Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Mänskliga rättigheter

Index Mänskliga rättigheter

Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, antagen av Frankrikes nationalförsamling 1789 De mänskliga rättigheterna (förkortas i vardagliga sammanhang ibland MR) är en del av folkrätten och övrig internationell rätt, och preciseras i internationella överenskommelser.

77 relationer: Afrika, Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, Alsnö stadga, Andra världskriget, Ashk Dahlén, Åsiktsfrihet, Barn, Barnkonventionen, Brott mot mänskligheten, Dödsstraff, Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, Diskriminering, Eleanor Roosevelt, Europakonventionen, Europeiska unionen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Förenta nationernas konvention mot tortyr, FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter, FN-stadgan, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om människorättsförsvarare, FN:s generalförsamling, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, FN:s råd för mänskliga rättigheter, Folkmordskonventionen, Folkrätt, Franklin D. Roosevelt, Frälse, Genève, Hans Danelius, HBTQ, Humanism, Individualism, Internationell rätt, Juridik, Jus cogens, Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna i islam, Kina, Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden, Kvinna, Kvinnlig rösträtt, Kvinnokonventionen, Kyros cylinder, Likhet inför lagen, Magna Charta, Människor, Människorättsförsvarare, ..., Människovärde, Mänskliga rättigheter inom islam, Nationell minoritet, Naturrätt, Ove Bring, Pakistan, Parlamentarism, Primär folkrätt, Rasdiskrimineringskonventionen, Ratifikation, Rättspraxis, Religionsfrihet, Sovjetunionen, Sydafrika, Teheran, Tortyr, Upplysningstiden, USA:s självständighetsförklaring, Utvecklingsland, Wien, Yogyakartaprinciperna, 10 december, 1215, 1776, 1789, 1948, 1994. Förläng index (27 mer) »

Afrika

Afrika är jordens näst största kontinent (efter Eurasien) och även jordens näst största världsdel efter Asien, både vad gäller areal och folkmängd.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Afrika · Se mer »

Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter

Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter (African Charter on Human and Peoples' Rights) el.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter · Se mer »

Alsnö stadga

Utdrag ur stadgan "Ellighær mæðær þy at þæt ær wæl wærðuct, at þær sum os fylghiæ frammarmer baðþi mæð raðdhum oc hialpp, at þer havi mere æru, tha giwm wir allæ warue mæn oc wars kyæræ broðþors bænðigs oc allæ þerræ bryttiæ oc landbo oc allæ tha i therræ goz æru liðughæ af allum konongslicum ræt, swa oc allæ ærkibiskopsins swennæ oc allæ biscupænnæ swenæ.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Alsnö stadga · Se mer »

Andra världskriget

Andra världskriget var en väpnad konflikt som pågick från år 1939 till 1945 och involverade de flesta av världens nationer, inklusive alla stormakter, vilka till slut bildade två motsatta militära allianser: de allierade med Storbritannien som ledande mot axelmakterna med Tyskland som huvudrepresentant.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Andra världskriget · Se mer »

Ashk Dahlén

Ashk Peter Dahlén, född 3 juni 1972 i Teheran, är en iransk-svensk språkvetare och översättare.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Ashk Dahlén · Se mer »

Åsiktsfrihet

Åsiktsfrihet, medborgarens frihet att uttrycka åsikter utan statens ingripande.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Åsiktsfrihet · Se mer »

Barn

1896 Ett spädbarn Ett barn är en människa från födelsen till pubertetens inträde.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Barn · Se mer »

Barnkonventionen

Barnkonventionen eller Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter är en traktat som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen · Se mer »

Brott mot mänskligheten

Brott mot mänskligheten är ett brott som definierats i artikel 7 i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Brott mot mänskligheten · Se mer »

Dödsstraff

Dödsstraff tillämpas Dödsstraff är en straffrättslig påföljd som innebär att en domstol dömer en brottsling till döden genom avrättning.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Dödsstraff · Se mer »

Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter

''Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter'' Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter (franska: Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) antogs av Frankrikes nationalförsamling 27 augusti (vissa källor säger 26 augusti) 1789 i samband med Franska revolutionen, som den första deklarationen om mänskliga rättigheter antagen av en stat.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter · Se mer »

Diskriminering

Sydafrikansk skylt från apartheidtiden. Texten upplyser om att stranden är reserverad för vita. Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Diskriminering · Se mer »

Eleanor Roosevelt

Anna Eleanor Roosevelt, född 11 oktober 1884 i New York i New York, död 7 november 1962 i New York i New York, var en amerikansk FN-delegat och presidenthustru.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Eleanor Roosevelt · Se mer »

Europakonventionen

Europakonventionen, formellt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, är Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Europakonventionen · Se mer »

Europeiska unionen

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Europeiska unionen · Se mer »

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, även känd som rättighetsstadgan, är en stadga som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna · Se mer »

Förenta nationernas konvention mot tortyr

Konventionen mot tortyr, formellt Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/69024 antogs i FN:s generalförsamlings resolution 39/46 den 10 december 1984.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Förenta nationernas konvention mot tortyr · Se mer »

FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter

FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter är en internationell konvention antagen den 18 december 1990 av Förenta nationernas generalförsamling.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter · Se mer »

FN-stadgan

FN-stadgan, Förenta nationernas stadga, är den stadga som reglerar FN:s uppgifter, befogenheter, arbetsordning och organisation.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och FN-stadgan · Se mer »

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 av FN:s generalförsamling i Palais de Chaillot, Paris.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna · Se mer »

FN:s deklaration om människorättsförsvarare

FN:s deklaration om människorättsförsvarare (Declaration on Human Rights Defenders) antogs av FN:s generalförsamling i resolution 53/144 genom konsensusbeslut den 9 december 1998.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och FN:s deklaration om människorättsförsvarare · Se mer »

FN:s generalförsamling

Generalförsamlingen är ett av Förenta nationernas sex huvudorgan.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och FN:s generalförsamling · Se mer »

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

Konventionens medlemsländer: medlemmar i grönt, icke-medlemmar i grått FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter eller Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) är ett FN-traktat som behandlar medborgerliga rättigheter, baserat på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter · Se mer »

FN:s råd för mänskliga rättigheter

Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter (United Nations Human Rights Council, UNHRC) är en internationell organisation under de Förenta nationerna som har till uppgift att ta upp frågor om brott mot de mänskliga rättigheterna.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och FN:s råd för mänskliga rättigheter · Se mer »

Folkmordskonventionen

Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord antogs av FN:s generalförsamling den 9 december 1948 som en av de första konventionerna att antas genom den nyskapade FN-organisationen.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Folkmordskonventionen · Se mer »

Folkrätt

Folkrätten (efter tyska Völkerrecht) är en juridisk disciplin och den offentliga delen av internationell rätt.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Folkrätt · Se mer »

Franklin D. Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt, även känd under initialerna FDR, född 30 januari 1882 i Hyde Park i New York, död 12 april 1945 i Warm Springs i Georgia, var USA:s 32:a president (1933-1945) och en centralgestalt i världshändelserna under den första halvan av 1900-talet.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Franklin D. Roosevelt · Se mer »

Frälse

Frälse är ett nordiskt begrepp (fornvästnordiska frelsi, fornsvenska frælse, finska rälssi, en bildning till fræls "fri", en sammansättning av fri och hals, alltså: med fri hals).

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Frälse · Se mer »

Genève

Genève (tyska: Genf, italienska: Ginevra, rätoromanska: Genevra) är en stad i sydvästra Schweiz.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Genève · Se mer »

Hans Danelius

Hans Carl Yngve Danelius, född 1934, är en svensk jurist, ämbetsman och ambassadör.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Hans Danelius · Se mer »

HBTQ

hämtdatum.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och HBTQ · Se mer »

Humanism

Humanism (från it. umanista → umano "mänsklig", jämför lat. humanus, "mänsklig") är en idéströmning – vanligen andlig eller kulturell – som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Humanism · Se mer »

Individualism

Individualism (latin individuum, odelad eller odelbar, se individ), avser i allmänt språkbruk att ge emfas åt den enskilda, och därför motsats till, och möjligen även på bekostnad av, gruppen.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Individualism · Se mer »

Internationell rätt

Internationell rätt är en sammanfattning av de regler som gäller eller anses gälla mellan två åtskilda parter i internationella sammanhang.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Internationell rätt · Se mer »

Juridik

Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Juridik · Se mer »

Jus cogens

Jus cogens (latin: 'kompulsiv lag') är en juridisk term för grundnormer (regler, rättigheter och förpliktelser) i folkrätten som inte ska kunna förhandlas bort och från vilka avsteg eller övertramp aldrig ska tillåtas, vilka utgör förutsättningen för att världssamfundet ska kvarbli och den internationella rättsordningen ska upprätthållas.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Jus cogens · Se mer »

Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna i islam

Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna i Islam är en deklaration.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna i islam · Se mer »

Kina

Kina, officiellt namn Folkrepubliken Kina, är det till ytan största landet i Östasien och världens folkrikaste land med 1,4 miljarder invånare.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Kina · Se mer »

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (engelska Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR) är en byrå inom Förenta nationerna.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter · Se mer »

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

ICESCR-medlemmar Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) är en FN-konvention som togs fram för att säkra att de enskilda medborgarna ges ett gott stöd av sina stater om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter · Se mer »

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning · Se mer »

Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden

Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden antogs av FN:s generalförsamling i december 2006.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden · Se mer »

Kvinna

''Bild av kvinna från Pioneer plaque utsänt i världsrymden. En kvinna är en fullvuxen människa med biologiskt honkön till skillnad från en vuxen hane, som kallas man.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Kvinna · Se mer »

Kvinnlig rösträtt

En organisation för kvinnlig rösträtt i USA år 1912. Kvinnlig rösträtt innebär att kvinnor enligt lag tillåts rösta vid myndig ålder.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Kvinnlig rösträtt · Se mer »

Kvinnokonventionen

Kvinnokonventionen, ofta förkortad CEDAW av dess engelska namn (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women), antogs av FN:s generalförsamling år 1979.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Kvinnokonventionen · Se mer »

Kyros cylinder

Kyros cylinder i British Museum Kyros cylinder eller Kyroskrönikan är en cylinder av lera, daterad till 500-talet f. Kr., upptäckt 1879 i Babylon, där den persiske akemeniderkungen Kyros II lät inskriva information om sin härstamning, sin seger över Babylonien och de förtryckta folkens befrielse.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Kyros cylinder · Se mer »

Likhet inför lagen

Med likhet inför lagen menas att alla individer juridiskt sett är jämlika.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Likhet inför lagen · Se mer »

Magna Charta

Magna Charta (enligt korrekt latin Magna Carta, "det stora fördraget") kallas det avtal som 1215 slöts mellan den engelske kungen Johan utan land, adeln och prästerna.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Magna Charta · Se mer »

Människor

Människor (Homo) är ett släkte primater inom familjen människoapor med en nu levande art, människan eller den moderna människan (Homo sapiens).

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Människor · Se mer »

Människorättsförsvarare

Människorättsförsvarare, eller människorättsaktivister, är människor som själva eller organiserat med andra agerar för att främja eller försvara mänskliga rättigheter.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Människorättsförsvarare · Se mer »

Människovärde

Människovärde är ett begrepp som används i etiska, religiösa, politiska och juridiska sammanhang.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Människovärde · Se mer »

Mänskliga rättigheter inom islam

Man kan inta tre olika inställningar till frågan om mänskliga rättigheter inom islam.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Mänskliga rättigheter inom islam · Se mer »

Nationell minoritet

Nationell minoritet eller minoritetsfolk kallas de etniska minoriteter som har en långvarig språk- och kulturgemenskap innanför den nationella gemenskapen, vanligen längre än hundra år (eller fyra generationer).

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Nationell minoritet · Se mer »

Naturrätt

konstitutioner, däribland Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, antagen i Frankrike 1789. Naturrätt (latin: ius naturale, lex naturalis) är ett fundamentalt begrepp inom politiska ideologier och filosofi.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Naturrätt · Se mer »

Ove Bring

Ove Bring, född 25 augusti 1943 i Stockholm, är professor emeritus i internationell rätt vid Försvarshögskolan.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Ove Bring · Se mer »

Pakistan

Pakistan, formellt Islamiska republiken Pakistan (Islamic Republic of Pakistan; اسلامی ﺟﻤﻬﻭرﻳہ پاکستان), är ett land i Asien.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Pakistan · Se mer »

Parlamentarism

Parlamentariska republiker där regeringschefen och statschefen kombineras i person. Parlamentarism är ett statsskick där en regering är beroende av ett stöd ifrån ett (numera vanligen folkvalt) parlament (i Sverige och Finland kallat riksdag).

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Parlamentarism · Se mer »

Primär folkrätt

Den primära folkrätten innehåller regler som är bindande även för de stater som inte ratificerat tillämpliga internationella avtal eller erkänner viss internationell sedvänja.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Primär folkrätt · Se mer »

Rasdiskrimineringskonventionen

Rasdiskrimineringskonventionen eller FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering är en konvention antagen av Förenta nationerna riktad mot all rasdiskriminering, segregation och rasism.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Rasdiskrimineringskonventionen · Se mer »

Ratifikation

Ratifikation är ett beslut av vanligtvis statschefen (eller annan hög fördragsslutande part) i en stat att förbinda staten till en internationell överenskommelse, till exempel ett avtal eller fördrag.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Ratifikation · Se mer »

Rättspraxis

Rättspraxis är ett samlingsbegrepp för de rättsliga avgöranden i framförallt domstolar, som anses vara en rättskälla och således utgöra vägledning för avgöranden av kommande fall.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Rättspraxis · Se mer »

Religionsfrihet

Ett urval religiösa symboler Religions- och trosfrihet är en rätt för medborgare att fritt bestämma över sin religiösa eller annan övertygelse och över hur övertygelsen ska utövas, inklusive rätten att inte ha några övertygelser och att stå utanför alla samfund.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Religionsfrihet · Se mer »

Sovjetunionen

Sovjetunionen eller Sovjet, från ryskans sovjet (совет) som betyder ”råd” eller ”styrande råd”, formellt Socialistiska rådsrepublikernas union (Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, förkortat СССР, SSSR), informellt känt som Sovjetunionen (r), Sovjetryssland eller bara Sovjet, var en konstitutionellt socialistisk stat som existerade på den största delen av territoriet av det forna Tsarryssland i Eurasien mellan 1922 och 1991.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Sovjetunionen · Se mer »

Sydafrika

Sydafrika (South Africa), formellt Republiken Sydafrika (Republic of South Africa), är en republik och suverän stat i Afrika, längst söderut på den afrikanska kontinenten.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Sydafrika · Se mer »

Teheran

Azaditorget och Azaditornet (Shahyad), uppfört 1971 i samband med den persiska monarkins 2500-årsjubileum. Miladtornet och Alborzbergen. Teheran (persiska: تهران eller äldre formen طهران, Tehrān, IPA) är Irans huvudstad och tillika största stad, med cirka 8,7 miljoner invånare.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Teheran · Se mer »

Tortyr

Tortyr är ett avsiktligt åsamkande av smärta eller lidande till en grad att det bedöms oacceptabelt i en politisk eller juridisk kontext.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Tortyr · Se mer »

Upplysningstiden

Encyclopedins utgivning 1751-1777, en av de första faktaböckerna som beskrev världen ur ett naturvetenskapligt perspektiv snarare än ett kristet. Upplysningstiden, även kallad upplysningen, var en kulturhistorisk rörelse i Europa under 1700-talet.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Upplysningstiden · Se mer »

USA:s självständighetsförklaring

USA:s självständighetsförklaring (ibland: oavhängighetsförklaring) (United States Declaration of Independence), formellt Den enhälliga deklarationen av Amerikas tretton förenta stater (The Unanimous Declaration of the thirteen United States of America), som ratificerades av kontinentala kongressen den 4 juli 1776, förklarar de 13 nordamerikanska kolonierna sig själva fristående från Storbritannien.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och USA:s självständighetsförklaring · Se mer »

Utvecklingsland

Utvecklingsland (U-land eller fattigt land) är vanligen definierat som ett land med låg BNP per capita.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Utvecklingsland · Se mer »

Wien

Wien Wien är både huvudstad i förbundsrepubliken Österrike och ett eget förbundsland.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Wien · Se mer »

Yogyakartaprinciperna

Yogyakartaprinciperna (Yogyakartaprinciperna om tillämpning av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet, engelska: The Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity) är en uppsättning internationella principer som rör sexuell läggning och könsidentitet avsedda att hantera dokumenterade bevis på missbruk, som är våld, trakasserier, diskriminering, uteslutning, stigmatisering, sterilisering och fördomar undegräver integriteten och värdigheten av homosexuellas, bisexuellas och transpersoners (HBT-personer) rättigheter och vidare även intersexuellas rättigheter, utan stereotypa roller för män och kvinnor med rätten att skyddas mot människohandel och hemlöshet, även hedersmord och om human behandling i fängelse.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och Yogyakartaprinciperna · Se mer »

10 december

10 december är den 344:e dagen på året i den gregorianska kalendern (345:e under skottår).

Ny!!: Mänskliga rättigheter och 10 december · Se mer »

1215

1215 (MCCXV) var ett normalår som började en torsdag i den Julianska kalendern.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och 1215 · Se mer »

1776

1776 (MDCCLXXVI) var ett skottår som började en måndag i den gregorianska kalendern och ett skottår som började en fredag i den julianska kalendern.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och 1776 · Se mer »

1789

1789 (MDCCLXXXIX) var ett normalår som började en torsdag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en måndag i den julianska kalendern.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och 1789 · Se mer »

1948

Olympiska vinterspelen i Sankt Moritz 1948 (MCMXLVIII) var ett skottår som började en torsdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och 1948 · Se mer »

1994

1994 (MCMXCIV) var ett normalår som började en lördag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Mänskliga rättigheter och 1994 · Se mer »

Omdirigerar här:

Barnets rättigheter, Barns rättigheter, Brott mot de mänskliga rättigheterna, De demokratiska fri- och rättigheterna, De mänskliga rättigheterna, Fri- och rättigheter, Grundläggande rättigheter, Människorätt, Mänsklig rättighet, Mänskliga Rättigheter, Mänskliga rättigheterna, Politiska rättigheter.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »