Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Klorofyll

Index Klorofyll

Klorofyll är det ämne som ger växter deras gröna färg.

69 relationer: Absorption, Aldehyd, Antocyanin, Bakterieklorofyll, Bakterier, Bladmossor, Blomväxter, Brunalger, Cyanobakterier, E-nummer, Etylgrupp, Fluorescens, Fotosyntes, Fytol, Grön, Grönalger, Gulgrönalger, Hans Fischer, Helsingfors universitet, Hemgrupp, Joseph Bienaimé Caventou, Kalottmodell, Karolinska Institutet, Karotenoid, Kemisk energi, Klass (biologi), Klorin (organisk förening), Klorofyll a, Klorofyll b, Klorofyll c, Klorofyll d, Klorofyll f, Koldioxid, Kolhydrat, Kromalveolater, Ligand, Livsmedelsverket, Ljus, Ljusenergi, Magnesium, Metylgrupp, Nationalencyklopedin, Pierre Joseph Pelletier, Porfyrin, Pyrrol, Pyrrolin, Rödalger, Redox, Reflexion (fysik), Richard Willstätter, ..., Robert Woodward, Socker, Spektrum, Stereokemi, Stokes-skift, Stromatolit, Summaformel, Svavel, Syre, Termisk energi, Tetrapyrrol, Transmittans, Ultraviolett strålning, Vatten, Väte, Växt, Våglängd, Vinylgrupp, Xantofyll. Förläng index (19 mer) »

Absorption

Absorptioner är processer som innebär att minst en andel av en företeelse uppgår i en annan.

Ny!!: Klorofyll och Absorption · Se mer »

Aldehyd

Strukturformel. "R-" representerar här alla de molekyler som aldehydgruppen kan vara bunden till. En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp).

Ny!!: Klorofyll och Aldehyd · Se mer »

Antocyanin

Cyanidin-3-O-β-D-glukosid ("Chrysanthemin"), den vanligaste antocyaninen. Generell strukturformel för antocyanidiner, aglykonen till antocyaniner, där R betecknar godtyckliga substituenter. Antocyaniner är glykosider av antocyanidiner, vanligen 3-glukosider (det vill säga att R3 är en D-glukos). Antocyaninernas färg är pH-beroende. Här rödkålsextrakt med (ungefärligt) pH från vänster till höger: 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13. Antocyaniner (från grekiska ἄνθος ánthos, "blomma" och κυάνεος kyáneos, "blå") är glykosider av en typ av flavonoider kallade antocyanidiner.

Ny!!: Klorofyll och Antocyanin · Se mer »

Bakterieklorofyll

Bakterieklorofyll är pigment som används vid fotosyntesen hos olika fototrofa bakterier.

Ny!!: Klorofyll och Bakterieklorofyll · Se mer »

Bakterier

Bakterier (Bacteria) eller eubakterier (Eubacteria) är encelliga mikroorganismer utan cellkärna och andra membranomslutna organeller; de har dock ribosomer.

Ny!!: Klorofyll och Bakterier · Se mer »

Bladmossor

Bladmossor (Bryophyta) är en division landväxter med ett stort antal arter; det gröna och mjuka i skogen och på fuktiga berghällar.

Ny!!: Klorofyll och Bladmossor · Se mer »

Blomväxter

Blomväxter, gömfröiga växter eller angiospermer (Angiospermae, synonymer Magnoliophyta eller Anthophyta), är växter som karaktäriseras av att de sätter frö inneslutna i en frukt (till skillnad från nakenfröiga växter).

Ny!!: Klorofyll och Blomväxter · Se mer »

Brunalger

Ishavstång (''Fucus distichus'') i Olympic National Park, Washington, USA. Brunalger (Phaeophyceae) är en stor grupp av flercelliga alger som ytligt sett liknar växter, men saknar närmare släktskap med dessa.

Ny!!: Klorofyll och Brunalger · Se mer »

Cyanobakterier

Fytoplanktonblomning i Östersjön (3 juli 2001) Cyanobakterier (Cyanobacteria) är fotosyntiserande organismer som forskare antar spelade en viktig roll vid syresättningen av jordens atmosfär.

Ny!!: Klorofyll och Cyanobakterier · Se mer »

E-nummer

E-nummer är ett specifikt ID-nummer som används för beteckning av livsmedelstillsatser som godkänts för användning i Europa.

Ny!!: Klorofyll och E-nummer · Se mer »

Etylgrupp

Etylgruppens struktur En etylgrupp är en funktionell grupp i organiska kemiska föreningar.

Ny!!: Klorofyll och Etylgrupp · Se mer »

Fluorescens

Först för absorptionen av en foton upp atomen (molekylen) på en högre energinivå (violett pil). Sedan omvandlas delar av den absorberade energin till andra energiformer (röda pilar). Slutligen emitteras en foton med lägre energi: Fluorescens (grön pil). Energin hos den emitterade fotonen är lägre än hos den absorberade (den gröna pilen är kortare än den violetta!). UV-belysning Fluorit i dagsljus (A) och i UV-belysning (B). Fluorescens innebär att ett ämne som har absorberat ljus eller annan elektromagnetisk strålning, återutsänder (återemitterar) ljus.

Ny!!: Klorofyll och Fluorescens · Se mer »

Fotosyntes

En mycket stor andel av fotosyntesen utförs i växternas blad. Fotosyntes kallas även kolsyreassimilation och är den process där levande organismer tar hand om energi från solljus och lagrar den i kemiska bindningar.

Ny!!: Klorofyll och Fotosyntes · Se mer »

Fytol

Fytol är en diterpen-alkohol, av vilken det finns cis- och trans-isomerer.

Ny!!: Klorofyll och Fytol · Se mer »

Grön

Grön är en av de traditionella spektralfärgerna och det gröna färgområdet omfattar en mängd olika gröna nyanser.

Ny!!: Klorofyll och Grön · Se mer »

Grönalger

Grönalger är en stor grupp såväl marina, sötvattenslevande och även landlevande alger.

Ny!!: Klorofyll och Grönalger · Se mer »

Gulgrönalger

Gulgrönalger (Xantophyceae) är klass alger inom gruppen heterokonter.

Ny!!: Klorofyll och Gulgrönalger · Se mer »

Hans Fischer

Hans Fischer, född 27 juli 1881 i Höchst am Main, död 31 mars 1945 i München, var en tysk kemist.

Ny!!: Klorofyll och Hans Fischer · Se mer »

Helsingfors universitet

Helsingfors universitet (Helsingin yliopisto), tidigare Kungliga Akademien i Åbo, Kejserliga Akademien i Åbo och Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland, är med drygt 32 000 studerande det största universitetet i Finland.

Ny!!: Klorofyll och Helsingfors universitet · Se mer »

Hemgrupp

Hemgruppens strukturformel, med en järnatom bunden till porfyrinets kväveatomer. Hemgrupp, hem eller haem (uttalas med långt "e", he:m, från grekiska αἷμα, haima, "blod") eller med en äldre stavning hämgrupp, häm är en organisk heterocyklisk molekyl, som tjänar som kofaktor i ett flertal biokemiska processer.

Ny!!: Klorofyll och Hemgrupp · Se mer »

Joseph Bienaimé Caventou

Joseph Bienaimé Caventou. Joseph Bienaimé Caventou, född den 30 juni 1795 i Saint-Omer, död den 5 maj 1877 i Paris, var en fransk kemist och farmakolog.

Ny!!: Klorofyll och Joseph Bienaimé Caventou · Se mer »

Kalottmodell

Kalottmodell av myrsyra. NMR-spektroskopi. En kalottmodell är en modell av en molekyl där atomerna i molekylen representeras av olikfärgade klot som går in i varandra.

Ny!!: Klorofyll och Kalottmodell · Se mer »

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI, ursprungligen Kongl. Carolinska medico-chirurgiska institutet), är ett svenskt statligt universitet i Stockholm.

Ny!!: Klorofyll och Karolinska Institutet · Se mer »

Karotenoid

Karotenoider är en grupp av organiska fettlösliga näringsämnen och färgämnen som naturligt förekommer i växter och vissa fotosyntetiska organismer som alger, vissa typer av svampar och vissa bakterier.

Ny!!: Klorofyll och Karotenoid · Se mer »

Kemisk energi

Kemisk energi är en sorts potentiell energi som finns lagrad i alla ämnen.

Ny!!: Klorofyll och Kemisk energi · Se mer »

Klass (biologi)

hierarkiska systemet i biologin Klass är en grupp inom stammarna inom det hierarkiska systemet i biologin.

Ny!!: Klorofyll och Klass (biologi) · Se mer »

Klorin (organisk förening)

Inom organisk kemi är en klorin en stor heterocyklisk aromatisk ring som i grunden består av tre pyrrolringar och en pyrrolin som sammankopplas med fyra metenbryggor (.

Ny!!: Klorofyll och Klorin (organisk förening) · Se mer »

Klorofyll a

Klorofyll a är en speciell typ av klorofyll som används i fotosyntesen.

Ny!!: Klorofyll och Klorofyll a · Se mer »

Klorofyll b

Klorofyll b är en typ av klorofyll som bidrar i fotosyntesen genom att absorbera ljusenergi.

Ny!!: Klorofyll och Klorofyll b · Se mer »

Klorofyll c

Klorofyll c är en form av klorofyll som finns hos marina alger inom riket kromalveolater som kiselalger, brunalger och dinoflagellater.

Ny!!: Klorofyll och Klorofyll c · Se mer »

Klorofyll d

Klorofyll d är en form av klorofyll som upptäcktes av Harold Strain och Winston Manning 1943.

Ny!!: Klorofyll och Klorofyll d · Se mer »

Klorofyll f

Klorofyll f är en form av klorofyll som absorberar längre mot rött infrarött än övriga klorofyller.

Ny!!: Klorofyll och Klorofyll f · Se mer »

Koldioxid

Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets aggregationstillstånd beror av temperatur och tryck. I fasdiagrammet kan man se att koldioxid vid en atmosfärs tryck sublimerar mellan gas och fast fas. Flytande koldioxid kan därför bara finnas på stora djup. Koldioxid, kemisk formel CO2, är vid rumstemperatur en färglös gas.

Ny!!: Klorofyll och Koldioxid · Se mer »

Kolhydrat

Cellulosa är en polysackarid, en kolhydrat med mycket stora molekyler. Kolhydrater är en grupp näringsämnen och ett gemensamt namn för sockerarter (sackarider) såväl enstaka sockermolekyler (monosackarider) som sockermolekyler sammankopplade i kedjor (polysackarider). Polysackarider inkluderar disackarider som består av två sockermolekyler, men även sockermolekyler i långa kedjor till exempel stärkelse och sockerhaltiga kostfiber. Kolhydrater består endast av grundämnena kol, väte och syre. Namnet kommer av att kolhydrater har den kemiska formeln Cm(H2O)n (m och n ≥ 3) och därför kan betraktas som hydrater av kol. Detta stämmer dock inte för alla kolhydrater. Det biokemiska sättet att definiera en kolhydrat på är att den innehåller minst två alkoholer och minst en keton eller aldehyd. Av detta följer att de enklaste kolhydraterna innehåller tre kolatomer.

Ny!!: Klorofyll och Kolhydrat · Se mer »

Kromalveolater

Kromalveolater (Chromalveolata) är ett föreslaget rike eukaryota organismer som omfattar såväl fotosyntetiserande alger, parasiter och andra heterotrofer.

Ny!!: Klorofyll och Kromalveolater · Se mer »

Ligand

Cisplatin, ett komplex med platina som centralatom och fyra ligander: två kloridjoner och två ammoniakmolekyler (ammingrupper). En ligand är en atom, jon, eller molekyl (se funktionell grupp) som vanligtvis donerar eller delar en eller flera av sina elektroner bundna i en koordinerad kovalent bindning runt en central atom (liganden agerar som en Lewisbas).

Ny!!: Klorofyll och Ligand · Se mer »

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket i Uppsala. Livsmedelsverket (före 2001: Statens livsmedelsverk, förkortat SLV) är i Sverige en statlig förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Ny!!: Klorofyll och Livsmedelsverket · Se mer »

Ljus

Ljus syftar dels på en sinnesupplevelse och dels på den elektromagnetiska strålning som kan ge upphov till sådana upplevelser.

Ny!!: Klorofyll och Ljus · Se mer »

Ljusenergi

Ljusenergi är den energi som alla ljuskällor avger.

Ny!!: Klorofyll och Ljusenergi · Se mer »

Magnesium

Magnesium är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller.

Ny!!: Klorofyll och Magnesium · Se mer »

Metylgrupp

Strukturformeln för en metylgrupp. En metylgrupp är en funktionell grupp inom organisk kemi med strukturformeln –CH3.

Ny!!: Klorofyll och Metylgrupp · Se mer »

Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin, förkortas ofta NE, är ett uppslagsverk i tjugo band som åren 1989–1996 gavs ut av förlaget Bra Böcker AB.

Ny!!: Klorofyll och Nationalencyklopedin · Se mer »

Pierre Joseph Pelletier

Pierre Joseph Pelletier Pierre Joseph Pelletier, född 22 april 1788, död 19 juli 1842, var en fransk farmakolog.

Ny!!: Klorofyll och Pierre Joseph Pelletier · Se mer »

Porfyrin

Strukturformel för porfin, den enklaste porfyrinen. Porfyriner är en grupp kemiska föreningar, som ingår i ett flertal biologiska system, bland annat är de produkter i bildningen av hem och klorofyll.

Ny!!: Klorofyll och Porfyrin · Se mer »

Pyrrol

Pyrrol är en kvävehaltig, aromatisk heterocykel med form av färglös till brun vätska, som i luft är något instabil.

Ny!!: Klorofyll och Pyrrol · Se mer »

Pyrrolin

Pyrroliner, även kända som dihydropyrroler, är tre olika heterocykliska organiska föreningar som bara skiljer sig åt genom placeringen av dubbelbindningen.

Ny!!: Klorofyll och Pyrrolin · Se mer »

Rödalger

Rödalger (Rhodophyta), är en grupp av vattenlevande alger, de flesta levande i saltvatten, gärna djupt vatten, en del i sötvatten.

Ny!!: Klorofyll och Rödalger · Se mer »

Redox

Genom att en elektron flyttas från en natriumatom till en fluoratom bildas natriumfluorid. Redox (kortform för reduktion-oxidation-reaktion) är det kemiska fenomen vid vilket oxidationstalen hos atomer förändras.

Ny!!: Klorofyll och Redox · Se mer »

Reflexion (fysik)

Slottet speglas i vattnet Reflexion, även reflektion, är en abrupt ändring av riktningen för en vågfront på en yta mellan två olika media så att vågfronten går tillbaka i det medium den kom från.

Ny!!: Klorofyll och Reflexion (fysik) · Se mer »

Richard Willstätter

Richard Willstätter, född 13 augusti 1872 i Karlsruhe, Baden, död 3 augusti 1942 i Muralto nära Locarno, var en tysk kemist och nobelpristagare.

Ny!!: Klorofyll och Richard Willstätter · Se mer »

Robert Woodward

Robert Burns Woodward, född 10 april 1917 i Boston, Massachusetts, död 8 juli 1979 i Cambridge, Massachusetts, var en amerikansk kemist.

Ny!!: Klorofyll och Robert Woodward · Se mer »

Socker

Socker (av शर्करा, sharkara) används vanligtvis som en benämning på disackariden sackaros.

Ny!!: Klorofyll och Socker · Se mer »

Spektrum

Det elektromagnetiska spektrumets olika våglängder; synligt ljus i detalj. Inom fysiken är ett spektrum (plural spektrum, spektrer eller spektra) en uppdelning av elektromagnetisk strålning eller annan typ av vågrörelse i olika våglängder eller frekvenser.

Ny!!: Klorofyll och Spektrum · Se mer »

Stereokemi

isomerer. Stereokemi fokuserar på stereoisomerer Stereokemi är en underdisciplin till kemi och innefattar studien av det relativa arrangemanget av atomer i molekyler.

Ny!!: Klorofyll och Stereokemi · Se mer »

Stokes-skift

Stokes-skift. Stokes-skift är skillnaden i våglängd eller frekvens mellan bandmaxima för absorptionsspektrum och emissionsspektrum (fluorescens och ramanspektroskopi är två exempel) av samma elektronövergång.

Ny!!: Klorofyll och Stokes-skift · Se mer »

Stromatolit

Stromatoliter i Shark Bay. Stromatoliter i Shark Bay. Stromatoliter (av grekiska: strōma, "bädd", "stratum" och lithos, "sten") består av växelvisa skikt av mattor med fossila mikroorganismer, företrädesvis cyanobakterier.

Ny!!: Klorofyll och Stromatolit · Se mer »

Summaformel

Summaformel är en kemisk formel som anger antalet atomer av olika atomslag i en molekyl genom en beskrivning med de kemiska tecken tätt inpå varandra, till skillnad från en strukturformel som också grafiskt redogör för deras position i förhållande till varandra.

Ny!!: Klorofyll och Summaformel · Se mer »

Svavel

Svavel (sulphur) är ett icke-metalliskt grundämne som naturligt förekommer som svavelkristaller med formeln S8 eller i föreningar med andra grundämnen.

Ny!!: Klorofyll och Svavel · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Klorofyll och Syre · Se mer »

Termisk energi

Termisk energi (eller värmeenergi), är den energi som är lagrad i de oordnade rörelserna hos atomer eller molekyler hos ett objekt.

Ny!!: Klorofyll och Termisk energi · Se mer »

Tetrapyrrol

Tetrapyrroler är en grupp kemiska föreningar som består av fyra pyrrolringar.

Ny!!: Klorofyll och Tetrapyrrol · Se mer »

Transmittans

Transmittans, transmissionsfaktor, är en dimensionslös storhet som beskriver förhållandet mellan infallande och genomsläppt strålningsintensitet.

Ny!!: Klorofyll och Transmittans · Se mer »

Ultraviolett strålning

Ultraviolett strålning, även känt som UV-strålning och UV-ljus, är elektromagnetisk strålning vars våglängd är kortare än det synliga ljusets.

Ny!!: Klorofyll och Ultraviolett strålning · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Klorofyll och Vatten · Se mer »

Väte

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.

Ny!!: Klorofyll och Väte · Se mer »

Växt

Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken.

Ny!!: Klorofyll och Växt · Se mer »

Våglängd

Våglängden är avståndet mellan repeterande delar av ett vågmönster.

Ny!!: Klorofyll och Våglängd · Se mer »

Vinylgrupp

120px Vinylgruppen (systematiskt namn etenylgrupp) CH2.

Ny!!: Klorofyll och Vinylgrupp · Se mer »

Xantofyll

Xantofyller är gula växtpigment som är en av de två huvudgrupperna av karotenoider (tetraterpenoider med 40 kolatomer).

Ny!!: Klorofyll och Xantofyll · Se mer »

Omdirigerar här:

E 140, E140.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »