Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Medborgarskap

Index Medborgarskap

Medborgarskap är ett uttryck med rötter i den franska revolutionens idéer.

34 relationer: Belgien, Dubbelt medborgarskap, Europeiska unionens medlemsstater, Europeiska unionens officiella språk, Fastighet, Folkrätt, Franska revolutionen, Irland, Italien, Jus sanguinis, Karelen, Latin, Mötesfrihet, Nation, Näringsfrihet, Offentligt ämbete, Option, Permanent uppehållstillstånd i Sverige, Rätt (juridik), Religionsfrihet, Skatt, Sovjetunionen, Stat, Statslöshet, Statsrätt, Territorialprincipen, Tryckfrihet, Undersåte, USA, Utvisning, Val till Europaparlamentet, Värnplikt, Yttrandefrihet, 2001.

Belgien

Belgien, formellt Konungariket Belgien (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien), är en konstitutionell monarki i Västeuropa.

Ny!!: Medborgarskap och Belgien · Se mer »

Dubbelt medborgarskap

Karta över länder som år 2001 erkände dubbel nationalitet (gröna) och länder som inte gjorde det (röda). Dubbelt medborgarskap innebär att man är medborgare i två länder på samma gång.

Ny!!: Medborgarskap och Dubbelt medborgarskap · Se mer »

Europeiska unionens medlemsstater

Europeiska unionens medlemsstater (blåa), kandidatländer (gröna) och potentiella kandidatländer (gula) Europeiska unionens medlemsstater är 28 till antalet och innefattar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Ny!!: Medborgarskap och Europeiska unionens medlemsstater · Se mer »

Europeiska unionens officiella språk

En skylt utanför Europaparlamentet på unionens alla dåvarande 23 språk. Europeiska unionens officiella språk omfattar 24 språk som har erkänd status inom Europeiska unionen.

Ny!!: Medborgarskap och Europeiska unionens officiella språk · Se mer »

Fastighet

En fastighet är ett mark- eller vattenområde eller en volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör (till exempel byggnader, andra anläggningar och växtlighet), som utgör en rättslig enhet.

Ny!!: Medborgarskap och Fastighet · Se mer »

Folkrätt

Folkrätten (efter tyska Völkerrecht) är en juridisk disciplin och den offentliga delen av internationell rätt.

Ny!!: Medborgarskap och Folkrätt · Se mer »

Franska revolutionen

Franska revolutionen inleddes med stormningen av Bastiljen den 14 juli (numera Frankrikes nationaldag) år 1789 och avslutades med Napoleon Bonapartes statskupp 1799, Brumairekuppen.

Ny!!: Medborgarskap och Franska revolutionen · Se mer »

Irland

Michael D. Higgins, Irlands president. Irland (Éire; Ireland) är en stat i Europa som upptar cirka fem sjättedelar av ön Irland, som delades 1921.

Ny!!: Medborgarskap och Irland · Se mer »

Italien

Italien (Italia), formellt Republiken Italien (Repubblica italianaI Italien har andra språk officiellt erkänts som legitima autoktonta (regionala) språk under Europarådets stadga om landsdels- eller minoritetsspråk. I vart och ett av dessa är Italiens officiella namn enligt följande.

Ny!!: Medborgarskap och Italien · Se mer »

Jus sanguinis

Jus sanguinis (latin för 'blodets rätt') är en princip där rätten till medborgarskap eller nationalitet följer enligt en persons härstamning.

Ny!!: Medborgarskap och Jus sanguinis · Se mer »

Karelen

Östkarelen och Västkarelen med gränserna från 1939 och 1940/1947. Områdena kallas även finska Karelen respektive ryska Karelen. Finska Karelen kan delas upp i Norra Karelen och Södra Karelen. Östkarelen (som även kallas Fjärrkarelen) kan delas upp i Vita Karelen (även kallat Vitahavskarelen) och Olonets-Karelen (oftast enbart Olonets eller Aunus). Ladoga-Karelen och Karelska näset påverkades av att gränserna drogs om under andra världskriget. Karelens flagga mellan 1920 och 1922 samt mellan 1941 och 1944. Karelen (karelska och finska: Karjala; ryska: Карелия, Karelija; latin: Carelia) är ett landområde som ligger inom Finlands och Rysslands gränser och är hemland för karelerna.

Ny!!: Medborgarskap och Karelen · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Medborgarskap och Latin · Se mer »

Mötesfrihet

Mötesfrihet är människors frihet att hålla möte och demonstration på allmän- eller avskild plats utan ingrepp från statsmakten.

Ny!!: Medborgarskap och Mötesfrihet · Se mer »

Nation

En nation (latin: natio, 'börd', 'härstamning', 'folk(stam)' eller 'släkte'; av nascor, 'födas') är ett ord som relaterar till stat eller folk.

Ny!!: Medborgarskap och Nation · Se mer »

Näringsfrihet

Näringsfrihet innebär att det inte finns några begränsningar för medborgarna att starta företag.

Ny!!: Medborgarskap och Näringsfrihet · Se mer »

Offentligt ämbete

Ett offentligt ämbete är en befattning i staten, eller i en kommun eller annan administrativ enhet under staten.

Ny!!: Medborgarskap och Offentligt ämbete · Se mer »

Option

En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris.

Ny!!: Medborgarskap och Option · Se mer »

Permanent uppehållstillstånd i Sverige

Permanent uppehållstillstånd (PUT) innebär att icke svensk medborgare har rätt att utan tidsbegränsning bo och arbeta i Sverige.

Ny!!: Medborgarskap och Permanent uppehållstillstånd i Sverige · Se mer »

Rätt (juridik)

Rätt är en beteckning för ett flertal juridiska begrepp.

Ny!!: Medborgarskap och Rätt (juridik) · Se mer »

Religionsfrihet

Ett urval religiösa symboler Religions- och trosfrihet är en rätt för medborgare att fritt bestämma över sin religiösa eller annan övertygelse och över hur övertygelsen ska utövas, inklusive rätten att inte ha några övertygelser och att stå utanför alla samfund.

Ny!!: Medborgarskap och Religionsfrihet · Se mer »

Skatt

Skattekvitto från en restaurang i Bryssel, Belgien. Skatt är en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till staten eller annat samhällsorgan, som åläggs fysisk person eller juridisk person utifrån dennes förehavanden, utan direkt koppling till motprestationer från betalningsmottagaren.

Ny!!: Medborgarskap och Skatt · Se mer »

Sovjetunionen

Sovjetunionen eller Sovjet, från ryskans sovjet (совет) som betyder ”råd” eller ”styrande råd”, formellt Socialistiska rådsrepublikernas union (Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, förkortat СССР, SSSR), informellt känt som Sovjetunionen (r), Sovjetryssland eller bara Sovjet, var en konstitutionellt socialistisk stat som existerade på den största delen av territoriet av det forna Tsarryssland i Eurasien mellan 1922 och 1991.

Ny!!: Medborgarskap och Sovjetunionen · Se mer »

Stat

Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) (äldre benämning kronan) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område.

Ny!!: Medborgarskap och Stat · Se mer »

Statslöshet

Statslös är den som inte har medborgarskap i något land.

Ny!!: Medborgarskap och Statslöshet · Se mer »

Statsrätt

Statsrätt är sammanfattningen av de rättsnormer, som har till föremål organisationen av utövandet av statens tvångsmakt och statsmaktens förhållande till de densamma underkastade individerna och samhällena.

Ny!!: Medborgarskap och Statsrätt · Se mer »

Territorialprincipen

Territorialprincipen, på latin Jus soli vilket betyder "jordens rätt", är en princip för bestämmande av medborgarskap som utgår från att medborgarskap förvärvas automatiskt av ett barn när det föds i en viss stat.

Ny!!: Medborgarskap och Territorialprincipen · Se mer »

Tryckfrihet

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2014."http://www.reportrarutangranser.se/sites/default/files/rapporter/wpfi2014.pdf World Press Freedom Index 2014", rapport av Reportrar utan gränser. Läst den 14 mars 2015. Tryckfrihet innebär rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt i text, till exempel via böcker, internet, tidningar eller flygblad.

Ny!!: Medborgarskap och Tryckfrihet · Se mer »

Undersåte

Begreppet undersåte används numera oftast i relation till en regent som inte är demokratiskt vald som beteckning på medborgarna i det land regenten regerar.

Ny!!: Medborgarskap och Undersåte · Se mer »

USA

President Donald Trump Amerikas förenta stater (United States of America), eller i förkortad form Förenta staterna (United States), på svenska vanligen kallat för USA, är en federal republik som består av 50 delstater, ett federalt distrikt och ett flertal olika självstyrande områden.

Ny!!: Medborgarskap och USA · Se mer »

Utvisning

Utvisning innebär att en stat beslutar att föra ut en person med utländskt medborgarskap från sitt eget territorium.

Ny!!: Medborgarskap och Utvisning · Se mer »

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet (EP-val), även känt som Europaval eller EU-val, är de allmänna val som hålls vart femte år inom Europeiska unionen för att välja ledamöterna av Europaparlamentet.

Ny!!: Medborgarskap och Val till Europaparlamentet · Se mer »

Värnplikt

Ingen information Värnplikt eller militärtjänst är en skyldighet att tjänstgöra i ett lands krigsmakt.

Ny!!: Medborgarskap och Värnplikt · Se mer »

Yttrandefrihet

En talare vid Speakers' Corner i London Yttrandefrihet ger personer rätten att uttrycka sina åsikter, som i denna demonstration utanför Zimbabwes ambassad i London Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning.

Ny!!: Medborgarskap och Yttrandefrihet · Se mer »

2001

2001 (MMI) var ett normalår som började en måndag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Medborgarskap och 2001 · Se mer »

Omdirigerar här:

Medborgare, Medborgarna, Medborgerlig, Utländsk medborgare.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »