Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Karta

Index Karta

Världskarta från 1689. Gerhard von Buhrmans karta över Skåne från 1684. nationalflaggor som har en karta i själva flaggan. En karta är en grafisk avbildning som ger rumslig förklaring av företeelser, begrepp eller händelser i människans värld.

90 relationer: Adress, Altitud, Andlighet, Astrologi, Astronomi, Azimut, Befolkningstäthet, Berg, Bokrulle, Buckminster Fuller, Datorprogram, DNA, Ekonomisk karta, Ekvidistans, Elektronik, Fastighetskartan, Förkastning, Flygfotografi, Fysisk karta, Gen, Geografi, Geografiska koordinatsystem, Geografiskt informationssystem, Geoid, Geologisk karta, Geometri, Grundkarta, Harry Beck, Höjdkurva, Historiska kartor över Stockholm, Järnväg, Jordart, Jorden, Jordglob, Kartbok, Kartografi, Kartogram, Kartprojektion, Karttecken inom orientering, Kommun, Konst, Kontext, Kultur, Lagen om skydd för landskapsinformation, Land, Landsvägskarta, Latitud, Lokaliseringsmärken, Londons tunnelbana, Longitud, ..., Mental karta, Mercators projektion, Meridian, Motorväg, Nationsflagga, Neuroradiologi, Nybyggnadskarta, Orientering, Orienteringskarta, Patent, Pilot, Politik, Primärkarta, Samhälle (sociologi), Sjökort, Skala (avbildning), Skattkarta, Skåne, Slutanvändare, Stad, Stadsplanering, Statistik, Storcirkel, Tabula Peutingeriana, Tematisk karta, Teologi, Terräng, Terrängkartan, Topografi, Topologi, Turin papyruskartan, Vatten, Väderkarta, Världsdelar och kontinenter, Verklighet, Zoomobjektiv, 1689, 1946, 2D, 3D. Förläng index (40 mer) »

Adress

Flygpost från 1935, skickat från Moskva till Zürich via Berlin. Adressen står skriven på franska. En adress är en beskrivning av en plats för till exempel en bostad eller lokal.

Ny!!: Karta och Adress · Se mer »

Altitud

Altitud beskriver höjden över något vanligtvis meter över havet, eller fot över havet.

Ny!!: Karta och Altitud · Se mer »

Andlighet

Andlighet avser det immateriella, själslivet, koncept som utgår från antagandet att människan har en inneboende ande eller psyke.

Ny!!: Karta och Andlighet · Se mer »

Astrologi

Astrologi (stjärnlära eller stjärntydningskonst) är den förmenta konsten att av himlakropparnas rörelser och inbördes ställningar dra slutsatser om människors öden.

Ny!!: Karta och Astrologi · Se mer »

Astronomi

Astronomi (ἀστρονομία; bokstavligen "stjärnonas lag") är vetenskapen om himlakropparna och universum.

Ny!!: Karta och Astronomi · Se mer »

Azimut

Azimut (Az) mäts från nordpunkten mot öster (medurs) längs horisonten. Azimut (engelska: azimuth) är i ett horisontellt koordinatsystem vinkeln mellan vertikalplanet genom himmelsobjektet eller satelliten (höjdcirkeln) och observatörens meridian, det vill säga den ena koordinaten för en himlakropp i horisontens system.

Ny!!: Karta och Azimut · Se mer »

Befolkningstäthet

Befolkningstäthet, folktäthet, är kvoten mellan ett områdes folkmängd och area och anger hur tätt befolkat ett geografiskt område är.

Ny!!: Karta och Befolkningstäthet · Se mer »

Berg

Matterhorn på gränsen mellan Schweiz och Italien. Ett berg (symbol ⛰) är en geografisk plats som höjer sig över sin omgivning.

Ny!!: Karta och Berg · Se mer »

Bokrulle

En bokrulle är ett långt stycke skrivunderlag (pergament, papyrus eller papper) fastsatt mellan två rullar.

Ny!!: Karta och Bokrulle · Se mer »

Buckminster Fuller

Richard Buckminster "Bucky" Fuller, född 12 juli 1895 i Milton, Massachusetts, död 1 juli 1983 i Los Angeles, Kalifornien, var en amerikansk formgivare, arkitekt, uppfinnare och författare.

Ny!!: Karta och Buckminster Fuller · Se mer »

Datorprogram

editorn Geany Användargränssnitt för ett datorprogram som tillverkar grafiska figurer Ett datorprogram, även kallat dataprogram, är en serie instruktioner som styr en dator, och beskriver de operationer som datorn ska utföra, då programmet körs.

Ny!!: Karta och Datorprogram · Se mer »

DNA

atomslag och ryggraden hos de båda strängarna är färgad orange. De olika kvävebasernas struktur visas i detalj längst ner till höger. En roterande illustration av en bit av DNA:s dubbelhelix. DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen (även kallad arvsmassa eller genom), i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus).

Ny!!: Karta och DNA · Se mer »

Ekonomisk karta

Umeå på Lantmäteriets ''Ekonomiska kartan'' (1959) En ekonomisk karta är en karta som visar egendomarnas utsträckning (fastigheterna) och hur marken utnyttjas, till exempel för olika typer av jordbruk och för transporter (vägar och järnvägar).

Ny!!: Karta och Ekonomisk karta · Se mer »

Ekvidistans

Ekvidistansen anger höjdskillnaden mellan två höjdkurvor (bruna). Om ekvidistansen är 5 meter har kullen till vänster en stigning på 8×5.

Ny!!: Karta och Ekvidistans · Se mer »

Elektronik

Elektronik är den gren av elektrotekniken som bygger på rörelserna hos elektroner i vakuum, gaser eller fasta material (inklusive halvledare).

Ny!!: Karta och Elektronik · Se mer »

Fastighetskartan

Fastighetskartan är en karta som främst visar registerinformation; fastighetsgränser, men också bland annat läns-, samfällighets- och kommungränser.

Ny!!: Karta och Fastighetskartan · Se mer »

Förkastning

Förkastning i Bedarieux i Frankrike. Inom geologi är en förkastning en brottyta eller brottzon i ett berg där det skett en tydlig förskjutning av bergsmassa till följd av rörelse.

Ny!!: Karta och Förkastning · Se mer »

Flygfotografi

varmluftsballong. Flygfotografier är fotografier som är tagna från ett luftfartyg.

Ny!!: Karta och Flygfotografi · Se mer »

Fysisk karta

En fysisk karta är en karta som avbildar jordens fysiska utseende som t.ex.

Ny!!: Karta och Fysisk karta · Se mer »

Gen

Gen med exon och intron. Resten av kromosomen syns hopsnurrad till höger. Genen är en enhet för information om ärftliga egenskaper, som ärvs från föräldrar till avkomman.

Ny!!: Karta och Gen · Se mer »

Geografi

Världskarta Geografi är den vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden.

Ny!!: Karta och Geografi · Se mer »

Geografiska koordinatsystem

Världskarta med linjerna för latitud (horisontell) och longitud (vertikal), Eckert VI projection Geografiska koordinater (eller Greenwichtopogeografi) kan anges med flera olika metoder.

Ny!!: Karta och Geografiska koordinatsystem · Se mer »

Geografiskt informationssystem

Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.

Ny!!: Karta och Geografiskt informationssystem · Se mer »

Geoid

Geoidens (röd) avvikelse från en ellipsoid (medelvärde över rotation kring axeln). En geoid (av grekiska: geo, jord och eides, liknande) är en yta som ungefär sammanfaller med havsytans genomsnittliga nivå.

Ny!!: Karta och Geoid · Se mer »

Geologisk karta

Geologisk karta av Andorra En geologisk karta är en tolkning av geologin inom ett område.

Ny!!: Karta och Geologisk karta · Se mer »

Geometri

höger passare används för att rita cirklar. Geometri (grekiska: γεωμετρια geometria, av γεω geo ”jord”, och μετρια metria ”mäta”) är en gren av matematiken där man studerar vilka egenskaper figurer har i ett rum eller, mer generellt, rumsliga samband.

Ny!!: Karta och Geometri · Se mer »

Grundkarta

En grundkarta är den karta som en detaljplan grundas på och måste i Sverige framställas vid fysisk planering grundad på Plan- och bygglagen.

Ny!!: Karta och Grundkarta · Se mer »

Harry Beck

Harry Beck, egentligen Henry Charles Beck, född 4 juni 1902, död 18 september 1974, var en engelsk teknisk ritare.

Ny!!: Karta och Harry Beck · Se mer »

Höjdkurva

Höjdkurvor är nivåkurvor (linjer) på en karta.

Ny!!: Karta och Höjdkurva · Se mer »

Historiska kartor över Stockholm

Ett urval av stockholmskartornas titelvinjetter, från konstnärligt gestaltade till ingenjörsmässigt strikt. Fyra exempel från 1733 1751, 1805 och 1885. Historiska kartor över Stockholm och dess omgivningar finns bevarade sedan 1600-talets början.

Ny!!: Karta och Historiska kartor över Stockholm · Se mer »

Järnväg

urspårningsräl. Järnvägsbro i Italien. Tyskt InterCityExpress-tåg 2007. Storuman och Sorsele sommaren 2002. Godståg på Malmbanan i mars 2009. En järnväg är ett spårburet transportmedel för tåg på särskild banvall för gods eller passagerare.

Ny!!: Karta och Järnväg · Se mer »

Jordart

Torv Jordart är ett begrepp som används när man vill uttrycka jordens innehåll av sönderdelat berg, exempelvis morän, lera, rester av organismer exempelvis torv, dy eller kemiska utfällningar exempelvis kalkgyttja.

Ny!!: Karta och Jordart · Se mer »

Jorden

Jorden är den tredje planeten från solen och den största av de så kallade stenplaneterna i solsystemet.

Ny!!: Karta och Jorden · Se mer »

Jordglob

En jordglob är en klotformad karta över jorden, vanligtvis försedd med en träfot och en meridian av metall.

Ny!!: Karta och Jordglob · Se mer »

Kartbok

Kartbok, atlas, är en speciell bok med kartor samlade.

Ny!!: Karta och Kartbok · Se mer »

Kartografi

En modern världskarta. Kartografi (kartläggning) är läran om att framställa kartor.

Ny!!: Karta och Kartografi · Se mer »

Kartogram

Ett kartogram där Sveriges kommuners area viktats efter folkmängd Kartogram är ett slags diagram i form av en karta där den geografiska ytan är förvrängd för att visa på ett geografiskt områdes relativa vikt inom det område som kartan behandlar.

Ny!!: Karta och Kartogram · Se mer »

Kartprojektion

Världen avbildad med Mercators projektion tillsammans med punkter som visar den ökande förvrängningen mot polerna. Världen avbildad med Mollweides projektion tillsammans med punkter som visar den ökande förvrängningen längs kanterna. Robinsons projektion tillsammans med punkter som visar den ökande förvrängningen längs kanterna. Lamberts projektion tillsammans med punkter som visar förvrängningen. En kartprojektion är en matematisk avbildning av den krökta jordytan på en plan karta.

Ny!!: Karta och Kartprojektion · Se mer »

Karttecken inom orientering

höger Karttecken, alternativt kontrollföremål inom orienteringssporten är de olika kategorier kontrollpunkter och tecken på kartan under orientering.

Ny!!: Karta och Karttecken inom orientering · Se mer »

Kommun

En kommun är ett territoriellt avgränsat område, en administrativ enhet för lokalt självstyre, en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare, juridisk person med obligatoriskt medlemskap, som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom.

Ny!!: Karta och Kommun · Se mer »

Konst

Konst syftar antingen på en kulturyttring som kräver kunskap och färdighet eller på en sorts estetisk verksamhet.

Ny!!: Karta och Konst · Se mer »

Kontext

Kontext betyder omständigheter, sammanhang, omgivning, eller övergripande situation.

Ny!!: Karta och Kontext · Se mer »

Kultur

Kineser betraktar kinesiskt måleri som en högkulturell uttrycksform. Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' och som i sin tur härstammar från colo 'odla'.

Ny!!: Karta och Kultur · Se mer »

Lagen om skydd för landskapsinformation

Lagen om skydd för landskapsinformation var en svensk lag som reglerade framställning, spridning och viss lagring av landskapsinformation.

Ny!!: Karta och Lagen om skydd för landskapsinformation · Se mer »

Land

Ett land är ett landområde som utgör, eller har utgjort, en självständig eller självstyrande politisk enhet.

Ny!!: Karta och Land · Se mer »

Landsvägskarta

En detaljerad bilkarta över Washington, D.C. GPS-system i bilar har blivit allt vanligare. Landsvägskarta, vägatlas eller bilkarta, är en karta som är huvudsakligen anpassad för landsvägstrafik, där landsvägar, motorvägar och motortrafikleder är särskilt tydligt markerade.

Ny!!: Karta och Landsvägskarta · Se mer »

Latitud

1 Exempel på en latitud2 Nollmeridianen Latitud, breddgrad, polhöjd, parallell, höjdgrad och geografisk bredd är en geografisk punkts vinkelavstånd från ekvatorn uttryckt i grader.

Ny!!: Karta och Latitud · Se mer »

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken, även kallade Vägvisningsmärken är en typ av vägmärken som ska visa vägen eller i vissa fall upplysa om viss service längs vägen.

Ny!!: Karta och Lokaliseringsmärken · Se mer »

Londons tunnelbana

Londons tunnelbana (London Underground, the Underground, the Tube) i den brittiska huvudstaden London är världens äldsta tunnelbana, tillika den tredje längsta efter tunnelbanorna i Shanghai och Peking.

Ny!!: Karta och Londons tunnelbana · Se mer »

Longitud

Skiss av jorden med longituder. Longitud även kallad längdgrad, meridian eller geografisk längd, är positionen i öst-västlig riktning, definierad som vinkeln mellan en storcirkel genom polerna på jorden och en godtyckligt vald nollmeridian.

Ny!!: Karta och Longitud · Se mer »

Mental karta

Mental karta eller mental map (det engelska begreppet används ofta även i svenskan) är en geografisk term som avser en kartliknande bild av världen, ett land, en region, en stad, ett bostadsområde eller en annan plats som en person bär med sig i sin hjärna.

Ny!!: Karta och Mental karta · Se mer »

Mercators projektion

Världskarta i Mercators projektion Mercator-projektion är en kartprojektionsmetod som är vanligt förekommande, exempelvis på världskartor och sjökort.

Ny!!: Karta och Mercators projektion · Se mer »

Meridian

Breddgrad2.

Ny!!: Karta och Meridian · Se mer »

Motorväg

Vägmärket för motorväg. E4/Uppsalavägen norr om Stockholm, 2010. En motorväg är en stor väg anpassad för trafik i hög hastighet.

Ny!!: Karta och Motorväg · Se mer »

Nationsflagga

Nationsflaggor för deltagande nationer i Olympiska sommarspelen 2016. Nationsflagga (även nationalflagga) är – i generell bemärkelse – en flagga som har till funktion att vara symbol för en suverän stat.

Ny!!: Karta och Nationsflagga · Se mer »

Neuroradiologi

gråskalorna motsvarar hjärnan och annan mjukvävnad. En hjärntumör syns som ett mörkare område i bildens övre högra del vilket för patienten motsvarar den främre vänstra hjärnhalvan. Neuroradiologi är en medicinsk grenspecialitet som omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter inom radiologisk diagnostik av sjukdomar, skador och missbildningar inom centrala nervsystemet samt huvudet och ryggen.

Ny!!: Karta och Neuroradiologi · Se mer »

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta för tillbyggnad av Banankompaniet i Stockholm. En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov.

Ny!!: Karta och Nybyggnadskarta · Se mer »

Orientering

Orientering är att hitta sin väg i obekant mark.

Ny!!: Karta och Orientering · Se mer »

Orienteringskarta

En orienteringskarta är en karta som används vid orientering.

Ny!!: Karta och Orienteringskarta · Se mer »

Patent

Patent är en handelsvara. Henry Woodward tog 1875 patent på en variant av glödlampa; patentet köptes senare av Thomas Edison. Patent (av latin: li'tterae pate'ntes, öppna brev) är en tidsbegränsad och lagbunden rätt att hindra andra från att dra kommersiell nytta av en viss uppfinning.

Ny!!: Karta och Patent · Se mer »

Pilot

En trafikflygare. En stridsflygare. En flygförare eller pilot är en förare av luftfartyg, en flygare.

Ny!!: Karta och Pilot · Se mer »

Politik

Politik (från grekiska: πόλις) betyder ursprungligen 'statskonst', och avser som regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet (kommuner, stater, mellanstater), och inrymmer allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation.

Ny!!: Karta och Politik · Se mer »

Primärkarta

Exempel på del av primärkarta i skalan 1:400. Denna karta var tuschritad på ritfilm som hängde i kartskåp systematiskt indelad i blad. Exempel på primärkarta utritad på bildskärm. Fortfarande används samma ritmanér på kartdetaljerna som förut, även om data nu lagras och hanteras digitalt. En primärkarta är den geografiska databas som ligger till grund för de nybyggnadskartor och grundkartor som används inom stadsbyggnad.

Ny!!: Karta och Primärkarta · Se mer »

Samhälle (sociologi)

En fotbollspublik. Deltagarna vid fotbollsmatcher består typiskt sett av en mängd individer från samma samhälle. Ett samhälle är en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet.

Ny!!: Karta och Samhälle (sociologi) · Se mer »

Sjökort

Exempel på ett utdrag ur ett tryckt sjökort i kustnära område utanför Puerto Rico. 1: Latituder i nord (N) 0–90° respektive syd (S) 0–90° om ekvatorn2: Nollmeridianen genom Greenwich för longitud ost (E) 0–180° respektive väst (W) 0–180°. Sjökort är kartor för navigering på havet, större sjöar, kanaler, med flera applikationer med hydrografisk, nautisk, topografisk och geodetisk information.

Ny!!: Karta och Sjökort · Se mer »

Skala (avbildning)

En skalstock används för att mäta med i olika skalor på ritningar. Vid olika sorters avbildningar av verkligheten eller objekt, till exempel kartor eller tekniska ritningar, anger skalan förhållandet mellan ett visst avstånd på avbildningen och motsvarande avstånd i verkligheten.

Ny!!: Karta och Skala (avbildning) · Se mer »

Skattkarta

En skattkarta. Skattkarta är en karta som sägs visa vägen till en, ofta gömd, skatt eller annan förmögenhet.

Ny!!: Karta och Skattkarta · Se mer »

Skåne

Socknarna i Skåne med härads- och länsgränser cirka 1870. ''Landskapsvy från Skåne''. Målning av Peter Adolf Persson. Målad år 1889. Skånsk slätt med pilevall en disig dag i april. Ingelstorps ängar, i fonden Hammars backar nära Kåseberga i sydöstra Skåne. Stora delar av Skåne består av jordbruksmark. Bilden visar ett rapsfält utanför Svedala. Citadellet i Landskrona, sett ovanifrån. Kopparhatten, en del av Söderåsen. Malmö är Sveriges tredje, och Skånes största, stad med drygt 300 000 invånare i kommunen. Utsikt över Västra hamnen med Turning Torso. Skåne har många milslånga sandstränder. Här syns Sandhammaren. Öresundsbron, som stod klar år 2000, förbinder Skåne med danska Amager. Här passerar både bilar och tåg. 2010 byggdes Citytunneln, som förbinder och kompletterar Öresundsförbindelsen. Detta är södra trapphallen vid Triangelns station. Skånsk bokskog i lövsprickning. Skåne är Sveriges sydligaste landskap.

Ny!!: Karta och Skåne · Se mer »

Slutanvändare

Slutanvändare (även konsument eller slutkonsument) är den som använder en vara eller tjänst.

Ny!!: Karta och Slutanvändare · Se mer »

Stad

Stortokyo har 36 miljoner invånare och är världens folkrikaste storstadsområde. Den heraldiska symbolen för de kommuner som kallas städer är i många länder den så kallade murkronan. Den återges här i den form som den brukar ha i Sverige. En stad är en större eller mer betydande tätort, ofta centralort för en administrativ region, dess jurisdiktion, handel, industri och kommunikationer.

Ny!!: Karta och Stad · Se mer »

Stadsplanering

Nedre Norrmalm och Hötorgscity. Stadsplanering, även benämnd stadsbyggnad eller stadsreglering, är verksamheten att ordna och forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggelse.

Ny!!: Karta och Stadsplanering · Se mer »

Statistik

Diagram över en normalfördelning med standardavvikelserna markerade. Strecket i mitten markerar medianen, som i det här fallet sammanfaller med medelvärdet. Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information.

Ny!!: Karta och Statistik · Se mer »

Storcirkel

Storcirkel av en sfär. Storcirkel, skapas när man försöker dra den kortaste vägen mellan två orter på en jordglob.

Ny!!: Karta och Storcirkel · Se mer »

Tabula Peutingeriana

Tabula Peutingeriana (utsnitt) – uppifrån och ner: Dalmatiens kust, Adriatiska havet, södra Italien, Sicilien, Afrikas kustland mot Medelhavet (34 x 6,82 cm). Tabula Peutingeriana, Peutingerkartan, är ett berömt itinerarium, vägkarta, som föreställer det romerska riket.

Ny!!: Karta och Tabula Peutingeriana · Se mer »

Tematisk karta

En tematisk karta som visar McDonald's expansion i världen Tematisk karta är en typ av karta som visar ett specifikt tema.

Ny!!: Karta och Tematisk karta · Se mer »

Teologi

Teologi (grekiska: θεός - gud, λόγος - ord, kunskap, förståelse, mening) är "läran om Gud".

Ny!!: Karta och Teologi · Se mer »

Terräng

Terräng är ett begrepp som används för att beteckna landområden.

Ny!!: Karta och Terräng · Se mer »

Terrängkartan

Lantmäteriets äldre ”Gröna kartan” och nyare ”Terrängkartan” över Stockholmstrakten. Del av den digitala versionen av Terrängkartan, sedan 2016 publicerad under fri licens. Utsnittet är över sydvästligaste Skåne. Terrängkartan, eller Lantmäteriets terrängkarta, är ett produktnamn för en topografisk karta i skala 1:50 000 över Sverige som produceras av Lantmäteriet.

Ny!!: Karta och Terrängkartan · Se mer »

Topografi

Hawaii. Topografi är studiet av en terrängs fysiska form, såväl på jorden, som på andra planeter och månar.

Ny!!: Karta och Topografi · Se mer »

Topologi

Broarna i Königsberg är ett klassiskt topologiskt problem. Topologi från grekiskans τοπος ("topos": plats, ställe) och λογος ("logos": lära), är en gren inom den moderna matematiken.

Ny!!: Karta och Topologi · Se mer »

Turin papyruskartan

Turin papyruskartans vänstra del. Turin papyruskartans högra del. Turin papyruskartan (Papyrus Torino) är ett papyrusfynd från Forntidens Egypten och innehåller den äldsta bevarade geologiska och topografiska kartan.

Ny!!: Karta och Turin papyruskartan · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Karta och Vatten · Se mer »

Väderkarta

isobarer som anger lufttrycksskillnader. Cirklarnas fyllnad anger molnighet, "svansarna" anger vilket håll det blåser ifrån och "kammarna" anger vindhastighet. En väderkarta är en karta med meteorologiska symboler som visar aktuellt väder eller en väderprognos för ett specifikt område.

Ny!!: Karta och Väderkarta · Se mer »

Världsdelar och kontinenter

En världsdel är en historiskt, kulturellt och fysiskt avgränsad del av jordytan.

Ny!!: Karta och Världsdelar och kontinenter · Se mer »

Verklighet

Verklighet (även realitet, engelska reality; franska réalité; grekiska energeia; latin actualitas, realitas; tyska Wirklichkeit; spanska realidad) är ett begrepp som används särskilt inom filosofin och som betecknar både egenskapen att vara verklig/t och allt det som är verkligt.

Ny!!: Karta och Verklighet · Se mer »

Zoomobjektiv

18-70mm zoomobjektiv Optisk princip. Den synbara effekten då zoomobjektiv används. Zoomobjektiv är objektiv som kan förändra sin brännvidd.

Ny!!: Karta och Zoomobjektiv · Se mer »

1689

1689 (MDCLXXXIX) var ett normalår som började en lördag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en tisdag i den julianska kalendern.

Ny!!: Karta och 1689 · Se mer »

1946

1946 (MCMXLVI) var ett normalår som började en tisdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Karta och 1946 · Se mer »

2D

2D, en förkortning för tvådimensionell, är det rumsperspektiv där längd och bredd uppfattas.

Ny!!: Karta och 2D · Se mer »

3D

3D, en förkortning för tredimensionell, är det rumsperspektiv där längd, bredd och djup uppfattas.

Ny!!: Karta och 3D · Se mer »

Omdirigerar här:

Kartor.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »