Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Natura 2000

Index Natura 2000

Natura 2000-skylt i Tyskland. Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden.

21 relationer: Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer, Biologisk mångfald, Biosfärområde, Djur, Europa, Europeiska kommissionen, Europeiska unionen, Fågeldirektivet, Fåglar, Habitat, Habitatdirektivet, Länsstyrelse, LIFE+, Miljöbalken, Natur, Naturreservat, Naturvård, Naturvårdsverket, Nätverk, Växt, Våtmark.

Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer

Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) är ett internationellt bindande dokument där de länder som skrivit på förbinder sig att skydda vissa djur- och växtarter och/eller habitat.

Ny!!: Natura 2000 och Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer · Se mer »

Biologisk mångfald

Korallrev tillhör de ekosystem som har den största biologiska mångfalden på jorden. Regnskogar är bra exempel på biologisk mångfald. Det här är en bild från Gambiafloden i Niokolo-Koba nationalpark, i Senegal. Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i Biodiversitetskonventionen ("Riokonventionen") som: Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Ny!!: Natura 2000 och Biologisk mångfald · Se mer »

Biosfärområde

Ett biosfärområde (engelska: biosphere reserve) är ett område som ingår i Unescos världsomspännande nätverk inom programmet Man and Biosphere (MAB).

Ny!!: Natura 2000 och Biosfärområde · Se mer »

Djur

Djur (Animalia, Metazoa) är flercelliga organismer som kännetecknas av att de är rörliga och heterotrofa, det vill säga får sin energi från föda, och utgör ett rike inom klassificeringen av levande organismer.

Ny!!: Natura 2000 och Djur · Se mer »

Europa

Europa (från grekiskans: Ευρώπη) är jordens till ytan näst minsta men till befolkningen tredje största världsdel.

Ny!!: Natura 2000 och Europa · Se mer »

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen, även känd som EU-kommissionen, är en av Europeiska unionens institutioner.

Ny!!: Natura 2000 och Europeiska kommissionen · Se mer »

Europeiska unionen

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen.

Ny!!: Natura 2000 och Europeiska unionen · Se mer »

Fågeldirektivet

Fågeldirektivet (Council Directive 2009/147/EC, tidigare Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds, eller Rådets direktiv 2009/147/EG (79/409/EEG) av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar) är ett EU-direktiv som skyddar samtliga naturligt förekommande fågelarter och specifikt utsatta arters häckningsplatser, inom medlemsländerna, för att bevara livskraftiga populationer.

Ny!!: Natura 2000 och Fågeldirektivet · Se mer »

Fåglar

Fåglar (Aves) är en klass tvåbenta, endoterma (jämnvarma), äggläggande ryggradsdjur med näbb, vingar och fjädrar.

Ny!!: Natura 2000 och Fåglar · Se mer »

Habitat

Habitat, lokal, lokalitet eller fyndort är inom biologin en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva.

Ny!!: Natura 2000 och Habitat · Se mer »

Habitatdirektivet

Habitatdirektivet (92/43/EEG) är ett EG-direktiv från 1992 som är en naturlig fortsättning efter implementeringen av Fågeldirektivet 1979.

Ny!!: Natura 2000 och Habitatdirektivet · Se mer »

Länsstyrelse

En länsstyrelse är i Sverige, och var tidigare i Finland, regeringens företrädare i ett län.

Ny!!: Natura 2000 och Länsstyrelse · Se mer »

LIFE+

LIFE+ är EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt 2007–2013.

Ny!!: Natura 2000 och LIFE+ · Se mer »

Miljöbalken

, ibland förkortad MB, är en svensk balk, som trädde i kraft 1 januari 1999.

Ny!!: Natura 2000 och Miljöbalken · Se mer »

Natur

Lauterbrunnen. Natur kan i sin vidaste definition syfta på den levande materiella världen i stort och spänner då från det subatomiska till det kosmiska, men kan också enbart syfta på biosfären.

Ny!!: Natura 2000 och Natur · Se mer »

Naturreservat

Heuckenlock är ett tre kilometer långt naturreservat längs med floden Elbe i Tyskland. Naturreservat är ett naturområde som skyddas med lagstiftning.

Ny!!: Natura 2000 och Naturreservat · Se mer »

Naturvård

En skylt vid området Parque Nacional Torres del Paine i Chile som anger att platsen är skyddad som nationalpark. Naturvård, ofta förknippad med det äldre begreppet naturskydd, innebär att man skyddar och vårdar olika typer av natur och arter.

Ny!!: Natura 2000 och Naturvård · Se mer »

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet på miljöområdet och ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet.

Ny!!: Natura 2000 och Naturvårdsverket · Se mer »

Nätverk

Nätverk eller nät kan syfta på.

Ny!!: Natura 2000 och Nätverk · Se mer »

Växt

Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken.

Ny!!: Natura 2000 och Växt · Se mer »

Våtmark

Våtmark, även sankmark och sumpmark, är enligt den svenska våtmarksinventeringens definition sådan mark där vatten till stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden.

Ny!!: Natura 2000 och Våtmark · Se mer »

Omdirigerar här:

Natura2000.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »