Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Inavelsdepression

Index Inavelsdepression

Inavelsdepression är inom populationsgenetiken beteckningen på en viss typ av genetiskt betingade funktionsnedsättningar hos individer i en population som kan uppkomma vid inavel, framför allt om populationen är alltför liten.

22 relationer: Allel, Avel, Depression, Domesticering, Europeiska kommissionen, Fitness (biologi), Genetisk avvikelse, Genetisk drift, Habitatdirektivet, Inavel, Kromosom, Locus (biologi), Lodjur, Mutation, Naturligt urval, Ploiditet, Population, Populationsgenetik, Recessivt anlag, Sveriges regering, Varg, Väntevärde.

Allel

Allel, eller genvariant, är en av flera alternativa versioner av gen eller annan nukleotidsekvens.

Ny!!: Inavelsdepression och Allel · Se mer »

Avel

blandras och en Grand danois visar den stora variationen av hundars storlek på grund av avel. Genom urval har ursprunglig majs förändrats till stora majskolvar med synliga frön (till höger). westies” i en by i Fife, Skottland. Avel är planerad befruktning av djur för att få avkomma med önskade egenskaper, heteros.

Ny!!: Inavelsdepression och Avel · Se mer »

Depression

Depression eller depressionssyndrom är en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna.

Ny!!: Inavelsdepression och Depression · Se mer »

Domesticering

Hunden och fåret var bland de först domesticerade arterna. Domesticering är människans förädling av från början vilda arter genom avel.

Ny!!: Inavelsdepression och Domesticering · Se mer »

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen, även känd som EU-kommissionen, är den verkställande institutionen inom Europeiska unionen.

Ny!!: Inavelsdepression och Europeiska kommissionen · Se mer »

Fitness (biologi)

Fitness (från engelskans fitness, "lämplighet") innebär grad av genetisk anpassning till en biologisk miljö och är ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp.

Ny!!: Inavelsdepression och Fitness (biologi) · Se mer »

Genetisk avvikelse

En genetisk avvikelse är en avvikelse eller fysiologisk funktionsbrist som direkt orsakas av egenskaper hos arvsmassan, lagrad i kromosomerna.

Ny!!: Inavelsdepression och Genetisk avvikelse · Se mer »

Genetisk drift

Simuleringar av genetisk drift för 20 alleler, för en population om 10 individer (överst) och en om 100 individer (nederst). Grafen visar hur de genetiska dragen skiljs mer och mer över tid. Generellt sett driver allelerna betydligt snabbare i små populationer. Genetisk drift är en av delmekanismerna i evolutionen.

Ny!!: Inavelsdepression och Genetisk drift · Se mer »

Habitatdirektivet

Habitatdirektivet (92/43/EEG) är ett EG-direktiv från 1992 som är en naturlig fortsättning efter implementeringen av Fågeldirektivet 1979.

Ny!!: Inavelsdepression och Habitatdirektivet · Se mer »

Inavel

Inavel är fortplantning där föräldrarna är nära besläktade med varandra.

Ny!!: Inavelsdepression och Inavel · Se mer »

Kromosom

'''Skiss över en eukaryotisk kromosom i metafas'''(1) Kromatid - en av de två identiska delarna av kromosomen(2) Centromer - den punkt där kromatiderna sitter ihop(3) Kort arm, p-arm(4) Lång arm, q-arm mus.''' Här har DNA färgats blått. De tydligt åtskilda kromosomområdena för kromosom 2 (röd) och kromosom 9 (grön) har gjorts synliga med fluorescerande ljus. En kromosom är en struktur i cellen i vilken hela eller delar av genomet (arvsmassan) finns.

Ny!!: Inavelsdepression och Kromosom · Se mer »

Locus (biologi)

Locus är inom biologi och medicin den bestämda plats på kromosomen där informationen om en viss gen är lagrad.

Ny!!: Inavelsdepression och Locus (biologi) · Se mer »

Lodjur

Lodjur (vanligen kallat Lo) (Lynx lynx) är ett kattdjur som förekommer i Europa och Asien.

Ny!!: Inavelsdepression och Lodjur · Se mer »

Mutation

Mutationer är förändringar i cellers genetiska material (oftast DNA, ibland RNA).

Ny!!: Inavelsdepression och Mutation · Se mer »

Naturligt urval

Det naturliga urvalet är en delprocess i evolutionen.

Ny!!: Inavelsdepression och Naturligt urval · Se mer »

Ploiditet

Ploiditet betecknar antalet kromosomuppsättningar som ingår i en cell.

Ny!!: Inavelsdepression och Ploiditet · Se mer »

Population

vitsippor. Population är inom biologin (framför allt ekologin) en grupp individer av en art som finns inom ett visst område vid en viss tid.

Ny!!: Inavelsdepression och Population · Se mer »

Populationsgenetik

Populationsgenetiken föddes mellan 1920 och 1930 och grundarna var J.B.S. Haldane, Sewall Wright och R.A. Fisher.

Ny!!: Inavelsdepression och Populationsgenetik · Se mer »

Recessivt anlag

Illustration av ett recessivt anlag. Det blå arvsanlaget är recessivt medan det röda arvsanlaget är dominant. Endast individer med två blå arvsanlag visar den blå egenskapen, medan de som har ett rött och ett blått arvsanlag visar den röda egenskapen. Ett recessivt anlag är ett begrepp inom genetiken som innebär att det för en egenskap krävs att en individ fått arvsanlag från båda föräldrarna för att egenskapen skall visa sig.

Ny!!: Inavelsdepression och Recessivt anlag · Se mer »

Sveriges regering

Regeringens säte är Rosenbad samt flera omgivande hus på Norrmalm i Stockholm. Sveriges regering (regeringen), formellt Konungariket Sveriges regering; före den 1 januari 1975 officiellt benämnd Kungl. Maj:t eller Statsrådet; är Sveriges högsta verkställande myndighet och består kollektivt av statsråden, sammankallade under statsministerns ordförandeskap.

Ny!!: Inavelsdepression och Sveriges regering · Se mer »

Varg

Varg, gråvarg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur vars utbredningsområde sträcker sig över stora delar av världen.

Ny!!: Inavelsdepression och Varg · Se mer »

Väntevärde

När antalet försök växer konvergerar medelvärdet mot väntevärdet. Röd kurva: medelvärdet som funktion av antalet tärningskast. Streckad linje: väntevärdet 3,5 Väntevärde är inom matematisk statistik en egenskap hos en stokastisk variabel X och dess sannolikhetsfördelning.

Ny!!: Inavelsdepression och Väntevärde · Se mer »

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »