Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Natur

Index Natur

Lauterbrunnen. Natur kan i sin vidaste definition syfta på den levande materiella världen i stort och spänner då från det subatomiska till det kosmiska, men kan också enbart syfta på biosfären.

62 relationer: Antiken, Antikens Grekland, Aristokrati, Aristoteles, Arvsynd, Augustinus, Begrepp, Biologi, Biosfär, Carl von Linné, Charles Darwin, Civilisation, Dikotomi, Djur, Elitism, Essens, Evolution, Förnuft, Filosofi, Geografi, Grekiska, Gud, Hierarki, Humanism, Idé, Ideologi, Instinkt, Karl Marx, Klassisk betingning, Kommunism, Kosmos, Kristendom, Kultur, Landform, Lauterbrunnen, Miljö (omgivning), Naturande, Naturgeografi, Naturligt urval, Naturområde, Naturvetenskapsprogrammet, Organism, Platon, Proletariat, Religion, Revolution, Romantiken, Samhälle (sociologi), Sekularisering, Skapelseberättelse, ..., Skolastik, Slaveri, Social, Stad, Staten (Platon), Subatomär partikel, Substans, System, Systema naturae, Theodor Adorno, Upplysningstiden, Växt. Förläng index (12 mer) »

Antiken

Antiken (av latin antiquus ’forntida, gammaldags’, av ante 'före') är en epok i Medelhavsområdets historia.

Ny!!: Natur och Antiken · Se mer »

Antikens Grekland

Templet Parthenon, beläget på klippan Akropolis i Aten är en av de mest representativa symbolerna för det antika Greklands kultur och sofistikerade samhälle. Templet är ämnat åt gudinnan Athena Tidigt mynt från Aten, som visar gudinnan Athena med hennes uggla på baksidan. Grekisk (rött) och fenicisk (gult) expansion i Medelhavet vid omkring 350 f.Kr. Andra städer i grått. Antikens Grekland eller Antikens Hellas är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr.

Ny!!: Natur och Antikens Grekland · Se mer »

Aristokrati

Aristokrati (av grekiska ἀριστοκρατία aristokratía, "de bästas välde"; från ἄριστος aristos, «ypperlig», och κράτος, kratos, «makt») betyder styre av en privilegierad elit, vanligen baserad på börd och ofta identifierat med adel.

Ny!!: Natur och Aristokrati · Se mer »

Aristoteles

Aristoteles (grekiska: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), född 384 f.Kr. i Stageira på halvön Chalkidike, död 322 f.Kr. i Chalkis, var en grekisk filosof och vetenskapsman.

Ny!!: Natur och Aristoteles · Se mer »

Arvsynd

Michelangelo. Arvsynd är ett begrepp inom vissa inriktningar av kristen teologi.

Ny!!: Natur och Arvsynd · Se mer »

Augustinus

Aurelius Augustinus (Augustinus av Hippo), född 13 november 354 i Tagaste i Numidien (nuvarande Souk Ahras i Algeriet), död 28 augusti 430 i Hippo Regius (nuvarande Annaba i Algeriet), var biskop i Hippo Regius och filosof, teolog, retoriker och kyrkofader.

Ny!!: Natur och Augustinus · Se mer »

Begrepp

Begrepp (av tyska begriff, begreifen, begrepp, begripa) är inom filosofin det abstrakta innehållet i en språklig term, i kontrast till termen själv och de konkreta eller abstrakta objekt den syftar på.

Ny!!: Natur och Begrepp · Se mer »

Biologi

Insekt som pollinerar en blomma Biologi eller biovetenskap är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.

Ny!!: Natur och Biologi · Se mer »

Biosfär

Biosfären kan ha olika men liknande betydelser.

Ny!!: Natur och Biosfär · Se mer »

Carl von Linné

(före adlandet 1757 Carl Linnæus, Carolus Linnæus), född 13 majVid tiden användes svenska kalendern.

Ny!!: Natur och Carl von Linné · Se mer »

Charles Darwin

Charles Robert Darwin, född 12 februari 1809 i Shrewsbury, död 19 april 1882 i Downe, Kent, var den brittiske biolog, zoolog, geolog, teolog och forskare som upptäckte och framlade övertygande belägg för att alla arter av liv har utvecklats över tiden från ett gemensamt ursprung genom den process som han kallade naturligt urval.

Ny!!: Natur och Charles Darwin · Se mer »

Civilisation

inkafolket. städer. Civilisation, från latinets civilis, ytterst från civis, "medborgare", i betydelsen stadsbildning, innebär vanligen detsamma som samhälle men är stundom specifik benämning på en, i äldre tid, kultur som inte var barbarisk.

Ny!!: Natur och Civilisation · Se mer »

Dikotomi

Illustration av en dikotomi med två separata cirklar. Dikotomi innebär en uppdelning av en helhet i två separata delar.

Ny!!: Natur och Dikotomi · Se mer »

Djur

Djur (Animalia, Metazoa) är flercelliga organismer som kännetecknas av att de är rörliga och heterotrofa, det vill säga får sin energi från föda, och utgör ett rike inom klassificeringen av levande organismer.

Ny!!: Natur och Djur · Se mer »

Elitism

Elitism är en tro på eller ett förhållningssätt till en elit.

Ny!!: Natur och Elitism · Se mer »

Essens

Essens (av latinets essentia) avser i talspråk det väsentliga i något, tingets kärna, det avgörande nödvändiga.

Ny!!: Natur och Essens · Se mer »

Evolution

Livets träd i grova drag Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer.

Ny!!: Natur och Evolution · Se mer »

Förnuft

Förnuft (fornsvenska fornuft, tyska Vernunft) avser de kognitiva delarna av en människas psyke som ger upphov till tanken.

Ny!!: Natur och Förnuft · Se mer »

Filosofi

Tänkaren av Auguste Rodin. Filosofi, från grekiskans philosophía (φιλοσοφία), "vän till visdom", är en intellektuell disciplin som kritiskt studerar de mest grundläggande frågorna.

Ny!!: Natur och Filosofi · Se mer »

Geografi

Världskarta Geografi är den vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden.

Ny!!: Natur och Geografi · Se mer »

Grekiska

Grekiska (klassisk grekiska: ἑλληνικά, hellēniká; nygrekiska: ελληνικά, elliniká) är ett indoeuropeiskt språk som talas av omkring 12 miljoner människor (år 2016), främst i Grekland.

Ny!!: Natur och Grekiska · Se mer »

Gud

Gud (i allmänhet maskulinum), feminin form gudinna, är ett ord med olika betydelser.

Ny!!: Natur och Gud · Se mer »

Hierarki

Hierarki (av grek. ‘Ιερός hieros, helig, och αρχή arche "förste", "härska") betecknar en organisationsform med utpräglat centralstyre, som ofta förekommer inom såväl militär, stat, samhälle, kyrka som företag, men även i överförd bemärkelse inom vetenskapen, till exempel systematik.

Ny!!: Natur och Hierarki · Se mer »

Humanism

Humanism (från it. umanista → umano "mänsklig", jämför lat. humanus, "mänsklig") är en idéströmning – vanligen andlig eller kulturell – som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt.

Ny!!: Natur och Humanism · Se mer »

Idé

En idé är en "(plötsligt uppkommande) tanke som ger en första överblick eller utgångspunkt över visst område eller för visst resonemang etc.; ofta med tonvikt på det nya eller originella.".

Ny!!: Natur och Idé · Se mer »

Ideologi

Ett sätt att illustrera ideologier och dess förhållande till varandra. Ideologier är idéer om hur ett samhälle skall organiseras och styras (eller inte styras), hur dess institutioner skall vara utformade, och hur människor skall samarbeta med varandra i vardagen.

Ny!!: Natur och Ideologi · Se mer »

Instinkt

Instinkter är nedärvda beteendemönster hos människan och andra djur som beror av ett bestämt stimuli.

Ny!!: Natur och Instinkt · Se mer »

Karl Marx

Karl Heinrich Marx, född 5 maj 1818 i Trier i Kungariket Preussen, död 14 mars 1883 i London i Storbritannien, var en tysk sociolog, nationalekonom, historiker och filosof.

Ny!!: Natur och Karl Marx · Se mer »

Klassisk betingning

Klassisk betingning (alternativt Pavlovsk betingning eller respondent betingning) är en typ av associativ inlärning, där en organism lär sig att koppla ihop ett stimulus med ett annat.

Ny!!: Natur och Klassisk betingning · Se mer »

Kommunism

Kommunism (från franskan: communisme och ytterst av latin: communis, gemensam) är en grupp närbesläktade idéer om att produktionsmedlen i ett samhälle bör vara gemensamt ägda.

Ny!!: Natur och Kommunism · Se mer »

Kosmos

Flammarion (1888). Kosmos, (grekiska: κόσμος, kosmos, ungefär: "ordningen i världen", "den ordnade världen", även "dekoration" avser i astronomi samma sak som universum och i den klassiska filosofin motsatsen och jämvikten till kaos.

Ny!!: Natur och Kosmos · Se mer »

Kristendom

Kristendom (grekiska: Χριστιανισμός, från ordet Xριστός, Christós, Kristus, som är det grekiska ordet för det hebreiska Messias) är den största religionen i världen, med omkring 2,18 miljarder anhängare runt 2010.

Ny!!: Natur och Kristendom · Se mer »

Kultur

Ming-konstnären Chen Hongshou (1598–1652). Kineser betraktar kinesiskt måleri som en högkulturell uttrycksform. Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' och som i sin tur härstammar från colo 'odla'.

Ny!!: Natur och Kultur · Se mer »

Landform

Landform är en geomorfologisk enhet som huvudsakligen är en formation i ett landskap och om är en del av terrängen vilken är en del av topografin.

Ny!!: Natur och Landform · Se mer »

Lauterbrunnen

Del av Lauterbrunnen Lauterbrunnen är en kommun och en ort i distriktet Interlaken-Oberhasli, Bern, Schweiz.

Ny!!: Natur och Lauterbrunnen · Se mer »

Miljö (omgivning)

Miljö (av franska milieu ”genomsnitt”, ”miljö”, av mi ”mitt” och lieu ”plats”) har flera betydelser.

Ny!!: Natur och Miljö (omgivning) · Se mer »

Naturande

Som naturande betecknas i vissa trossystem och konkreta upplevelseberättelser ett finmateriellt väsen (naturväsen) som står i förbindelse med en viss plats i naturen.

Ny!!: Natur och Naturande · Se mer »

Naturgeografi

Naturgeografi är den naturvetenskapliga delen av geografin, i motsats till kulturgeografi, som är den samhällsvetenskapliga.

Ny!!: Natur och Naturgeografi · Se mer »

Naturligt urval

Det naturliga urvalet är en nödvändig delprocess i evolutionen.

Ny!!: Natur och Naturligt urval · Se mer »

Naturområde

Lill-Jansskogen är ett naturområde nära Stockholms innerstad. Ett naturområde är ett geografiskt område där marken helt eller till stor del hålls opåverkad av mänsklig exploatering.

Ny!!: Natur och Naturområde · Se mer »

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet (ofta förkortat NV, NA eller NP) är en treårig utbildning på gymnasieskolan i Sverige.

Ny!!: Natur och Naturvetenskapsprogrammet · Se mer »

Organism

Organismer är fysikaliskt strukturerade materiella objekt som till största del består av organiskt kemiska substanser.

Ny!!: Natur och Organism · Se mer »

Platon

Rafael i fresken ''Skolan i Aten''. Platon (grekiska: Πλάτων, Plátōn), född 428 f.Kr. i Aten, död 348 f.Kr. i Aten, var en grekisk filosof, matematiker och författare.

Ny!!: Natur och Platon · Se mer »

Proletariat

''Arbetare i ett valsverk'', målning av Adolph Menzel. Proletariat är ett kollektiv av proletärer (av franskans prolétaire, av latinets proles, barn).

Ny!!: Natur och Proletariat · Se mer »

Religion

Världsreligionernas geografiska utbredning. Icke-religiösa dominerar i många områden men visas inte på kartan. Världsreligionernas fördelning per land.Religion som sammanfattning är ett kollektivt troende på något som många individer anser vara det rätta, det är oavsett en gudstro eller annat, eller som ett kollektivt leverne beslutar och individen accepterar.

Ny!!: Natur och Religion · Se mer »

Revolution

Rysk demonstration 1905 En revolution (omvälvning, latin för återgång, ett helt varv runt, "revoltere", jmf "revolver") är en snabb förändring, en fullständig omdaning av ett lands politiska, ekonomiska och eller sociala system.

Ny!!: Natur och Revolution · Se mer »

Romantiken

Romantiken var en mångskiftande idérörelse som uppstod vid slutet av 1700-talet till följd av förromantiken och nyklassicismen och som varade till mitten av 1800-talet.

Ny!!: Natur och Romantiken · Se mer »

Samhälle (sociologi)

En fotbollspublik. Deltagarna vid fotbollsmatcher består typiskt sett av en mängd individer från samma samhälle. Ett samhälle är en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet.

Ny!!: Natur och Samhälle (sociologi) · Se mer »

Sekularisering

Sekularisering (av latin sæcularis, "som hör till seklet", det vill säga till de till tiden avgränsade, jordiska eller världsliga förhållandena) av ett samhälle har flera betydelser.

Ny!!: Natur och Sekularisering · Se mer »

Skapelseberättelse

En skapelseberättelse, skapelsemyt eller religiös kosmogoni är en berättelse om alltings uppkomst, inklusive skapelsen av vår egen värld (vårt eget universum) och av livet inklusive människan.

Ny!!: Natur och Skapelseberättelse · Se mer »

Skolastik

Skolastik (ytterst av grekiska scholastikos "person som ägnar sin lediga tid åt studier") är den filosofiska och vetenskapliga huvudströmningen under högmedeltiden.

Ny!!: Natur och Skolastik · Se mer »

Slaveri

''Slavmarknaden''; oljemålning av Gustave Boulanger (1824-1888). Slaveri innebär att en människa (slav) kan ägas och behandlas som egendom.

Ny!!: Natur och Slaveri · Se mer »

Social

Social kan avse.

Ny!!: Natur och Social · Se mer »

Stad

Stortokyo har 36 miljoner invånare och är världens folkrikaste storstadsområde. Den heraldiska symbolen för de kommuner som kallas städer är i många länder den så kallade murkronan. Den återges här i den form som den brukar ha i Sverige. En stad är en större eller mer betydande tätort, ofta centralort för en administrativ region, dess jurisdiktion, handel, industri och kommunikationer.

Ny!!: Natur och Stad · Se mer »

Staten (Platon)

Staten (Polit'eia) är ett av Platons huvudarbeten och behandlar idealstatens utformning i en analogi med den rättfärdiga människan.

Ny!!: Natur och Staten (Platon) · Se mer »

Subatomär partikel

Subatomära partiklar är ett samlingsbegrepp för fysikaliska partiklar som är mindre än atomer.

Ny!!: Natur och Subatomär partikel · Se mer »

Substans

Substans är inom naturvetenskap en samling materia.

Ny!!: Natur och Substans · Se mer »

System

Ett system är ett antal komponenter (delar av systemet) som tillsammans samverkar för ett gemensamt mål.

Ny!!: Natur och System · Se mer »

Systema naturae

Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis, vanligen förkortat kallad Systema naturae är en bok av Carl von Linné som publicerades för första gången 1735 (under något annorlunda titel: Systema naturae: sive regna tria naturae systematice proposita per classes, ordines, genera, & species).

Ny!!: Natur och Systema naturae · Se mer »

Theodor Adorno

Institutmonument ''Adorno-Platz'' Theodor Wiesengrund Adorno, född 11 september 1903 i Frankfurt am Main, död 6 augusti 1969 i Visp, Valais, Schweiz, var en tysk filosof, sociolog neo-marxist och musikteoretiker.

Ny!!: Natur och Theodor Adorno · Se mer »

Upplysningstiden

Encyclopedins utgivning 1751-1777, en av de första faktaböckerna som beskrev världen ur ett naturvetenskapligt perspektiv snarare än ett kristet. Upplysningstiden, även kallad upplysningen, var en kulturhistorisk rörelse i Europa under 1700-talet.

Ny!!: Natur och Upplysningstiden · Se mer »

Växt

Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken.

Ny!!: Natur och Växt · Se mer »

Omdirigerar här:

Naturen.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »