Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Lag

Index Lag

Övre delen av stentavlan med Hammurabis lagar. En svensk lagbok. En lag kan dels vara en av lagstiftande myndighet utfärdad föreskrift (författning) med ett antal (en eller flera) bestämmelser, dels en lagsamling, ett samlat verk av bestämmelser (till exempel common law, Code Napoléon och 1734 års lag, se nedan), ofta nedtecknad.

133 relationer: Albert Bonniers förlag, Allmän rösträtt, Arv, Avtal, Äktenskapsbalken, Balk (juridik), Belgien, Bill of Rights (England), Bill of Rights (USA), Billighetsrätt, Brittiska överhuset, Brott, Brottsbalken, Budget, Civilrätt, Code Napoléon, Common law, Danmark, Demokrati, Den historiska skolan, Domstol, Dualism, Edikt, Ekonomisk lag, Envälde, Erik Holmberg, Europakonventionen, Fast egendom, Föreskrift, Författning, Författningssamling, Förnuft, Förordning, Förvaltningsprocesslagen, Filosofi, Finland, Folkrätt, Folksuveränitetsprincipen, Formella lagkraftens princip, Frankrike, Franska, Gällande rätt, Giftermålsbalken, Grundlag, Gud, Hypotes, Internationell rätt, Jämlikhet, Jordabalken, Juridik, ..., Kanonisk rätt, Kod, Kodifikation, Konsumenträtt, Kulturmiljölagen, Kung, Kyrkorätt, Lag (olika betydelser), Lagbok, Lagsamling, Lagstiftande församling, Lagstyre, Landskapslag, Latin, Lösöre, Legalitetsprincipen, Lex, Lex specialis, Magna Charta, Medeltiden, Missgärningsbalken, Myndighet, Naturrätt, Nils Stjernquist, Norstedts förlagsgrupp, Ordningslagen (Sverige), Parlament, Praetor, Prejudikat, Processrätt, Ratifikation, Rätt (juridik), Rättegångsbalken, Rättsfilosofi, Rättskälla, Rättspositivism, Rättsregel, Rättssystem, Regeringsformen, Religionsfrihet, Retroaktivitet, Riksdag, Romersk rätt, Romerska riket, Saliska lagen, Sedvanerätt, Semesterlagen, Skatt, Skuldebrev, Stat, Storbritannien, Storbritanniens parlament, Straff, Straffbalken, Strafflagen, Studentlitteratur, Svensk uppslagsbok, Sverige, Sveriges Lagar, Sveriges regering, Sveriges rikes lag, Sveriges riksdag, Teleologi, Teologi, Thomism, Tolv tavlornas lag, Tvistemål, Tysk-romerska riket, Tyska, USA, USA:s konstitution, Västgötalagen, Veto, 1300-talet, 1686 års kyrkolag, 1734 års lag, 1809 års regeringsform, 1864 års strafflag, 1927, 1960-talet, 1974, 1979, 1980. Förläng index (83 mer) »

Albert Bonniers förlag

Albert Bonniers Förlag, ibland omnämnt som Bonniers, grundades 1837 av Albert Bonnier.

Ny!!: Lag och Albert Bonniers förlag · Se mer »

Allmän rösträtt

Ett demonstrationståg för kvinnorösträtten i Göteborg i juni 1918. Allmän rösträtt innebär att varje medborgare i en stat, eller varje kommunmedlem i en kommun, har en ovillkorlig rätt att delta i allmänna val inom vederbörande politisk enhet.

Ny!!: Lag och Allmän rösträtt · Se mer »

Arv

Arv är bruket att föra vidare egendom, titlar, skulder och skyldigheter när en individ dör.

Ny!!: Lag och Arv · Se mer »

Avtal

Ett avtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra.

Ny!!: Lag och Avtal · Se mer »

Äktenskapsbalken

är en svensk lag som reglerar äktenskap.

Ny!!: Lag och Äktenskapsbalken · Se mer »

Balk (juridik)

Balk (finska kaari) kallas delarna av landskapslagarna, av de allmänna landslagarna samt av 1734 års lag, vilken fortfarande innehåller centrala delar av den svenska och finska rätten, även om nästan hela innehållet har bytts ut under årens gång.

Ny!!: Lag och Balk (juridik) · Se mer »

Belgien

Belgien, formellt Konungariket Belgien (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien), är en konstitutionell monarki i Västeuropa.

Ny!!: Lag och Belgien · Se mer »

Bill of Rights (England)

Bill of Rights är i England en lag från 16 december 1689, antagen efter den ärorika revolutionen.

Ny!!: Lag och Bill of Rights (England) · Se mer »

Bill of Rights (USA)

George Mason James Madison, USA:s fjärde president. Bill of Rights Bill of Rights, rättighetsförklaringen, betecknar i USA de första tio tilläggen till landets konstitution och anger bland annat de rättigheter som den enskilda individen har gentemot statsmakten.

Ny!!: Lag och Bill of Rights (USA) · Se mer »

Billighetsrätt

Billighetsrätt (engelska: equity) är ett engelskt juridiskt begrepp som ofta felaktigt översätts till svenska med ’skälighet’.

Ny!!: Lag och Billighetsrätt · Se mer »

Brittiska överhuset

Brittiska överhuset (engelska: The Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled eller House of Lords) är den ena av det brittiska parlamentets två kamrar.

Ny!!: Lag och Brittiska överhuset · Se mer »

Brott

Smuggling av narkotika - här kokain - är ett brott som kan ge långa straff. Brott är i juridisk mening en gärning i strid med en lagbestämmelse för vilken det är föreskrivet ett straff och där ingen objektiv ansvarsfrihetsgrund föreligger.

Ny!!: Lag och Brott · Se mer »

Brottsbalken

(BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige.

Ny!!: Lag och Brottsbalken · Se mer »

Budget

En budget är mest allmänt en prognos över framtida planerade ekonomiska utlopp.

Ny!!: Lag och Budget · Se mer »

Civilrätt

Civilrätt, även kallat privaträtt, är den del av juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt (organisationer, företag med flera).

Ny!!: Lag och Civilrätt · Se mer »

Code Napoléon

Första sidan till 1804 års upplaga. Code Napoléon är ett populärt namn för Code civil des français, en lagbok som Napoleon I lät upprätta med hjälp av franska jurister som Jean Étienne Marie Portalis.

Ny!!: Lag och Code Napoléon · Se mer »

Common law

Common law är den brittiska rättsordningen som bygger på prejudikat, det vill säga ett utslag som innebär att domstolar av samma och lägre rang är bundna av den principiella regel som ligger till grund för utslaget i domen.

Ny!!: Lag och Common law · Se mer »

Danmark

Danmark, formellt Konungariket Danmark, (danska: Kongeriget Danmark), är en konstitutionell monarki i norra Europa.

Ny!!: Lag och Danmark · Se mer »

Demokrati

date.

Ny!!: Lag och Demokrati · Se mer »

Den historiska skolan

Den historiska skolan är en konservativ rättsfilosofisk teori som uppstod under romantiken, som en reaktion mot den förnuftsbaserade naturrättsläran.

Ny!!: Lag och Den historiska skolan · Se mer »

Domstol

Målning av en domstol i London En domstol är en offentlig institution för rättskipning.

Ny!!: Lag och Domstol · Se mer »

Dualism

Dualism är en metafysisk term, som står i motsatsställning till monism, pluralism och nondualism.

Ny!!: Lag och Dualism · Se mer »

Edikt

Edikt (latin edictum), kungörelse, påbud, förordning.

Ny!!: Lag och Edikt · Se mer »

Ekonomisk lag

Så kallad ekonomisk lagstiftning innebar enligt 1809 års regeringsform § 89 att föreskrifter "som rikets allmänna hushållning och styrelse röra" kunde utfärdas av kungamakten själv.

Ny!!: Lag och Ekonomisk lag · Se mer »

Envälde

Envälde, politisk absolutism, monokrati eller autokrati (grekiska αυτοκρατία, självvälde, från αυτός, själv, och κρατείν, härska) är ett statsskick utan maktdelning där den offentliga makten utövas av en envåldshärskare eller självhärskare (autokrat) med absolut makt, till exempel diktatur, absolut monarki och tyranni.

Ny!!: Lag och Envälde · Se mer »

Erik Holmberg

Erik Holmberg kan syfta på.

Ny!!: Lag och Erik Holmberg · Se mer »

Europakonventionen

Europakonventionen, formellt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, är Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.

Ny!!: Lag och Europakonventionen · Se mer »

Fast egendom

Fast egendom är jord.

Ny!!: Lag och Fast egendom · Se mer »

Föreskrift

En föreskrift är bindande regler som skapats genom ett beslut i något offentligt organ.

Ny!!: Lag och Föreskrift · Se mer »

Författning

Författning kan syfta på.

Ny!!: Lag och Författning · Se mer »

Författningssamling

En författningssamling är en samling lagar och andra författningar.

Ny!!: Lag och Författningssamling · Se mer »

Förnuft

Förnuft (fornsvenska fornuft, tyska Vernunft) avser de kognitiva delarna av en människas psyke som ger upphov till tanken.

Ny!!: Lag och Förnuft · Se mer »

Förordning

En förordning är juridisk bindande bestämmelse som utges av en myndighet eller stat.

Ny!!: Lag och Förordning · Se mer »

Förvaltningsprocesslagen

Förvaltningsprocesslagen är en svensk lag avsedd att reglera rättegångsförfarandet och handläggningen i förvaltningsdomstolarna.

Ny!!: Lag och Förvaltningsprocesslagen · Se mer »

Filosofi

Tänkaren av Auguste Rodin. Filosofi, från grekiskans philosophía (φιλοσοφία), "vän till visdom", är en intellektuell disciplin som kritiskt studerar de mest grundläggande frågorna.

Ny!!: Lag och Filosofi · Se mer »

Finland

Finland, officiellt Republiken Finland (Suomen tasavalta), är en republik i norra Europa.

Ny!!: Lag och Finland · Se mer »

Folkrätt

Folkrätten (efter tyska Völkerrecht) är en juridisk disciplin och den offentliga delen av internationell rätt.

Ny!!: Lag och Folkrätt · Se mer »

Folksuveränitetsprincipen

Folksuveränitetsprincipen, fr.

Ny!!: Lag och Folksuveränitetsprincipen · Se mer »

Formella lagkraftens princip

Formella lagkraftens princip innebär att lag endast får ändras eller upphävs genom lag.

Ny!!: Lag och Formella lagkraftens princip · Se mer »

Frankrike

Reliefkarta över Frankrike Karta med franska städer Eiffeltornet är kanske Frankrikes mest kända landmärke. Frankrike, karta Frankrike (France), formellt Republiken Frankrike, alternativt Franska republiken (République française), är en republik i Västeuropa. Frankrike har kust mot Atlanten, Engelska kanalen och Medelhavet. I söder gränsar landet mot Spanien och Andorra, åt öster mot Italien, Monaco och Schweiz, och åt nordost mot Tyskland, Luxemburg och Belgien. Frankrike består även av fem departement utanför Europa (Frankrikes utomeuropeiska departement): Franska Guyana med gräns mot Brasilien och Surinam, ögruppen Guadeloupe och ön Martinique i Västindien samt öarna Réunion och Mayotte öster om Madagaskar. Dessa departement utgör integrerade delar av Republiken Frankrike. Därutöver tillkommer de utomeuropeiska förvaltningsområdena (collectivité d'outre-mer) Franska Polynesien, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre och Miquelon och Wallis- och Futunaöarna, vilka har mer självstyre. Franska sydterritorierna och Clippertonön utgör utomeuropeiska territorier (territoire d'outre-mer) och båda saknar permanent befolkning. Nya Kaledonien har sui generis-status i Frankrike och är varken ett utomeuropeiskt förvaltningsområde eller departement. Samtliga utomeuropeiska territorier och regioner utgör del av Europeiska unionen som territorier associerade med Europeiska unionen. Frankrikes europeiska fastlandsdel brukar sägas ha sex kanter, tre kuster och tre landgränser, och benämns därför ofta "l'hexagone", hexagonen. Med sina 82 miljoner internationella turistankomster 2007 är Frankrike världens populäraste turistdestination. Den franska revolutionen gav deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, som än idag uttrycker republikens främsta ideal. Frankrike var en av initiativtagarna till bildandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen 1951, som senare utvecklades till Europeiska gemenskapen och Europeiska unionen. Frankrike är medlem av militäralliansen Nato sedan den bildades 1949. Landet utgör en av de fem permanenta medlemmarna vid säkerhetsrådet i Förenta nationerna, och är en av världens kärnvapenmakter.

Ny!!: Lag och Frankrike · Se mer »

Franska

Franska (français) är ett av de romanska språken och räknas som världsspråk.

Ny!!: Lag och Franska · Se mer »

Gällande rätt

Gällande rätt (eller "giltig rätt") är en juridisk term som åsyftar de rättsregler som är gällande inom ett rättssystem.

Ny!!: Lag och Gällande rätt · Se mer »

Giftermålsbalken

Giftermålsbalken var en av nio balkar i 1734 års lag som avhandlar äktenskaps ingående, upplösning och rättsverkningar.

Ny!!: Lag och Giftermålsbalken · Se mer »

Grundlag

En grundlag, konstitution eller statsförfattning, är en lagsamling som utgör de grundläggande formella normerna i en stat, beslutade av den eller de som innehar den politiska makten.

Ny!!: Lag och Grundlag · Se mer »

Gud

Gud (i allmänhet maskulinum), feminin form gudinna, är ett ord med olika betydelser.

Ny!!: Lag och Gud · Se mer »

Hypotes

En hypotes är ett antagande om verkligheten.

Ny!!: Lag och Hypotes · Se mer »

Internationell rätt

Internationell rätt är en sammanfattning av de regler som gäller eller anses gälla mellan två åtskilda parter i internationella sammanhang.

Ny!!: Lag och Internationell rätt · Se mer »

Jämlikhet

Jämlikhet eller social jämlikhet är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda.

Ny!!: Lag och Jämlikhet · Se mer »

Jordabalken

Jordabalken (JB) var en av nio balkar i 1734 års lag som avhandlar rättsliga bestämmelser angående fast egendom.

Ny!!: Lag och Jordabalken · Se mer »

Juridik

Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning.

Ny!!: Lag och Juridik · Se mer »

Kanonisk rätt

Kanonisk rätt, jus canonicum (grekiska: kanon / κανών, regel, standard) åsyftar specifik kristen rättsordning och interna, ecklesiastikala lagar om det världsliga livet, en kanonisk lag, med traditioner från 300-talets kyrkomöten.

Ny!!: Lag och Kanonisk rätt · Se mer »

Kod

Kod kan syfta på.

Ny!!: Lag och Kod · Se mer »

Kodifikation

Kodifikation eller kodifiering var i äldre tider införandet av lag i kodex.

Ny!!: Lag och Kodifikation · Se mer »

Konsumenträtt

Konsumenträtt är ett samlingsnamn för olika lagstiftningar som innehåller skyddsregler för konsumenter, vilka i regel är tvingande och således gäller oavsett vad som avtalats (dock är lagen ej tvingande om förändringen är till konsumentens fördel).

Ny!!: Lag och Konsumenträtt · Se mer »

Kulturmiljölagen

Äldre skylt för kulturminne. De flesta skyddade kulturminnen är inte uppskyltade. Kulturmiljölagen, egentligen Kulturmiljölag 1988:950 (ändrad 2000:265 och 2013:548), före 1 januari 2014 kallad Kulturminneslagen, är den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige.

Ny!!: Lag och Kulturmiljölagen · Se mer »

Kung

Ludvig XIV av Frankrike är ett historiskt exempel på en kung med mycket politisk makt (absolut monarki). Carl XVI Gustaf är kung av Sverige, där monarkens roll numera är symbolisk (konstitutionell monarki). En kung eller konung är en titel för en manlig monark, det vill säga en statschef för en monarkistat som vanligen sitter på livstid och som ofta enligt en fastställd tronföljd har ärvt positionen.

Ny!!: Lag och Kung · Se mer »

Kyrkorätt

Kyrkorätt handlar om statens förordningar med avseende på (kristen) religion och kyrkliga samfund, medan kyrkornas interna regleringar av trosfrågor, inre arbete och organisation räknas till den kanoniska rätten.

Ny!!: Lag och Kyrkorätt · Se mer »

Lag (olika betydelser)

Lag kan syfta på.

Ny!!: Lag och Lag (olika betydelser) · Se mer »

Lagbok

En lagbok är en med offentlig sanktion gjord systematisk uppteckning av lagar, som utgör en del av, eller hela, grunden för en jurisdiktion.

Ny!!: Lag och Lagbok · Se mer »

Lagsamling

Sveriges rikes lag, Norstedts juridik, 1992. Tysk lagsamling Lagsamling eller författningssamling kallas en samling författningar i konsoliderad form.

Ny!!: Lag och Lagsamling · Se mer »

Lagstiftande församling

En lagstiftande församling är en beslutande församling inom en suverän statsbildning som innehar lagstiftande makt.

Ny!!: Lag och Lagstiftande församling · Se mer »

Lagstyre

Lagstyre, styre av lagar, är principen om att alla människor och institutioner är underställda och ansvariga inför lagen som tillämpas rättvist.

Ny!!: Lag och Lagstyre · Se mer »

Landskapslag

Landskapslagarna är de lagar som gällde på medeltiden i de olika delarna av Norden innan de ersattes av riksomfattande lagar: i Norge Magnus Lagaböters landslag år 1274, i Sverige Magnus Erikssons landslag cirka 1350 samt i Danmark och Island Kristian V:s Danske Lov 1683.

Ny!!: Lag och Landskapslag · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Lag och Latin · Se mer »

Lösöre

Lösöre är sådan lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper, olika slags rättigheter, byggnad på ofri grund m.m. Till lösöre räknas främst möbler, husgeråd, transportmedel, varor och dylika individuellt bestämda fysiska naturligt flyttbara lösa saker.

Ny!!: Lag och Lösöre · Se mer »

Legalitetsprincipen

Legalitetsprincipen är en juridisk rättsgrundsats.

Ny!!: Lag och Legalitetsprincipen · Se mer »

Lex

Lex (plur. leges), lat., hos de gamla romarna namnet på varje norm, tillkommen genom ett folkbeslut, med undantag dock för valhandlingar och domar.

Ny!!: Lag och Lex · Se mer »

Lex specialis

Lex specialis eller speciallag är inom juridiken en lag som reglerar ett visst område, till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken.

Ny!!: Lag och Lex specialis · Se mer »

Magna Charta

Magna Charta (enligt korrekt latin Magna Carta, "det stora fördraget") kallas det avtal som 1215 slöts mellan den engelske kungen Johan utan land, adeln och prästerna.

Ny!!: Lag och Magna Charta · Se mer »

Medeltiden

Byggplats under högmedeltiden. Illumination i en medeltida handskrift. Karl den store Från kalendern Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från slutet av 400-talet till 1400-talet.

Ny!!: Lag och Medeltiden · Se mer »

Missgärningsbalken

Missgärningsbalken var en av de nio balkarna i 1734 års lag som angav vilka gärningar som var straffbelagda.

Ny!!: Lag och Missgärningsbalken · Se mer »

Myndighet

En myndighet är en institution som ingår i den offentliga förvaltningen eller rättskipningen.

Ny!!: Lag och Myndighet · Se mer »

Naturrätt

konstitutioner, däribland Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, antagen i Frankrike 1789. Naturrätt (latin: ius naturale, lex naturalis) är ett fundamentalt begrepp inom politiska ideologier och filosofi.

Ny!!: Lag och Naturrätt · Se mer »

Nils Stjernquist

Nils Stjernquist Nils Nilsson Stjernquist, född 29 augusti 1917 i Lund, död 3 september 2000Sveriges Dödbok 1901–2009, DVD-ROM, Version 5.00, Sveriges Släktforskarförbund (2010).

Ny!!: Lag och Nils Stjernquist · Se mer »

Norstedts förlagsgrupp

Norstedtshuset på Riddarholmen i centrala Stockholm. Norstedts Förlagsgrupp AB är en svensk koncern av bokförlag.

Ny!!: Lag och Norstedts förlagsgrupp · Se mer »

Ordningslagen (Sverige)

är en svensk lag, som innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och tillställningar, på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter, dels i viss kollektiv persontrafik.

Ny!!: Lag och Ordningslagen (Sverige) · Se mer »

Parlament

Sveriges riksdag är en ''parlamentarisk församling'' eftersom parlamentarism tillämpas. språk.

Ny!!: Lag och Parlament · Se mer »

Praetor

Praetor (latin praetor, egentligen "den som går i spetsen", praeitor) betydde hos forntidens romare ursprungligen förman eller anförare och brukades först som titel för de två högsta republikanska ämbetsmännen (konsulerna), ävensom för diktatorn (praetor maximus, "högste praetor"), och fältherrar, som länge var antingen konsuler, praetorer eller, i republikens senare tider, prokonsuler och propraetorer.

Ny!!: Lag och Praetor · Se mer »

Prejudikat

Prejudikat (av lat. praejudicatus; prae, "före, på förhand", ius, "rätt, lag", dicio, "myndighet, välde"), ett inom juridiken vanligt begrepp som innebär att tidigare dom, beslut eller utslag i en domstol fungerar som regel eller vägledning i senare inträffade mål eller ärenden med likartade omständigheter.

Ny!!: Lag och Prejudikat · Se mer »

Processrätt

Processrätt är det rättsområde som reglerar förfarandet vid domstolar och skiljedomsförfaranden.

Ny!!: Lag och Processrätt · Se mer »

Ratifikation

Ratifikation är ett beslut av vanligtvis statschefen (eller annan hög fördragsslutande part) i en stat att förbinda staten till en internationell överenskommelse, till exempel ett avtal eller fördrag.

Ny!!: Lag och Ratifikation · Se mer »

Rätt (juridik)

Rätt är en beteckning för ett flertal juridiska begrepp.

Ny!!: Lag och Rätt (juridik) · Se mer »

Rättegångsbalken

Rättegångsbalken är namnet på de centrala processrättsliga lagarna i Sverige och i Finland.

Ny!!: Lag och Rättegångsbalken · Se mer »

Rättsfilosofi

Rättsfilosofi är en inriktning inom filosofin och rättsvetenskapen, där grundläggande frågeställningar som "vad är gällande rätt?", "är makt detsamma som rätt?" och "vilken är skillnaden mellan rätt och moral?" studeras.

Ny!!: Lag och Rättsfilosofi · Se mer »

Rättskälla

Med rättskälla avses de skrivna och oskrivna källor som anger rättssystemets uppbyggnad.

Ny!!: Lag och Rättskälla · Se mer »

Rättspositivism

Rättspositivism är en riktning inom rättsfilosofin som ser rätten som en konstruktion och inte grundad på en universell moral.

Ny!!: Lag och Rättspositivism · Se mer »

Rättsregel

En rättsregel är en lag, regel eller rättslig norm som gäller i ett visst rättssystem.

Ny!!: Lag och Rättsregel · Se mer »

Rättssystem

De stora rättssystemens spridning i världen. Blått betecknar länder med civil law (kontinentaleuropeisk rätt), rött länder med common law (angloamerikansk rätt), grøn länder med religiöst rättssystem och orange länder med blandat rättssystem. Rättssystem är det system av rättsliga normer som är gällande vid viss tid på viss plats.

Ny!!: Lag och Rättssystem · Se mer »

Regeringsformen

Regeringsformen (RF) är en grundlag i Sverige och den av grundlagarna som främst formar statsskicket.

Ny!!: Lag och Regeringsformen · Se mer »

Religionsfrihet

Ett urval religiösa symboler Religions- och trosfrihet är en rätt för medborgare att fritt bestämma över sin religiösa eller annan övertygelse och över hur övertygelsen ska utövas, inklusive rätten att inte ha några övertygelser och att stå utanför alla samfund.

Ny!!: Lag och Religionsfrihet · Se mer »

Retroaktivitet

Retroaktivitet innebär giltighet även för förhållanden i det förflutna.

Ny!!: Lag och Retroaktivitet · Se mer »

Riksdag

Reichstagsgebäude i Berlin. Sveriges riksdagshus, Stockholm. Riksdag, ursprungligen i betydelsen "riksmöte", är ett politiskt möte där deltagarna representerar medborgarna i riket i syfte att ta ställning till frågor som gäller rikets inre och yttre angelägenheter.

Ny!!: Lag och Riksdag · Se mer »

Romersk rätt

Romersk rätt (latin jus romanum) är det rättssystem, som utvecklades i det gamla romerska riket.

Ny!!: Lag och Romersk rätt · Se mer »

Romerska riket

Romerska riket, romarriket, romerska civilisationen eller antikens Rom var en kulturell och politisk enhet som utgick från staden Rom och så småningom kom att dominera hela medelhavsområdet och stora delar av Europa.

Ny!!: Lag och Romerska riket · Se mer »

Saliska lagen

Första sidan i Saliska lagen. Originaldokument (Bibliothéque Royale, nr. 4404) Saliska lagen (lat. lex salica), är en med all sannolikhet av konung Klodvig I (efter 486) föranstaltad uppteckning på latin av de saliska frankernas rättssedvänjor.

Ny!!: Lag och Saliska lagen · Se mer »

Sedvanerätt

Sedvanerätt (även Jus non scriptum, lex non scripta, "oskriven rätt") är den art av positiv (i verkligheten gällande) rätt, som uppstår genom en växelverkan mellan det borgerliga samhällslivets bruk eller sedvänjor och rättspraxis hos domstolar och myndigheter, vilka, sedan en viss bestämmelse gång på gång i det enskilda livet godkänts och till sist förutsattes som gällande, erkänna densamma som utan särskild överenskommelse bindande eller tillämplig.

Ny!!: Lag och Sedvanerätt · Se mer »

Semesterlagen

Semesterlagen är en lag i Sverige som ger den anställde rätt till semester.

Ny!!: Lag och Semesterlagen · Se mer »

Skatt

Skattekvitto från en restaurang i Bryssel, Belgien. Skatt är en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till staten eller annat samhällsorgan, som åläggs fysisk person eller juridisk person utifrån dennes förehavanden, utan direkt koppling till motprestationer från betalningsmottagaren.

Ny!!: Lag och Skatt · Se mer »

Skuldebrev

Ett skuldebrev eller revers är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld.

Ny!!: Lag och Skuldebrev · Se mer »

Stat

Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) (äldre benämning kronan) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område.

Ny!!: Lag och Stat · Se mer »

Storbritannien

Storbritannien, formellt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,I Storbritannien och dess kronbesittningar har andra språk officiellt erkänts som legitima autoktona (regionala) språk under Europarådets stadga om landsdels- eller minoritetsspråk. I vart och ett av dessa är Storbritanniens officiella namn enligt följande.

Ny!!: Lag och Storbritannien · Se mer »

Storbritanniens parlament

Parlamentsbyggnaden i London. Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands parlament är landets lagstiftande församling, ett parlament som består samfällt av Storbritanniens monark (The Crown), underhuset (The House of Commons), och överhuset (The House of Lords).

Ny!!: Lag och Storbritanniens parlament · Se mer »

Straff

Ett straff är i juridik en laga påföljd för brott och i religionen följden av en begången synd (Guds straff).

Ny!!: Lag och Straff · Se mer »

Straffbalken

Straffbalken var en av nio balkar i 1734 års lag, och nummer sju i ordningen.

Ny!!: Lag och Straffbalken · Se mer »

Strafflagen

Strafflag i sin ursprungliga form i Finlands Författnings-Samling 39/1889. Strafflagen (19.12.1889/39) är den centrala straffrättsliga lagstiftningen i Finland.

Ny!!: Lag och Strafflagen · Se mer »

Studentlitteratur

Studentlitteratur AB är ett svenskt utbildningsförlag.

Ny!!: Lag och Studentlitteratur · Se mer »

Svensk uppslagsbok

Svensk uppslagsbok är en svensk encyklopedi som utkom i två upplagor mellan åren 1929 och 1955.

Ny!!: Lag och Svensk uppslagsbok · Se mer »

Sverige

Sverige (officiellt) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa.

Ny!!: Lag och Sverige · Se mer »

Sveriges Lagar

''Sveriges Lagar'' i 2008 års utgåva. Tidigare utgåvor saknar den gula lodräta linjen samt Studentlitteraturs namn och emblem. Sveriges Lagar var en svensk lagbok som utgavs 1997 till 2011.

Ny!!: Lag och Sveriges Lagar · Se mer »

Sveriges regering

Regeringens säte är Rosenbad samt flera omgivande hus på Norrmalm i Stockholm. Sveriges regering (regeringen), formellt Konungariket Sveriges regering; före den 1 januari 1975 officiellt benämnd Kungl. Maj:t eller Statsrådet; är Sveriges högsta verkställande myndighet och består kollektivt av statsråden, sammankallade under statsministerns ordförandeskap.

Ny!!: Lag och Sveriges regering · Se mer »

Sveriges rikes lag

Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik, 2013. Sveriges rikes lag är en årligen privatutgiven svensk lagbok.

Ny!!: Lag och Sveriges rikes lag · Se mer »

Sveriges riksdag

Riksdagshusets entré. I plenisalen (kammaren) är ledamöterna, vid votering, placerade efter valkrets. Sveriges riksdag, riksdagen, är Sveriges lagstiftande församling.

Ny!!: Lag och Sveriges riksdag · Se mer »

Teleologi

Teleologi, av grek. telos "mål" är en filosofisk riktning som innebär att allt kan och bör förklaras med utgångspunkt från dess ändamål.

Ny!!: Lag och Teleologi · Se mer »

Teologi

Teologi (grekiska: θεός - gud, λόγος - ord, kunskap, förståelse, mening) är "läran om Gud".

Ny!!: Lag och Teologi · Se mer »

Thomism

Thomism är den form av teologiskt och filosofiskt tänkande som utgår från Thomas av Aquino, som särskilt bedrivits inom dominikanorden, och som haft ett starkt inflytande inom den katolska kyrkan, inte minst under 1800-talet.

Ny!!: Lag och Thomism · Se mer »

Tolv tavlornas lag

De tolv tavlornas lag (latin Lex duodecim tabularum eller bara duodecim tabulae) är en ursprungligen på tolv tavlor upptecknad lag, som under romerska republikens tid antogs av folket (449 f.Kr.) och väsentligen är att betrakta som en kodifikation av redan förut bestående rätt (till en stor del sedvanerätt).

Ny!!: Lag och Tolv tavlornas lag · Se mer »

Tvistemål

Ett tvistemål eller civilmål är i svensk rätt de mål där allmän domstol handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens.

Ny!!: Lag och Tvistemål · Se mer »

Tysk-romerska riket

Detaljerad historisk karta över Tyskland i slutet av 1200-talet. Karta över riket runt 1630. Flagga vid rikets avskaffande 1806. De sju kurfurstarna i det tysk-romerska riket. Statsskick och organisation i det tysk-romerska riket. Rikskretsar i det tysk-romerska riket 1512. Vitt betecknar utanför kretsindelningen stående länder. Tysk-romerska riket, egentligen Heliga romerska riket av tysk nation (ty. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, la. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ) var den officiella beteckningen på området som kontrollerades av de tysk-romerska kejsarna från medeltiden till 1806.

Ny!!: Lag och Tysk-romerska riket · Se mer »

Tyska

Tyska (Deutsche Sprache) är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med näst efter engelskan flest talare i världen.

Ny!!: Lag och Tyska · Se mer »

USA

President Donald Trump Amerikas förenta stater (United States of America), eller i förkortad form Förenta staterna (United States), på svenska vanligen kallat för USA, är en federal republik som består av 50 delstater, ett federalt distrikt och ett flertal olika självstyrande områden.

Ny!!: Lag och USA · Se mer »

USA:s konstitution

USA:s konstitution (United States Constitution) är världens näst äldsta ännu gällande skrivna grundlag och också den äldsta ännu gällande med en federal statsordning.

Ny!!: Lag och USA:s konstitution · Se mer »

Västgötalagen

Äldre Västgötalagens "Rättlösabalk" i handskriften B 59. Vid det målade S:et börjar texten ''Svearna äga taga konung och likaså vräka.'' Västgötalagen antas ha sammanställts på 1220-talet av lagman Eskil Magnusson, äldre (halv)bror till Birger jarl och användes i Västergötlands lagsaga.

Ny!!: Lag och Västgötalagen · Se mer »

Veto

Veto (latin 'jag förbjuder') är möjligheten för en part att ensidigt stoppa ett beslut.

Ny!!: Lag och Veto · Se mer »

1300-talet

En så kallad portolankarta (ett sjökort där hamnar och kuster är återgivna) över Medelhavet, Svarta havet, östra Atlanten och Nordsjön. Portolankartor började tillverkas under detta århundrade i Italien, Spanien och Portugal och under tiden för upptäcktsfärderna ansågs de vara statshemligheter. Detta sjökort är konstruerat av Angelino Dulcert från Mallorca 1339. I början av 1300-talet avslutas skotska frihetskriget och under 1320-talet används kanoner för första gången i Europa.

Ny!!: Lag och 1300-talet · Se mer »

1686 års kyrkolag

1686 års kyrkolag (Kyrkio-Lag och Ordning) var en reglering av förhållandet mellan kyrka och stat i Sverige från Karl XI till 1992 års kyrkolag trädde i kraft den 1 januari 1993 inför det att Svenska kyrkan skildes från staten 2000 och kyrkolagen avskaffades och ersattes med kyrkoordningen.

Ny!!: Lag och 1686 års kyrkolag · Se mer »

1734 års lag

Finskt frimärke utgivet till 250-årsminnet av 1734 års lag. 1734 års lag (Finska: Vuoden 1734 laki) är den svenska lag som är grunden för den nu gällande lagen i Sverige och Finland.

Ny!!: Lag och 1734 års lag · Se mer »

1809 års regeringsform

1809 års regeringsform var en grundlag i Sverige som kom till genom grundlagsreformen 1809–1810, och som ersatte 1772 års regeringsform med dess tillägg från 1789, Förenings- och säkerhetsakten, med en grundlag baserad på maktdelningsprincipen.

Ny!!: Lag och 1809 års regeringsform · Se mer »

1864 års strafflag

1864 års strafflag ersatte i Sverige Straffbalken och Missgärningsbalken i 1734 års lag.

Ny!!: Lag och 1864 års strafflag · Se mer »

1927

1927 (MCMXXVII) var ett normalår som började en lördag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en fredag i den julianska kalendern.

Ny!!: Lag och 1927 · Se mer »

1960-talet

1969 lyckades USA leda rymdkapplöpningen ända till månen. "brittisk invasion" av det fredligare slaget. Det tidiga 1960-talet präglades, precis som 1950-talet, av stor framstegsoptimism, och omfattande stadssaneringsprojekt genomfördes under dessa år i många svenska städer - under växande kritik, då omfattande rivningar av äldre stadskärnor i regel blev en följd.

Ny!!: Lag och 1960-talet · Se mer »

1974

1974 (MCMLXXIV) var ett normalår som började en tisdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Lag och 1974 · Se mer »

1979

1979 (MCMLXXIX) var ett normalår som började en måndag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Lag och 1979 · Se mer »

1980

1980 (MCMLXXX) var ett skottår som började en tisdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Lag och 1980 · Se mer »

Omdirigerar här:

Lag (juridik), Lagar, Lagen, Lagenlig, Lagenligt, Laghypotes, Laglig, Lagligt, Legal, Legalt, Statutory law.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »