Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Medvetande

Index Medvetande

Medvetande i egentlig mening ska inte förväxlas med flera andra användningar av ordet, som till exempel i uttrycket 'att vara vid medvetande' som närmast kan översättas med 'att vara vaken', det vill säga i det mentala tillstånd då sinnesintryck och perception når upp till ett visst tröskelvärde.

16 relationer: Dröm, Erfarenhet, Filosofi, Identitet, Ideologi, Jagfunktioner, Kognitionsvetenskap, Koma, Medvetandefilosofi, Medvetenhet, Mentalitet, Metafysik, Minne, Perception, Tid, Tröskeleffekt.

Dröm

En dröm är ett förändrat medvetandetillstånd under sömn, en psykisk upplevelse, som oftast uppträder under REM-sömnen där den upplevs ha en berättande form.

Ny!!: Medvetande och Dröm · Se mer »

Erfarenhet

Erfarenhet är ett allmänt begrepp som innefattar kunskap om, färdighet i eller observation av någon händelse som tjänats genom deltagande eller utsatthet.

Ny!!: Medvetande och Erfarenhet · Se mer »

Filosofi

Tänkaren av Auguste Rodin. Filosofi, från grekiskans philosophía (φιλοσοφία), "vän till visdom", är en intellektuell disciplin som kritiskt studerar de mest grundläggande frågorna.

Ny!!: Medvetande och Filosofi · Se mer »

Identitet

Identitet kan syfta på.

Ny!!: Medvetande och Identitet · Se mer »

Ideologi

Ett sätt att illustrera ideologier och dess förhållande till varandra. Ideologier är idéer om hur ett samhälle skall organiseras och styras (eller inte styras), hur dess institutioner skall vara utformade, och hur människor skall samarbeta med varandra i vardagen.

Ny!!: Medvetande och Ideologi · Se mer »

Jagfunktioner

Jagfunktioner är aspekter av personligheten, som man använder i tolkningen av, reaktionen på, och samspelet med, omvärlden. Jagfunktioner är enligt psykodynamisk teori mekanismer i psyket med vilka erfarenheter och upplevelser hanteras.

Ny!!: Medvetande och Jagfunktioner · Se mer »

Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där forskare från så olika fält som filosofi, psykologi, neurovetenskap, datavetenskap, lingvistik och socialantropologi studerar det mänskliga tänkandets natur.

Ny!!: Medvetande och Kognitionsvetenskap · Se mer »

Koma

Koma (latin: coma) är ett förändrat medvetandetillstånd av djup medvetslöshet då hjärnans kontroll över kroppens övriga funktioner är mer eller mindre utslagna.

Ny!!: Medvetande och Koma · Se mer »

Medvetandefilosofi

En frenologisk karta över hjärnan. Frenologin var ett av de första försöken att sätta mentala funktioner i relation till specifika delar av hjärnan. Medvetandefilosofi är den gren av filosofin som studerar medvetandets natur, mentala processer, mentala funktioner, mentala egenskaper och deras relation till den fysiska kroppen.

Ny!!: Medvetande och Medvetandefilosofi · Se mer »

Medvetenhet

Medvetenhet är att ha kunskap, insikt eller uppfattning om vem man är, vad man upplever, vad man tänker på och vad någonting innebär eller betyder för en själv och ibland även för andra.

Ny!!: Medvetande och Medvetenhet · Se mer »

Mentalitet

Mentalitet (efter latinets mens, "ande") betecknar förhärskande tanke- och förhållningsmönster och kan avse en person, eller en social grupp av människor.

Ny!!: Medvetande och Mentalitet · Se mer »

Metafysik

Empyreum. Metafysik är den gren inom filosofin som behandlar frågan om verklighetens grundläggande natur och försöker göra rationella utsagor om fundamentala drag hos allt varande.

Ny!!: Medvetande och Metafysik · Se mer »

Minne

Med hjälp av minnet har vi förmågan att lagra erfarenheter och göra det möjligt att känna igen och lära.

Ny!!: Medvetande och Minne · Se mer »

Perception

I Ponzoillusionen ser det nedre gula strecket ut att vara kortare än det övre p.g.a. att järnvägen får det övre gula strecket att verka längre bort. De blinkande röda strecken visar dock att de gula strecken faktiskt är lika långa. Perception, eller varseblivning, är den samling processer i hjärnan som tolkar information från sinnena som föremål, händelser, skrivna och talade ord o.s.v. (Perception kan också syfta på det percipierade, det varseblivna, d.v.s. upplevelsen som varseblivningen ger upphov till. För denna betydelse används även ordet percept.) Inte bara sinnesintryck percipieras; t.ex.

Ny!!: Medvetande och Perception · Se mer »

Tid

klocka. Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser.

Ny!!: Medvetande och Tid · Se mer »

Tröskeleffekt

Tröskeleffekt är en språngvis förändring orsakad av en långsam ökning eller minskning av den faktor som påverkar.

Ny!!: Medvetande och Tröskeleffekt · Se mer »

Omdirigerar här:

Det medvetna, Kroppsmedvetande, Medvetandet, Medvetna.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »