Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Ideell förening

Index Ideell förening

En ideell förening är en sammanslutning av personer som förenas genom ett antal gemensamma idéer.

43 relationer: Aktiebolag, Allmännyttig ideell förening, Antiglobalisering, Arbetarrörelsen, Avtal, Beslutsfattande, Domstol, Ekonomisk förening, Elevkår, Erik Nerep, Fackförening, Förening, Feminism, Folkrörelse, Fredsrörelsen, Håkan Nial, HBTQ-rörelsen, Hembygdsrörelsen i Sverige, Icke-statlig organisation, Ideell organisation, Idrott, Idrottsförening, Juridisk person, Kärande, Kör, Koncern, Kontantmetoden, Medlem, Näringsverksamhet, Oregistrerad ekonomisk förening, Organisationsnummer, Räkenskapsår, Rättsförmåga, Registrerad förening, Scouting, Skattebetalarnas förening, Skatteverket, Stiftelse, Studentkår, Styrelse, Svarande, Väckelse, Välgörenhet.

Aktiebolag

Aktiebolag (förkortas AB i Sverige, Ab eller Abp på svenska i Finland, Oy eller Oyj på finska från osakeyhtiö) är en ursprungligen engelsk bolagsform som utmärks av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett signifikant insatskapital, så kallat aktiekapital.

Ny!!: Ideell förening och Aktiebolag · Se mer »

Allmännyttig ideell förening

En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig.

Ny!!: Ideell förening och Allmännyttig ideell förening · Se mer »

Antiglobalisering

Demonstrationer i Edinburgh mot globalisering, 2005. Antiglobalisering är en politisk term som syftar på motstånd till globalisering av ekonomin och politiken.

Ny!!: Ideell förening och Antiglobalisering · Se mer »

Arbetarrörelsen

Arbetardemonstration i Indien Arbetarrörelsen är ett samlingsnamn för den folkrörelse som företräder arbetarklassen och samlar denna politiskt och fackligt.

Ny!!: Ideell förening och Arbetarrörelsen · Se mer »

Avtal

Ett avtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra.

Ny!!: Ideell förening och Avtal · Se mer »

Beslutsfattande

Beslutsfattande är en process som jämför handlingsalternativ, där varje fattat beslut innebär ett val av en handling, väg eller mental inställning utifrån dessa alternativ.

Ny!!: Ideell förening och Beslutsfattande · Se mer »

Domstol

Målning av en domstol i London En domstol är en offentlig institution för rättskipning.

Ny!!: Ideell förening och Domstol · Se mer »

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening, i Finland kallat andelslag är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar antingen.

Ny!!: Ideell förening och Ekonomisk förening · Se mer »

Elevkår

En elevkår är en självständig organisation med frivilligt medlemskap för skolans elever.

Ny!!: Ideell förening och Elevkår · Se mer »

Erik Nerep

Erik Ülo Werner Nerep, född 1951, är en svensk ekonom och professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i StockholmJonas Rehnberg, p. 223.

Ny!!: Ideell förening och Erik Nerep · Se mer »

Fackförening

Lawrence, Massachusetts, 1912. En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen) för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare.

Ny!!: Ideell förening och Fackförening · Se mer »

Förening

En förening är en sammanslutning av personer eller andra typer av intressenter, det vill säga en organiserad grupp medlemmar som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet.

Ny!!: Ideell förening och Förening · Se mer »

Feminism

kvinnan och/eller feminismen. Feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning är att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män och där feminismen verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.

Ny!!: Ideell förening och Feminism · Se mer »

Folkrörelse

En folkrörelse har sin ursprungliga betydelse av att vara "folk i rörelse" mot vad som uppfattas som missförhållanden i samhället eller världen.

Ny!!: Ideell förening och Folkrörelse · Se mer »

Fredsrörelsen

Fredsrörelsen är en social rörelse som verkar för nedrustning och konfliktlösningar utan våld.

Ny!!: Ideell förening och Fredsrörelsen · Se mer »

Håkan Nial

Stig Håkan Nial, född 28 februari 1899 i Skara, död 21 oktober 1994 i Västerleds församling, Stockholm, var en svensk jurist och universitetsrektor.

Ny!!: Ideell förening och Håkan Nial · Se mer »

HBTQ-rörelsen

HBTQ-rörelsen eller HBT-rörelsen (tidigare homorörelsen eller gayrörelsen) samlar personer inom HBTQ-spektrumet – främst homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) – och värnar om deras rättigheter, jämlikhet och intressen.

Ny!!: Ideell förening och HBTQ-rörelsen · Se mer »

Hembygdsrörelsen i Sverige

Skylt uppsatt av Vårby-Fittja hembygdsförening. Hembygdsrörelsen är en folkrörelse i Sverige som arbetar med att tillvarata och visa lokala traditioner och folkkultur, och verksamheten bygger på medlemmarnas ideella insatser.

Ny!!: Ideell förening och Hembygdsrörelsen i Sverige · Se mer »

Icke-statlig organisation

En icke-statlig organisation är en organisation som inte är knuten till någon statsmakt, och vilken kan ha antingen ideella eller kommersiella mål med sin verksamhet.

Ny!!: Ideell förening och Icke-statlig organisation · Se mer »

Ideell organisation

En ideell organisation är en icke-statlig organisation vilken inte har kommersiella, utan ideella mål med sin verksamhet, och som drivs på frivillig basis.

Ny!!: Ideell förening och Ideell organisation · Se mer »

Idrott

Skillnaden mellan idrott och sport, med några exempel. Idrott är en form av kroppslig aktivitet, ofta med inriktning mot tävling eller kroppslig träning.

Ny!!: Ideell förening och Idrott · Se mer »

Idrottsförening

Idrottsförening (IF), idrottsklubb (IK), idrottssällskap (IS) eller sportklubb är en förening som bildats för att utöva och ofta tävla i en eller flera idrotter.

Ny!!: Ideell förening och Idrottsförening · Se mer »

Juridisk person

Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.

Ny!!: Ideell förening och Juridisk person · Se mer »

Kärande

Kärande kallas den som väcker talan mot annan i civilrättslig domstol.

Ny!!: Ideell förening och Kärande · Se mer »

Kör

En kör med orkester i Melbourne Mormon Tabernacle Choir i Salt Lake Citys konferenscenter. Lagga kyrkokör repeterar Kör, av franska chœur 'kör(sång)' av latinets chorus 'platsen för sångarna i kyrkan' (jämför kor) av grekiska choros (χορός) 'dans', 'sång- och danstrupp', är en en- eller flerstämmig ensemble med flera sångare i varje stämma.

Ny!!: Ideell förening och Kör · Se mer »

Koncern

Koncern (uttal -sä'rn, även -sö'rn) är en associationsrättslig term för en sammanslutning av företag till en ekonomisk enhet.

Ny!!: Ideell förening och Koncern · Se mer »

Kontantmetoden

Kontantmetoden syftar på en förenklad metod att bokföra för mindre företag eller föreningar.

Ny!!: Ideell förening och Kontantmetoden · Se mer »

Medlem

En medlem är en person, företag, organisation, kommun eller stat som tillhör en formell eller informell grupp, förening eller organisation.

Ny!!: Ideell förening och Medlem · Se mer »

Näringsverksamhet

Näringsverksamhet är verksamhet som bedrivs av en juridisk eller fysisk person, som har en självständighet gentemot uppdragsgivarna, som har ett vinstsyfte, och som har en viss varaktighet.

Ny!!: Ideell förening och Näringsverksamhet · Se mer »

Oregistrerad ekonomisk förening

En oregistrerad ekonomisk förening är i Sverige en förening som de facto bedriver näringsverksamhet på så sätt som en ekonomisk förening, men trots detta ej är registrerad som sådan.

Ny!!: Ideell förening och Oregistrerad ekonomisk förening · Se mer »

Organisationsnummer

Organisationsnummer fungerar i Sverige som personnummer men avser en juridisk person, alltså en kommun, ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, myndighet, ekonomisk förening, ideell förening, stiftelse eller trossamfund.

Ny!!: Ideell förening och Organisationsnummer · Se mer »

Räkenskapsår

Räkenskapsår är de 12 månader som en juridisk persons (företag eller förening) Räkenskap gäller för.

Ny!!: Ideell förening och Räkenskapsår · Se mer »

Rättsförmåga

Rättsförmåga eller rättskapacitet betecknar inom juridiken förmågan att vara bärare av rättsligen skyddade och erkända intressen, varvid den, som enligt lagen har sådan förmåga, kallas rättssubjekt eller person i juridisk mening.

Ny!!: Ideell förening och Rättsförmåga · Se mer »

Registrerad förening

Registrerad förening, rf, (finska: rekisteröity yhdistys, ry, samiska: registrerejuvvon searvi, rs) är en förening som registrerats i föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen i Finland.

Ny!!: Ideell förening och Registrerad förening · Se mer »

Scouting

Scouting (av engelska scouting, spanarverksamhet, verbalsubstantiv till scout, 'spejare', av scout, 'spana', 'speja', ytterst av latinets auscu'lto, 'lyssna till', 'höra på', t o m 1934 användes också stavningen skauting i Sverige), eller scoutrörelsen, är en världsomspännande ungdomsrörelse med uttalade mål att stödja ungdomars fysiska, mentala och andliga utveckling vilka kan ha konstruktiv betydelse för samhället, med ett starkt fokus på friluftsliv och överlevnadskunskaper.

Ny!!: Ideell förening och Scouting · Se mer »

Skattebetalarnas förening

Skattebetalarnas förening är en svensk allmännyttig ideell förening som verkar för lägre skatter.

Ny!!: Ideell förening och Skattebetalarnas förening · Se mer »

Skatteverket

Skatteverket (tidigare namn Riksskatteverket och Skattemyndigheten) är en statlig förvaltningsmyndighet i Sverige för frågor inom skatteförvaltningens hela område.

Ny!!: Ideell förening och Skatteverket · Se mer »

Stiftelse

En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare.

Ny!!: Ideell förening och Stiftelse · Se mer »

Studentkår

Tekniska Högskolans Studentkår vid KTH i Stockholm. En studentkår är en intresseorganisation för studenter vid ett visst universitet eller högskola.

Ny!!: Ideell förening och Studentkår · Se mer »

Styrelse

En styrelse är en grupp av personer som av en huvudman utsetts att svara för organisation och förvaltning i ett aktiebolag, en förening, stiftelse eller annan juridisk person.

Ny!!: Ideell förening och Styrelse · Se mer »

Svarande

Svarande är den part mot vilken civilrättslig talan väcks i domstol.

Ny!!: Ideell förening och Svarande · Se mer »

Väckelse

Baptisterna'' – målning av Gustaf Cederström (1886) En väckelse är en period av ökad religiös aktivitet.

Ny!!: Ideell förening och Väckelse · Se mer »

Välgörenhet

Välgörenhet, filantropi, är privat allmännyttig verksamhet som bedrivs för att hjälpa behövande personer, av enskilda eller av juridiska personer som ideella föreningar eller allmännyttiga stiftelser.

Ny!!: Ideell förening och Välgörenhet · Se mer »

Omdirigerar här:

Icke vinstdrivande förening, Icke-vinstdrivande förening, Ideell förening som bedriver näringsverksamhet, Ideella föreningar, Idéell förening.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »