Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Lysering

Index Lysering

Lysering (Grekiska: λύσις, lysis från lyein; att separera) är en medicinsk term som avser en cells död genom att dess membran upplöses eller faller samman.

16 relationer: Buffertsystem, Cell, Cellmembran, Denaturering, Enzym, Homogenisering, Homogenitet, Kinetisk energi, Lösningsmedel, Lysozym, Makromolekyl, Nukleinsyra, Organell, Osmos, Protein, Viskositet.

Buffertsystem

Ett buffertsystem, även kallat buffert eller buffertlösning om buffertsystemet är en kemikalie, består vanligtvis av en svag syra samt dess korresponderande bas i jämförbara koncentrationer, till exempel ättiksyra och något acetatsalt.

Ny!!: Lysering och Buffertsystem · Se mer »

Cell

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten".

Ny!!: Lysering och Cell · Se mer »

Cellmembran

Globulärt protein. 6. Opolär, lipofil del av ett protein som går tvärs igenom membranet. 7. Kolesterol, här ritat som gula och avrunda. Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden.

Ny!!: Lysering och Cellmembran · Se mer »

Denaturering

Denaturering, av latin de och natura, 'göra onaturlig', innebär rent generellt att ett ämnes beskaffenhet förändras så att det inte kan användas för ett specifikt ändamål.

Ny!!: Lysering och Denaturering · Se mer »

Enzym

enzyminhibitorn ''S''-hexylglutation visas genom en kalottmodell sittande i enzymets två aktiva centrum. Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner.

Ny!!: Lysering och Enzym · Se mer »

Homogenisering

En metod för homogenisering, där mjölken pressas genom ett litet utrymme. Homogenisering är den process i ett mejeri där mjölkens fett finfördelas så att det inte ska klumpa sig och lägga sig i ett lager i ytan på mjölken.

Ny!!: Lysering och Homogenisering · Se mer »

Homogenitet

Homogenitet (av homogen från grekiskans homo, lik(a), och gen, -artad) är ett tillstånd där något är enhetligt, alltigenom lika, likformigt.

Ny!!: Lysering och Homogenitet · Se mer »

Kinetisk energi

Kinetisk energi (av grekiska κίνησις kinesis, ”rörelse”, och ἐνέργεια energeia, ”arbete”), eller rörelseenergi för en kropp, är det mekaniska arbete som krävs för att reducera dess hastighet till noll.

Ny!!: Lysering och Kinetisk energi · Se mer »

Lösningsmedel

Ett lösningsmedel är en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning.

Ny!!: Lysering och Lösningsmedel · Se mer »

Lysozym

3D-struktur av lysozym från höns. Lysozym är en familj av enzymer som bland annat finns i äggvita, tårar och saliv.

Ny!!: Lysering och Lysozym · Se mer »

Makromolekyl

Molekylstruktur av hemoglobin En makromolekyl är en stor molekyl.

Ny!!: Lysering och Makromolekyl · Se mer »

Nukleinsyra

Nukleinsyror är mycket komplexa makromolekyler, som består av en eller flera långa polymerkedjor av nukleotider, så kallad Polynukleotid.

Ny!!: Lysering och Nukleinsyra · Se mer »

Organell

Schematisk bild av en typisk djurcell som visar subcellulära komponenter. Organeller: (1) nukleol, (2) cellkärna, (3) ribosom, (4) vesikel, (5) grovt endoplasmatiskt retikulum (ER), (6) golgiapparaten, (7) cytoskelett, (8) slätt ER, (9) mitokondrie, (10) vakuol, (11) cytoplasma, (12) lysosom, (13) centriol och (14) cellmembran. Organell är cellens motsvarighet till organ.

Ny!!: Lysering och Organell · Se mer »

Osmos

Bilden visar två lösningar av salt i vatten med olika koncentration av saltjoner. Saltlösningarna åtskiljs av av ett semipermeabelt membran. Då kommer vatten att flöda genom membranet. Saltjonerna (eller andra stora lösta molekyler eller joner)) är för stora för att passera genom membranets porer. Lösningsmedlet (oftast vatten) utmärks här som rosafärgat, utan att enskilda vattenmolekyler visas. Osmos är ett fysikaliskt fenomen som uppstår vid ett semipermeabelt membran med vätskelösning på bägge sidor.

Ny!!: Lysering och Osmos · Se mer »

Protein

Proteinet ''Arginas'' från ''Bacillus Caldovelox''. Proteiner är organiska ämnen med hög molekylvikt.

Ny!!: Lysering och Protein · Se mer »

Viskositet

Viskositet är en fysikalisk egenskap hos vätskor och gaser som betecknar deras "tjockhet" eller interna motstånd mot flöden, och kan ses som ett mått på friktion i vätskor.

Ny!!: Lysering och Viskositet · Se mer »

Omdirigerar här:

Lysera, Lysis.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »