Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Normalfördelning

Index Normalfördelning

Normalfördelningen Normalfördelningen (ibland Gaussfördelning eller Gausskurva) är en viktig fördelning inom sannolikhetsteori och statistik.

16 relationer: Analys, Binomialfördelning, Centrala gränsvärdessatsen, Integral, Kumulativ fördelningsfunktion, Linjäritet, Lista över den kumulativa normalfördelningsfunktionen, Oberoende (sannolikhetslära), Primitiv funktion, Sannolikhetsfördelning, Sannolikhetsteori, Standardavvikelse, Statistik, Stokastisk variabel, Täthetsfunktion, Väntevärde.

Analys

En analys (av grekiska: ἀνάλυσις, analysis, upplösning) är att dela upp exempelvis ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig.

Ny!!: Normalfördelning och Analys · Se mer »

Binomialfördelning

Galtons bräda ger en binomialfördelning. En binomialfördelning är inom sannolikhetsteori och matematisk statistik en diskret fördelning som uppkommer genom upprepade (diskreta) försök där en specifik händelse har samma sannolikhet i varje försök.

Ny!!: Normalfördelning och Binomialfördelning · Se mer »

Centrala gränsvärdessatsen

Den centrala gränsvärdessatsen är en fundamental sats inom statistik.

Ny!!: Normalfördelning och Centrala gränsvärdessatsen · Se mer »

Integral

Integration eller integrering är en typ av matematisk operation på en funktion, där resultatet blir funktionens integral.

Ny!!: Normalfördelning och Integral · Se mer »

Kumulativ fördelningsfunktion

Den kumulativa fördelningsfunktionen beskriver en sannolikhetsfördelning för en slumpvariabel inom den matematiska statistiken.

Ny!!: Normalfördelning och Kumulativ fördelningsfunktion · Se mer »

Linjäritet

Linjäritet eller linearitet är en avledning av linjär eller lineär (av latinets linearis, av linea; 'tråd av linne') och avser något som kan beskrivas med en rät linje.

Ny!!: Normalfördelning och Linjäritet · Se mer »

Lista över den kumulativa normalfördelningsfunktionen

Detta är en lista över den kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad normalfördelning, det vill säga sannolikheterna för att en variabel som följer den standardiserade normalfördelningen har ett värde mindre än Z, för värden på Z från 0,00 till 2,99.

Ny!!: Normalfördelning och Lista över den kumulativa normalfördelningsfunktionen · Se mer »

Oberoende (sannolikhetslära)

Inom sannolikhetsläran sägs två händelser vara oberoende om utfallet av den ena händelsen inte påverkar utfallet av den andra händelsen.

Ny!!: Normalfördelning och Oberoende (sannolikhetslära) · Se mer »

Primitiv funktion

Inom matematisk analys är en funktion F(x) en primitiv funktion till f(x) om funktionen f är dess derivata, det vill säga om F '(x).

Ny!!: Normalfördelning och Primitiv funktion · Se mer »

Sannolikhetsfördelning

Normalfördelningen är en mycket vanligt förekommande sannolikhetsfördelning i statistiska modeller Sannolikhetsfördelning är inom sannolikhetsteori, statistik och matematisk statistik, en beskrivning (ofta i form av en funktion) av sannolikheterna för utfallen i ett utfallsrum.

Ny!!: Normalfördelning och Sannolikhetsfördelning · Se mer »

Sannolikhetsteori

tärningskast är en stokastisk variabel som studeras i sannolikhetsteori. Sannolikhetsteorin är en matematisk lära som innehåller olika metoder att beskriva och räkna slumpmässiga händelser.

Ny!!: Normalfördelning och Sannolikhetsteori · Se mer »

Standardavvikelse

Diagram över en normalfördelning, där varje färgat band har en bredd lika med en standardavvikelse σ. De mörkaste bandens area representerar sannolikheten (cirka 68 %) för att ett slumpmässigt utfall befinner sig inom en standardavvikelse från medelvärdet Standardavvikelse eller standarddeviation är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena för en population avviker från medelvärdet.

Ny!!: Normalfördelning och Standardavvikelse · Se mer »

Statistik

Diagram över en normalfördelning med standardavvikelserna markerade. Strecket i mitten markerar medianen, som i det här fallet sammanfaller med medelvärdet. Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information.

Ny!!: Normalfördelning och Statistik · Se mer »

Stokastisk variabel

En stokastisk variabel (eller slumpvariabel) är ett matematiskt objekt som är avsett att beskriva något som påverkas av slumpen.

Ny!!: Normalfördelning och Stokastisk variabel · Se mer »

Täthetsfunktion

Inom sannolikhetsteori ger täthetsfunktionen en bild av hur sannolika olika resultat är i förhållande till varandra till skillnad från fördelningsfunktionen som ger sannolikheten att variabeln antar värden som "ligger till vänster" om en given punkt x på talaxeln, dvs.

Ny!!: Normalfördelning och Täthetsfunktion · Se mer »

Väntevärde

När antalet försök växer konvergerar medelvärdet mot väntevärdet. Röd kurva: medelvärdet som funktion av antalet tärningskast. Streckad linje: väntevärdet 3,5 Väntevärde är inom matematisk statistik en egenskap hos en stokastisk variabel X och dess sannolikhetsfördelning.

Ny!!: Normalfördelning och Väntevärde · Se mer »

Omdirigerar här:

Bellkurva, Gauss' kurva, Gaussfunktion, Gaussfördelning, Gaussfördelningen, Gaussisk fördelning, Gausskurva, Normaldistribution, Normalfördelad, Normalfördelningskurva, Standardiserade normalfördelningen.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »