Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Kalciumoxid

Index Kalciumoxid

Kalciumoxid, även kallad bränd kalk, osläckt kalk eller packsten, är en kemisk förening av kalcium och syre med formeln CaO.

21 relationer: Anhydrit, Antiken, Betong, Cement, E-nummer, Försurning, Hydrolys, Kalcinering, Kalcium, Kalciumhydroxid, Kalciumkarbonat, Kalk, Kemisk förening, Kemisk formel, Koldioxid, Livsmedelstillsats, Livsmedelsverket, Sjökalkning, Svaveldioxid, Syre, Vattenånga.

Anhydrit

Anhydritkristaller från Chihuahua, Mexiko. Anhydrit är ett bergartsbildande mineral med den kemiska sammansättningen CaSO4 (kalciumsulfat).

Ny!!: Kalciumoxid och Anhydrit · Se mer »

Antiken

Antiken (av latin antiquus ’forntida, gammaldags’, av ante 'före') är en epok i Medelhavsområdets historia.

Ny!!: Kalciumoxid och Antiken · Se mer »

Betong

Gjutning av vägbana i betong i Auckland, Nya Zeeland. Betong är ett material som består av bergmaterial, ballast, sammanbundet av cementpasta (cement och vatten).

Ny!!: Kalciumoxid och Betong · Se mer »

Cement

Stora Vika cementfabriks båda roterugnar i drift på 1950-talet. Cement (latin cæmentum, murbruk) är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som ej är löslig i vatten.

Ny!!: Kalciumoxid och Cement · Se mer »

E-nummer

E-nummer är ett specifikt ID-nummer som används för beteckning av livsmedelstillsatser som godkänts för användning i Europa.

Ny!!: Kalciumoxid och E-nummer · Se mer »

Försurning

Försurning innebär att sura ämnen tillförs marker och vattendrag i högre takt än de bortförs och därmed höjer koncentrationen av vätejoner.

Ny!!: Kalciumoxid och Försurning · Se mer »

Hydrolys

Hydrolys (från grekiska hydro- (vatten) och lysis (klyvning)) är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl har adderats.

Ny!!: Kalciumoxid och Hydrolys · Se mer »

Kalcinering

En enkel vertikal ugn, där kalksten kalcineras till bränd kalk vid höga temperaturer. Kalksten matas in uppifrån, bränslet förbränns i ugnens nedre del, och den brända kalken matas ut i botten. Kalcinering är en process där fasta material modifieras genom upphettning till en hög temperatur, dock inte till deras smältpunkt.

Ny!!: Kalciumoxid och Kalcinering · Se mer »

Kalcium

Kalcium är ett metalliskt grundämne som har atomnummer 20 och kemiskt tecken Ca.

Ny!!: Kalciumoxid och Kalcium · Se mer »

Kalciumhydroxid

Kalciumhydroxid, eller släckt kalk, är en kemisk förening av grundämnena kalcium, syre och väte med kemisk formel Ca(OH)2.

Ny!!: Kalciumoxid och Kalciumhydroxid · Se mer »

Kalciumkarbonat

Kalciumkarbonat, eller kolsyrad kalk (CaCO3), är ett i naturen mycket vanligt salt, som förekommer som aragonit, kalkspat, kalksten, krita och marmor, samt i märgel, dolomit m m. Genom upphettning spaltas det i kalciumoxid (bränd kalk) och koldioxid.

Ny!!: Kalciumoxid och Kalciumkarbonat · Se mer »

Kalk

Kalciumhydroxid, eller släckt kalk, är en form av kalk. Kalk är en vardaglig benämning för olika kemiska föreningar som innehåller grundämnet kalcium.

Ny!!: Kalciumoxid och Kalk · Se mer »

Kemisk förening

En kemisk förening är ett ämne som består av två eller flera olika grundämnen som är kemiskt bundna till varandra i bestämda massproportioner.

Ny!!: Kalciumoxid och Kemisk förening · Se mer »

Kemisk formel

En kemisk formel är en sorts notation, som beskriver vilka atomer/joner en molekyl är uppbyggd av.

Ny!!: Kalciumoxid och Kemisk formel · Se mer »

Koldioxid

Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets aggregationstillstånd beror av temperatur och tryck. I fasdiagrammet kan man se att koldioxid inte förekommer i vätskeform vid normalt tryck, istället sublimerar koldioxid mellan gas och fast fas. Koldioxid (latinskt namn: Dioxidum carbonis) är en gas, som är färglös i normala temperaturer.

Ny!!: Kalciumoxid och Koldioxid · Se mer »

Livsmedelstillsats

En livsmedelstillsats är en substans tillsatt till mat vilket är ett fenomen som på olika sätt alltid har förekommit.

Ny!!: Kalciumoxid och Livsmedelstillsats · Se mer »

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket (före 2001: Statens livsmedelsverk, förkortat SLV) är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Ny!!: Kalciumoxid och Livsmedelsverket · Se mer »

Sjökalkning

Kalkning med helikopter i Kungsbacka kommun Sjökalkning innebär att strö kalk över en försurad sjö för att återställa dess pH-värde.

Ny!!: Kalciumoxid och Sjökalkning · Se mer »

Svaveldioxid

Svaveldioxid, SO2, är en färglös och hostretande gas.

Ny!!: Kalciumoxid och Svaveldioxid · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Kalciumoxid och Syre · Se mer »

Vattenånga

Vattenånga som bubblor i kokande vatten. Vattenånga är vatten i gasform, alltså ett av vattens aggregationstillstånd.

Ny!!: Kalciumoxid och Vattenånga · Se mer »

Omdirigerar här:

Bränd kalk, Bränt kalk, CaO, E 529, Osläckt kalk, Packsten.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »