Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Klimat

Index Klimat

Klimatdiagram Lund 1961-1990; medeltemperatur (röd) och nederbörd (blå). Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder.

102 relationer: Abiotiska faktorer, Afrika, Albedo, Altitud, Anemometer, Arktis, Atmosfär, Australien, Östasien, Barometer, Biom, Biotiska faktorer, Chile, Danmarks Meteorologiske Institut, Ekosystem, Ekvator, Elektromagnetisk strålning, Encyclopædia Britannica, Energi, Evapotranspiration, Förenta nationerna, FN:s klimatpanel, Glacialklimat, Glidande medelvärde, Global uppvärmning, Grad Celsius, Gräsmarker, Indien, Inlandsklimat, Interglacial, Is, Iskärna, Istid, Kanada, Klimatförändring, Klimatmodell, Klimatologi, Klimatpolitik, Klimatzon, Koldioxid, Koralldjur, Kustklimat, Landskap (terräng), Latitud, Luftfuktighet, Lufttryck, Malaysia, Måne, Medelhavsklimat, Medelhavsländer, ..., Meteorologi, Mikroklimat, Miljöpolitik, Monsun, National Oceanic and Atmospheric Administration, Nederbörd, Nordamerika, Norra halvklotet, Paleoklimatologi, Permafrost, Planet, Reflexion (fysik), Regnskog, Regnskugga, Ryssland, San Diego State University, Södra Afrika, Sediment (geologi), Sekel, Slätt, Snö, Solen, Solljus, Stäpp, Storm, Subarktiskt klimat, Subsahariska Afrika, Subtropiskt klimat, Sydamerika, Tajga, Temperatur, Tempererat klimat, Termometer, Tropisk cyklon, Tropiskt klimat, Tundra, United Nations Framework Convention on Climate Change, Varians, Variationer av solaktiviteten, Väder, Väderrekord, Världsdelar och kontinenter, Västvindbältena, Växthuseffekten, Växthusgas, Vind, Vostok (forskningsstation), Vulkan, Western Australia, Wladimir Köppen, 1800-talet, 1948. Förläng index (52 mer) »

Abiotiska faktorer

Abiotiska faktorer (motsats biotiska faktorer) är icke-levande faktorer som påverkar naturen.

Ny!!: Klimat och Abiotiska faktorer · Se mer »

Afrika

Afrika är jordens näst största kontinent (efter Eurasien) och även jordens näst största världsdel efter Asien, både vad gäller areal och folkmängd.

Ny!!: Klimat och Afrika · Se mer »

Albedo

Jordens albedo är i genomsnitt 0,3. Albedo (latin, ’vithet’, av alba, ’vit’) är ett mått på reflexionsförmåga, eller den andel av en strålning som återkastas av en belyst yta eller en kropp.

Ny!!: Klimat och Albedo · Se mer »

Altitud

Altitud beskriver höjden över något vanligtvis meter över havet, eller fot över havet.

Ny!!: Klimat och Altitud · Se mer »

Anemometer

Handhållen skålkorsanemometer Anemometer (av grekiska: anemos (ἄνεμος), vind, och metron (μέτρον), mått) är ett instrument för bestämning av luftmassors rörelsehastighet.

Ny!!: Klimat och Anemometer · Se mer »

Arktis

isotermen för 10 graders medeltemperatur i juli (Röd heldragen linje) eller Norr om polcirkeln (Blå streckad linje). Is på Beauforthavet på vintern Arktis är det stora havsområdet (Norra ishavet) runt jordens norra pol samt omkringliggande landområden.

Ny!!: Klimat och Arktis · Se mer »

Atmosfär

En bild av Jupiters atmosfär med den stora röda fläcken. Atmosfären är ett lager av gaser som omger en himlakropp som har tillräcklig med massa för att dess gravitation ska kunna hålla den kvar under en längre tid.

Ny!!: Klimat och Atmosfär · Se mer »

Australien

Australien, officiellt Australiska statsförbundet eller Samväldet Australien (Commonwealth of Australia), är ett land på södra halvklotet bestående av fastlandet kontinenten Australien, ön Tasmanien samt ett antal mindre öar i Indiska oceanen och Stilla havet.

Ny!!: Klimat och Australien · Se mer »

Östasien

Östasien Östasien eller Ostasien, de östra delarna av Asien, brukar anses bestå av åtminstone staterna Kina, Japan, Sydkorea och Nordkorea.

Ny!!: Klimat och Östasien · Se mer »

Barometer

Torricellis rör. En barometer (från grekiskans baros, tyngd, och metron, mått) är ett instrument som mäter lufttryck.

Ny!!: Klimat och Barometer · Se mer »

Biom

Biom är en regional ansamling av distinkta djur- och växtsamhällen.

Ny!!: Klimat och Biom · Se mer »

Biotiska faktorer

Biotiska faktorer (motsats abiotiska faktorer) är levande faktorer som påverkar eller har en inverkan på ett ekosystem.

Ny!!: Klimat och Biotiska faktorer · Se mer »

Chile

Chile, formellt Republiken Chile (República de Chile), är ett land i Sydamerika, beläget mellan Stilla havet och Anderna.

Ny!!: Klimat och Chile · Se mer »

Danmarks Meteorologiske Institut

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) är en dansk statlig myndighet i Köpenhamn med uppgift att ta fram prognoser för väder, vind och vatten samt klimat och miljö för Danmark och dess omkringliggande farvatten och luftrum.

Ny!!: Klimat och Danmarks Meteorologiske Institut · Se mer »

Ekosystem

Ett korallrev kan ses som ett eko. Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi människor valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det.

Ny!!: Klimat och Ekosystem · Se mer »

Ekvator

Jordens ekvator Jordens ekvator markerad på världskarta Ekvatorlinjen genom Ecuador. En ekvator är en cirkel dragen runt en astronomisk himlakropp på ett avstånd som alltid är lika långt från båda polerna, i öst-västlig riktning.

Ny!!: Klimat och Ekvator · Se mer »

Elektromagnetisk strålning

Elektromagnetisk strålning (ems) är en vågrörelse som fortplantas i tid och rum.

Ny!!: Klimat och Elektromagnetisk strålning · Se mer »

Encyclopædia Britannica

Encyclopædia Britannica (latin för ”brittisk encyklopedi”) är en engelskspråkig encyklopedi.

Ny!!: Klimat och Encyclopædia Britannica · Se mer »

Energi

Doel i Belgien. Väderkvarnen använder luftens rörelseenergi för att sönderdela säd. Kärnkraftverket omvandlar nukleär energi till elektrisk energi. Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Ny!!: Klimat och Energi · Se mer »

Evapotranspiration

Evapotranspiration är summan av avdunstning (evaporation) från mark och ytvatten, guttationen, interceptionen och transpirationen från växterna.

Ny!!: Klimat och Evapotranspiration · Se mer »

Förenta nationerna

Förenta nationerna (officiellt: Förenta Nationerna; FN) är en mellanstatlig organisation grundad 24 oktober 1945 för att främja internationellt samarbete.

Ny!!: Klimat och Förenta nationerna · Se mer »

FN:s klimatpanel

FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortat IPCC) är en mellanstatlig organisation som etablerades 1988 av två FN-organ, Meteorologiska världsorganisationen (WMO) och FN:s miljöprogram (UNEP), för att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

Ny!!: Klimat och FN:s klimatpanel · Se mer »

Glacialklimat

Glacialklimat betecknar ett mycket kallt klimat, där ingen månads medeltemperatur överstiger 0 °C.

Ny!!: Klimat och Glacialklimat · Se mer »

Glidande medelvärde

Glidande medelvärde är en metod att skapa en serie av medelvärden från en given mängd av värden.

Ny!!: Klimat och Glidande medelvärde · Se mer »

Global uppvärmning

Globala temperaturavvikelser från 1880 till och med 2014. Noll är medeltemperaturen från åren 1951-1980. Den svarta linjen är årliga medelvärden medan den röda representerar medelvärden över 5 år. Avvikelser i den globala medeltemperaturen under perioden 1999 till 2008 jämfört med medeltemperaturen från 1940 till 1980. Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan 1950-talet samt dess förutspådda fortsättning.

Ny!!: Klimat och Global uppvärmning · Se mer »

Grad Celsius

Anders Celsius egen illustration av den termometer han använde Detalj ur titelplansch i en bok av Carl von Linné (1738). Grad Celsius (°C) är en enhet för temperatur som har fått sitt namn efter sin uppfinnare, den svenske vetenskapsmannen och astronomen Anders Celsius.

Ny!!: Klimat och Grad Celsius · Se mer »

Gräsmarker

Prärie i South Dakota, USA. Savann nära Dindéresso i Burkina Faso. Vologda, Ryssland. Gräsmarker är öppna, flacka områden som domineras av olika gräsarter.

Ny!!: Klimat och Gräsmarker · Se mer »

Indien

Indien (hindi: भारत, Bhārat; officiellt Republiken Indien (hindi: भारत गणराज्य, Bhārat Gaṇarājya), är en förbundsrepublik i södra Asien. Det är det sjunde största landet till ytan, det näst folkrikaste landet och den mest folkrika demokratin i världen. Indien kallas ofta för "världens största demokrati". Indien har kust mot Indiska oceanen i söder, Arabiska havet i väster och Bengaliska viken i öster. Landet gränsar till Pakistan i väster, till Kina, Nepal och Bhutan i nordost och till Bangladesh och Burma i öster. Andra länder som ligger nära Indien är Sri Lanka, Maldiverna och Indonesien i Indiska oceanen. Indiska halvön var hem för Induskulturen och ett område för historiska handelsleder och stora imperier och förknippades med ekonomisk och kulturell rikedom under stora delar av sin långa historia. Fyra stora världsreligioner, hinduismen, buddhismen, jainismen och sikhismen, uppstod där, medan zoroastrismen, judendomen, kristendomen och islam anlände under första årtusendet e.Kr. och formade områdets mångskiftande kultur. Indien annekterades gradvis av Brittiska ostindiska kompaniet från början av 1700-talet och koloniserades av Storbritannien från mitten av 1800-talet. Landet blev självständigt 1947 efter en självständighetskamp som präglades av våldsamma uppror med påföljande än mer våldsamma vedergällningsaktioner, myterier, civilt motstånd samt icke-våldsamt motstånd. Indien är en förbundsrepublik, bestående av 29 delstater och sju unionsterritorier, och en parlamentarisk demokrati. Den har världens tolfte största ekonomi mätt i nominell växelkurs och den fjärde största mätt i köpkraft. Ekonomiska reformer har transformerat Indien till den näst snabbast växande ekonomin (2007), men landet lider fortfarande av höga nivåer av fattigdom, analfabetism och undernäring. Indien är ett mångreligiöst, mångspråkigt och multietniskt samhälle som även hyser en mångfald djur och växter i ett antal skyddade områden.

Ny!!: Klimat och Indien · Se mer »

Inlandsklimat

Inlandsklimat, även kontinentalklimat eller fastlandsklimat, är klimatet inne över kontinenter, till skillnad mot kustklimat.

Ny!!: Klimat och Inlandsklimat · Se mer »

Interglacial

Interglacial, mellanistid, kallas de relativt mycket varma – och kortare – perioderna mellan istider.

Ny!!: Klimat och Interglacial · Se mer »

Is

En bit is på stranden Ett isblock på Vasagatan i Göteborg, 2012 Is är vatten i sitt fasta aggregationstillstånd.

Ny!!: Klimat och Is · Se mer »

Iskärna

En iskärna är ett prov från en glaciär eller någon annan många år gammal anhopning av snö och is.

Ny!!: Klimat och Iskärna · Se mer »

Istid

Weichsel, gul Saale-istiden, blå Elster.

Ny!!: Klimat och Istid · Se mer »

Kanada

Kanada (engelska och franska: Canada) är ett land i Nordamerika.

Ny!!: Klimat och Kanada · Se mer »

Klimatförändring

Klimatförändring är variationer av jordens klimat över tiden, lokalt eller globalt.

Ny!!: Klimat och Klimatförändring · Se mer »

Klimatmodell

Klimatmodeller är matematiska metoder att skapa en modell för att kunna simulera interaktioner mellan olika viktiga faktorer som påverkar klimatet och dess förändringar.

Ny!!: Klimat och Klimatmodell · Se mer »

Klimatologi

Årsmedeltemperatur Klimatologi är läran om klimatet, dess orsaker och fenomen - "vädrets statistik".

Ny!!: Klimat och Klimatologi · Se mer »

Klimatpolitik

Global uppvärmning är klimatpolitikens största fråga. Klimatpolitik syftar till politiska åtaganden och åtgärder kopplade till global uppvärmning.

Ny!!: Klimat och Klimatpolitik · Se mer »

Klimatzon

Klimatzon är ett geografiskt område som kännetecknas av likartat klimat.

Ny!!: Klimat och Klimatzon · Se mer »

Koldioxid

Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets aggregationstillstånd beror av temperatur och tryck. I fasdiagrammet kan man se att koldioxid inte förekommer i vätskeform vid normalt tryck, istället sublimerar koldioxid mellan gas och fast fas. Koldioxid (latinskt namn: Dioxidum carbonis) är en gas, som är färglös i normala temperaturer.

Ny!!: Klimat och Koldioxid · Se mer »

Koralldjur

Koralldjur (Anthozoa) är solitära eller kolonibildande polyper.

Ny!!: Klimat och Koralldjur · Se mer »

Kustklimat

Områden i världen med maritimt klimat. Kustklimat, maritimt klimat eller havsklimat utmärks av större luftfuktighet, oftast något varmare och jämnare temperatur än exempelvis inlandsklimat.

Ny!!: Klimat och Kustklimat · Se mer »

Landskap (terräng)

Landskap. Stadslandskap. Ett landskap: Barrskog (kulturskog) i Ånnaboda i Kilsbergen. Ett landskap: Skånsk slätt med pilevall Ingelstorps ängar, i bakgrunden Hammars backar nära Kåseberga i sydöstra Skåne. Ungersk landsbygd, en del av Pusztan intill gränsen mot Rumänien. Meditationslunden på Skogskyrkogården i Stockholm, ett landskap utformat av arkitekter. Ett landskap är ett geografiskt område med dess synlig geologisk, topografiska, biologisk och kulturella karaktär.

Ny!!: Klimat och Landskap (terräng) · Se mer »

Latitud

1.

Ny!!: Klimat och Latitud · Se mer »

Luftfuktighet

Registrering av temperatur och relativ luftfuktighet Maximal mängd vatten i form av ånga (gram/m³) som funktion av temperatur i °C Luftfuktighet är ett mått på mängden eller andelen vattenånga som finns i luften.

Ny!!: Klimat och Luftfuktighet · Se mer »

Lufttryck

Lufttrycket är trycket i den sammansatta gas som utgör jordens atmosfär.

Ny!!: Klimat och Lufttryck · Se mer »

Malaysia

Malaysia är en förbundsstat i sydöstra Asien, bestående av tidigare brittiska besittningar på Malackahalvön (Brittiska Malaya) och norra Borneo.

Ny!!: Klimat och Malaysia · Se mer »

Måne

vår måne En måne, naturlig satellit eller drabant är en himlakropp som kretsar kring en planet eller en asteroid i ett solsystem.

Ny!!: Klimat och Måne · Se mer »

Medelhavsklimat

460x460px En Flughahn Medelhavsklimat är en typ av subtropiskt klimat som utmärks av att sommaren är oavbrutet torr och varm, medan vädret på vintern är omväxlande och nederbördsrikt.

Ny!!: Klimat och Medelhavsklimat · Se mer »

Medelhavsländer

Medelhavsområdet. Som Medelhavsländerna brukar man räkna de länder i Europa som ligger vid Medelhavet, plus Portugal samt andra länder vid Medelhavet.

Ny!!: Klimat och Medelhavsländer · Se mer »

Meteorologi

Orkanen Hugo Meteorologi (av grekiska μετέωρος, "meteoros", som betyder "i luften befintlig" vilket kan jämföras med begreppet meteor, och λογία, "logia", som betyder lära eller vetenskap) är vetenskapen om jordatmosfärens fysik och kemi och inkluderar därmed allt som har med väder att göra.

Ny!!: Klimat och Meteorologi · Se mer »

Mikroklimat

Med mikroklimat menas klimatet inom ett mycket begränsat område (ca 1 millimeter till meternivå), där mikroklimatet kan skilja sig radikalt från omgivningen.

Ny!!: Klimat och Mikroklimat · Se mer »

Miljöpolitik

Miljöpolitik kallas politik som rör miljön, exempelvis global uppvärmning och ekologisk hållbar utveckling.

Ny!!: Klimat och Miljöpolitik · Se mer »

Monsun

Monsun (etym. fr. ty. Monsun, port. moução, arab. mawsim), en vind som i vissa geografiska områden periodiskt återkommer beroende på bland annat temperaturskillnader och temperaturskiftningar i hav och över kontinenter.

Ny!!: Klimat och Monsun · Se mer »

National Oceanic and Atmospheric Administration

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) är ett amerikanskt vetenskapligt organ som är underställt USA:s handelsdepartement.

Ny!!: Klimat och National Oceanic and Atmospheric Administration · Se mer »

Nederbörd

Frontnederbörd Nederbörd är vatten i olika former som faller från jordens atmosfär.

Ny!!: Klimat och Nederbörd · Se mer »

Nordamerika

Nordamerika är en världsdel som omfattar den norra delen av dubbelkontinenten Amerika.

Ny!!: Klimat och Nordamerika · Se mer »

Norra halvklotet

Jordens norra halvklot. Jordens norra hemisfär är på bilden skuggad gul. Norra halvklotet eller norra hemisfären kallas den del av jorden eller annan planet som ligger norr om dess ekvator.

Ny!!: Klimat och Norra halvklotet · Se mer »

Paleoklimatologi

Paleoklimatologi är läran om klimatet under tidigare perioder av jordens utveckling.

Ny!!: Klimat och Paleoklimatologi · Se mer »

Permafrost

Områden på norra halvklotet med permafrost. Permafrost är ett geologiskt fenomen, när vattnet i marken är fruset (tjäle) året runt.

Ny!!: Klimat och Permafrost · Se mer »

Planet

månhorisonten. En planet är en himlakropp som rör sig i en omloppsbana runt en stjärna, har tillräckligt stor massa för att vara nästintill rund, och dominerar sin omgivning.

Ny!!: Klimat och Planet · Se mer »

Reflexion (fysik)

Slottet speglas i vattnet Reflexion, även reflektion, är en abrupt ändring av riktningen för en vågfront på en yta mellan två olika media så att vågfronten går tillbaka i det medium den kom från.

Ny!!: Klimat och Reflexion (fysik) · Se mer »

Regnskog

Amazonas regnskog. Regnskog på Marquesasöarna, Franska Polynesien. Regnskog är skog med hög årlig nederbörd, åtminstone 1500 millimeter, utspridd över minst nio månader av året.

Ny!!: Klimat och Regnskog · Se mer »

Regnskugga

Regnskugga är en efterföljd av orografisk nederbörd.

Ny!!: Klimat och Regnskugga · Se mer »

Ryssland

Ryssland (Россия; Rossija), formellt Ryska federationen (Российская Федерация; Rossijskaja Federatsija), är en federal republik som omfattar stora delar av Östeuropa och hela Nordasien.

Ny!!: Klimat och Ryssland · Se mer »

San Diego State University

Malcolm A. Love Library och The InfoDome San Diego State University (SDSU), grundat 1897 som San Diego Normal School, är den största och äldsta utbildningsinstitutionen i San Diego, Kalifornien.

Ny!!: Klimat och San Diego State University · Se mer »

Södra Afrika

Med södra Afrika avses den södra delen av den afrikanska kontinenten.

Ny!!: Klimat och Södra Afrika · Se mer »

Sediment (geologi)

Sediment kallas material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar.

Ny!!: Klimat och Sediment (geologi) · Se mer »

Sekel

Sekel (århundrade, centennium) är en sammanhängande period av 100 år.

Ny!!: Klimat och Sekel · Se mer »

Slätt

En slätt är ett geografiskt område som består av ett platt öppet landskap.

Ny!!: Klimat och Slätt · Se mer »

Snö

Vid foten av Dundret, Sverige, december 2005. Snöfall i Tyskland, 2009. Snö är nederbörd i form av iskristaller, enstaka eller sammanfogade, som faller från ett moln men kan även referera till snö som ligger på marken.

Ny!!: Klimat och Snö · Se mer »

Solen

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.

Ny!!: Klimat och Solen · Se mer »

Solljus

Solljuset når Jorden och lyser genom molnen, vilket skapar skuggstrålar. Mars, fotografi taget av Mars Pathfinder. Solljus eller solsken är det stjärnljus som kommer från solen.

Ny!!: Klimat och Solljus · Se mer »

Stäpp

Vår på stäppen i västra Kazakstan. Stäpp (av ryska степь, step), eller grässavann, är ett biom vars ekosystem karaktäriseras av gräsmark eller trädlöst slättland och som har ett torrt klimat.

Ny!!: Klimat och Stäpp · Se mer »

Storm

Storm över Enschede i Nederländerna. Storm kallas vinden både på land och till sjöss, när vindhastigheten är mellan 24,5 och 28,4 meter per sekund (m/s).

Ny!!: Klimat och Storm · Se mer »

Subarktiskt klimat

Områden med subarktiskt inlandsklimat enligt Köppen-Geiger-klassificeringen. Subarktiskt klimat ligger mellan polarklimat och tempererat klimat.

Ny!!: Klimat och Subarktiskt klimat · Se mer »

Subsahariska Afrika

Subsahariska Afrika Subsahariska Afrika, Afrika söder om Saharaöknen, är den del av Afrika som inte ingår i Nordafrika.

Ny!!: Klimat och Subsahariska Afrika · Se mer »

Subtropiskt klimat

Områden i världen med subtropiskt klimat. Subtropiskt klimat finns för det mesta inom klimatzonen efter tropiska klimatzonen räknat från ekvatorn.

Ny!!: Klimat och Subtropiskt klimat · Se mer »

Sydamerika

Sydamerika är en världsdel som utgör den södra delen av den amerikanska dubbelkontinenten, med Stilla havet i väster, Atlanten i öster, Antarktis i söder och Karibiska havet i norr.

Ny!!: Klimat och Sydamerika · Se mer »

Tajga

Tajgans utbredning. Tajga eller taiga (ryska тайга tajga, troligen från ett altaiskt språk i betydelsen ’trädbeklädda berg’) är en biom som karaktäriseras av barrskog.

Ny!!: Klimat och Tajga · Se mer »

Temperatur

Temperaturen beror på gaspartiklarnas hastighet. Dessa partiklar illustrerar rumstemperatur med partikelhastigheten reducerad till en 2-millijondel. Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla.

Ny!!: Klimat och Temperatur · Se mer »

Tempererat klimat

Världskarta över klimatzoner, Tempererat klimat i grönt. Tempererat klimat är det klimat som befinner sig mellan det subarktiska och subtropiska klimatet och även till viss del också ingår i dessa.

Ny!!: Klimat och Tempererat klimat · Se mer »

Termometer

Medicinsk vätsketermometer Elektronisk medicinsk termometer En termometer är ett mätinstrument för mätning av temperatur.

Ny!!: Klimat och Termometer · Se mer »

Tropisk cyklon

Tropisk cyklon En tropisk cyklon är ett intensivt lågtryck som bildas över tropiska hav med hög vattentemperatur (minst 26,5 °C), och kännetecknas av att de kan utvecklas till mycket kraftiga oväder.

Ny!!: Klimat och Tropisk cyklon · Se mer »

Tropiskt klimat

Områden med tropiskt klimat enligt Köppens klimatklassifikation Tropiskt klimat är enligt Köppens klimatklassifikation för klimatklassifikation ett nederbördsrikt klimat med medeltemperaturer över 18 grader Celsius under årets alla månader.

Ny!!: Klimat och Tropiskt klimat · Se mer »

Tundra

Huvudsaklig utbredning för arktisk tundra. Tundraklimat: Spetsbergen Tundra (ET i Köppens system) är en klimattyp och ett biom, karaktäriserad av permafrost med låg och ömtålig vegetation.

Ny!!: Klimat och Tundra · Se mer »

United Nations Framework Convention on Climate Change

United Nations Framework Convention on Climate Change, förkortat UNFCCC eller FCCC, ibland bara kallad klimatkonventionen är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 9 maj 1992.

Ny!!: Klimat och United Nations Framework Convention on Climate Change · Se mer »

Varians

normalfördelade stokastiska variabler med samma väntevärde, men olika varianser. Den blå linjen är N~(5, 2), med variansen 2 och den gröna är N~(5, 4), med variansen 4 Varians är inom sannolikhetsteori och matematisk statistik, väntevärdet för den kvadratiska avvikelsen hos en stokastisk variabel från dess medelvärde och ger ett informellt mått på hur mycket en uppsättning (slump) tal är utspridda kring medelvärdet.

Ny!!: Klimat och Varians · Se mer »

Variationer av solaktiviteten

Mätningar av solstrålningen under de senaste 30 åren. Variationer av solaktiviteten avser förändringar av mängden energi som solen sänder ut i form av strålning.

Ny!!: Klimat och Variationer av solaktiviteten · Se mer »

Väder

Väder är tillståndet i atmosfären. Väder är tillståndet eller en växling i tillstånd i en atmosfär vid ett givet tillfälle eller under en kortare tidsrymd.

Ny!!: Klimat och Väder · Se mer »

Väderrekord

Denna artikel listar väderrekord enligt officiell rekordstatistik för väder på jorden, i form av temperatur, nederbörd, vind och lufttryck samt olika väderfenomen.

Ny!!: Klimat och Väderrekord · Se mer »

Världsdelar och kontinenter

En världsdel är en historiskt, kulturellt och fysiskt avgränsad del av jordytan.

Ny!!: Klimat och Världsdelar och kontinenter · Se mer »

Västvindbältena

Västvindbältena markeras av blå pilar, medan passadvindarna markeras av gula pilar. Västvindbältena betecknar de områden på jorden mellan cirka 35 och 75 graders nordlig eller sydlig breddgrad där västliga vindar dominerar under året.

Ny!!: Klimat och Västvindbältena · Se mer »

Växthuseffekten

Växthuseffekten (eller drivhuseffekten) är den uppvärmning av jordytan som åstadkoms av jordens atmosfär.

Ny!!: Klimat och Växthuseffekten · Se mer »

Växthusgas

månad.

Ny!!: Klimat och Växthusgas · Se mer »

Vind

Vind är flödet av luft i atmosfären.

Ny!!: Klimat och Vind · Se mer »

Vostok (forskningsstation)

Vostok är en forskningsstation belägen i östra delen av Antarktis, at; post uppdaterad 2012-02-07; databasdump nerladdad 2015-11-07 inte långt från den geomagnetiska sydpolen.

Ny!!: Klimat och Vostok (forskningsstation) · Se mer »

Vulkan

Ett freatiskt utbrott på Mount St Helens. Vulkanutbrott. Magma tränger upp genom vulkankäglan. På bilden även den typiska askplymen. Sköldvulkan (Hawaiivulkan). Stromboliskt utbrott. Peleanskt utbrott. Utbrott av Surtsey-typ. Undervattensutbrott. Subglacialt utbrott. En vulkan är en öppning i jordskorpan, där het magma (smälta bergarter) tränger upp från jordens inre och stelnar till lava då den når en kallare temperatur, så som luft eller vatten.

Ny!!: Klimat och Vulkan · Se mer »

Western Australia

Western Australia (Väst-Australien) är Australiens till ytan största delstat.

Ny!!: Klimat och Western Australia · Se mer »

Wladimir Köppen

Wladimir Peter Köppen. Wladimir Peter Köppen, född 25 september 1846 i Sankt Petersburg, Ryssland, död 22 juni 1940 i Graz, Österrike, var en tysk-rysk meteorolog, klimatolog och botaniker; son till Peter von Köppen.

Ny!!: Klimat och Wladimir Köppen · Se mer »

1800-talet

'''Världskarta''' från 1891 med de europeiska staternas besittningar markerade. Det Brittiska imperiet är seklets stormakt. Kartans nollmeridian passerar genom Greenwich, såsom beslutats vid den internationella meridiankonferensen 1884. 1800-talet är perioden från 1 januari 1800 till 31 december 1899.

Ny!!: Klimat och 1800-talet · Se mer »

1948

Olympiska vinterspelen i Sankt Moritz 1948 (MCMXLVIII) var ett skottår som började en torsdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Klimat och 1948 · Se mer »

Omdirigerar här:

Klimatet, Klimattyper.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »