Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Lösningsmedel

Index Lösningsmedel

Ett lösningsmedel är en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning.

62 relationer: Aceton, Acetonitril, Alifatiska kolväten, Alkoholer, Ammoniak, Arbets- och miljömedicin, Aromatiska kolväten, Avfettning, Bensen, Blandning, Cancerframkallande ämnen, Centrala nervsystemet, Depression, Destillation, Diklormetan, Dimetylformamid, Dimetylsulfoxid, Estrar, Etanol, Etylacetat, Extraktion, Fas (termodynamik), Fast form, Formaldehyd, Gas, Homogenitet, International Agency for Research on Cancer, Järn, Jonvätska, Kaffebryggare, Kemisk reaktion, Keton, Kinetik (kemi), Kloroform, Kokpunkt, Koldioxid, Koltetraklorid, Koncentration, Löslighet, Lösning (kemi), Liv, Metanol, Oorganisk kemi, Opolär molekyl, Organisk kemi, Perifera nervsystemet, Perkloretylen, Potatismjöl, SN1-reaktion, SN2-reaktion, ..., Styren, Superkritisk vätska, Svaveldioxid, Svavelsyra, Termodynamik, Terpentin, Trikloreten, Vatten, Vätebindning, Vätska, Xylen, 1-Butanol. Förläng index (12 mer) »

Aceton

Aceton (propanon, dimetylketon) med formeln CH3(CO)CH3 är den enklaste formen av en keton.

Ny!!: Lösningsmedel och Aceton · Se mer »

Acetonitril

Acetonitril är en färglös vätska med svag sötaktig doft.

Ny!!: Lösningsmedel och Acetonitril · Se mer »

Alifatiska kolväten

Molekylmodell av oktan, ett alifatiskt ämne. Molekylmodell av cyklohexan. Alifatiska kolväten är kolväten vars molekyl är öppen och inte sluten i en ring (cykliska kolväten).

Ny!!: Lösningsmedel och Alifatiska kolväten · Se mer »

Alkoholer

Generell strukturformel för en alkoholmolekyl, där R är en alkylgrupp eller annan alifatisk kolkedja. Strukturformel för metanol, den enklaste alkoholen. Alkoholer, av arabiska الكحول (transkriberat som al kohoul), är organiska ämnen där en eller flera hydroxylgrupper (OH) är bundna till kolatomer i en kolkedja.

Ny!!: Lösningsmedel och Alkoholer · Se mer »

Ammoniak

Ammoniak, är en kemisk förening av väte och kväve med formeln NH3.

Ny!!: Lösningsmedel och Ammoniak · Se mer »

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin är medicinsk specialitet som omfattar hur människor påverkas av faktorer i sin omgivning och i arbetslivet.

Ny!!: Lösningsmedel och Arbets- och miljömedicin · Se mer »

Aromatiska kolväten

Inom organisk kemi är aromatiska kolväten eller arener kolväten som uppvisar aromaticitet.

Ny!!: Lösningsmedel och Aromatiska kolväten · Se mer »

Avfettning

Avfettning är avlägsnande av fett, till exempel från ytan på ett arbetsstycke.

Ny!!: Lösningsmedel och Avfettning · Se mer »

Bensen

Bensen (C6H6) är det enklaste aromatiska kolvätet.

Ny!!: Lösningsmedel och Bensen · Se mer »

Blandning

En blandning är inom kemin en sammansättning bestående av två eller flera substanser som inte är kemiskt bundna till varandra.

Ny!!: Lösningsmedel och Blandning · Se mer »

Cancerframkallande ämnen

Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virus som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur.

Ny!!: Lösningsmedel och Cancerframkallande ämnen · Se mer »

Centrala nervsystemet

Människans nervsystem, blått är PNS, medan gult är CNS. Centrala nervsystemets utveckling i ett embryo. Här syns de sekundära hjärnblåsorna som även det vuxna centrala nervsystemet kan kategoriseras efter. Centrala nervsystemet (CNS) består av hjärnan (encephalon) och ryggmärgen (medulla spinalis).

Ny!!: Lösningsmedel och Centrala nervsystemet · Se mer »

Depression

Depression eller depressionssyndrom är en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna.

Ny!!: Lösningsmedel och Depression · Se mer »

Destillation

'''Princip för enkel destillationsapparat''' 1. Bunsenbrännare 2. Rundkolv med den vätska som ska destilleras 3. Destillationshuvud 4. Termometer 5. Kylare (kondenserare) 6. Kylvattensingång 7. Kylvattensutgång 8. Kolv för uppsamling av destillatet 9. Vakuumkälla 10. Vakuumtillsats. Destillation eller destillering är uppvärmning, förånging och kondensation av vätska i syfte att separera dess beståndsdelar som har olika kokpunkter.

Ny!!: Lösningsmedel och Destillation · Se mer »

Diklormetan

Diklormetan, metylenklorid – ofta används förkortningen DCM - är en lättflyktig tung vätska med svag söt kväljande doft.

Ny!!: Lösningsmedel och Diklormetan · Se mer »

Dimetylformamid

Dimetylformamid, N,N-dimetylformamid, vanligen förkortat DMF, är en färg- och luktlös vätska med hög kokpunkt (153 °C).

Ny!!: Lösningsmedel och Dimetylformamid · Se mer »

Dimetylsulfoxid

Dimetylsulfoxid, ofta förkortat DMSO, är ett polärt aprotiskt lösningsmedel.

Ny!!: Lösningsmedel och Dimetylsulfoxid · Se mer »

Estrar

Estrar är en ämnesklass i organisk kemi som uppstår när en alkohol under vattenavspjälkning reagerar med en syra.

Ny!!: Lösningsmedel och Estrar · Se mer »

Etanol

Etanol (även etylalkohol) är det som i dagligt tal kallas "alkohol" eller "sprit", med den kemiska formeln C2H5OH.

Ny!!: Lösningsmedel och Etanol · Se mer »

Etylacetat

Etylacetat, etyletanoat eller ättiksyreetylester är en ester av etanol och ättiksyra med formeln CH3COOC2H5.

Ny!!: Lösningsmedel och Etylacetat · Se mer »

Extraktion

Extraktion, av latinets ex.

Ny!!: Lösningsmedel och Extraktion · Se mer »

Fas (termodynamik)

Två i varandra olösliga vätskor bildar ett tvåfassystem (övre fasen olja, nedre fasen färgat vatten). Schematiskt fasdiagram för ett ämne som endast har tre olika faser En fas är en, inom termodynamiken och dess tillämpningar inom fysik och kemi, en ansamling av materia som har homogena fysikaliska och kemiska egenskaper.

Ny!!: Lösningsmedel och Fas (termodynamik) · Se mer »

Fast form

Isbitar, vatten i fast form. Kristaller av natriumklorid. Fast form, även solid form, är ett av de fyra fundamentala aggregationstillstånden och innebär att ett ämne inte är vätska, gas eller plasma.

Ny!!: Lösningsmedel och Fast form · Se mer »

Formaldehyd

Formaldehyd, metanal, är en färglös gas (kokpunkt -19,3 °C) med stickande lukt.

Ny!!: Lösningsmedel och Formaldehyd · Se mer »

Gas

höger Gasklockor används för att förvara stora mängder gasbränsle. Många gaser är giftiga. Gasmask kan ge ett visst skydd. Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.

Ny!!: Lösningsmedel och Gas · Se mer »

Homogenitet

Homogenitet (av homogen från grekiskans homo, lik(a), och gen, -artad) är ett tillstånd där något är enhetligt, alltigenom lika, likformigt.

Ny!!: Lösningsmedel och Homogenitet · Se mer »

International Agency for Research on Cancer

International Agency for Research on Cancer (IARC) – engelskt namn – eller Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) – franskt namn – är Världshälsoorganisationens och Förenta Nationernas samarbetsorganisation med huvudkontor i Lyon i Frankrike.

Ny!!: Lösningsmedel och International Agency for Research on Cancer · Se mer »

Järn

Järn (latinskt namn: Ferrum) är ett vanligt förekommande metalliskt grundämne som tillhör övergångsmetallerna.

Ny!!: Lösningsmedel och Järn · Se mer »

Jonvätska

En jonvätska är i princip vilken vätska som helst som huvudsakligen består av positiva och negativa joner, till exempel en smälta av ett salt som natriumklorid.

Ny!!: Lösningsmedel och Jonvätska · Se mer »

Kaffebryggare

Kaffebryggare En vanlig kaffebryggare Kaffemaskin från 1920, från ''Kaffeemuseum Leipzig'' En kaffebryggare är en hushållsmaskin som bereder kaffe.

Ny!!: Lösningsmedel och Kaffebryggare · Se mer »

Kemisk reaktion

Ammoniak reagerar i luft med saltsyra till salmiak 389x389px Kemisk reaktion är den kemiska inverkan som två eller flera ämnen utövar på varandra och är en process varvid ett eller flera nya ämnen bildas av andra ämnen vilka härvid helt eller delvis förbrukas.

Ny!!: Lösningsmedel och Kemisk reaktion · Se mer »

Keton

En keton är antingen en funktionell grupp karakteriserad av en karbonylgrupp mellan två kolatomer, eller en förening som innehåller denna funktionella grupp.

Ny!!: Lösningsmedel och Keton · Se mer »

Kinetik (kemi)

Inom kemi betecknar kinetik läran om hur snabbt kemiska reaktioner och andra kemiska processer sker och på vilket sätt processerna sker.

Ny!!: Lösningsmedel och Kinetik (kemi) · Se mer »

Kloroform

Kloroform eller triklormetan, CHCl3, sammansättning av namnet på grundämnet klor och en förkortning av formyl (myrsyrans radikal).

Ny!!: Lösningsmedel och Kloroform · Se mer »

Kokpunkt

Normalkokpunkt ligger vid temperaturen där ångtrycket är 1 atmosfär. Kokpunkten för ett ämne är den temperatur då vätskan kokar.

Ny!!: Lösningsmedel och Kokpunkt · Se mer »

Koldioxid

Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets aggregationstillstånd beror av temperatur och tryck. I fasdiagrammet kan man se att koldioxid inte förekommer i vätskeform vid normalt tryck, istället sublimerar koldioxid mellan gas och fast fas. Koldioxid (latinskt namn: Dioxidum carbonis) är en gas, som är färglös i normala temperaturer.

Ny!!: Lösningsmedel och Koldioxid · Se mer »

Koltetraklorid

Koltetraklorid eller tetraklormetan (andra namn är Freon-10, Halon-104) är en färglös tung vätska med sötaktig doft.

Ny!!: Lösningsmedel och Koltetraklorid · Se mer »

Koncentration

Koncentration anger hur stor mängd av ett ämne som finns i totala volymen av en blandning.

Ny!!: Lösningsmedel och Koncentration · Se mer »

Löslighet

Ett ämnes löslighet i ett lösningsmedel är ett mått på hur stor mängd av ämnet som kan lösa sig i en viss mängd av lösningsmedlet.

Ny!!: Lösningsmedel och Löslighet · Se mer »

Lösning (kemi)

Salt löses upp i vatten En lösning är en homogen blandning av flera ämnen.

Ny!!: Lösningsmedel och Lösning (kemi) · Se mer »

Liv

hierarkiska systemet i biologin Liv (Biota) är den egenskap som delas av alla organismer.

Ny!!: Lösningsmedel och Liv · Se mer »

Metanol

Metanol, även benämnt metylalkohol, karbinol eller träsprit, är den enklaste av alla alkoholer och är akut giftig vid förtäring, men är inte cancerframkallande och orsakar heller inte genetiska skador, såsom bensin.

Ny!!: Lösningsmedel och Metanol · Se mer »

Oorganisk kemi

Kopparacetat Oorganisk kemi är den delen av kemin som handlar om oorganiska föreningar.

Ny!!: Lösningsmedel och Oorganisk kemi · Se mer »

Opolär molekyl

En opolär molekyl saknar ett permanent elektriskt dipolmoment.

Ny!!: Lösningsmedel och Opolär molekyl · Se mer »

Organisk kemi

Urea Organisk kemi är vetenskapen om kolföreningarnas kemi.

Ny!!: Lösningsmedel och Organisk kemi · Se mer »

Perifera nervsystemet

Människans nervsystem, blått är PNS, medan rött är CNS. Perifera nervsystemet, PNS (lat. Systema nervosum periphericum, eng. Peripheral nervous system) omfattar alla delar av nervsystemet som inte hör till hjärna eller ryggmärg.

Ny!!: Lösningsmedel och Perifera nervsystemet · Se mer »

Perkloretylen

Perkloretylen (tetrakloreten), C2Cl4, är en tung (densitet 1,62 g/ml) färglös vätska med skarp och sötaktig lukt.

Ny!!: Lösningsmedel och Perkloretylen · Se mer »

Potatismjöl

Ingen beskrivning.

Ny!!: Lösningsmedel och Potatismjöl · Se mer »

SN1-reaktion

SN1-reaktionen är en organisk-kemisk substitutionsreaktion.

Ny!!: Lösningsmedel och SN1-reaktion · Se mer »

SN2-reaktion

SN2-reaktionen är en organisk-kemisk substitutionsreaktion.

Ny!!: Lösningsmedel och SN2-reaktion · Se mer »

Styren

Styren eller vinylbensen, är ett omättat flytande kolväte.

Ny!!: Lösningsmedel och Styren · Se mer »

Superkritisk vätska

Fasdiagram för koldioxid.En superkritisk vätska är ett ämne som befinner sig under så högt tryck och temperatur att fasgränsen mellan vätska och gas har försvunnit.

Ny!!: Lösningsmedel och Superkritisk vätska · Se mer »

Svaveldioxid

Svaveldioxid, SO2, är en färglös och hostretande gas.

Ny!!: Lösningsmedel och Svaveldioxid · Se mer »

Svavelsyra

Svavelsyra (ett äldre trivialnamn är vitriololja) är en starkt frätande syra med kemisk beteckning H2SO4, vilket kan läsas ut som divätesvaveltetraoxid.

Ny!!: Lösningsmedel och Svavelsyra · Se mer »

Termodynamik

En fluid (blå) expanderar under upphettning och konstant tryck. Arbetet ''W.

Ny!!: Lösningsmedel och Termodynamik · Se mer »

Terpentin

Tappning av terpentin från en tall. Terpentin (latin terebinthina, av persiska termentin eller turmentin) är ett destillat från framförallt olika arter av barrträ, särskilt olika arter av tall.

Ny!!: Lösningsmedel och Terpentin · Se mer »

Trikloreten

Trikloreten (trivialnamn tri), C2HCl3, förr trikloretylen, är vid rumstemperatur en färglös vätska med karakteristisk kloroformliknande lukt.

Ny!!: Lösningsmedel och Trikloreten · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Lösningsmedel och Vatten · Se mer »

Vätebindning

Vätebindningar mellan vattenmolekyler här markerade med svart.Vätebindning är en typ av intermolekylär bindning, en kemisk bindning som verkar mellan molekyler.

Ny!!: Lösningsmedel och Vätebindning · Se mer »

Vätska

Vattendroppe kritisk punkt (data för koldioxid). Vätska, även flytande form eller likvid form, är ett aggregationstillstånd för kondenserad materia, som kännetecknas av att tillståndet inte har elastisk deformation vid skjuvning.

Ny!!: Lösningsmedel och Vätska · Se mer »

Xylen

Xylen, dimetylbensen, är ett kolväte som har stora kemiska likheter med toluen.

Ny!!: Lösningsmedel och Xylen · Se mer »

1-Butanol

1-Butanol eller n-butanol är en primär alkohol med formeln C4H9OH.

Ny!!: Lösningsmedel och 1-Butanol · Se mer »

Omdirigerar här:

Aprotisk, Aprotiskt lösningsmedel, Neoteriska lösningsmedel, Neoteriskt lösningsmedel, Opolärt lösningsmedel, Protisk, Protiskt lösningsmedel.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »