Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Läkemedel

Index Läkemedel

kapslar. Läkemedel, farmaka, eller i dagligt tal "medicin", definieras av läkemedelslagen som varor med syfte "att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte" (SFS 1992:859).

67 relationer: Anestesi, Angiogeneshämmare, Antibiotikum, Antidepressiva läkemedel, Antiepileptika, Antiinflammatorisk, Antikonvulsiva, Antipyretika, Anxiolytika, Apoteket, Astra Zeneca, Ataraktika, ATC-kod, ATC-kod M01: Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, Beredningsform, Bipacksedel, Biverkning, Etanercept, Europeiska läkemedelsmyndigheten, Europeiska unionen, Generiska läkemedel, Glaxo Smith Kline, God klinisk sed, Good Manufacturing Practice, Helsingforsdeklarationen, Hoffmann-La Roche, Humira, Indikationsområde, Infliximab, International nonproprietary name, IUPAC-nomenklatur, Kapsel (beredningsform), Könshormon, Kemisk syntes, Klinisk prövning, Kodein, Kronans Apotek, Läkemedelsberoende, Läkemedelsbrott, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelslagen, Läkemedelsutveckling, Läkemedelsverket, Medicinalväxt, Morfin, Muskelrelaxantia, Naturläkemedel, Neuroleptikum, Opium, Oral lösning, ..., Penicillin, Pfizer, Produktresumé, Psykoanaleptika, Psykostimulantia, Recept (läkemedel), Sandoz, Sömnmedel, Sedativa läkemedel, Sjukdom, Smärtstillande läkemedel, Stolpiller, Symbicort Turbuhaler, Symtom, Tablett, Tamro, Wyeth. Förläng index (17 mer) »

Anestesi

Anestesi, från grekiska a-, "utan" och αἴσθησις, aisthēsis, "känsla", är ett medicinskt begrepp.

Ny!!: Läkemedel och Anestesi · Se mer »

Angiogeneshämmare

Angiogeneshämmare är substanser som hämmar blodkärlsnybildningen.

Ny!!: Läkemedel och Angiogeneshämmare · Se mer »

Antibiotikum

Test av antibiotikas hämmande verkan på bakterietillväxt. Antibiotikum (plural: antibiotika) (från grekiska anti, mot, och bios, liv) betyder för biologer ämnen som producerats av levande organismer i syfte att hålla andra organismer borta.

Ny!!: Läkemedel och Antibiotikum · Se mer »

Antidepressiva läkemedel

Zoloft, varunamn för SSRI-substansen sertralin Fluoxetin, en selektiv serotoninåterupptagningshämmare (SSRI) under namnet Prozac Venlafaxin, en selektiv serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare Antidepressiva läkemedel, i singular även antidepressivum, är en grupp psykoterapeutiska läkemedel som huvudsakligen används mot depression och dystymi.

Ny!!: Läkemedel och Antidepressiva läkemedel · Se mer »

Antiepileptika

Antiepileptika är en medicinsk term som betyder "medel mot epilepsi".

Ny!!: Läkemedel och Antiepileptika · Se mer »

Antiinflammatorisk

Antiflogistika eller antiinflammatoriska preparat är en samlande benämning läkemedel som dämpar inflammation.

Ny!!: Läkemedel och Antiinflammatorisk · Se mer »

Antikonvulsiva

Antikonvulsiva är en samlande benämning på kramplösande läkemedel.

Ny!!: Läkemedel och Antikonvulsiva · Se mer »

Antipyretika

Ett antipyretikum, plural antipyretika, är ett läkemedel som används för att dämpa feber.

Ny!!: Läkemedel och Antipyretika · Se mer »

Anxiolytika

Anxiolytika är en medicinsk term som betyder "ångestdämpande medel".

Ny!!: Läkemedel och Anxiolytika · Se mer »

Apoteket

Ett av Apoteket AB:s apotek vägg i vägg med konkurrenten Kronans Apotek i köpcentret Kungens kurva i Huddinge. Apoteket AB är Sveriges största apotekskedja och ett statsägt företag med uppgift att bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige.

Ny!!: Läkemedel och Apoteket · Se mer »

Astra Zeneca

Astra Zeneca plc, marknadsfört som AstraZeneca, är ett brittiskt-svenskt multinationellt läkemedelsbolag vars produkter säljs i mer än hundra länder.

Ny!!: Läkemedel och Astra Zeneca · Se mer »

Ataraktika

Ataraktika är ett samlingsnamn för lugnande läkemedel.

Ny!!: Läkemedel och Ataraktika · Se mer »

ATC-kod

ATC-kod, (Anatomic Therapeutic Chemical classification system), är ett klassificeringssystem för läkemedel.

Ny!!: Läkemedel och ATC-kod · Se mer »

ATC-kod M01: Antiinflammatoriska och antireumatiska medel

Antireumatika är en grupp av läkemedel som används för att behandla reumatiska sjukdomar.

Ny!!: Läkemedel och ATC-kod M01: Antiinflammatoriska och antireumatiska medel · Se mer »

Beredningsform

Beredningsform eller läkemedelsform beskriver vilken form ett läkemedel har för att kunna tas av eller ges till en patient.

Ny!!: Läkemedel och Beredningsform · Se mer »

Bipacksedel

Bipacksedel (Patient Information Leaflet, PIL) är den tryckta information som följer med ett läkemedel.

Ny!!: Läkemedel och Bipacksedel · Se mer »

Biverkning

En biverkning är en från början ej avsedd effekt av i synnerhet läkemedel men även annan behandling, när ett läkemedel har patogena effekter.

Ny!!: Läkemedel och Biverkning · Se mer »

Etanercept

Etanercept (handelsnamn Enbrel) är ett sjukdomsmodifierande antireumatiskt läkemedel som framställs genom DNA-teknik.

Ny!!: Läkemedel och Etanercept · Se mer »

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Europeiska läkemedelsmyndigheten (engelska: European Medicines Agency, EMA) är EU:s läkemedelsmyndighet.

Ny!!: Läkemedel och Europeiska läkemedelsmyndigheten · Se mer »

Europeiska unionen

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen.

Ny!!: Läkemedel och Europeiska unionen · Se mer »

Generiska läkemedel

Generiska läkemedel eller generika är läkemedel som innehåller samma verksamma ämne(n) som ett originalläkemedel vilket förlorat sitt patentskydd och dokumentationsskydd (så kallad dataexklusivitet).

Ny!!: Läkemedel och Generiska läkemedel · Se mer »

Glaxo Smith Kline

Glaxo Smith Kline PLC är ett brittiskt läkemedels- och sjukvårdsföretag.

Ny!!: Läkemedel och Glaxo Smith Kline · Se mer »

God klinisk sed

God klinisk sed, GCP (good clinical practice) är ett kvalitetsystem för forskning kring läkemedel och medicintekniska produkter (kliniska prövningar).

Ny!!: Läkemedel och God klinisk sed · Se mer »

Good Manufacturing Practice

Good Manufacturing Practice (God tillverkningssed, förkortas GMP) är ett regelverk som styr tillverkning, inklusive packning, av läkemedel, livsmedel och hälsokost.

Ny!!: Läkemedel och Good Manufacturing Practice · Se mer »

Helsingforsdeklarationen

Helsingforsdeklarationen från 1964 föreskriver etiska regler för forskning på människor.

Ny!!: Läkemedel och Helsingforsdeklarationen · Se mer »

Hoffmann-La Roche

F.

Ny!!: Läkemedel och Hoffmann-La Roche · Se mer »

Humira

Adalimumab (handelsnamn Humira) är ett sjukdomsmodifierande antireumatisk läkemedel.

Ny!!: Läkemedel och Humira · Se mer »

Indikationsområde

Ett läkemedels indikationsområde avser den eller de användningsområden (indikationer) inom vilket läkemedlet är verksamt.

Ny!!: Läkemedel och Indikationsområde · Se mer »

Infliximab

Infliximab är det aktiva substratet i läkemedlet Remicade.

Ny!!: Läkemedel och Infliximab · Se mer »

International nonproprietary name

International nonproprietary name, INN, är ett internationellt vedertaget generiskt namn på ett läkemedel, eller mer specifikt en läkemedelssubstans.

Ny!!: Läkemedel och International nonproprietary name · Se mer »

IUPAC-nomenklatur

IUPAC-nomenklatur kallas den serie systematiska namngivningsregler för kemiska föreningar som utarbetats av IUPAC i syfte att förenkla arbetet för kemister och naturvetare.

Ny!!: Läkemedel och IUPAC-nomenklatur · Se mer »

Kapsel (beredningsform)

En kapsel är en farmaceutisk beredningsform avsedd att intas oralt.

Ny!!: Läkemedel och Kapsel (beredningsform) · Se mer »

Könshormon

Könshormoner är en grupp hormoner vilka bildas framförallt i könskörtlarna, och som styr könsdifferentieringen från och med fosterstadiet, och är viktiga under puberteten och för fertiliteten.

Ny!!: Läkemedel och Könshormon · Se mer »

Kemisk syntes

Kemisk syntes innebär att kemiska reaktioner används för att avsiktligt framställa en, eller ibland flera, kemiska föreningar ur andra kemiska föreningar.

Ny!!: Läkemedel och Kemisk syntes · Se mer »

Klinisk prövning

Klinisk prövning, även kallad klinisk studie, är en undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod.

Ny!!: Läkemedel och Klinisk prövning · Se mer »

Kodein

Kodein, C18H21NO3, är ett smärtstillande ämne, ett morfinderivat, tillhörande gruppen opiater.

Ny!!: Läkemedel och Kodein · Se mer »

Kronans Apotek

Kronans Droghandel grundades 1907 av apotekaren Gustaf Bernström i Göteborg.

Ny!!: Läkemedel och Kronans Apotek · Se mer »

Läkemedelsberoende

Läkemedelsberoende kallas beroende av narkotikaklassade läkemedel, det vill säga framför allt smärtstillande medel, sömntabletter eller viss psykofarmaka.

Ny!!: Läkemedel och Läkemedelsberoende · Se mer »

Läkemedelsbrott

Beslag av illegal Viagra av tullen i USA. Läkemedelsbrott är ett brottsområde som innefattar olaglig tillverkning och försäljning av stulna läkemedel, bluffläkemedel och förbjudna läkemedel.

Ny!!: Läkemedel och Läkemedelsbrott · Se mer »

Läkemedelsindustriföreningen

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, är en branschorganisation för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige.

Ny!!: Läkemedel och Läkemedelsindustriföreningen · Se mer »

Läkemedelslagen

Grunden för den svenska läkemedelslagstiftningen finns i läkemedelslagen.

Ny!!: Läkemedel och Läkemedelslagen · Se mer »

Läkemedelsutveckling

Läkemedelsutveckling sker i tre steg, vilka utgör en lång och kostsam process som ibland kallas "den linjära modellen".

Ny!!: Läkemedel och Läkemedelsutveckling · Se mer »

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket (engelska: Medical Products Agency) (LV) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet, som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel samt tillsyn av kosmetika och medicintekniska produkter.

Ny!!: Läkemedel och Läkemedelsverket · Se mer »

Medicinalväxt

Medicinalväxter är växter som används som läkemedel, eller som man framställer läkemedel ur.

Ny!!: Läkemedel och Medicinalväxt · Se mer »

Morfin

Strukturformel för morfin. Morfin (summaformel C17H19NO3) är ett kraftigt smärtstillande och sömngivande läkemedel ingående i gruppen opioider.

Ny!!: Läkemedel och Morfin · Se mer »

Muskelrelaxantia

Muskelrelaxantia är muskelrelaxerande eller muskelavslappande medel.

Ny!!: Läkemedel och Muskelrelaxantia · Se mer »

Naturläkemedel

Naturläkemedel används vardagligt som benämning på läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung.

Ny!!: Läkemedel och Naturläkemedel · Se mer »

Neuroleptikum

Zyprexa, ett atypiskt neuroleptikum Klozapin, ett annat atypiskt neuroleptikum Neuroleptikum (lat. plur.: neuroleptika, kallas även antipsykotika) är ett läkemedel i en grupp av psykofarmaka som används mot allvarliga psykoser, till exempel schizofreni.

Ny!!: Läkemedel och Neuroleptikum · Se mer »

Opium

Opium. Opium (efter latinets opium och grekiskans opion, diminutiv av opos, "mjölksaft") är den intorkade mjölksaften från opiumvallmon (Papaver somniferum L.). Det har sedan urminnes tider använts som drog och läkemedel.

Ny!!: Läkemedel och Opium · Se mer »

Oral lösning

En oral lösning är inom farmacin en beredningsform av läkemedel.

Ny!!: Läkemedel och Oral lösning · Se mer »

Penicillin

Penicillin. Den centrala kvadratiska strukturen med kväve (N) och dubbelbundet syre (O) kallas betalaktamringen och är gemensam för alla typer av betalaktamantibiotika Molekylmodell av den centrala strukturen. Penicillin (ibland förkortat pc, PCN eller pen) är en grupp av antibiotika härledd från mögelsläktet Penicillium.

Ny!!: Läkemedel och Penicillin · Se mer »

Pfizer

Charles Pfizer, skaparen av företaget. Pfizer Inc., är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsföretag med huvudkontor i New York som genom köpet av Pharmacia år 2003 blev världens största företag inom läkemedelsindustrin.

Ny!!: Läkemedel och Pfizer · Se mer »

Produktresumé

Produktresumén (Summary of Product Characteristics, SmPC) är ett dokument avsedd för läkare och annan medicinsk personal.

Ny!!: Läkemedel och Produktresumé · Se mer »

Psykoanaleptika

Psykoanaleptika är droger som verkar stimulerande på centrala nervsystemet.

Ny!!: Läkemedel och Psykoanaleptika · Se mer »

Psykostimulantia

Psykostimulantia (ATC-kod: N06B) är en grupp av läkemedel som verkar psykiskt och fysiskt stimulerande på människor och djur.

Ny!!: Läkemedel och Psykostimulantia · Se mer »

Recept (läkemedel)

Recept är en läkares, tandläkares, veterinärs, distriktssköterskas, barnmorskas eller tandhygienists anvisning till apotek om typ av läkemedel samt dosering.

Ny!!: Läkemedel och Recept (läkemedel) · Se mer »

Sandoz

Sandoz grundades 1886 och är ett generiskt läkemedelsföretag som ingår i Novartis.

Ny!!: Läkemedel och Sandoz · Se mer »

Sömnmedel

Sömnmedel eller hypnotika är läkemedel som används vid insomningsproblem och sömnsvårigheter.

Ny!!: Läkemedel och Sömnmedel · Se mer »

Sedativa läkemedel

Sedativa (lugnande) läkemedel är en samlande benämning för medel som minskar aktiviteten och minskar eller blockerar stimulering i hjärnan så att ett lugn uppnås.

Ny!!: Läkemedel och Sedativa läkemedel · Se mer »

Sjukdom

Barn undersöks av läkare. Sjukdom är ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa.

Ny!!: Läkemedel och Sjukdom · Se mer »

Smärtstillande läkemedel

Olika smärtstillande läkemedel. Smärtstillande läkemedel eller analgetika är läkemedel för smärtbehandling.

Ny!!: Läkemedel och Smärtstillande läkemedel · Se mer »

Stolpiller

Gjutform för tillverkning av stolpiller Ett stolpiller, eller suppositorium är en farmakologisk beredningsform, avsedd att föras in i ändtarmen, där det avger sin aktiva substans.

Ny!!: Läkemedel och Stolpiller · Se mer »

Symbicort Turbuhaler

Symbicort Turbuhaler marknadsförs av Astra Zeneca och är ett receptbelagt inhalationspulver som innehåller inhalationssteroiden budesonid och beta-2-stimuleraren formoterol.

Ny!!: Läkemedel och Symbicort Turbuhaler · Se mer »

Symtom

Symtom (alternativt stavat symptom; av grekiska; "tillfällighet, slump, missöde, egenskap, (sjukdoms)tecken", från σύν "samman" och πτῶμα "fall", jämför συμπίπτω sammanfaller i SAOB.) är ett ord som betecknar ett kännetecken på eller en yttring av något (ofta något som tyder på en sjukdom eller funktionsbrist hos människor, djur eller växter).

Ny!!: Läkemedel och Symtom · Se mer »

Tablett

Tabletter Utrustning för pillertillverkning, Livets museum, Lund. Pillerbräda med pillerkam, rotundifikator och rullbräde. Ritalintabletter Tablett, vardaglig kallat piller, är ett vanligt förekommande farmaceutisk beredningsform avsedd att intas peroralt (intag via munnen).

Ny!!: Läkemedel och Tablett · Se mer »

Tamro

Tamro Abp, Vanda, finländsk grossistkoncern inom läkemedel och hälsovårdsprodukter.

Ny!!: Läkemedel och Tamro · Se mer »

Wyeth

Wyeth är ett amerikanskt läkemedelsföretag baserat på den amerikanska östkusten.

Ny!!: Läkemedel och Wyeth · Se mer »

Omdirigerar här:

Botemedel, Farmaka, Kurera, Läkemedelsdosering, Läkemedlen, Mediciner, Medicinering, Medikament.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »