Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Juridisk person

Index Juridisk person

Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.

36 relationer: Aktiebolag, Arbetslöshetskassa, Associationsrätt, Bostadsrättsförening, Dödsbo, Domstol, Ekonomisk förening, Europabolag, Europakooperativ, Europeiska gemenskapen, Europeiska unionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska unionens tre pelare, Firma, Fiskevårdsområde, Fysisk person, Ideell förening, Juridik, Kärande, Konkurs, Lag, Lissabonfördraget, Organisationsnummer, Part (juridik), Rättegång, Rättsförmåga, Rättspraxis, Samfällighet (juridik), Stat, Stiftelse, Svarande, Svenska staten, Sveriges kommuner, Sveriges landsting, Trossamfund, 2009.

Aktiebolag

Aktiebolag (förkortas AB i Sverige, Ab eller Abp på svenska i Finland, Oy eller Oyj på finska från osakeyhtiö) är en ursprungligen engelsk bolagsform som utmärks av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett signifikant insatskapital, så kallat aktiekapital.

Ny!!: Juridisk person och Aktiebolag · Se mer »

Arbetslöshetskassa

En arbetslöshetskassa, a-kassa, har som främsta uppgift att administrera och betala ut arbetslöshetsersättning till personer som är arbetslösa.

Ny!!: Juridisk person och Arbetslöshetskassa · Se mer »

Associationsrätt

Associationsrätt är den del av juridiken som rör associationer, det kan vara självständiga juridiska personer och enkla bolag.

Ny!!: Juridisk person och Associationsrätt · Se mer »

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening (ofta förkortad brf) är en sammanslutning av personer, en organiserad grupp medlemmar som innehar bostadsrättigheter vanligtvis på bostadslägenheter uppförda på en fastighet de äger tillsammans.

Ny!!: Juridisk person och Bostadsrättsförening · Se mer »

Dödsbo

Dödsbo eller sterbhus är kvarlåtenskapen efter en avliden person.

Ny!!: Juridisk person och Dödsbo · Se mer »

Domstol

Målning av en domstol i London En domstol är en offentlig institution för rättskipning.

Ny!!: Juridisk person och Domstol · Se mer »

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening, i Finland kallat andelslag är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar antingen.

Ny!!: Juridisk person och Ekonomisk förening · Se mer »

Europabolag

Europabolag är en ny bolagsform från och med 8 oktober 2004.

Ny!!: Juridisk person och Europabolag · Se mer »

Europakooperativ

Europakooperativ är kooperativa företag som har rätt att verka i hela EU-området utan att göra bolagsregistreringar i de länder de verkar i. EG:s förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) trädde i kraft den 18 augusti 2006 och det blev då möjligt att bilda europakooperativ.

Ny!!: Juridisk person och Europakooperativ · Se mer »

Europeiska gemenskapen

Europeiska gemenskapen (EG) var en internationell organisation och en juridisk person som utgjorde en del av Europeiska unionens första pelare, den som berörde bland annat ekonomi-, social- och miljöpolitik.

Ny!!: Juridisk person och Europeiska gemenskapen · Se mer »

Europeiska unionen

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen.

Ny!!: Juridisk person och Europeiska unionen · Se mer »

Europeiska unionens domstol

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) är en av Europeiska unionens institutioner.

Ny!!: Juridisk person och Europeiska unionens domstol · Se mer »

Europeiska unionens tre pelare

Europeiska unionens tre pelare. Europeiska unionens tre pelare var en struktur som Europeiska unionen byggde på från Maastrichtfördraget 1993 till Lissabonfördraget 2009 och som var avgörande för hur ett beslut fattades inom unionen.

Ny!!: Juridisk person och Europeiska unionens tre pelare · Se mer »

Firma

Firma är den benämning under vilken en näringsidkare bedriver sin verksamhet.

Ny!!: Juridisk person och Firma · Se mer »

Fiskevårdsområde

Ett fiskevårdsområde kan i Sverige bildas av fiskevatten som tillhör två eller flera fastigheter.

Ny!!: Juridisk person och Fiskevårdsområde · Se mer »

Fysisk person

Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa, till skillnad från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag, en förening eller en fysisk persons dödsbo.

Ny!!: Juridisk person och Fysisk person · Se mer »

Ideell förening

En ideell förening är en sammanslutning av personer som förenas genom ett antal gemensamma idéer.

Ny!!: Juridisk person och Ideell förening · Se mer »

Juridik

Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning.

Ny!!: Juridisk person och Juridik · Se mer »

Kärande

Kärande kallas den som väcker talan mot annan i civilrättslig domstol.

Ny!!: Juridisk person och Kärande · Se mer »

Konkurs

Konkurs är ett juridiskt begrepp för det förfarande då en persons samtliga tillgångar tas om hand för att under ordnade former fördelas mellan personens borgenärer.

Ny!!: Juridisk person och Konkurs · Se mer »

Lag

Övre delen av stentavlan med Hammurabis lagar. En svensk lagbok. En lag kan dels vara en av lagstiftande myndighet utfärdad föreskrift (författning) med ett antal (en eller flera) bestämmelser, dels en lagsamling, ett samlat verk av bestämmelser (till exempel common law, Code Napoléon och 1734 års lag, se nedan), ofta nedtecknad.

Ny!!: Juridisk person och Lag · Se mer »

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget, även känt som reformfördraget, är ett av Europeiska unionens fördrag och trädde i kraft den 1 december 2009.

Ny!!: Juridisk person och Lissabonfördraget · Se mer »

Organisationsnummer

Organisationsnummer fungerar i Sverige som personnummer men avser en juridisk person, alltså en kommun, ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, myndighet, ekonomisk förening, ideell förening, stiftelse eller trossamfund.

Ny!!: Juridisk person och Organisationsnummer · Se mer »

Part (juridik)

Part kallas den som har ett särskilt intresse i något rättsligt mål eller ärende.

Ny!!: Juridisk person och Part (juridik) · Se mer »

Rättegång

Rättegång är den del av rättsprocessen som sker vid en domstol.

Ny!!: Juridisk person och Rättegång · Se mer »

Rättsförmåga

Rättsförmåga eller rättskapacitet betecknar inom juridiken förmågan att vara bärare av rättsligen skyddade och erkända intressen, varvid den, som enligt lagen har sådan förmåga, kallas rättssubjekt eller person i juridisk mening.

Ny!!: Juridisk person och Rättsförmåga · Se mer »

Rättspraxis

Rättspraxis är ett samlingsbegrepp för de rättsliga avgöranden i framförallt domstolar, som anses vara en rättskälla och således utgöra vägledning för avgöranden av kommande fall.

Ny!!: Juridisk person och Rättspraxis · Se mer »

Samfällighet (juridik)

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter.

Ny!!: Juridisk person och Samfällighet (juridik) · Se mer »

Stat

Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) (äldre benämning kronan) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område.

Ny!!: Juridisk person och Stat · Se mer »

Stiftelse

En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare.

Ny!!: Juridisk person och Stiftelse · Se mer »

Svarande

Svarande är den part mot vilken civilrättslig talan väcks i domstol.

Ny!!: Juridisk person och Svarande · Se mer »

Svenska staten

Svenska staten (i äldre texter ofta benämnd som Kronan, alternativt Statsverket som ekonomisk enhet) är den offentliga centralmakten i Sverige, vars organ består av statschefen, riksdagen och regeringen, samt de domstolar och förvaltningsmyndigheter som lyder under dessa.

Ny!!: Juridisk person och Svenska staten · Se mer »

Sveriges kommuner

Kommungränserna inom Sverige. Sverige är indelat i 290 kommuner (se även lista över Sveriges kommuner).

Ny!!: Juridisk person och Sveriges kommuner · Se mer »

Sveriges landsting

Landsting är regionala självstyrande enheter som infördes i Sverige genom 1862 års kommunalreform.

Ny!!: Juridisk person och Sveriges landsting · Se mer »

Trossamfund

Trossamfund är ett samlingsbegrepp för människor som bekänner sig till en gemensam livsåskådning.

Ny!!: Juridisk person och Trossamfund · Se mer »

2009

2009 (MMIX) var ett normalår som började en torsdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Juridisk person och 2009 · Se mer »

Omdirigerar här:

Juridiska personer.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »