Koldioxid · Se mer »

Kolmonoxid

Kolmonoxid, kemisk formel CO, ofta benämnd bara koloxid eller kolos, är en kemisk förening bestående av en kolatom och en syreatom.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Kolmonoxid · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Latin · Se mer »

Metylamin

Metylamin är en kemisk förening av kol, kväve och väte.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Metylamin · Se mer »

Mjölksyra

Mjölksyra eller 2-hydroxipropansyra (C3H4O(OH)2) är en karboxylsyra (α-hydroxisyra) som spelar en stor roll inom biokemi.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Mjölksyra · Se mer »

Myrsyra

226x226px Myrsyra, metansyra, HCOOH, är den enklaste av karboxylsyrorna och därmed den enklaste organiska syran.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Myrsyra · Se mer »

Natriumsulfat

Natriumsulfat är ett salt, som med kristallvatten kallas glaubersalt, Na2(SO4) · 10 H2O, uppkallat efter Johann Rudolph Glauber, som fann det vid analys av vatten från en hälsobrunn nära Wien.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Natriumsulfat · Se mer »

Oxidationstal

Oxidationstal (OT) är ett tal som tilldelas varje atom eller atomjon efter vissa regler.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Oxidationstal · Se mer »

Stökiometri

Stökiometri, (från grekiskans stoikheion, grundämne, och metrein, mäta), läran om de mängdförhållanden i vilka kemiska ämnen reagerar med varandra.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Stökiometri · Se mer »

Syra

En syra (latin: acidum) definieras vanligtvis som ett ämne som genom dissociation kan avge protoner (vätejoner).

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Syra · Se mer »

Tiol

Generell strukturformel för tioler. Tioler eller merkaptaner är inom kemin en grupp av organiska föreningar som innehåller tiol- http://www.ne.se/tioler - Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 18oct 2013 eller merkaptogruppen, SH.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Tiol · Se mer »

Vinsyra

Vinsyra, a'cidum tarta'ricum, kemisk formel C4H6O6, är en vit kristallin organisk syra som är lättlöslig i vatten.

Ny!!: IUPAC-nomenklatur och Vinsyra · Se mer »

Omdirigerar här:

IUPAC nomenklatur, IUPAC-nomenklaturen, IUPAC-systemet, IUPAC:s system, Kemisk nomenklatur, Kemisknomenklatur, Namngivning enligt IUPAC.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »