Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Organell

Index Organell

Schematisk bild av en typisk djurcell som visar subcellulära komponenter. Organeller: (1) nukleol, (2) cellkärna, (3) ribosom, (4) vesikel, (5) grovt endoplasmatiskt retikulum (ER), (6) golgiapparaten, (7) cytoskelett, (8) slätt ER, (9) mitokondrie, (10) vakuol, (11) cytoplasma, (12) lysosom, (13) centriol och (14) cellmembran. Organell, även cellorganell, är cellens motsvarighet till organ.

40 relationer: Adenosintrifosfat, Budbärar-RNA, Cell, Celldelning, Cellkärna, Cellmembran, Cellskelett, Centriol, Cytoplasma, Cytosol, DNA, Endoplasmatiska nätverket, Energi, Eukaryoter, Exocytos, Fotosyntes, Genetik, Glykosylering, Golgiapparaten, Karolinska Institutet, Kärnspole, Klorofyll, Kloroplast, Kromosom, Lysosom, MeSH, Mitokondrie, Muskelcell, Nukleol, Organ, Peroxisom, Protein, Ribosom, Ribosom-RNA, Studentlitteratur, Translation (biologi), Vakuol, Växtcell, Vesikel, Xantofyll.

Adenosintrifosfat

Adenosintrifosfat, eller ATP, är en nukleotid som spelar en central roll i alla cellers energihantering och ämnesomsättning.

Ny!!: Organell och Adenosintrifosfat · Se mer »

Budbärar-RNA

Budbärar-RNA Budbärar-RNA eller mRNA (från engelska: messenger-RNA) är en sorts RNA.

Ny!!: Organell och Budbärar-RNA · Se mer »

Cell

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten".

Ny!!: Organell och Cell · Se mer »

Celldelning

300px Celldelning hos en eukaryot - mikrotubuli är grönt på bilden. kromosomerna är blå. Celldelning eller cytokines är den process som ligger till grund för alla levande organismers förökning.

Ny!!: Organell och Celldelning · Se mer »

Cellkärna

På dessa tre celler har cellkärnan färgats blå. En cellkärna eller nukleus är en struktur i celler, som är insluten i ett membran, och innehåller huvuddelen av cellens arvsmassa.

Ny!!: Organell och Cellkärna · Se mer »

Cellmembran

Globulärt protein. 6. Opolär, lipofil del av ett protein som går tvärs igenom membranet. 7. Kolesterol, här ritat som gula och avrundade. Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden.

Ny!!: Organell och Cellmembran · Se mer »

Cellskelett

Mikrotubuli. Cellskelettet eller cytoskelettet är en organell som består av trådformade proteinfibrer.

Ny!!: Organell och Cellskelett · Se mer »

Centriol

En illustration av en centriol En centriol från ett musembryos hjärna, centriolen är den mörka ringen (uppbyggd av 9st grupper av tre sammansatta mikrotubuli) Centrioler är en organell som förekommer i cellerna hos djur och vissa former av svampar och alger.

Ny!!: Organell och Centriol · Se mer »

Cytoplasma

Cytoplasman finns innanför cellens cellmembran och består av cellens cytosol och organellerna i cellen.

Ny!!: Organell och Cytoplasma · Se mer »

Cytosol

Cytosolen är det vätskemedium som omsluter cellens organeller. På bilden är cytosolen markerat i beige färg under siffran 11. Cytosolen är den vätska som är innanför cellmembranet och omsluter kärnmembranet.

Ny!!: Organell och Cytosol · Se mer »

DNA

atomslag och ryggraden hos de båda strängarna är färgad orange. De olika kvävebasernas struktur visas i detalj längst ner till höger. En roterande illustration av en bit av DNA:s dubbelhelix. DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen (även kallad arvsmassa eller genom), i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus).

Ny!!: Organell och DNA · Se mer »

Endoplasmatiska nätverket

Olika organeller i den eukaryota cellen. Endoplasmatiska nätverket, endoplasmanätet, eller endoplasmatiskt retikulum/retikel, förkortat ER (från latin reticulum endoplasmaticum "det lilla nätet inuti (cell)plasman"), är en organell som kan uppta upp till 10 % av eukaryota cellers cytoplasma.

Ny!!: Organell och Endoplasmatiska nätverket · Se mer »

Energi

Doel i Belgien. Väderkvarnen använder luftens rörelseenergi för att sönderdela säd. Kärnkraftverket omvandlar kärnenergi till elektrisk energi. Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Ny!!: Organell och Energi · Se mer »

Eukaryoter

Eukaryoter (Eukaryota) är en av de tre domäner som organismer delas in i enligt modern systematik.

Ny!!: Organell och Eukaryoter · Se mer »

Exocytos

Exocytos är den process där cellerna utsöndrar stora biomolekyler genom att innesluta dem i en vesikel som sedan avknoppas från dess cellmembran.

Ny!!: Organell och Exocytos · Se mer »

Fotosyntes

En mycket stor andel av fotosyntesen utförs i växternas blad. Fotosyntes kallas även kolsyreassimilation och är den process där levande organismer tar hand om energi från solljus och lagrar den i kemiska bindningar.

Ny!!: Organell och Fotosyntes · Se mer »

Genetik

Illustration av hur ett dominant anlag ärvs. DNA Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen.

Ny!!: Organell och Genetik · Se mer »

Glykosylering

Glykosylering är då kolhydrater (till exempel socker) tillfogas ett protein.

Ny!!: Organell och Glykosylering · Se mer »

Golgiapparaten

Olika organeller i den eukaryota cellen. Glatt endoplasmatiskt nätverk 9. Mitokondrie 10. Lysosom 11. Cytoplasma (med cytosol och cytoskelett) 12. Peroxisom 13. Centriol 14. Cellmembran Golgiapparaten är en organell som förekommer i eukaryota celler.

Ny!!: Organell och Golgiapparaten · Se mer »

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI, ursprungligen Kongl. Carolinska medico-chirurgiska institutet), är ett svenskt statligt universitet i Stockholm.

Ny!!: Organell och Karolinska Institutet · Se mer »

Kärnspole

Celldelning - mikrotubuli är grönt på bilden. kromosomerna är blå. Kärnspolen eller den mitotiska apparaten ansvarar för isärdragningen av kromosomerna vid celldelningen.

Ny!!: Organell och Kärnspole · Se mer »

Klorofyll

Klorofyll är det ämne som ger växter deras gröna färg.

Ny!!: Organell och Klorofyll · Se mer »

Kloroplast

Kloroplaster är en typ av organeller som finns i växternas och algernas celler.

Ny!!: Organell och Kloroplast · Se mer »

Kromosom

'''Skiss över en eukaryotisk kromosom i metafas'''(1) Kromatid - en av de två identiska delarna av kromosomen(2) Centromer - den punkt där kromatiderna sitter ihop(3) Kort arm, p-arm(4) Lång arm, q-arm mus.''' Här har DNA färgats blått. De tydligt åtskilda kromosomområdena för kromosom 2 (röd) och kromosom 9 (grön) har gjorts synliga med fluorescerande ljus. En kromosom är en struktur i cellen i vilken hela eller delar av genomet (arvsmassan) finns.

Ny!!: Organell och Kromosom · Se mer »

Lysosom

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Lysosom är en organell vars uppgift är att stå för den intracellulära nedbrytningen av makromolekyler, partiklar och bakterier som genom endocytos kommit in i cellen, samt ickefungerande organeller eller organelldelar.

Ny!!: Organell och Lysosom · Se mer »

MeSH

MeSH står för Medical Subject Headings (engelska för "medicinska ämnesrubriker") och är en kontrollerad vokabulär inom livsvetenskaperna skapad av Förenta Staternas nationella medicinbibliotek (NLM).

Ny!!: Organell och MeSH · Se mer »

Mitokondrie

Glatt endoplasmatiskt nätverk 9. '''Mitokondrie''' 10. Lysosom 11. Cytoplasma (med cytosol och cytoskelett) 12. Peroxisom 13. Centriol 14. Cellmembran Mitokondrier (av klassisk grekiska μίτος, "tråd", och χονδρίον, "litet korn") är en typ av organeller i eukaryota celler.

Ny!!: Organell och Mitokondrie · Se mer »

Muskelcell

Hjärtmuskelceller i mikroskop. De mörka prickarna är cellkärnorna. Muskelcellen eller myocyten är den celltyp som skelettmuskler, hjärtmuskler och den glatta muskulaturen delvis består av.

Ny!!: Organell och Muskelcell · Se mer »

Nukleol

Nukleolen inne i cellkärnan. Nukleolen är ett litet organ i den eukaryota cellkärnan.

Ny!!: Organell och Nukleol · Se mer »

Organ

Inre organ av en kvinnlig människa, teckning av Leonardo da Vinci, omkring 1507. Organ är en yttre eller inre kroppsdel med specifik funktion och form, till exempel hjärta och lunga.

Ny!!: Organell och Organ · Se mer »

Peroxisom

Peroxisomer är membranbundna organeller, som deltar i många metaboliska reaktioner.

Ny!!: Organell och Peroxisom · Se mer »

Protein

Proteinet ''Arginas'' från ''Bacillus Caldovelox''. Proteiner, tidigare ofta: äggviteämnen, är organiska ämnen med relativt hög molekylvikt.

Ny!!: Organell och Protein · Se mer »

Ribosom

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) nukleol (2) cellkärna (3) '''ribosom''' (4) vesikel (5)korniga endoplasmatiska nätverket (6) golgiapparaten (7) cellskelettet (8) glatta endoplasmatiska nätverket (9) mitokondrie (10) vakuol (11) cytoplasma (12) lysosom (13) centriol. Ribosom är en del av cellen.

Ny!!: Organell och Ribosom · Se mer »

Ribosom-RNA

Ribosom-RNA, eller rRNA, är RNA-kedjor (ribonukleinsyra) som utgör beståndsdelar i ribosomer.

Ny!!: Organell och Ribosom-RNA · Se mer »

Studentlitteratur

Studentlitteratur AB är ett svenskt utbildningsförlag.

Ny!!: Organell och Studentlitteratur · Se mer »

Translation (biologi)

En animering av translations-processen. Det protein som bildas kommer i denna film ut ur ribosomen upptill. Translation är den process i cellerna där ribosomerna använder mRNA för att bygga protein.

Ny!!: Organell och Translation (biologi) · Se mer »

Vakuol

En vakuol är en vätskefylld organell insluten av ett membran kallat tonoplast.

Ny!!: Organell och Vakuol · Se mer »

Växtcell

En växtcell innehåller allt som en vanlig eukaryot cell har och utöver det även.

Ny!!: Organell och Växtcell · Se mer »

Vesikel

Uppbyggnad av en vesikel. De ytaktiva ämnenas hydrofila delar är riktade mot vesikelns insida och mot omgivningen, medan de två skiktens hydrofoba delar är riktade mot varandra. Skiss av synapsen i en motorändplatta. (3) betecknar de synaptiska vesiklerna, och (4) betecknar acetylkolinreceptorerna som påverkas av signalsubstansen. En vesikel är inom kemin och cellbiologin en liten vätskeblåsa som avgränsas av ett membran bestående av ytaktiva ämnen.

Ny!!: Organell och Vesikel · Se mer »

Xantofyll

Xantofyller är gula växtpigment som är en av de två huvudgrupperna av karotenoider (tetraterpenoider med 40 kolatomer).

Ny!!: Organell och Xantofyll · Se mer »

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »