Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Naturliga tal

Index Naturliga tal

Naturliga tal används för att räkna föremål, till exempel äpplen, så länge de är hela. De naturliga talen är de heltal som är icke-negativa, alternativt de heltal som är positiva.

30 relationer: Addition, Aleftal, Definition, Delmängd, Diskreta värden, Heltal, Icke-negativa tal, Kardinaltal, Lista över matematiska symboler, Lista över tal, Matematisk induktion, Mängd, Mängdteori, Mått (matematik), Monoid, Multiplikation, Oändlighetsaxiomet, Peanos axiom, Positiva tal, Primtal, Skolverket, Snitt, Successor, Sverige, Talteori, Tom produkt, Tomma mängden, Union (matematik), Uppräknelig, 1800-talet.

Addition

Addition är ett av de fyra grundläggande räknesätten inom aritmetiken.

Ny!!: Naturliga tal och Addition · Se mer »

Aleftal

Alef-noll. Inom mängdteorin används alef-tal för att ange kardinaliteten, det vill säga antalet element, i oändliga mängder.

Ny!!: Naturliga tal och Aleftal · Se mer »

Definition

En definition är en bestämning eller avgränsning av ett språkligt uttrycks betydelse.

Ny!!: Naturliga tal och Definition · Se mer »

Delmängd

Inom mängdteorin är en mängd A en delmängd av en mängd B om alla element som ingår i A även ingår i B. Detta skrivs.

Ny!!: Naturliga tal och Delmängd · Se mer »

Diskreta värden

Diskreta värden är värden som är åtskilda från varandra till skillnad från kontinuerliga värden.

Ny!!: Naturliga tal och Diskreta värden · Se mer »

Heltal

Heltalen är unionen av mängden naturliga tal och mängden negativa heltal.

Ny!!: Naturliga tal och Heltal · Se mer »

Icke-negativa tal

De icke-negativa talen är mängden av alla tal som inte är negativa.

Ny!!: Naturliga tal och Icke-negativa tal · Se mer »

Kardinaltal

Kardinaltal är ett begrepp inom mängdteorin, och betecknar antalet element i en mängd.

Ny!!: Naturliga tal och Kardinaltal · Se mer »

Lista över matematiska symboler

Det här är en lista över vanligt förekommande symboler som används i matematiska uttryck.

Ny!!: Naturliga tal och Lista över matematiska symboler · Se mer »

Lista över tal

Detta är en lista över artiklar som handlar om olika tal.

Ny!!: Naturliga tal och Lista över tal · Se mer »

Matematisk induktion

Matematisk induktion är en bevismetod som tillämpas på påståenden som omfattar mängden av naturliga tal som är större än eller lika med ett startvärde (till exempel 0 eller 1).

Ny!!: Naturliga tal och Matematisk induktion · Se mer »

Mängd

En mängd är en samling av objekt.

Ny!!: Naturliga tal och Mängd · Se mer »

Mängdteori

miniatyr Mängdteori är del inom matematisk logik som syftar till att studera samlingar av element som kallas för mängder.

Ny!!: Naturliga tal och Mängdteori · Se mer »

Mått (matematik)

Informellt avbildar ett mått en mängd på ett positivt reellt tal, där delmängder avbildas till mindre tal. Mått inom måtteorin är ett matematiskt begrepp som används för att ange ”storleken” på en mängd.

Ny!!: Naturliga tal och Mått (matematik) · Se mer »

Monoid

En monoid är inom abstrakt algebra ett par (M,*) (ofta säger man bara M och menar hela monoiden), där M är en mängd och * är en binär operator på M, vilken lyder följande regler.

Ny!!: Naturliga tal och Monoid · Se mer »

Multiplikation

Multiplikation är ett av de grundläggande räknesätten (operationerna) inom aritmetiken.

Ny!!: Naturliga tal och Multiplikation · Se mer »

Oändlighetsaxiomet

Oändlighetsaxiomet (infinitetsaxiomet) är ett av de mängdteoretiska axiomen.

Ny!!: Naturliga tal och Oändlighetsaxiomet · Se mer »

Peanos axiom

Peanos axiom (även kallad Dedekind–Peanos axiom) är en mängd axiom för de naturliga talen som presenterades av de den italienska matematikern Giuseppe Peano.

Ny!!: Naturliga tal och Peanos axiom · Se mer »

Positiva tal

Positiva tal kallas inom matematiken sådana tal som är strikt större än talet noll (0).

Ny!!: Naturliga tal och Positiva tal · Se mer »

Primtal

12. Ett primtal är ett naturligt tal, som är större än 1 och som inte har några andra positiva delare än 1 och talet självt.

Ny!!: Naturliga tal och Primtal · Se mer »

Skolverket

Skolverket, formellt Statens skolverk, är svensk central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Ny!!: Naturliga tal och Skolverket · Se mer »

Snitt

Snittet av ''A'' och ''B'' är mängden av alla element som finns i ''både'' ''A'' och ''B'' Snittet eller skärningen av två mängder, A och B, är mängden av alla element som finns i både A och B, det vill säga, inte i enbart A och inte i enbart B men tillhör både A och B. Snittet av A och B skrivs A ∩ B.

Ny!!: Naturliga tal och Snitt · Se mer »

Successor

Successor (synonym efterföljare), begrepp inom logik.

Ny!!: Naturliga tal och Successor · Se mer »

Sverige

Sverige (benämns formellt Konungariket Sverige) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa.

Ny!!: Naturliga tal och Sverige · Se mer »

Talteori

Traditionellt är talteorin den gren inom matematiken som rör heltalens egenskaper.

Ny!!: Naturliga tal och Talteori · Se mer »

Tom produkt

I matematik är den tomma produkten resultatet av en multiplikation med noll faktorer, och lika med 1.

Ny!!: Naturliga tal och Tom produkt · Se mer »

Tomma mängden

Den tomma mängden betecknad med ∅(ibland används i stället beteckningen \), är den mängd som inte innehåller några element.

Ny!!: Naturliga tal och Tomma mängden · Se mer »

Union (matematik)

Inom matematiken är unionen av två mängder A och B, mängden av de element som tillhör A eller B. Med "eller", menas här inklusivt eller, vilket innebär att unionsmängden består av de element, vilka tillhör minst en av de två mängderna.

Ny!!: Naturliga tal och Union (matematik) · Se mer »

Uppräknelig

En mängd är uppräknelig om den har samma kardinaltal som en delmängd till de naturliga talen, det vill säga ett ändligt tal eller ℵ₀.

Ny!!: Naturliga tal och Uppräknelig · Se mer »

1800-talet

'''Världskarta''' från 1891 med de europeiska staternas besittningar markerade. Det Brittiska imperiet är seklets stormakt. Kartans nollmeridian passerar genom Greenwich, såsom beslutats vid den internationella meridiankonferensen 1884. 1800-talet är perioden från 1 januari 1800 till 31 december 1899.

Ny!!: Naturliga tal och 1800-talet · Se mer »

Omdirigerar här:

De naturliga talen, Icke-negativa heltal, Icke-negativt heltal, Naturligt tal, Positiva heltal, Positivt heltal, .

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »