Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Koldioxid

Index Koldioxid

Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets aggregationstillstånd beror av temperatur och tryck. I fasdiagrammet kan man se att koldioxid inte förekommer i vätskeform vid normalt tryck, istället sublimerar koldioxid mellan gas och fast fas. Koldioxid (latinskt namn: Dioxidum carbonis) är en gas, som är färglös i normala temperaturer.

71 relationer: Aerob, Aggregationstillstånd, Andning, Atmosfär (tryckenhet), Ångtryck, Bildningsentalpi, Biologi, Blindhet, Brandsläckare, CAS-nummer, Cellandning, Cellulosa, Densitet, Djur, E-nummer, Förbränning, Fett, Fossila bränslen, Fotosyntes, Gas, Gasfackling, Global uppvärmning, Havsförsurning, Hushållssopor, Hyperventilation, Illamående, IUPAC-nomenklatur, Jäsmedel, Köldskada, Kelvin, Kemisk formel, Klimat, Kokpunkt, Kol, Kol (bränsle), Koldioxid i jordens atmosfär, Kolföreningar, Kolsyra, Konserveringsmedel, Kräkning, Kvävning, Latin, Löslighet, Metabolism, Mikroorganism, Molär entropi, Molekyl, Molmassa, Naturgas, Oljesand, ..., Oljeskiffer, Organism, Parts per million, Petroleum, SI-enhet, Simplified Molecular Input Line Entry Specification, Smältpunkt, Socker, Standardtryck och standardtemperatur, Stärkelse, Sublimering, Svampar, Syra, Syre, Temperatur, Torris, Trippelpunkt, Vatten, Växt, Växthuseffekten, Växthusgas. Förläng index (21 mer) »

Aerob

Aerob kallas en process eller organism som behöver tillgång till syre för sin fortlevnad.

Ny!!: Koldioxid och Aerob · Se mer »

Aggregationstillstånd

'''Stearinljuset är fast, men övergår till flytande högst upp.'''Lågan består i den starkast lysande delen av plasma, medan den närmast omgivande luften är en gasblandning, som är så varm att den glöder (auran). Tre vanliga aggregationstillstånd: gas, flytande och fast. Aggregationstillstånd kallas även aggregationsform och är de olika former som ett ämne kan befinna sig i beroende på temperatur och tryck.

Ny!!: Koldioxid och Aggregationstillstånd · Se mer »

Andning

Andning syftar till den process där högre organismer inhämtar syrgas (O2) och avger koldioxid (CO2) till omvärldens luft eller vatten, vilket sker med hjälp av ett speciellt andningsorgan (lungorna).

Ny!!: Koldioxid och Andning · Se mer »

Atmosfär (tryckenhet)

Atmosfär, atm, är en tryckenhet på 101,325 kPa, vilket motsvarar normalt atmosfärtryck vid havsytan.

Ny!!: Koldioxid och Atmosfär (tryckenhet) · Se mer »

Ångtryck

eter), osv. Ångtryck definieras som det tryck vid vilket ett ämnes avdunstning är i jämvikt mellan dess flytande och fasta tillstånd vid någon given temperatur.

Ny!!: Koldioxid och Ångtryck · Se mer »

Bildningsentalpi

Bildningsentalpin beskriver entalpiinnehållet hos en förening jämfört med dess grundämnen.

Ny!!: Koldioxid och Bildningsentalpi · Se mer »

Biologi

Insekt som pollinerar en blomma Biologi eller biovetenskap är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.

Ny!!: Koldioxid och Biologi · Se mer »

Blindhet

Blindhet är ett synfel som innebär total avsaknad av syn.

Ny!!: Koldioxid och Blindhet · Se mer »

Brandsläckare

Brandsläckare. Brandsläckare (även kallad handbrandsläckare eller eldsläckare) förekommer i ett antal versioner, beroende på vad för slags brand den är avsedd för.

Ny!!: Koldioxid och Brandsläckare · Se mer »

CAS-nummer

CAS-nummer är unika numeriska identifierare för kemiska föreningar, polymerer, biologiska sekvenser, mixer och legeringar.

Ny!!: Koldioxid och CAS-nummer · Se mer »

Cellandning

Cellandning kan syfta på två närliggande begrepp.

Ny!!: Koldioxid och Cellandning · Se mer »

Cellulosa

Modell av del cellulosamolekyl. Kol Oxygen (syre) Hydrogen (väte) Cellulosa är en polysackarid som utgör huvuddelen i växternas cellväggar, och därmed är den vanligaste organiska substansen i naturen.

Ny!!: Koldioxid och Cellulosa · Se mer »

Densitet

Densitet, volymmassa är (enligt ISO 31) ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet.

Ny!!: Koldioxid och Densitet · Se mer »

Djur

Djur (Animalia, Metazoa) är flercelliga organismer som kännetecknas av att de är rörliga och heterotrofa, det vill säga får sin energi från föda, och utgör ett rike inom klassificeringen av levande organismer.

Ny!!: Koldioxid och Djur · Se mer »

E-nummer

E-nummer är ett specifikt ID-nummer som används för beteckning av livsmedelstillsatser som godkänts för användning i Europa.

Ny!!: Koldioxid och E-nummer · Se mer »

Förbränning

En brinnande tändsticka. Förbränning är ett begrepp som kan definieras på olika sätt.

Ny!!: Koldioxid och Förbränning · Se mer »

Fett

En triglycerid. Smör. Fett är ett energigivande näringsämne, liksom protein och kolhydrater.

Ny!!: Koldioxid och Fett · Se mer »

Fossila bränslen

Stenkol En cistern för naturgas Trafiken är i stor utsträckning beroende av fossila bränslen. Bensin och diesel framställs med det fossila bränslet petroleum som råvara. Sundholmen, Helsingfors, som producerar elektricitet och fjärrvärme. Fossila bränslen (från latinets fossus, "uppgrävd") är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken i lito- och pedosfären.

Ny!!: Koldioxid och Fossila bränslen · Se mer »

Fotosyntes

En mycket stor andel av fotosyntesen utförs i växternas blad. Fotosyntes kallas även kolsyreassimilation och är den process där levande organismer tar hand om energi från solljus och lagrar den i kemiska bindningar.

Ny!!: Koldioxid och Fotosyntes · Se mer »

Gas

höger Gasklockor används för att förvara stora mängder gasbränsle. Många gaser är giftiga. Gasmask kan ge ett visst skydd. Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.

Ny!!: Koldioxid och Gas · Se mer »

Gasfackling

Gasfackling vid ett raffinaderi Gasfackling är en industriprocess som innebär att bränna överskottsgas på oljefält, i raffinaderier eller vid petrokemiska fabriker.

Ny!!: Koldioxid och Gasfackling · Se mer »

Global uppvärmning

Globala temperaturavvikelser från 1880 till och med 2014. Noll är medeltemperaturen från åren 1951-1980. Den svarta linjen är årliga medelvärden medan den röda representerar medelvärden över 5 år. Avvikelser i den globala medeltemperaturen under perioden 1999 till 2008 jämfört med medeltemperaturen från 1940 till 1980. Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan 1950-talet samt dess förutspådda fortsättning.

Ny!!: Koldioxid och Global uppvärmning · Se mer »

Havsförsurning

Koldioxidcykeln mellan atmosfären och havet Havsförsurning är den process då pH-värdet i haven långsamt sjunker.

Ny!!: Koldioxid och Havsförsurning · Se mer »

Hushållssopor

Sopbil som hämtar hushållsavfall. Hushållssopor eller hushållsavfall är en benämning på residualfraktion av avfall från i första hand privata hushåll.

Ny!!: Koldioxid och Hushållssopor · Se mer »

Hyperventilation

Hyperventilation är en förhöjd andning, som leder till att koldioxidhalten i blodet sjunker under normalläget.

Ny!!: Koldioxid och Hyperventilation · Se mer »

Illamående

Illamående är en känsla av ett starkt obehag i huvudet och magtrakten och vanligen en vilja att kräkas.

Ny!!: Koldioxid och Illamående · Se mer »

IUPAC-nomenklatur

IUPAC-nomenklatur kallas den serie systematiska namngivningsregler för kemiska föreningar som utarbetats av IUPAC i syfte att förenkla arbetet för kemister och naturvetare.

Ny!!: Koldioxid och IUPAC-nomenklatur · Se mer »

Jäsmedel

Jäsmedel eller hävmedel är sådana ämnen som används vid bakning för att få degen och det färdiga brödet poröst.

Ny!!: Koldioxid och Jäsmedel · Se mer »

Köldskada

Köldskada eller förfrysningsskada, är ett tillstånd där huden och andra vävnader skadas på grund av kyla.

Ny!!: Koldioxid och Köldskada · Se mer »

Kelvin

Termometer med skalor i både grader Celsius och kelvin. Kelvin (K) (skrivs i löpande text kelvin och inte Kelvin, alternativt K, se nedan) är SI-enheten för temperatur, uppkallad efter lord Kelvin.

Ny!!: Koldioxid och Kelvin · Se mer »

Kemisk formel

En kemisk formel är en sorts notation, som beskriver vilka atomer/joner en molekyl är uppbyggd av.

Ny!!: Koldioxid och Kemisk formel · Se mer »

Klimat

Klimatdiagram Lund 1961-1990; medeltemperatur (röd) och nederbörd (blå). Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder.

Ny!!: Koldioxid och Klimat · Se mer »

Kokpunkt

Normalkokpunkt ligger vid temperaturen där ångtrycket är 1 atmosfär. Kokpunkten för ett ämne är den temperatur då vätskan kokar.

Ny!!: Koldioxid och Kokpunkt · Se mer »

Kol

Kol är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6.

Ny!!: Koldioxid och Kol · Se mer »

Kol (bränsle)

'''Stenkol''' '''Träkol''' '''Ett representativt exempel på en kemisk strukturformel för stenkol.''' Varje hörn representerar en kolatom (C), hexagon med ring betyder aromatisk ring. Ju större andel sammanhängande aromatiska ringar, desto hårdare och mer likt grafit är kolet. Kol är en beteckning på ett antal bränslen i fast form, varav flera är naturligen förekommande fossila bränslen.

Ny!!: Koldioxid och Kol (bränsle) · Se mer »

Koldioxid i jordens atmosfär

Koldioxidförändringarna 2005-2014. Grafen visar variation över årstiderna och skillnaden mellan norra och södra hemisfärerna. Koldioxid i jordens atmosfär har en relativt låg halt, ungefär 400 ppm, av jordens atmosfär men är ändå en viktig växthusgas som påverkar jordens medeltemperatur genom växthuseffekten.

Ny!!: Koldioxid och Koldioxid i jordens atmosfär · Se mer »

Kolföreningar

Kolföreningar är kemiska föreningar där kol ingår.

Ny!!: Koldioxid och Kolföreningar · Se mer »

Kolsyra

Bubblor av koldioxid som bildas när kolsyra sönderdelas i vatten Kolsyra (latinskt namn: Acidum carbonicum), divätekarbonat (engelska: Dihydrogen Carbonate), H2CO3, är en kemisk förening som uppkommer när koldioxid löser sig i vatten.

Ny!!: Koldioxid och Kolsyra · Se mer »

Konserveringsmedel

Konserveringsmedel, ämnen som tillsätts textilier, papper, läder, livsmedel, rengöringsmedel, kosmetika m.fl.

Ny!!: Koldioxid och Konserveringsmedel · Se mer »

Kräkning

Kräkning är en magtömning där maginnehållet stöts ut genom munnen.

Ny!!: Koldioxid och Kräkning · Se mer »

Kvävning

Kvävning (att kväva) innebär att hjärnan inte får tillräckligt mycket syre.

Ny!!: Koldioxid och Kvävning · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Koldioxid och Latin · Se mer »

Löslighet

Ett ämnes löslighet i ett lösningsmedel är ett mått på hur stor mängd av ämnet som kan lösa sig i en viss mängd av lösningsmedlet.

Ny!!: Koldioxid och Löslighet · Se mer »

Metabolism

Översikt av citronsyracykeln, klicka för att se mer detaljer. Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen.

Ny!!: Koldioxid och Metabolism · Se mer »

Mikroorganism

Bakterier är mikroskopiska organismer utan cellkärna. Bilden visar en samling stavformade ''Escherichia coli-''bakterier förstorade 10 000 gånger i elektronmikroskop. En mikroorganism eller mikrob är en organism som är så liten att den inte kan ses med blotta ögat.

Ny!!: Koldioxid och Mikroorganism · Se mer »

Molär entropi

Den molära entropin för ett ämne är entropin hos en mol av ett ämne.

Ny!!: Koldioxid och Molär entropi · Se mer »

Molekyl

En och samma molekyl kan representeras i bild på flera olika sätt. En molekyl definieras som en grupp av två eller fler atomer ordnade i ett precist arrangemang med hjälp av kovalenta bindningar.

Ny!!: Koldioxid och Molekyl · Se mer »

Molmassa

Molmassa är en storhet som betecknar massan av ett grundämne eller kemisk förening delat på dess substansmängd.

Ny!!: Koldioxid och Molmassa · Se mer »

Naturgas

En cistern för naturgas Naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, är en blandning av gaser, främst lätta kolväten såsom metan, som finns i fickor i jordskorpan.

Ny!!: Koldioxid och Naturgas · Se mer »

Oljesand

Oljesand, ibland även kallad tjärsand, är en naturlig bitumenfyndighet.

Ny!!: Koldioxid och Oljesand · Se mer »

Oljeskiffer

Oljeskiffer från Messels gruva, Tyskland. Oljeskiffer är ett samlingsnamn för olika sedimentära bergarter som innehåller kolväten.

Ny!!: Koldioxid och Oljeskiffer · Se mer »

Organism

Organismer är fysikaliskt strukturerade materiella objekt som till största del består av organiskt kemiska substanser.

Ny!!: Koldioxid och Organism · Se mer »

Parts per million

Parts per million förkortat ppm, vilket kommer från engelska, och betyder "antal per miljon", "miljondelar".

Ny!!: Koldioxid och Parts per million · Se mer »

Petroleum

Oljepump i delstaten Texas. Petroleum (av grekiskans petra, 'klippa', och oleum, 'olja'), även kallat mineralolja, bergolja, råolja och ibland nafta (från arabiskan och persiskan naft eller på arabiska نفط), är en tunnflytande mörk vätska som naturligt förekommer i delar av berggrunden.

Ny!!: Koldioxid och Petroleum · Se mer »

SI-enhet

SI-enheterna är de enheter som ingår i Internationella måttenhetssystemet (SI), en standard för måttenheter att användas vid mätning av storheter.

Ny!!: Koldioxid och SI-enhet · Se mer »

Simplified Molecular Input Line Entry Specification

Från strukturformel (A) till SMILES (D) för penicillinet Ciprofloxacin. Simplified Molecular Input Line Entry Specification (SMILES) uppfanns i slutet av 1980-talet av Arthur och David Weininger, och är ett sätt att otvetydigt representera kemiska strukturer i form av textsträngar av ASCII-tecken.

Ny!!: Koldioxid och Simplified Molecular Input Line Entry Specification · Se mer »

Smältpunkt

Smältpunkt eller fryspunkt är den temperatur vid vilken ett ämne övergår från fast till flytande form eller tvärtom.

Ny!!: Koldioxid och Smältpunkt · Se mer »

Socker

'''Kristaller av raffinerat socker i förstoring''' Socker (av Sanskrit शर्करा sharkara) är ett samlingsnamn för ett stort antal organiska ämnen (så kallade sockerarter) av typen kolhydrat, kolväten i dagligt tal.

Ny!!: Koldioxid och Socker · Se mer »

Standardtryck och standardtemperatur

Standardtryck och standardtemperatur (alternativt Standardtryck och -temperatur) STP.

Ny!!: Koldioxid och Standardtryck och standardtemperatur · Se mer »

Stärkelse

Mjöl består till största delen av stärkelse. Stärkelse, (C6H10O5)n, är en polysackaridhttp://www.ne.se/lang/stärkelse - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 som är den vanligaste kolhydraten i födan.

Ny!!: Koldioxid och Stärkelse · Se mer »

Sublimering

Sublimering av torris. Sublimation (även sublimering) är ett ämnes direkta övergång från aggregationstillståndet fast form till gasform, utan att passera mellanfasen flytande form.

Ny!!: Koldioxid och Sublimering · Se mer »

Svampar

Svampar (Fungi) bildar vid sidan om djur, växter och protister ett eget rike bland eukaryoter.

Ny!!: Koldioxid och Svampar · Se mer »

Syra

En syra (latin: acidum) definieras vanligtvis som ett ämne som genom dissociation kan avge protoner (vätejoner).

Ny!!: Koldioxid och Syra · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Koldioxid och Syre · Se mer »

Temperatur

Temperaturen beror på gaspartiklarnas hastighet. Dessa partiklar illustrerar rumstemperatur med partikelhastigheten reducerad till en 2-millijondel. Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla.

Ny!!: Koldioxid och Temperatur · Se mer »

Torris

Torris. Torris och kolsyresnö är olika former av koldioxid i fast form.

Ny!!: Koldioxid och Torris · Se mer »

Trippelpunkt

Fasdiagram med trippelpunkt En trippelpunkt för ett ämne är en kombination av tryck och temperatur som tillåter tre faser att existera samtidigt och i termodynamisk jämvikt.

Ny!!: Koldioxid och Trippelpunkt · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Koldioxid och Vatten · Se mer »

Växt

Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken.

Ny!!: Koldioxid och Växt · Se mer »

Växthuseffekten

Växthuseffekten (eller drivhuseffekten) är den uppvärmning av jordytan som åstadkoms av jordens atmosfär.

Ny!!: Koldioxid och Växthuseffekten · Se mer »

Växthusgas

månad.

Ny!!: Koldioxid och Växthusgas · Se mer »

Omdirigerar här:

CO2, E 290.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »