Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Nukleotid

Index Nukleotid

Nukleotider är de molekylära byggstenar som nukleinsyrorna (DNA och RNA) är uppbyggda av.

19 relationer: Adenin, Adenosintrifosfat, Cell, Cytosin, Deoxiribos, DNA, Genetiska koden, Guanin, Luciferas, Molekyl, Nukleinsyra, Nukleosid, Prostetisk grupp, Puriner, Pyrimidin, Ribonukleinsyra, Ribos, Tymin, Uracil.

Adenin

Adenin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: Nukleotid och Adenin · Se mer »

Adenosintrifosfat

Adenosintrifosfat, eller ATP, är en nukleotid som spelar en central roll i all cellers energihantering och ämnesomsättning.

Ny!!: Nukleotid och Adenosintrifosfat · Se mer »

Cell

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten".

Ny!!: Nukleotid och Cell · Se mer »

Cytosin

Cytosin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: Nukleotid och Cytosin · Se mer »

Deoxiribos

Deoxribos Ribos Deoxiribos är en enkel sockerart,http://www.ne.se/deoxiribos - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 en monosackarid (närmare bestämt en pentos), som är en viktig byggsten i DNA.

Ny!!: Nukleotid och Deoxiribos · Se mer »

DNA

atomslag och ryggraden hos de båda strängarna är färgad orange. De olika kvävebasernas struktur visas i detalj längst ner till höger. En roterande illustration av en bit av DNA:s dubbelhelix. DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus).

Ny!!: Nukleotid och DNA · Se mer »

Genetiska koden

RNA-molekyl med kodon Den genetiska koden beskriver hur en sekvens av nukleotid-baser i en DNA-molekyl eller RNA-molekyl skall översättas till en sekvens av aminosyror i ett protein.

Ny!!: Nukleotid och Genetiska koden · Se mer »

Guanin

'''Guanin,''' strukturformelSummaformel C5H5N5O Guanin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: Nukleotid och Guanin · Se mer »

Luciferas

Luciferaser är en klass av enzymer som förekommer hos organismer med bioluminiscens.

Ny!!: Nukleotid och Luciferas · Se mer »

Molekyl

En och samma molekyl kan representeras i bild på flera olika sätt. En molekyl definieras som en grupp av två eller fler atomer ordnade i ett precist arrangemang med hjälp av kovalenta bindningar.

Ny!!: Nukleotid och Molekyl · Se mer »

Nukleinsyra

Nukleinsyror är mycket komplexa makromolekyler, som består av en eller flera långa polymerkedjor av nukleotider, så kallad Polynukleotid.

Ny!!: Nukleotid och Nukleinsyra · Se mer »

Nukleosid

En nukleosid är en organisk molekyl bestående av en kvävebas (en purin eller en pyrimidin) och en sockermolekyl (deoxiribos eller ribos).

Ny!!: Nukleotid och Nukleosid · Se mer »

Prostetisk grupp

En prostetisk grupp är ett koenzym som är mer eller mindre permanent bunden till ett enzym eller annat protein.

Ny!!: Nukleotid och Prostetisk grupp · Se mer »

Puriner

Puriner är en grupp heterocykliska kväveföreningar.

Ny!!: Nukleotid och Puriner · Se mer »

Pyrimidin

Pyrimidin eller 1,3-diazabensen är en aromatisk, heterocyklisk förening.

Ny!!: Nukleotid och Pyrimidin · Se mer »

Ribonukleinsyra

RNA jämfört med DNA. Ribonukleinsyra, som förkortas RNA (av engelskans ribonucleic acid), är en makromolekyl som finns i alla levande organismer.

Ny!!: Nukleotid och Ribonukleinsyra · Se mer »

Ribos

Strukturformel Ribos, C5H10O5, är en enkel sockerart, en monosackaridNaturen i fokus /sid:229, 254 /Förlag: Focus, Esselte Focus Uppslagsböcker AB, Stockholm 1984, / Huvudredaktör: Professor Kai Curry-Lindahl / (närmare bestämt en pentos).

Ny!!: Nukleotid och Ribos · Se mer »

Tymin

Tymin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA.

Ny!!: Nukleotid och Tymin · Se mer »

Uracil

Uracil är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp RNA.

Ny!!: Nukleotid och Uracil · Se mer »

Omdirigerar här:

Nukleotider.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »