Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Investering

+ Spara koncept

En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning.

39 relationer: Annuitetsmetoden, Assa Abloy, Avkastning, Byggnad, Corporate finance, Ekonomisk Debatt, Ekonomisk livslängd, Fastighet, Forskning och utveckling, Guld, Immateriell tillgång, Infrastruktur, Intäkt, Internräntemetoden, Investeringskalkylering, Israeliska bosättningar, Jerusalem, Kapital, Kommun, Konst, Konsumtion, Kostnad, Kostnad-nytta-analys, Maskin, Nuvärdesmetoden, Nytta, Patent, Payback-metoden, Skatt, Slutvärdesmetoden, Sparande, Stat, Strategi, Tillgång, Upphovsrätt, Utgift, Värdepapper, Veolia Transport, Vinst.

Annuitetsmetoden

Denna artikel handlar om metoden för investeringskalkylering.

Ny!!: Investering och Annuitetsmetoden · Se mer »

Assa Abloy

Assa Abloy AB är en multinationell koncern inom lås-, säkerhet och dörrlösningar, skattande i Luxemburg (varumärkesavgifter), Sverige, England, USA, Mexiko, Kina, och ytterligare cirka 60 länder.

Ny!!: Investering och Assa Abloy · Se mer »

Avkastning

Avkastning är ett ekonomiskt begrepp som beskriver hur mycket en tillgång förändrats i värde från en tidigare tidpunkt.

Ny!!: Investering och Avkastning · Se mer »

Byggnad

trä. datum.

Ny!!: Investering och Byggnad · Se mer »

Corporate finance

Corporate finance är en del av företagsekonomin och den finansiella ekonomin som är inriktad på beslut avseende dels anskaffandet av kapital (finansiering) och dels användningen av kapital till investeringar eller som rörelsekapital.

Ny!!: Investering och Corporate finance · Se mer »

Ekonomisk Debatt

Ekonomisk Debatt är en svensk facktidskrift inom nationalekonomi och näraliggande ekonomiska ämnen som utges av Nationalekonomiska Föreningen med stöd av Bankdirektör J.H. Palmes Stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning, Swedbank och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

Ny!!: Investering och Ekonomisk Debatt · Se mer »

Ekonomisk livslängd

Ekonomisk livslängd är den tid som en investering är, eller bedöms vara, företagsekonomiskt lönsam.

Ny!!: Investering och Ekonomisk livslängd · Se mer »

Fastighet

En fastighet är ett mark- eller vattenområde eller en volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör (till exempel byggnader, andra anläggningar och växtlighet), som utgör en rättslig enhet.

Ny!!: Investering och Fastighet · Se mer »

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling (ofta förkortat FoU eller F&U) är ett samlande begrepp inom framför allt näringslivet för verksamhet som syftar till att producera kunskap.

Ny!!: Investering och Forskning och utveckling · Se mer »

Guld

Guld (latinskt namn Aurum, i talspråk gull) är ett grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller och gruppen myntmetaller samt är ett mineral.

Ny!!: Investering och Guld · Se mer »

Immateriell tillgång

Goodwill är en immateriell tillgång. 1986 års Goodwill Games (bilden) var tänkt att återge idrotten dess status som en förenande kraft mellan folk och nationer. Immateriella rättigheter avser inom ekonomin förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska saker.

Ny!!: Investering och Immateriell tillgång · Se mer »

Infrastruktur

Helikopterbild över Gullbergsmotet (närmast) och Olskroksmotet i Göteborg som visar flera typer av infrastruktur. Infrastruktur är anläggningar och strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhället.

Ny!!: Investering och Infrastruktur · Se mer »

Intäkt

Intäkt är en periodiserad inkomst, det vill säga inkomst hänförd till perioden den avser.

Ny!!: Investering och Intäkt · Se mer »

Internräntemetoden

Internräntemetoden är en metod för att bestämma den förväntade lönsamheten i en investering.

Ny!!: Investering och Internräntemetoden · Se mer »

Investeringskalkylering

Investeringskalkylering är arbetet med att göra bedömningar av långsiktiga investeringars lönsamhet.

Ny!!: Investering och Investeringskalkylering · Se mer »

Israeliska bosättningar

Israeliska bosättningar avser samhällen och jordbruksenheter på mark som är ockuperad av staten Israel och befolkad av israeliska medborgare (oftast med judisk identitet).

Ny!!: Investering och Israeliska bosättningar · Se mer »

Jerusalem

Jerusalem (hebreiska: יְרוּשָׁלַיִם, Yerushaláyim; arabiska: القُدس, al-Quds) är en stad som 1949 utropades som huvudstaden i Israel.

Ny!!: Investering och Jerusalem · Se mer »

Jul

Jul är en kristen högtid som firas årligen till minne av Jesu födelse, framförallt den 25 december (juldagen), av miljardtals människor över hela världen.

Ny!!: Investering och Jul · Se mer »

Julafton

Julafton infaller den 24 december, det vill säga dagen före juldagen den 25 december, den dag då Jesu födelse firas i kristen tradition.

Ny!!: Investering och Julafton · Se mer »

Juletider

I juletider är ett begrepp, som syftar på den festliga stämning som råder i stora delar av västvärlden mellan slutet november och början av januari.

Ny!!: Investering och Juletider · Se mer »

Kapital

Kapital, från latinets capitalis, "som gäller huvudet", "framstående", från caput, "huvud", på samma språk, är ett begrepp inom ekonomin.

Ny!!: Investering och Kapital · Se mer »

Kommun

En kommun är ett territoriellt avgränsat område, en administrativ enhet för lokalt självstyre, en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare, juridisk person med obligatoriskt medlemskap, som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom.

Ny!!: Investering och Kommun · Se mer »

Konst

Konst syftar antingen på en kulturyttring som kräver kunskap och färdighet.

Ny!!: Investering och Konst · Se mer »

Konsumtion

Sveriges konsumtion 1993-2005. Miljoner kronor i fasta priser (år 2000). Konsumtion är den slutliga förbrukningen av varor och tjänster.

Ny!!: Investering och Konsumtion · Se mer »

Kostnad

Kostnad betecknar nyttiga resurser som förbrukas, icke önskvärda effekter eller det som ges upp för att få något annat.

Ny!!: Investering och Kostnad · Se mer »

Kostnad-nytta-analys

Kostnads-nyttoanalys, (engelska (Cost-Benefit Analysis, CBA), är en analysmetod för att beräkna samhällsnytta i samhällsprojekt. Utredarna försöker uppskatta fördelar och kostnader genom att väga in alla aspekter som kan räknas som vinster eller förluster skapade av projektet. Aspekterna uttrycks i monetära termer, t.ex. i kronor. Detta innebär att man sätter en prislapp på hur mycket en bra miljö eller en god hälsa kostar. I CBA:n tar man också hänsyn till uppskjuten konsumtion med hjälp av diskontering. Diskonteringen innebär att man beräknar nuvärdet (present value) av framtida in- eller utbetalningar. Om man till exempel ska betala 100 kronor om tre år och årsräntan är 5 procent blir beloppets diskonterade värde eller nuvärde 100/1,05^3.

Ny!!: Investering och Kostnad-nytta-analys · Se mer »

Maskin

En maskin avsedd för cigarettrullning patenterad 1881. En maskin, från latinets machina, är enligt klassisk definition en mekanisk anordning som omvandlar energi och/eller utför mekaniskt arbete.

Ny!!: Investering och Maskin · Se mer »

Nuvärdesmetoden

Jämförelse mellan '''nuvärde''' och '''slutvärde'''. Nuvärdesmetoden, även känd som diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och kapitalvärdesmetoden, används för att fastställa en investerings lönsamhet.

Ny!!: Investering och Nuvärdesmetoden · Se mer »

Nyår

Nyår är en traditionell högtid, som firas vid övergång till ett nytt kalenderår.

Ny!!: Investering och Nyår · Se mer »

Nyårsdagen

Nyårsdagen är kalenderårets första dag.

Ny!!: Investering och Nyårsdagen · Se mer »

Nytta

Jeremy Bentham Nytta (engelska utility) är ett centralt begrepp i samhällsvetenskap och filosofi.

Ny!!: Investering och Nytta · Se mer »

Patent

Patent är en handelsvara. Henry Woodward tog 1875 patent på en variant av glödlampa; patentet köptes senare av Thomas Edison. Patent (av latin: li'tterae pate'ntes, öppna brev) är en tidsbegränsad och lagbunden rätt att hindra andra från att dra kommersiell nytta av en viss uppfinning.

Ny!!: Investering och Patent · Se mer »

Payback-metoden

Payback-metoden, pay off-metoden eller återbetalningsmetoden är en metod som används för att beräkna hur snabbt en investering betalar sig själv.

Ny!!: Investering och Payback-metoden · Se mer »

Skatt

Skattekvitto från en restaurang i Bryssel, Belgien. Skatt är en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till staten eller annat samhällsorgan, som åläggs fysisk person eller juridisk person utifrån dennes förehavanden, utan direkt koppling till motprestationer från betalningsmottagaren.

Ny!!: Investering och Skatt · Se mer »

Slutvärdesmetoden

Jämförelse mellan '''nuvärde''' och '''slutvärde'''. En investerings kassaflöden och '''slutvärde'''. Slutvärdesmetoden används inom investeringskalkylering för att bedöma en investerings lönsamhet.

Ny!!: Investering och Slutvärdesmetoden · Se mer »

Sparande

Sparande är i vardagligt tal att lägga undan pengar för framtida bruk.

Ny!!: Investering och Sparande · Se mer »

Stat

Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) (äldre benämning kronan) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område.

Ny!!: Investering och Stat · Se mer »

Strategi

Strategi (grek. strategi'a, jfr Strateg), krigsv., betecknar den del av krigskonsten som hänför sig till ledningen av kriget i dess helhet, varför ordet lämpligen kan översättas med krigföringskonst.

Ny!!: Investering och Strategi · Se mer »

Tillgång

Tillgångar är i redovisningssammanhang summan av det bokförda värdet på hela förmögenheten.

Ny!!: Investering och Tillgång · Se mer »

Upphovsrätt

Copyrightsymbolen. ('''©''') Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas.

Ny!!: Investering och Upphovsrätt · Se mer »

Utgift

Utgift är en post i bokföring.

Ny!!: Investering och Utgift · Se mer »

Värdepapper

Värdepapper, i sin vidaste betydelse varje på papper eller liknande material i någon form skriftligen avfattad urkund eller handling, vars ägande eller innehavande medför eller utgör bevis för laglig rätt till pengar eller andra värdeföremål, eller som kan användas som betalningsmedel för vissa bestämda varor eller ändamål.

Ny!!: Investering och Värdepapper · Se mer »

Veolia Transport

Ett Connex-tåg i Melbourne Bombardier Talent, tillhörande NordWestBahn Kustpilen, mellan Linköping, Västervik och Kalmar Snälltåget vid Riddarholmen i Stockholm Veolia Transport var det multinationella företaget Veolias dotterbolag för drift av kollektivtrafik på entreprenad över hela världen i en mängd länder, bland andra Australien, Belgien, Colombia, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Irland, Israel, Kina, Norge, Sverige och USA.

Ny!!: Investering och Veolia Transport · Se mer »

Vinst

Vinst är ett begrepp inom nationalekonomi och företagsekonomi.

Ny!!: Investering och Vinst · Se mer »

2018

2018 (MMXVIII) är det nuvarande året och ett normalår som började en måndag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Investering och 2018 · Se mer »

2019

2019 (MMXIX) kommer att bli ett normalår som börjar en tisdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Investering och 2019 · Se mer »

Omdirigerar här:

Desinvestering, Divestering, Investera, Investerare, Investeringar, Nyinvestering.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »