Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Jordbruksmark

Index Jordbruksmark

Jordbruksmark är sådan mark som används, eller nyligen använts för jordbruk, främst åkermark och betesmark, men även ängsbruk.

14 relationer: Allé, Bekämpningsmedel, Betesmark, Biologisk mångfald, Erosion, Europeiska unionen, Eurostat, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, Gödsel, Jord (egendom), Jordbruk, Jordbruksverket, Märgelgrav, Slåtter.

Allé

En allé är en enkelsidig, dubbelsidig eller fler-dubbelsidig trädrad, som ofta finns i anslutning till en väg, vattendrag eller gräns.

Ny!!: Jordbruksmark och Allé · Se mer »

Bekämpningsmedel

Flygbesprutning. Ett bekämpningsmedel (pesticid) är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer.

Ny!!: Jordbruksmark och Bekämpningsmedel · Se mer »

Betesmark

Boskap som betar på en äng i Minnesota, USA. Betesmark eller hagmark (hage) är sådan jordbruksmark som används för bete åt främst idisslare som nötkreatur, får och getter samt hästar.

Ny!!: Jordbruksmark och Betesmark · Se mer »

Biologisk mångfald

Korallrev tillhör de ekosystem som har den största biologiska mångfalden på jorden. Regnskogar hyser mycket hög biologisk mångfald. Det här är en bild från Gambiafloden i Niokolo-Koba nationalpark, i Senegal. Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i Konventionen om biologisk mångfald ("Riokonventionen") som: Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Ny!!: Jordbruksmark och Biologisk mångfald · Se mer »

Erosion

Erosion på en åker med vete nära Washington State University, USA. Erosion (från latin ero'sio nötning) är nednötning och transport av berg, jord eller annat material på grund av mekanisk eller kemisk påverkan.

Ny!!: Jordbruksmark och Erosion · Se mer »

Europeiska unionen

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska stater och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen.

Ny!!: Jordbruksmark och Europeiska unionen · Se mer »

Eurostat

Eurostats logotyp Eurostat är ett generaldirektorat inom Europeiska kommissionen med uppgift att sammanställa och redovisa officiell statistik för Europeiska unionen och dess medlemsstater.

Ny!!: Jordbruksmark och Eurostat · Se mer »

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

FAO:s huvudkontor i Rom. FAO:s logotyp. Det latinska valspråket "Fiat Panis" betyder "låt det finnas bröd". Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, som brukar förkortas FAO (efter det engelska namnet: Food and Agriculture Organization of the United Nations), är det äldsta av Förenta nationernas (FN) fackorgan och leder FN:s och det internationella samfundets arbete för att bekämpa fattigdom och svält och dess syfte är att nå målet en värld utan hunger.

Ny!!: Jordbruksmark och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation · Se mer »

Gödsel

Gödsel, gödselmedel, gödningsmedel eller gödningsämne, är substanser som används för att förbättra jordmånen, inom trädgårds- och jordbruk, för att främst få de odlade växterna att växa snabbare.

Ny!!: Jordbruksmark och Gödsel · Se mer »

Jord (egendom)

Jord eller mark, ibland kallad fast egendom, är delar av jordens fasta yta och innanmäte (till exempel mineraltillgångar) som har en ägare.

Ny!!: Jordbruksmark och Jord (egendom) · Se mer »

Jordbruk

Jordbruksscener från antika Egypten. 1500-talet f.Kr. Franska kvinnor brukar jorden, cirka 1917-1920. Terrasser i Yunnan-provinsen i Kina. Jordbruk (mindre brukligt: agrikultur) är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller industriändamål.

Ny!!: Jordbruksmark och Jordbruk · Se mer »

Jordbruksverket

Jordbruksverket, formellt Statens jordbruksverk, är en svensk förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling med uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

Ny!!: Jordbruksmark och Jordbruksverket · Se mer »

Märgelgrav

Märgelgrav nära Tingbacken på Söderslätt i Skåne Märgelgrav är en stor grop som grävts för att ta upp märgel för användning som jordförbättringsmedel.

Ny!!: Jordbruksmark och Märgelgrav · Se mer »

Slåtter

'''Slåtter med lie i Schweiz under första världskriget.''' Slåtter eller vallskörd är avverkning av högt gräs i avsikt att få hö till foder till nötkreatur, hästar och får.

Ny!!: Jordbruksmark och Slåtter · Se mer »

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »