Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Ort

Index Ort

Ort är i geografin en avgränsad plats som har ett ortnamn.

56 relationer: Anläggning, Artefakt, Bebyggelse, Begravningsplats, Berg, Bostadsområde, Bro, By, Bygd, Centralort, Fastighet, Födelsehemort, Förort, Flygplats, Fornminne, Fyr, Gård, Geografi, Hamn, Hamna, Holme, Husförhörslängd, Insjö, Institutet för språk och folkminnen, Klint (landform), Kvarter, Kyrka, Mantalsskrivning, Minnesmärke, Mosse, Myr, Nationalpark, Naturreservat, Ortnamn i Sverige, Ortnamnsforskning, Postanstalt, Postnummer, Postort, Rote, Samhälle (geografi), Sälskyddsområde, Serviceort, Skattelängd, Skeppslag, Slott, Småort, Socken, Statistiska centralbyrån, Svenska ortnamnsefterled, Sverige, ..., Tätort, Torp, Trakt, Utgivningsort, Vattendrag, Väg. Förläng index (6 mer) »

Anläggning

Brunnar hör till de äldsta och viktigaste anläggningarna. Golden Gate-bron, infrastrukturbyggnad. En anläggning är en fast byggnadskonstruktion på land eller vatten.

Ny!!: Ort och Anläggning · Se mer »

Artefakt

Två artefakter: kniv och yxa från stenåldern. Artefakt (av latin ars, "konst", och facere, "göra", "tillverka") betyder "konstgjort föremål".

Ny!!: Ort och Artefakt · Se mer »

Bebyggelse

Bebyggelse är en kollektiv benämning på ett flertal byggnader och andra anläggningar i ett geografiskt område.

Ny!!: Ort och Bebyggelse · Se mer »

Begravningsplats

Calvary Cemetery i Queens med Manhattan i bakgrunden. Kyrkogård i Nürnberg, Tyskland. En kyrkogård i Österrike med typiska smideskors. Skogskyrkogården i Stockholm Lindhagens kulle på Norra begravningsplatsen i Solna kommun. Gravstenar ur Olaus Magnus ''Historia om de nordiska folken''. Epitafium inne i Katarina kyrka. Cedercrantzka gravkoret i Strängnäs domkyrka. Tyresö kyrka med 16 nischer i bogårdsmuren. Nischerna är gravplatser för olika gårdar, varianter för ättehagar. Ur ''Suecia antiqua et hodierna''. Benhus i Hallstatt, Österrike Judiska norra begravningsplatsen i Solna kommun. Centralbegravningsplats i Szczecin, Polen Begravningsplats, griftegård, eller på finlandssvenska gravgård, innehåller gravplatser där man begraver stoftet efter avlidna personer.

Ny!!: Ort och Begravningsplats · Se mer »

Berg

Matterhorn på gränsen mellan Schweiz och Italien. Ett berg (symbol ⛰) är en geografisk plats som höjer sig över sin omgivning.

Ny!!: Ort och Berg · Se mer »

Bostadsområde

Bostadsområde kallas ett område speciellt avsett för boende, oftast i tätort eller annat större samhälle.

Ny!!: Ort och Bostadsområde · Se mer »

Bro

Öresundsbron som förbinder Malmö med Köpenhamn. Östra bron i Karlstad. Motorvägsbro över floden Aare i Schweiz. Järnvägsbro i Lund. Övergiven järnvägsbro i Laholm. En bro är ett byggnadsverk som leder en trafikled, till exempel väg, järnväg, kanal ("akvedukt") eller taxibana för flyg ("flygplansviadukt"), över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag, dalgång eller ravin.

Ny!!: Ort och Bro · Se mer »

By

Äskhults by, 35 km söder om Göteborg, består av fyra gårdar och är sedan 1981 ett byggnadsminne av riksintresse. By (fornsvenska byr, by, av boa, bo) kan på svenska dels beteckna en namngiven ort bestående av minst två närliggande gårdar och eventuellt flera torp på landsbygden, dels vara en vidare, mer juridisk beteckning för en samling gårdar som är eller har varit en samfällighet för gemensamt ägande och brukande av viss mark eller skog – så kallad allmänning.

Ny!!: Ort och By · Se mer »

Bygd

En bygd är ett bebyggt område i landsorten, vilket enligt tradition utgör en historisk, kulturell och geografisk enhet.

Ny!!: Ort och Bygd · Se mer »

Centralort

Centralort är ett begrepp i kommunala sammanhang i Sverige.

Ny!!: Ort och Centralort · Se mer »

Fastighet

En fastighet är ett mark- eller vattenområde eller en volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör (till exempel byggnader, andra anläggningar och växtlighet), som utgör en rättslig enhet.

Ny!!: Ort och Fastighet · Se mer »

Födelsehemort

Födelsehemort avser den ort där en person bor när den föds.

Ny!!: Ort och Födelsehemort · Se mer »

Förort

Förorten Kallhäll, i Järfälla kommun, illustrerar rekordårens stadsplanering med omväxlande villor, låga och lite högre flerfamiljshus En förort är ett bebyggt område eller en ort som är beläget i utkanten eller i närheten av en större stad.

Ny!!: Ort och Förort · Se mer »

Flygplats

Chhatrapati Shivajis internationella flygplats, Bombay, Indien. Incheons internationella flygplats i Sydkorea. Barra Airport, Yttre Hebriderna, Skottland, där stranden används som landningsbana. Taxande flygplan på Phoenix Sky Harbor International Airport, Phoenix, Arizona, USA. Flygplats kallas en plats där flygplan startar och landar.

Ny!!: Ort och Flygplats · Se mer »

Fornminne

Gravfält i parken vid Norsborgs herrgård. Ruinen efter masugnen vid Norhyttan. En fornlämning eller ett fornminne är en kvarleva efter människors verksamhet under forna tider och som nu ej längre är i bruk.

Ny!!: Ort och Fornminne · Se mer »

Fyr

Långe Jan på Ölands södra udde är Sveriges högsta fyr med sina 41,6 m och har en lysvidd på 22,5 nautiska mil. Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. En fyr är ett sjömärke konstruerat för att nattetid sprida ljus eller andra signaler för sjöfarten, som varning vid grund eller som hjälp att kontrollera geografisk position.

Ny!!: Ort och Fyr · Se mer »

Gård

Bondgård i Ontario, Kanada, september 2002. Med gård, lantgård eller bondgård avses vanligen en samling byggnader som utgör mittpunkten för en jordbruksenhet (särskilt i sydsvenskt språkbruk) och som bebos av en familj.

Ny!!: Ort och Gård · Se mer »

Geografi

Världskarta Geografi är den vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden.

Ny!!: Ort och Geografi · Se mer »

Hamn

En hamn (symbol ⚓) är ett område vid hav, sjö eller flod som erbjuder ett naturligt eller konstgjort skydd mot vågor eller tidvatten för ankrande fartyg.

Ny!!: Ort och Hamn · Se mer »

Hamna

Hamna (fornsvenska hamna, hampna, hafna) är en enhet jämte skeppslag i ledungsorganisationen, och är ett begrepp som förekommer i svenska äldre lagtexter såsom landskapslagar.

Ny!!: Ort och Hamna · Se mer »

Holme

En holme är en liten, vanligen obebodd ö.

Ny!!: Ort och Holme · Se mer »

Husförhörslängd

Husförhörslängden är en kyrkobok med uppgifter om alla invånarna i en församling, inrättad enligt 1686 års kyrkolag.

Ny!!: Ort och Husförhörslängd · Se mer »

Insjö

Mälaren en dag i maj 2005. Mälaren är Sveriges tredje största insjö Den avlägsna sjön Övre Hillen i Dalarna tillhör ett avrinningsområde som mynnar ut i Östersjön i Norrström i Stockholm En insjö eller bara sjö (IPA: eller) är en vattensamling som inte är en del av havet och inte heller ett vattendrag.

Ny!!: Ort och Insjö · Se mer »

Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen (förkortat Isof, före 2006 Språk- och folkminnesinstitutet, Sofi) är en statlig myndighet vars uppgift är att på vetenskaplig grund utöka kunskaper om dialekter, folklore, sägner, folkmusik, ortnamn och personnamn.

Ny!!: Ort och Institutet för språk och folkminnen · Se mer »

Klint (landform)

Romeleklint är en av Romeleåsens högsta punkter. Ett gravfält vid Köpings klint, Borgholms kommun. Møns klint. Klint har två regionalt spridda betydelser i svenskan och i danskan.

Ny!!: Ort och Klint (landform) · Se mer »

Kvarter

Raka gator bildar fyrkantiga kvarter i denna regleringsplan för Norrmalm i Stockholm 1863. Kvartersbeteckningar ''Ambassadören'' och ''Diplomaten'' på stadsplanen från 1934 för Diplomatstaden i Stockholm. Kvarter betyder inom samhällsplanering och fastighetsrätt en sammanhängande grupp bebyggda eller obebyggda fastigheter.

Ny!!: Ort och Kvarter · Se mer »

Kyrka

Gustaf Vasa kyrka, Stockholm. Den nyromanska kyrkan Onslunda kyrka. Rundbågiga fönster, som på denna kyrka, är karaktäristiska för nyromansk arkitektur och är vanliga på ombyggda kyrkor från 1800-talet. Valtorps kyrka i Skara stift, en medeltida landsbygdskyrka med klockstapel. Själevads kyrka, Ångermanland en av Sveriges tjugotal åttkantiga kyrkor. Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm Kyrka i Kapernaum, Israel. Östermalm i Stockholm. Södra Råda gamla kyrka i trä En kyrka eller kyrkobyggnad är en byggnad avsedd för kristen gudstjänst och religiösa studier.

Ny!!: Ort och Kyrka · Se mer »

Mantalsskrivning

Mantals- och skattskrivning som redovisar boende på Stora Nygatan, Stockholm år 1860. Mantalsskrivning var i äldre tider i Sverige en årlig registrering av befolkningen i en mantalslängd.

Ny!!: Ort och Mantalsskrivning · Se mer »

Minnesmärke

Ett minnesmärke, eller ett monument, är en offentlig skulptur, annat konstverk eller byggnad, vars syfte är med en materiell manifestation erinra om en eller flera personer eller en historisk händelse.

Ny!!: Ort och Minnesmärke · Se mer »

Mosse

Traneröds mosse i Klåveröd är västra Skånes enda orörda högmosse, med ett torvdjup på cirka tio meter. Mosse är en våtmark i form av en myr vars vatten nästintill enbart kommer från direkt nederbörd.

Ny!!: Ort och Mosse · Se mer »

Myr

En myr i Arådalen, Sverige. Frontenac i Québec. Myr är en våtmark där syretillgången i marken är så låg att döda växter och annat organiskt material inte förmultnar utan ansamlas och omvandlas till torv.

Ny!!: Ort och Myr · Se mer »

Nationalpark

Det stora selet vid Rapadalens mynning mot öster, Sarek, Sverige. Nationalparken Los Cardones, Argentina. Nationalparken Plitvicesjöarna, Kroatien. Hardangervidda, Norge En nationalpark är ett speciellt naturområde som skyddats som nationalpark av ett lands statsmakt.

Ny!!: Ort och Nationalpark · Se mer »

Naturreservat

Heuckenlock är ett tre kilometer långt naturreservat längs med floden Elbe i Tyskland. Naturreservat är naturområden som skyddats av myndigheter eller markägare för att långsiktigt bevara natur som av något skäl anses värdefull.

Ny!!: Ort och Naturreservat · Se mer »

Ortnamn i Sverige

Artikeln handlar om ortnamn i Sverige.

Ny!!: Ort och Ortnamn i Sverige · Se mer »

Ortnamnsforskning

Ortnamnsforskning eller toponymi (även toponomastik eller geografisk onomatologi) är det språkvetenskapliga studiet av den del av språkens ordförråd, som omfattar proprier (egennamn), som betecknar lokaliteter.

Ny!!: Ort och Ortnamnsforskning · Se mer »

Postanstalt

Postanstalt är ett samlingsbegrepp för de postinrättningar utöver kontoren som tillkom under 1800-talet.

Ny!!: Ort och Postanstalt · Se mer »

Postnummer

Postnummer är en alfanumerisk kombination som används för att ange ett geografiskt område för att underlätta postsortering.

Ny!!: Ort och Postnummer · Se mer »

Postort

En postort är i Sverige ett område med en egen postadress.

Ny!!: Ort och Postort · Se mer »

Rote

Rote (fornsvenskt ord besläktat med tyska rotte, fornfranska rote, medeltida latin rutta, rupta, finska ruotu) betyder utbruten del, distrikt, skara eller avdelning.

Ny!!: Ort och Rote · Se mer »

Samhälle (geografi)

Ett samhälle är i geografi en plats eller område där flera människor varaktigt har sin bostad, eller bedriver annan verksamhet.

Ny!!: Ort och Samhälle (geografi) · Se mer »

Sälskyddsområde

sälskyddsområde är ett område i Sverige där sälar ska få leva och vara helt ostörda från människor under den tid på året då de har ungar.

Ny!!: Ort och Sälskyddsområde · Se mer »

Serviceort

Serviceort är en ort där det finns service i form av butiker och offentlig service såsom vårdcentral.

Ny!!: Ort och Serviceort · Se mer »

Skattelängd

De äldsta svenska skattelängderna (skattskrivningslängderna, skatteböckerna) upprättades vid Gustav Vasas skattläggningar eller tiondesättningar (förrättningar och beslut om att beskatta hemman och jord som tidigare inte varit beskattade), 1530, 1535 och 1540.

Ny!!: Ort och Skattelängd · Se mer »

Skeppslag

Ett skeppslag var en administrativ region i den marina indelningen av Sveriges kustland under medeltiden.

Ny!!: Ort och Skeppslag · Se mer »

Slott

Stockholms slott. Uppsala slott. Läckö slott. Svartå slott i Finland. Slottet i Versailles i Frankrike. Slottet i Pillnitz i Tyskland. Ett slott är en byggnad som ursprungligen byggdes av kungar och furstar när borgen hade spelat ut sin roll som försvarsverk.

Ny!!: Ort och Slott · Se mer »

Småort

Laxsjö, en småort i norra Jämtland. Småort är en term som används i Sverige av Statistiska centralbyrån (SCB) och definieras som en samlad bebyggelse med 50–199 invånare, där det är högst 150 meter mellan husen.

Ny!!: Ort och Småort · Se mer »

Socken

Ekers socken i Närke på en karta över Örebro härad. Socken (uttal på standardsvenska eller, kognater på danska sogn, bokmål sogn eller sokn, nynorska sokn), är ett ålderdomligt namn på landsortsförsamling i folkkyrkor.

Ny!!: Ort och Socken · Se mer »

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån (SCB) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik.

Ny!!: Ort och Statistiska centralbyrån · Se mer »

Svenska ortnamnsefterled

Svenska ortnamnsefterled är sista ledet i sammansatta ortnamn som antingen förekommer i Sverige eller kommer ur svenskan.

Ny!!: Ort och Svenska ortnamnsefterled · Se mer »

Sverige

Sverige (benämns formellt Konungariket Sverige) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa.

Ny!!: Ort och Sverige · Se mer »

Tätort

En tätort är ett tätbebyggt område.

Ny!!: Ort och Tätort · Se mer »

Torp

Dan Anderssons torp ''Luossastugan'' 2012. Torp är enligt nutida språkbruk detsamma som torparstuga, det vill säga en äldre stuga på landsbygden, ofta en sommarstuga, som tidigare bebotts av en torparfamilj.

Ny!!: Ort och Torp · Se mer »

Trakt

Trakt är ett begrepp inom den geografiska indelningen av Sverige i fastigheter och har sitt ursprung i hur marken varit uppdelad mellan olika byar i äldre tid.

Ny!!: Ort och Trakt · Se mer »

Utgivningsort

Utgivningsort betecknar vanligtvis den ort där en tidnings centralredaktion är belägen.

Ny!!: Ort och Utgivningsort · Se mer »

Vattendrag

Tämnarån är ett vattendrag i Uppsala län. Storforsen i Piteälven. Ett vattendrag är en sötvattenmassa som drivs genom landskapet av gravitationen, från högre belägna till lägre områden, och som vanligen mynnar ut i hav eller i en insjö.

Ny!!: Ort och Vattendrag · Se mer »

Väg

Slingrande väg genom park i Zagreb En väg är en plan landyta för transport mellan två platser.

Ny!!: Ort och Väg · Se mer »

Omdirigerar här:

Orter, Ortnamntyp.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »