Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Lysosom

Index Lysosom

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Lysosom är en organell vars uppgift är att stå för den intracellulära nedbrytningen av makromolekyler, partiklar och bakterier som genom endocytos kommit in i cellen, samt ickefungerande organeller eller organelldelar.

20 relationer: Aminosyror, Autofagi, Cell, Cellkärna, Cellskelett, Centriol, Cytoplasma, Cytosol, Endocytos, Endoplasmatiska nätverket, Exocytos, Golgiapparaten, Makromolekyl, Mitokondrie, Monomer, Monosackarid, Organell, Ribosom, Vakuol, Vesikel.

Aminosyror

Pinnmodell av cystein. Strukturformel för en allmän alfa-aminosyra i ojoniserad form (vänster) och zwitterjonform (höger). R betecknar sidokedjan. En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en amingrupp och en karboxylgrupp.

Ny!!: Lysosom och Aminosyror · Se mer »

Autofagi

Autofagi eller autofagocytos är en fysiologisk process i cellbiologi som reglerar omsättningen av bland annat proteiner och organeller och interagerar till viss del med programmerad celldöd.

Ny!!: Lysosom och Autofagi · Se mer »

Cell

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten".

Ny!!: Lysosom och Cell · Se mer »

Cellkärna

På dessa tre celler har cellkärnan färgats blå. En cellkärna eller nukleus är en struktur i celler, som är insluten i ett membran, och innehåller huvuddelen av cellens arvsmassa.

Ny!!: Lysosom och Cellkärna · Se mer »

Cellskelett

Mikrotubuli. Cellskelettet eller cytoskelettet är en organell som består av trådformade proteinfibrer.

Ny!!: Lysosom och Cellskelett · Se mer »

Centriol

En illustration av en centriol En centriol från ett musembryos hjärna, centriolen är den mörka ringen (uppbyggd av 9st grupper av tre sammansatta mikrotubuli) Centrioler är en organell som förekommer i cellerna hos djur och vissa former av svampar och alger.

Ny!!: Lysosom och Centriol · Se mer »

Cytoplasma

Cytoplasman finns innanför cellens cellmembran och består av cellens cytosol och organellerna i cellen.

Ny!!: Lysosom och Cytoplasma · Se mer »

Cytosol

Cytosolen är den vätska som omsluter det nukleära membranet men är innanför det cellulära membranet.

Ny!!: Lysosom och Cytosol · Se mer »

Endocytos

Olika typer av endocytos. Endocytos (endo- från grekiskan betyder inre, invändig) är en process där celler absorberar material (till exempel proteiner) från utsidan genom att innesluta det med sitt cellmembran.

Ny!!: Lysosom och Endocytos · Se mer »

Endoplasmatiska nätverket

Olika organeller i den eukaryota cellen. Endoplasmatiska nätverket, endoplasmanätet, eller endoplasmatiskt retikel (ER, av endoplasmatisk, ’i cytoplasman’, och latinets retikulum, ’litet nät’), är en organell som kan uppta upp till 10% av eukaryota celler.

Ny!!: Lysosom och Endoplasmatiska nätverket · Se mer »

Exocytos

Exocytos är den process där cellerna utsöndrar stora biomolekyler genom att innesluta dem i en vesikel som sedan avknoppas från dess cellmembran.

Ny!!: Lysosom och Exocytos · Se mer »

Golgiapparaten

Olika organeller i den eukaryota cellen. Golgiapparaten är en organell som förekommer i eukaryota celler.

Ny!!: Lysosom och Golgiapparaten · Se mer »

Makromolekyl

Molekylstruktur av hemoglobin En makromolekyl är en stor molekyl.

Ny!!: Lysosom och Makromolekyl · Se mer »

Mitokondrie

Elektrontransportkedjan i en mitokondrie. Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler.

Ny!!: Lysosom och Mitokondrie · Se mer »

Monomer

Monomer är inom kemin utgångsmolekylen vid polymerisation.

Ny!!: Lysosom och Monomer · Se mer »

Monosackarid

En monosackarid är enkel sockerarthttp://www.ne.se/sve/monosackarid - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 (sackarid) som utgör grundenheter i kolhydrater.

Ny!!: Lysosom och Monosackarid · Se mer »

Organell

Schematisk bild av en typisk djurcell som visar subcellulära komponenter. Organeller: (1) nukleol, (2) cellkärna, (3) ribosom, (4) vesikel, (5) grovt endoplasmatiskt retikulum (ER), (6) golgiapparaten, (7) cytoskelett, (8) slätt ER, (9) mitokondrie, (10) vakuol, (11) cytoplasma, (12) lysosom, (13) centriol och (14) cellmembran. Organell är cellens motsvarighet till organ.

Ny!!: Lysosom och Organell · Se mer »

Ribosom

'''Figur 2:'''Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Ribosom är en organell i cellerna.

Ny!!: Lysosom och Ribosom · Se mer »

Vakuol

En vakuol är en vätskefylld organell insluten av ett membran kallat tonoplast.

Ny!!: Lysosom och Vakuol · Se mer »

Vesikel

Uppbyggnad av en vesikel. De ytaktiva ämnenas hydrofila delar är riktade mot vesikelns insida och mot omgivningen, medan de två skiktens hydrofoba delar är riktade mot varandra. Skiss av synapsen i en motorändplatta. 3 betecknar de synaptiska vesiklarna, och 4 betecknar acetylkolinreceptorerna som påverkas av signalsubstansen. En vesikel är inom kemin och cellbiologin en liten vätskeblåsa som avgränsas av ett membran bestående av ytaktiva ämnen.

Ny!!: Lysosom och Vesikel · Se mer »

Omdirigerar här:

Lysosomer.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »