Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Kolhydrat

Index Kolhydrat

Cellulosa är en polysackarid, en kolhydrat med mycket stora molekyler. Kolhydrater är en grupp näringsämnen och ett gemensamt namn för sockerarter (sackarider) och kedjor (polymerer) av sådana, inklusive stärkelse och ibland kostfiber.

56 relationer: Aldehyd, Amylos, Ägg (livsmedel), Biokemi, Cellmembran, Cellulosa, Citronsyracykeln, Deoxiribos, Derivat, Diet (kosthållning), Disackarid, Enzym, Fett, Fotosyntes, Frukt, Fruktos, Galaktos, Glukos, Glykemiskt index, Glykogen, Glykolys, Glykoprotein, Grönsaker, Grundämne, Innehållsdeklaration, Insulin, Joule, Kalori, Kött, Kemisk formel, Keton, Kol, Koldioxid, Kostfiber, Kristallvatten, Laktos, Lågkolhydratdiet, Maltos, Matspjälkning, Mejeriprodukt, Mjöl, Monosackarid, Näringsämne, Oligosackarider, Polymer, Polysackarid, Protein, Ribos, Sackaros, Socker, ..., Solen, Stärkelse, Strösocker, Syre, Vatten, Väte. Förläng index (6 mer) »

Aldehyd

Strukturformel. "R-" representerar här alla de molekyler som aldehydgruppen kan vara bunden till. En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp).

Ny!!: Kolhydrat och Aldehyd · Se mer »

Amylos

Strukturformel Amylos är en ogrenad polysackarid och tillsammans med den förgrenade amylopektin en komponent i stärkelse.

Ny!!: Kolhydrat och Amylos · Se mer »

Ägg (livsmedel)

Hönsägg Ägg som livsmedel är lika gammalt som mänskligheten.

Ny!!: Kolhydrat och Ägg (livsmedel) · Se mer »

Biokemi

Schematisk bild av proteinet hemoglobin. Biokemi är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer.

Ny!!: Kolhydrat och Biokemi · Se mer »

Cellmembran

Globulärt protein. 6. Opolär, lipofil del av ett protein som går tvärs igenom membranet. 7. Kolesterol, här ritat som gula och avrunda. Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden.

Ny!!: Kolhydrat och Cellmembran · Se mer »

Cellulosa

Modell av del cellulosamolekyl. Kol Oxygen (syre) Hydrogen (väte) Cellulosa är en polysackarid som utgör huvuddelen i växternas cellväggar, och därmed är den vanligaste organiska substansen i naturen.

Ny!!: Kolhydrat och Cellulosa · Se mer »

Citronsyracykeln

Citronsyracykeln, känd även som Krebscykel och Trikarboxylsyrecykeln, är en serie biokemiska reaktioner i levande celler.

Ny!!: Kolhydrat och Citronsyracykeln · Se mer »

Deoxiribos

Deoxribos Ribos Deoxiribos är en enkel sockerart,http://www.ne.se/deoxiribos - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 en monosackarid (närmare bestämt en pentos), som är en viktig byggsten i DNA.

Ny!!: Kolhydrat och Deoxiribos · Se mer »

Derivat

Derivat i allmän mening är något som är bildat eller härlett ur något annat.

Ny!!: Kolhydrat och Derivat · Se mer »

Diet (kosthållning)

Diet eller kosthållning är en persons samlade kostintag och matvanor.

Ny!!: Kolhydrat och Diet (kosthållning) · Se mer »

Disackarid

Sackaros, en vanlig disackarid Disackarider är de sockerarter som består av två monosackaridrester sammankopplade med en glykosidbindning.

Ny!!: Kolhydrat och Disackarid · Se mer »

Enzym

enzyminhibitorn ''S''-hexylglutation visas genom en kalottmodell sittande i enzymets två aktiva centrum. Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner.

Ny!!: Kolhydrat och Enzym · Se mer »

Fett

En triglycerid. Smör. Fett är ett energigivande näringsämne, liksom protein och kolhydrater.

Ny!!: Kolhydrat och Fett · Se mer »

Fotosyntes

En mycket stor andel av fotosyntesen utförs i växternas blad. Fotosyntes kallas även kolsyreassimilation och är den process där levande organismer tar hand om energi från solljus och lagrar den i kemiska bindningar.

Ny!!: Kolhydrat och Fotosyntes · Se mer »

Frukt

Fruktstånd med '''frukt''', i vardaglig mening Kapselfrukt hos Jungfrun i det gröna, en botanisk '''frukt''' En frukt är i botanisk mening blomväxtdelar som bildas för att fortplantning av växten ska kunna ske.

Ny!!: Kolhydrat och Frukt · Se mer »

Fruktos

Fruktos, i dagligt tal fruktsocker, är en energirik enkel sockerart.

Ny!!: Kolhydrat och Fruktos · Se mer »

Galaktos

Galaktos eller 2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal är en monosackarid som är mycket lik glukos.

Ny!!: Kolhydrat och Galaktos · Se mer »

Glukos

Glukos (glykos, druvsocker, dextros) är en enkel sockerart (monosackarid) med formeln C6H12O6.

Ny!!: Kolhydrat och Glukos · Se mer »

Glykemiskt index

Exempel på kurva som beskriver blodsockerstegringen efter måltid, i form av förändringen av blodsockerhalten från sitt startvärde. Glykemiskt index (GI) är ett mått på olika livsmedels effekter på blodsockervärdet.

Ny!!: Kolhydrat och Glykemiskt index · Se mer »

Glykogen

Glykogen (eller leverstärkelse) är en polysackarid som människan, och de flesta djur, använder för att lagra kolhydrater, ungefär som växter använder stärkelse.

Ny!!: Kolhydrat och Glykogen · Se mer »

Glykolys

Glykolys (från glykos, äldre term för glukos, och -lysis, nedbrytning) är en metabol process där en glukosmolekyl bryts ned till två stycken pyruvatmolekyler.

Ny!!: Kolhydrat och Glykolys · Se mer »

Glykoprotein

Ett glykoprotein är en makromolekyl bestående av ett protein med kolhydratrester (oligosackarider) bundna till en del av sina aminosyrarester.

Ny!!: Kolhydrat och Glykoprotein · Se mer »

Grönsaker

Blandade grönsaker. Grönsaker, även benämnt vegetabilier, är en grupp livsmedel med ursprung i växtriket.

Ny!!: Kolhydrat och Grönsaker · Se mer »

Grundämne

Guld är ett grundämne. Grundämne är en substans med atomer som enbart har samma antal protoner i atomkärna.

Ny!!: Kolhydrat och Grundämne · Se mer »

Innehållsdeklaration

Överst en innehållsdeklaration på engelska. Förpackning med innehållsdeklaration. En Innehållsdeklaration listar innehållet i bland annat livsmedel och kemikalier.

Ny!!: Kolhydrat och Innehållsdeklaration · Se mer »

Insulin

Ute i kroppen arrangerar sig insulinmolekylerna i grupper om sex, med en zinkatom i mitten. Insulin är ett blodsockerreglerande peptidhormon som utsöndras som svar på förhöjda nivåer av glukos i blodet.

Ny!!: Kolhydrat och Insulin · Se mer »

Joule

__INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__ Joule (J) är den härledda enheten för energi i Internationella måttenhetssystemet (SI) och definieras: Energin en joule motsvaras av följande.

Ny!!: Kolhydrat och Joule · Se mer »

Kalori

Kalori är en energienhet, motsvarande 4,184 joule.

Ny!!: Kolhydrat och Kalori · Se mer »

Kött

Olika sorters kött. En bit revben som kommer från nötkreatur. Kött är ett födoämne bestående av ätlig muskel- och fettvävnad hos djur.

Ny!!: Kolhydrat och Kött · Se mer »

Kemisk formel

En kemisk formel är en sorts notation, som beskriver vilka atomer/joner en molekyl är uppbyggd av.

Ny!!: Kolhydrat och Kemisk formel · Se mer »

Keton

En keton är antingen en funktionell grupp karakteriserad av en karbonylgrupp mellan två kolatomer, eller en förening som innehåller denna funktionella grupp.

Ny!!: Kolhydrat och Keton · Se mer »

Kol

Kol är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6.

Ny!!: Kolhydrat och Kol · Se mer »

Koldioxid

Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets aggregationstillstånd beror av temperatur och tryck. I fasdiagrammet kan man se att koldioxid inte förekommer i vätskeform vid normalt tryck, istället sublimerar koldioxid mellan gas och fast fas. Koldioxid (latinskt namn: Dioxidum carbonis) är en gas, som är färglös i normala temperaturer.

Ny!!: Kolhydrat och Koldioxid · Se mer »

Kostfiber

Baljväxter innehåller en stor andel kostfibrer. Kostfibrer, numera benämnt fibrer, är kolhydrater (med undantag för lignin som är kostfiber men ej kolhydrat) som inte kan brytas ned av tarmens enzymer (det vill säga spjälkas).

Ny!!: Kolhydrat och Kostfiber · Se mer »

Kristallvatten

blå kopparsulfat, dvs CuSO4 '''·''' 5H2O. När den upphettas omvandlas den till ett gråvitt pulver i samband med att kristallvattnet förångas. Kristallvatten är inom kemin en beteckning på vattenmolekyler som har bundits i kristaller av olika slag.

Ny!!: Kolhydrat och Kristallvatten · Se mer »

Laktos

Strukturformel Laktos, mjölksocker, är en kolhydrat (en disackarid) som består av glukos och galaktos och finns i däggdjursmjölk.

Ny!!: Kolhydrat och Laktos · Se mer »

Lågkolhydratdiet

Lågkolhydratdiet är en kost som innebär att andelen kolhydrater i maten sänks till förmån för ökat intag av protein (Atkins-diet) eller fett (LCHF).

Ny!!: Kolhydrat och Lågkolhydratdiet · Se mer »

Maltos

(I) Molekylmodell; (II) strukturformel Maltos, även kallat maltsocker, är en lätt förjäsbar sockerkedja, som förekommer i malt.

Ny!!: Kolhydrat och Maltos · Se mer »

Matspjälkning

Matspjälkning (även digestion, samt matsmältning som i fysikalisk mening är något missvisande men likväl en språkligt sett fullt korrekt beteckning) är nedbrytningen av föda till former som kan tas upp av organismen.

Ny!!: Kolhydrat och Matspjälkning · Se mer »

Mejeriprodukt

Mejeriprodukter i en livsmedelsaffär. En mejeriprodukt är en matvara som produceras av mjölk, oftast från komjölk, men ibland mjölk från andra däggdjur som till exempel getter, får, jakar, kameler, vattenbufflar eller hästar.

Ny!!: Kolhydrat och Mejeriprodukt · Se mer »

Mjöl

Vetemjöl Mjöl är en finkornig substans framställd av någon råvara.

Ny!!: Kolhydrat och Mjöl · Se mer »

Monosackarid

En monosackarid är enkel sockerarthttp://www.ne.se/sve/monosackarid - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 (sackarid) som utgör grundenheter i kolhydrater.

Ny!!: Kolhydrat och Monosackarid · Se mer »

Näringsämne

Ett näringsämne är en oorganisk eller organisk förening som en organism tar upp från sin omgivning för att överleva, fortsätta växa och fortplanta sig.

Ny!!: Kolhydrat och Näringsämne · Se mer »

Oligosackarider

Oligosackarider (av grekiska oligo, "liten", "ringa") är kolhydrater (sackarider) bestående av 3-9 monosackaridenheter.

Ny!!: Kolhydrat och Oligosackarider · Se mer »

Polymer

Del av molekylmodell av cellulosa, en biologisk polymer. Här ser man fyra sammankopplade ringar. Polymerer (från grekiskans πολύ - poly som betyder flera och μέρος - meros som betyder delar) är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer.

Ny!!: Kolhydrat och Polymer · Se mer »

Polysackarid

3D-struktur för cellulosa. Polysackarider är kolhydrater som byggs upp av ett stort antal monosackarider.

Ny!!: Kolhydrat och Polysackarid · Se mer »

Protein

Proteinet ''Arginas'' från ''Bacillus Caldovelox''. Proteiner är organiska ämnen med hög molekylvikt.

Ny!!: Kolhydrat och Protein · Se mer »

Ribos

Strukturformel Ribos, C5H10O5, är en enkel sockerart, en monosackaridNaturen i fokus /sid:229, 254 /Förlag: Focus, Esselte Focus Uppslagsböcker AB, Stockholm 1984, / Huvudredaktör: Professor Kai Curry-Lindahl / (närmare bestämt en pentos).

Ny!!: Kolhydrat och Ribos · Se mer »

Sackaros

Sackaros eller sukros, med trivialnamnen rörsocker och betsocker, är en sockerart som utvinns från sockerrör och sockerbetor.

Ny!!: Kolhydrat och Sackaros · Se mer »

Socker

'''Kristaller av raffinerat socker i förstoring''' Socker (av Sanskrit शर्करा sharkara) är ett samlingsnamn för ett stort antal organiska ämnen (så kallade sockerarter) av typen kolhydrat, kolväten i dagligt tal.

Ny!!: Kolhydrat och Socker · Se mer »

Solen

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.

Ny!!: Kolhydrat och Solen · Se mer »

Stärkelse

Mjöl består till största delen av stärkelse. Stärkelse, (C6H10O5)n, är en polysackaridhttp://www.ne.se/lang/stärkelse - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 som är den vanligaste kolhydraten i födan.

Ny!!: Kolhydrat och Stärkelse · Se mer »

Strösocker

Strösocker är ett ganska finkornigt socker som tillverkas av bet- eller rörsocker.

Ny!!: Kolhydrat och Strösocker · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Kolhydrat och Syre · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Kolhydrat och Vatten · Se mer »

Väte

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.

Ny!!: Kolhydrat och Väte · Se mer »

Omdirigerar här:

Karbonylkol, Kolhydrater, Kolhydratuppladda, Kolydrat.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »