Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Myrsyra

Index Myrsyra

226x226px Myrsyra, metansyra, HCOOH, är den enklaste av karboxylsyrorna och därmed den enklaste organiska syran.

43 relationer: Acidos, Alken, Anhydrid, Ättiksyra, Bas (kemi), Blod, Brännässla, Destillation, Ensilage, Estrar, Formaldehyd, Formalin, Formiat, Gaddlösa bin, Gift, Grönmassa, Hydrolys, Karboxylsyror, Katalysator, Kol, Kolmonoxid, Latin, Lösningsmedel, Matstrupe, Metanol, Metylformiat, Myror, Natriumformiat, Natriumhydroxid, Organisk kemi, Oxalsyra, Oxytrigona, PH, Propantriol, Röd skogsmyra, Salter, Svettning, Syra, Syre, Urin, Vall (jordbruk), Varroa, Väte.

Acidos

Acidos eller syraförgiftning är inom medicin beteckningen på tillståndet då det arteriella blodets pH-värde sjunker under 7,35.

Ny!!: Myrsyra och Acidos · Se mer »

Alken

En etenmolekyl, den enklaste sortens alken Alkener som har den äldre benämningen olefiner är en typ av kolväten som är enkelomättade, det vill säga ett kolväte med minsthttp://www.ne.se/alkener- från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 18 mars 2014 en dubbelbindning, –C.

Ny!!: Myrsyra och Alken · Se mer »

Anhydrid

En anhydrid som uppstår vid reaktion mellan två karboxylsyror. Ättikssyraanhydrid. En anhydrid är en oxid av ett icke-metalliskt grundämne eller en organisk grupp, som kan bilda en syra med vatten.

Ny!!: Myrsyra och Anhydrid · Se mer »

Ättiksyra

Ättiksyra eller etansyra, är den enklaste karboxylsyran efter myrsyra.

Ny!!: Myrsyra och Ättiksyra · Se mer »

Bas (kemi)

Kaliumhydroxid Inom kemin är baser en grupp kemiska föreningar med i allmänhet lutaktig smak, som har förmågan att uppta vätejoner varvid de i en vattenlösning ger ett pH-värde över 7, eller mer allmänt, ge bort elektronpar.

Ny!!: Myrsyra och Bas (kemi) · Se mer »

Blod

Röda blodkroppar (erytrocyter). Blod är den vätska som cirkulerar i människors och andra djurs blodådror (blodkärl).

Ny!!: Myrsyra och Blod · Se mer »

Brännässla

Brännässla (Urtica dioica) är en art i familjen nässelväxter.

Ny!!: Myrsyra och Brännässla · Se mer »

Destillation

'''Princip för enkel destillationsapparat''' 1. Bunsenbrännare 2. Rundkolv med den vätska som ska destilleras 3. Destillationshuvud 4. Termometer 5. Kylare (kondenserare) 6. Kylvattensingång 7. Kylvattensutgång 8. Kolv för uppsamling av destillatet 9. Vakuumkälla 10. Vakuumtillsats. Destillation eller destillering är uppvärmning, förångning och kondensation av vätska i syfte att separera dess beståndsdelar som har olika kokpunkter.

Ny!!: Myrsyra och Destillation · Se mer »

Ensilage

Ensilage i rundbalar (höbalar) i Brastad Ensilage (tidigare pressfoder) är djurfoder som konserverats genom fermentering.

Ny!!: Myrsyra och Ensilage · Se mer »

Estrar

Estrar är en ämnesklass i organisk kemi som uppstår när en alkohol under vattenavspjälkning reagerar med en syra.

Ny!!: Myrsyra och Estrar · Se mer »

Formaldehyd

Formaldehyd, metanal, är en färglös gas (kokpunkt -19,3 °C) med stickande lukt.

Ny!!: Myrsyra och Formaldehyd · Se mer »

Formalin

Formalin är en ca 36 %-ig lösning av formaldehyd i vatten.

Ny!!: Myrsyra och Formalin · Se mer »

Formiat

Formiat eller metanoat är salter och estrar av myrsyra.

Ny!!: Myrsyra och Formiat · Se mer »

Gaddlösa bin

Gaddlösa bin (Meliponini) är ett tribus i överfamiljen bin och familjen långtungebin.

Ny!!: Myrsyra och Gaddlösa bin · Se mer »

Gift

Standardsymbolen i EU för gift. Ett gift är en substans som i låg koncentration påverkar en organism på ett potentiellt skadligt sätt.

Ny!!: Myrsyra och Gift · Se mer »

Grönmassa

Grönmassa är en benämning, främst använt inom agronomvärlden, för skördade vallodlade gröna växter.

Ny!!: Myrsyra och Grönmassa · Se mer »

Hydrolys

Hydrolys (från grekiska hydro- (vatten) och lysis (klyvning)) är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl har adderats.

Ny!!: Myrsyra och Hydrolys · Se mer »

Karboxylsyror

Atommodell av karboxylgrupp, "R" ingår inte i gruppen, utan representerar resten av molekylen - ofta en kolkedja. Karboxylsyror är en stor grupp av organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper, -COOH.

Ny!!: Myrsyra och Karboxylsyror · Se mer »

Katalysator

En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ändrar kinetiken hos en termodynamiskt tillåten kemisk reaktion genom att öppna en alternativ reaktionsväg med lägre aktiveringsenergi så att fler partiklar har tillräckligt hög energi för att kunna reagera.

Ny!!: Myrsyra och Katalysator · Se mer »

Kol

Kol är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6.

Ny!!: Myrsyra och Kol · Se mer »

Kolmonoxid

Kolmonoxid, kemisk formel CO, även benämnd bara koloxid eller kolos, är en kemisk förening bestående av en kolatom och en syreatom.

Ny!!: Myrsyra och Kolmonoxid · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Myrsyra och Latin · Se mer »

Lösningsmedel

Ett lösningsmedel är ofta en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning.

Ny!!: Myrsyra och Lösningsmedel · Se mer »

Matstrupe

''Esophagus'' förbinder svalget med magsäcken Matstrupen, eller esofagus, oesophagus, esophagus, ösophagus, är ett organ som är ungefär 25 cm långt och uppdelad i tre delar: esofagus pars cervicalis, pars thoracica och pars abdominalis. Matstrupen börjar omedelbart efter svalget, i höjd med ringbroskets (cartilago cricoidea) nedre kant, med den övre esofagussfinktern och avslutas med övre magmunnen (nedre esofagussfinktern).

Ny!!: Myrsyra och Matstrupe · Se mer »

Metanol

Metanol, även benämnt metylalkohol, karbinol eller träsprit, är den enklaste av alla alkoholer och är akut giftig vid förtäring, men är inte cancerframkallande och orsakar heller inte genetiska skador, såsom bensin.

Ny!!: Myrsyra och Metanol · Se mer »

Metylformiat

Metylformiat är en ester av myrsyra och metanol med formeln HCO2CH3.

Ny!!: Myrsyra och Metylformiat · Se mer »

Myror

Myror (Formicidae) är en familj av gaddsteklar med små eusociala insekter.

Ny!!: Myrsyra och Myror · Se mer »

Natriumformiat

Natriumformiat eller natriummetanoat är ett salt av natrium och myrsyra med formeln NaHCO2.

Ny!!: Myrsyra och Natriumformiat · Se mer »

Natriumhydroxid

Natriumhydroxid, NaOH, är ett vitt, fast ämne som är en Arrheniusbas, det vill säga ger ifrån sig hydroxidjoner (OH-) i vattenlösning.

Ny!!: Myrsyra och Natriumhydroxid · Se mer »

Organisk kemi

Urea Organisk kemi är vetenskapen om de allra flesta kolföreningars kemi.

Ny!!: Myrsyra och Organisk kemi · Se mer »

Oxalsyra

Oxalsyra (H2C2O4) är en relativt stark karboxylsyra, 3000 gånger starkare än ättiksyra.

Ny!!: Myrsyra och Oxalsyra · Se mer »

Oxytrigona

Oxytrigona är ett släkte av bin.

Ny!!: Myrsyra och Oxytrigona · Se mer »

PH

pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton, det vill säga en extra H+).

Ny!!: Myrsyra och PH · Se mer »

Propantriol

Propantriol, även känt som glycerin eller glycerol, är ett kemiskt ämne med strukturformel CH2OH–CHOH–CH2OH och utgör den enklaste trevärda alkoholen.

Ny!!: Myrsyra och Propantriol · Se mer »

Röd skogsmyra

En ung bevingad drottning innan vingarna bitits av efter svärmningen Röd skogsmyra (Formica rufa), även kallad vanlig skogsmyra, röd stackmyra och vanlig stackmyra, är en myra som tillhör gruppen skogsmyror.

Ny!!: Myrsyra och Röd skogsmyra · Se mer »

Salter

Koksalt i närbild Kopparsulfatkristaller Salter eller jonföreningar är jonbundna kemiska föreningar som består av positivt laddade katjoner och negativt laddade anjoner sammansatta så att nettoladdningen blir neutral, det vill säga noll.

Ny!!: Myrsyra och Salter · Se mer »

Svettning

Svett Svettning, transpiration eller perspiration är en homeostatisk process där en salt vätska, svett, produceras av svettkörtlar i huden.

Ny!!: Myrsyra och Svettning · Se mer »

Syra

En syra (latin: acidum) definieras vanligtvis som ett ämne som genom dissociation kan avge protoner (vätejoner).

Ny!!: Myrsyra och Syra · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Myrsyra och Syre · Se mer »

Urin

Urinprov i ett provrör. Urin som färgats röd till följd av hematuri. Grönfärgad urin till följd av en måttligt hög, sex dagar lång, behandling med Propofol. Urin (ofta kallad för kiss eller piss) är en genomskinlig, vattenlöslig och ljust gul vätska som utsöndras av njurarna och som samlas upp i urinblåsan.

Ny!!: Myrsyra och Urin · Se mer »

Vall (jordbruk)

En vall är en åker som är besådd med vallväxter.

Ny!!: Myrsyra och Vall (jordbruk) · Se mer »

Varroa

Varroa (Varroa) är ett släkte kvalster som placeras i den egna familjen Varroidae.

Ny!!: Myrsyra och Varroa · Se mer »

Väte

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.

Ny!!: Myrsyra och Väte · Se mer »

Omdirigerar här:

Metansyra.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »