Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Jämna och udda tal

Index Jämna och udda tal

Varje heltal är antingen jämnt eller udda.

53 relationer: Abstrakt algebra, Binära talsystemet, Blåsinstrument, Bok, Dator, Decimala talsystemet, Delbarhet, Deltonserien, Division med två, Euklidiskt rum, Feit–Thompsons sats, Felrättande kod, Friedrich Fröbel, Gitter (grupp), Goldbachs hypotes, Grundton, Grupp (matematik), Heltal, Husnummer, Ideal (ringteori), Informationsteori, Jämna och udda funktioner, Kardinalitet, Klarinett, Kubiska kristallsystemet, Kvart, Löpare (schack), Matematiskt bevis, Mängd, Modulär aritmetik, Monad, Oändlighet, Om och endast om, Orgel, Paritet (permutationer), Paritet av noll, Paritetsbit, Partition av en mängd, Perfekt tal, Primtal, Ring (matematik), Rubiks kub, Schack, Schacktermer, Siffersumma, Springare, Talbas, Taylorserie, Transposition, United States Numbered Highways, ..., Uppräknelig, Verso och recto, 2 (tal). Förläng index (3 mer) »

Abstrakt algebra

Abstrakt algebra är det område inom matematiken som behandlar algebraiska strukturer såsom grupper, ringar och kroppar.

Ny!!: Jämna och udda tal och Abstrakt algebra · Se mer »

Binära talsystemet

Det binära talsystemet är grundat på talbasen 2 och utnyttjar endast två siffror, vanligen 0 och 1.

Ny!!: Jämna och udda tal och Binära talsystemet · Se mer »

Blåsinstrument

Blåsinstrument, musikinstrument i gruppen aerofoner där ljudet alstras genom vibrerande luftpelare.

Ny!!: Jämna och udda tal och Blåsinstrument · Se mer »

Bok

Gutenberg kallas ofta boktryckarkonstens fader. Gamla böcker på Merton College i Oxford. En bok är ett medium för kommunikation – innehållet kan, men måste inte vara, någon form av litteratur.

Ny!!: Jämna och udda tal och Bok · Se mer »

Dator

Superdatorn Columbia hos NASA. Illustration av en modern persondator. En dator (tidigare även datamaskin eller matematikmaskin) är en maskin som kan bearbeta data och utföra beräkningar automatiskt och på ett mycket effektivare sätt än vad en människa kan göra manuellt.

Ny!!: Jämna och udda tal och Dator · Se mer »

Decimala talsystemet

Decimala talsystemet (tiosystemet) är det mest använda talsystemet i modern tid.

Ny!!: Jämna och udda tal och Decimala talsystemet · Se mer »

Delbarhet

60. Ett heltal a är delbart med ett annat heltal b om det finns ett heltal k så att a.

Ny!!: Jämna och udda tal och Delbarhet · Se mer »

Deltonserien

Deltonserie (eller deltonsserie) är en följd av deltoner som tillsammans bildar en sammansatt ton.

Ny!!: Jämna och udda tal och Deltonserien · Se mer »

Division med två

Division med två är inom matematik en operation som historiskt sett ansetts viktig.

Ny!!: Jämna och udda tal och Division med två · Se mer »

Euklidiskt rum

Varje punkt i ett tredimensionellt euklidiskt rum bestäms av tre koordinater Ett euklidiskt rum är ett reellt vektorrum där en skalärprodukt är definierad.

Ny!!: Jämna och udda tal och Euklidiskt rum · Se mer »

Feit–Thompsons sats

Inom matematiken är Feit–Thompsons sats ett resultat som säger att varje ändlig grupp av udda ordning är lösbar.

Ny!!: Jämna och udda tal och Feit–Thompsons sats · Se mer »

Felrättande kod

En felrättande kod används vid lagring eller överföring av digitala data för att identifiera bitfel och med stor sannolikhet rätta ("gissa") felen.

Ny!!: Jämna och udda tal och Felrättande kod · Se mer »

Friedrich Fröbel

Friedrich Wilhelm August Fröbel, född 21 april 1782 i Oberweissbach i furstendömet Schwarzburg-Rudolstadt, Thüringen, död 21 juni 1852, var en tysk pedagog, farbror till Julius Fröbel.

Ny!!: Jämna och udda tal och Friedrich Fröbel · Se mer »

Gitter (grupp)

De fem två-dimensionala Bravaisgitter: 1) skevt, 2) rektangulärt, 3) centrerat rektangulärt, 4) hexagonalt, 5) kvadratiskt. Gitter är en uppsättning ordnade matematiska punkter.

Ny!!: Jämna och udda tal och Gitter (grupp) · Se mer »

Goldbachs hypotes

Goldbachs hypotes (eller Goldbachs förmodan) är ett talteoretiskt påstående som lyder: Goldbachs hypotes är ett av de mest kända olösta matematiska problemen.

Ny!!: Jämna och udda tal och Goldbachs hypotes · Se mer »

Grundton

Grundtonen är en musikalisk term som kan syfta på.

Ny!!: Jämna och udda tal och Grundton · Se mer »

Grupp (matematik)

De möjliga inställningarna hos Rubiks kub och överföringarna mellan dessa tillstånd utgör en matematisk grupp. En grupp är en typ av algebraisk struktur, vars studium kallas gruppteori.

Ny!!: Jämna och udda tal och Grupp (matematik) · Se mer »

Heltal

Heltalen kan tänkas vara punkter på en linje som sträcker ut sig oändligt långt åt båda hållen. Heltalen är unionen av mängden av de naturliga talen och mängden av de negativa heltalen.

Ny!!: Jämna och udda tal och Heltal · Se mer »

Husnummer

Husnumrering är systemet att ge ett unikt nummer för varje byggnad på en gata eller ett område med avsikt att göra det lättare att hitta en viss byggnad.

Ny!!: Jämna och udda tal och Husnummer · Se mer »

Ideal (ringteori)

En icke-tom delmängd I till ringen R kallas för ett ideal om: Den icke-tomma delmängden I av de hela talen Z, är ett ideal om för alla x och y i I följer att x - y tillhör I. Inom ringteorin, är ett ideal ett av Richard Dedekind infört begrepp i anslutning till ett uppslag av Ernst Kummer, kallat "ideala tal".

Ny!!: Jämna och udda tal och Ideal (ringteori) · Se mer »

Informationsteori

Informationsteori är läran om hur överföring av information kan ske mest effektivt.

Ny!!: Jämna och udda tal och Informationsteori · Se mer »

Jämna och udda funktioner

''ƒ''(''x'').

Ny!!: Jämna och udda tal och Jämna och udda funktioner · Se mer »

Kardinalitet

Kardinalitet eller mäktighet är ett mått på storleken av en mängd M och betcknas ofta | M | eller  #M .

Ny!!: Jämna och udda tal och Kardinalitet · Se mer »

Klarinett

Klarinett är ett träblåsinstrument med enkelt rörblad.

Ny!!: Jämna och udda tal och Klarinett · Se mer »

Kubiska kristallsystemet

Kubisk kristall. Det kubiska kristallsystemet har tre axlar som är lika långa och som bildar räta vinklar med varandra.

Ny!!: Jämna och udda tal och Kubiska kristallsystemet · Se mer »

Kvart

En kvart är en fjärdedel av ett rationellt tal eller mått.

Ny!!: Jämna och udda tal och Kvart · Se mer »

Löpare (schack)

Löpare En löpare kan endast röra sig längs brädets diagonaler Löparen är en av de sex schackpjäserna.

Ny!!: Jämna och udda tal och Löpare (schack) · Se mer »

Matematiskt bevis

Ett bevis eller mer generellt en härledning, är en följd av slutledningar, vilka från bestämda axiom och givna premisser leder fram till en slutsats.

Ny!!: Jämna och udda tal och Matematiskt bevis · Se mer »

Mängd

En mängd är en samling av objekt.

Ny!!: Jämna och udda tal och Mängd · Se mer »

Modulär aritmetik

Modulär aritmetik, moduloräkning eller kongruensräkning är ett område inom aritmetiken, där kongruensrelationen analyseras och används.

Ny!!: Jämna och udda tal och Modulär aritmetik · Se mer »

Monad

En Monad (uttalas med kort å-ljud och långt a-ljud, det vill säga inte alls som ordet "månad") kan syfta på.

Ny!!: Jämna och udda tal och Monad · Se mer »

Oändlighet

Oändlig tid. Oändlighet är ett begrepp för obegränsning och obundenhet i storlek, antal eller utsträckning.

Ny!!: Jämna och udda tal och Oändlighet · Se mer »

Om och endast om

Om och endast om, som kan förkortas med omm, är ett uttryck som förekommer inom matematik och logik.

Ny!!: Jämna och udda tal och Om och endast om · Se mer »

Orgel

Trefaldighetskyrkan i Arvika. Orgeln i Tabernaklet i Salt Lake City Orgeln i Bälinge kyrka, Uppland. Byggd 1640 av Philipp Eijsenmenger som ryggpositiv till hans orgel i Storkyrkan i Stockholm. Katarina kyrkas orgel, efter nyuppbyggnaden. Liksom orgeln i Bälinge kyrka är den placerad på en särskild orgelläktare, längst bak i kyrkan. Orgeln i kyrkan St. Mary Redcliffe i Bristol, England. Den har fyra manualer. De vita spakarna på ömse sidor är registerandrag. Orgel är ett blåsinstrument med pipor ordnade i stämmor och med mekanisk lufttillförsel, spelat från en eller flera klaviaturer och således även ett tangentinstrument.

Ny!!: Jämna och udda tal och Orgel · Se mer »

Paritet (permutationer)

Inom matematiken, när X är en ändlig mängd med minst två element, delas permutationerna av X (det vill säga de bijektiva funktionerna från X till X) i två klasser av lika storlek: de jämna permutationerna och de udda permutationerna.

Ny!!: Jämna och udda tal och Paritet (permutationer) · Se mer »

Paritet av noll

balansvåg innehåller noll föremål, som har fördelats jämnt mellan vågskålarna. Pariteten av noll är jämn.

Ny!!: Jämna och udda tal och Paritet av noll · Se mer »

Paritetsbit

En paritetsbit är en binär siffra som anger huruvida antalet bitar med värdet 1 i en given mängd bitar är jämnt eller udda.

Ny!!: Jämna och udda tal och Paritetsbit · Se mer »

Partition av en mängd

Partitionering av en mängd (cirkeln) i sju delar (de färgade områdena). En partition av en mängd är en uppdelning av mängden i delar som inte överlappar och som tillsammans omfattar hela mängden.

Ny!!: Jämna och udda tal och Partition av en mängd · Se mer »

Perfekt tal

6 är det första perfekta talet, dvs. ett tal som bildas vid addition av sina delare. Ett perfekt tal eller fullkomligt tal är inom talteorin ett heltal n för vilket summan av alla sina positiva delare, inklusive n självt, är lika med 2n.

Ny!!: Jämna och udda tal och Perfekt tal · Se mer »

Primtal

12. Ett primtal är ett naturligt tal, som är större än 1 och som inte har några andra positiva delare än 1 och talet självt.

Ny!!: Jämna och udda tal och Primtal · Se mer »

Ring (matematik)

En ring är en algebraisk struktur betecknad R(+,·), på vilken finns två operatorer + och · sådana att: Om multiplikationen har ett neutralt element, ofta betecknat med 1, så sägs ringen vara unitär.

Ny!!: Jämna och udda tal och Ring (matematik) · Se mer »

Rubiks kub

Rubiks kub är ett tredimensionellt mekaniskt pussel som patenterades av den ungerske arkitekten och professorn Ernő Rubik 1975–1977.

Ny!!: Jämna och udda tal och Rubiks kub · Se mer »

Schack

Schack är ett bräd- och strategispel för två deltagare.

Ny!!: Jämna och udda tal och Schack · Se mer »

Schacktermer

Schacktermer avser termer som används i brädspelet schack.

Ny!!: Jämna och udda tal och Schacktermer · Se mer »

Siffersumma

Siffersumma eller tvärsumma av ett positivt heltal definieras som summan av dess siffror.

Ny!!: Jämna och udda tal och Siffersumma · Se mer »

Springare

Springaren eller hästen (beteckning: S) är en av de sex schackpjäserna.

Ny!!: Jämna och udda tal och Springare · Se mer »

Talbas

Talbasen (radix) upphöjd till en viss exponent är det tal som en siffra i ett positionssystem skall multipliceras med för bestämning av talets värde.

Ny!!: Jämna och udda tal och Talbas · Se mer »

Taylorserie

När taylorutvecklingens grad ökar, närmar den sig den sökta funktionen. Bilden visar funktionen ''sin(''x'')'' och dess taylorpolynom av grad 1, 3, 5, 7, 9, 11 och 13. Inom matematiken är en taylorserie (taylorutveckling) ett sätt att representera en funktion i form av en oändlig summa som bygger på funktionens derivator i en given punkt.

Ny!!: Jämna och udda tal och Taylorserie · Se mer »

Transposition

I matematiken är en transposition en permutation av en mängd, där alla element utom precis två är fixpunkter.

Ny!!: Jämna och udda tal och Transposition · Se mer »

United States Numbered Highways

United States Numbered Highways (svenska ungefär USA:s numrerade vägnät) är ett integrerat system landsvägar i USA, som numreras enligt ett nationellt system.

Ny!!: Jämna och udda tal och United States Numbered Highways · Se mer »

Uppräknelig

En mängd är uppräknelig om den har samma kardinaltal som en delmängd till de naturliga talen, det vill säga ett ändligt tal eller ℵ₀.

Ny!!: Jämna och udda tal och Uppräknelig · Se mer »

Verso och recto

Verso och Recto (i alfabet löpandes från vä till hö) Verso och Recto (i alfabet löpandes från hö till vä) Verso och recto är termer som betecknar bak Tate.org.uk (läst 25 april 2017)- och framsida Desktop publishing (läst 25 april 2017) på skriftmaterial som papyrus, Nordisk Familjebok, Uggleupplagan (läst 25 april 2017) pergament, papper och även sedlar och målningar.

Ny!!: Jämna och udda tal och Verso och recto · Se mer »

2 (tal)

2 är det naturliga heltal som följer 1 och föregår 3.

Ny!!: Jämna och udda tal och 2 (tal) · Se mer »

Omdirigerar här:

Jämna tal, Jämnt tal, Ojämna tal, Paritet (matematik), Udda och jämna tal, Udda tal.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »