Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 
Ny! Utforska dina intressen! » Skapa konto

Frontnederbörd Nederbörd är vatten i olika former som faller från jordens atmosfär.

23 relationer: Atmosfär, Dagvatten, Fallstrimmor, Frontnederbörd, Hagel, Jorden, Jordens atmosfär, Konvektiv nederbörd, Kvadratmeter, Liter, Millimeter, Moln, Nederbördsöverskott, Nederbördsunderskott, Orografisk nederbörd, Praecipitatio, Regn, Sandstorm, SMHI, Snö, Vatten, Vattnets kretslopp, WMO:s molnklassificering.

En bild av Jupiters atmosfär med den stora röda fläcken. Atmosfären är ett lager av gaser som omger en himlakropp som har tillräcklig med massa för att dess gravitation ska kunna hålla den kvar under en längre tid.

Ny!!: Nederbörd och Atmosfär · Se mer »

Dagvattenbrunn. Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion (ofta bara märkt med bokstaven "D" på ritning).

Ny!!: Nederbörd och Dagvatten · Se mer »

Nimbostratus-virga. Altocumulus-virga. Fallstrimmor, virga, är ett meteorologiskt fenomen i form av strimmor.

Ny!!: Nederbörd och Fallstrimmor · Se mer »

Frontnederbörd Frontnederbörd kallas nederbörd som uppstår genom mötet mellan en varmare och kallare luftfront.

Ny!!: Nederbörd och Frontnederbörd · Se mer »

Hagel Hagel är nederbörd som består av runda ispartiklar.

Ny!!: Nederbörd och Hagel · Se mer »

Jorden är den tredje planeten från solen och den största av de så kallade stenplaneterna i solsystemet.

Ny!!: Nederbörd och Jorden · Se mer »

Jordens atmosfär utifrån. Jordens atmosfär, av de grekiska ordstammarna atmos (ånga) och sfaira (klot), är det gashölje som omsluter jorden och hålls kvar av jordens gravitationskraft.

Ny!!: Nederbörd och Jordens atmosfär · Se mer »

Varm luft stiger, avkyls och fukten i luften bildar små vattendroppar. Konvektiv nederbörd kallas nederbörd som uppstår genom konvektion, en process som drivs av solen när den värmer marken.

Ny!!: Nederbörd och Konvektiv nederbörd · Se mer »

En kvadratmeter, m², är en härledd SI-enhet för area.

Ny!!: Nederbörd och Kvadratmeter · Se mer »

Liter, förkortat l eller L, är en metrisk volymenhet som är definierad som ett specialnamn för en kubikdecimeter (dm3).

Ny!!: Nederbörd och Liter · Se mer »

En millimeter är 10−3 meter, alltså en tusendels meter.

Ny!!: Nederbörd och Millimeter · Se mer »

Bymoln av typen cumulonimbus capillatus arcus över Enschede, Nederländerna. Ett moln är en synlig kolloid ansamling av små partiklar, i regel mycket små vattendroppar, iskristaller eller bådadera, som svävar fritt i atmosfären.

Ny!!: Nederbörd och Moln · Se mer »

Nederbördsöverskott innebär att nederbörden är större än evapotranspirationen, vilket leder till en avrinning (med tillhörande växtnäringsläckage).

Ny!!: Nederbörd och Nederbördsöverskott · Se mer »

Nederbördsunderskott innebär att nederbörden understiger evapotranspirationen.

Ny!!: Nederbörd och Nederbördsunderskott · Se mer »

Orografisk nederbörd. Orografisk nederbörd kallas nederbörd som uppstår genom att fuktig luft pressas uppåt och avkyls på grund av jordytans topografi.

Ny!!: Nederbörd och Orografisk nederbörd · Se mer »

Praecipitatio är ett ytterligare kännetecken som tilldelas moln som ger nederbörd som når jordytan.

Ny!!: Nederbörd och Praecipitatio · Se mer »

Regn Regn är nederbörd som endast består av flytande vatten.

Ny!!: Nederbörd och Regn · Se mer »

En sandstorm som närmar sig Al Asad i Irak i april 2005. En sandstorm är ett meteorologiskt fenomen som förekommer i torra och halvtorra områden med stora mängder finkornig sand och damm.

Ny!!: Nederbörd och Sandstorm · Se mer »

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är en svensk expertmyndighet under Miljö- och energidepartementet, med uppgift att ta fram prognoser för väder, vind, vatten samt klimat och miljö.

Ny!!: Nederbörd och SMHI · Se mer »

Vid foten av Dundret, Sverige, december 2005. Snöfall i Tyskland, 2009. Snö är nederbörd i form av iskristaller, enstaka eller sammanfogade, som faller från ett moln men kan även referera till snö som ligger på marken.

Ny!!: Nederbörd och Snö · Se mer »

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på Jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Nederbörd och Vatten · Se mer »

Schematisk bild över vattnets kretslopp. Vattnets kretslopp, den hydrologiska cykeln, är vattnets kontinuerliga flöde mellan havet, atmosfären, vattensamlingar på land, grundvatten och levande organismer.

Ny!!: Nederbörd och Vattnets kretslopp · Se mer »

WMO, World Meteorological Organization, ansvarar för en molnklassificering som är mycket använd.

Ny!!: Nederbörd och WMO:s molnklassificering · Se mer »

Omdirigerar här:

Nederbörden.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »