Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Parentes

Index Parentes

Parenteser (senlatin: pa'renthesis, 'mellansats', 'parentes', 'inskott', av grekiska pa'renthesis, 'inskott') är omslutande tecken, i text eller inom matematiken, som i regel brukas i par.

39 relationer: ASCII, Bit, Bra-ket-notation, Byte, Fonetik, Funktion, Grekiska, Hilbertrum, HTML, ISO/IEC 646, ISO/IEC 8859-1, Komplexa tal, Kvantmekanik, Latex (typsättningssystem), Latin, Matematik, Matris, Mängdteori, Mindre än-tecken, Naturliga tal, Notskrift, Ordbok, Ordnat par, Partitur, Piano, Programspråk, Sång, Skiljetecken, Skrivmaskin, Större än-tecken, Svenska skrivregler, Symfoniorkester, Tangentbord, Tillståndsstorhet, Unicode, Uteslutningstecken, UTF-8, Vektor, XML.

ASCII

ASCII ASCII, eller American Standard Code for Information Interchange, är en teckenkodning som används för att representera bokstäver och andra tecken i datorer.

Ny!!: Parentes och ASCII · Se mer »

Bit

Bit (teleskopord av engelska binary digit, ”binär siffra”; plural bitar eller bit) är grundenheten för information.

Ny!!: Parentes och Bit · Se mer »

Bra-ket-notation

Bra-ket-notation, eller Diracnotation, är en notation för att beskriva kvanttillstånd inom kvantmekaniken.

Ny!!: Parentes och Bra-ket-notation · Se mer »

Byte

Byte är en informationsenhet som bland annat används i datorsammanhang, ofta den minsta adresserbara enheten, och en måttenhet för informationsstorlek.

Ny!!: Parentes och Byte · Se mer »

Fonetik

Fonetik (grekiska φωνή, foné, ljud) eller ljudlära är vetenskapen om talet, särskilt talljuden.

Ny!!: Parentes och Fonetik · Se mer »

Funktion

En funktion ''f'' tar ett invärde ''x'', och returnerar ett utvärde ''f(x)''. En liknelse är att beskriva funktionen som en maskin eller hemlig låda som för vissa invärden returnerar bestämda utvärden. graf. Detta är funktionen ''f''(''x'').

Ny!!: Parentes och Funktion · Se mer »

Grekiska

Grekiska (klassisk grekiska: ἑλληνική, hellēnikḗ; nygrekiska: ελληνικά, elliniká) utgör en egen gren av de indoeuropeiska språken.

Ny!!: Parentes och Grekiska · Se mer »

Hilbertrum

Ett hilbertrum (efter David Hilbert) är inom matematiken ett inre produktrum som är fullständigt med avseende på den norm som definieras av den inre produkten.

Ny!!: Parentes och Hilbertrum · Se mer »

HTML

HTML (förkortning för HyperText Markup Language) är ett märkspråk för hypertext och utgör tillsammans med TCP/IP och HTTP den grundläggande standarden för WWW (World Wide Web, webben); webbsidor skrivs i allmänhet som HTML och överförs över Internet med HTTP.

Ny!!: Parentes och HTML · Se mer »

ISO/IEC 646

ISO/IEC 646 definierar ett antal nationella varianter på teckenkodning, alltså sätt att hantera text i datorer.

Ny!!: Parentes och ISO/IEC 646 · Se mer »

ISO/IEC 8859-1

ISO 8859-1 eller mer formellt ISO/IEC 8859-1 (även kallad latin1) är första delen i ISO/IEC 8859, som är en serie av standarder för teckenkodning definierad av ISO.

Ny!!: Parentes och ISO/IEC 8859-1 · Se mer »

Komplexa tal

Det komplexa talplanet (arganddiagram). Varje komplext tal representeras av en realdel (''Re'') och en imaginärdel (''Im'') De komplexa talen kan ses som en utvidgning av de reella talen.

Ny!!: Parentes och Komplexa tal · Se mer »

Kvantmekanik

Kvantmekanik, även kallad kvantfysik eller kvantteori, är en övergripande teori inom den moderna fysiken och även inom kemin.

Ny!!: Parentes och Kvantmekanik · Se mer »

Latex (typsättningssystem)

LaTeX logo, typsatt med LaTeX LaTeX, en förkortning av Lamport TeX, är ett typsättningssystem baserat på TeX.

Ny!!: Parentes och Latex (typsättningssystem) · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Parentes och Latin · Se mer »

Matematik

arkivdatum.

Ny!!: Parentes och Matematik · Se mer »

Matris

''n'' kolumner Inom matematiken är en matris ett rektangulärt schema av tal eller andra storheter.

Ny!!: Parentes och Matris · Se mer »

Mängdteori

miniatyr Mängdteori är del inom matematisk logik som syftar till att studera samlingar av element som kallas för mängder.

Ny!!: Parentes och Mängdteori · Se mer »

Mindre än-tecken

Mindre än-tecknet är namnet på tecknet 2 < x.

Ny!!: Parentes och Mindre än-tecken · Se mer »

Naturliga tal

Naturliga tal används för att räkna föremål, till exempel äpplen, så länge de är hela. De naturliga talen är de heltal som är icke-negativa, alternativt de heltal som är positiva.

Ny!!: Parentes och Naturliga tal · Se mer »

Notskrift

Notskrift, noter eller notation är det i dag dominerande systemet för musiknotation.

Ny!!: Parentes och Notskrift · Se mer »

Ordbok

En latinsk ordbok i flera band. En ordbok eller ett lexikon är en ordnad (ofta alfabetisk) uppräkning av ord från ett språk eller ämnesområde med en förklaring av ordets betydelse på samma språk eller ett annat språk.

Ny!!: Parentes och Ordbok · Se mer »

Ordnat par

Ett ordnat par (a, b) är två objekt uppfattade som en helhet och där ordningen dem emellan har betydelse, (a, b) ≠ (b, a) om a ≠ b. Ett ordnat par är alltså inte samma sak som en mängd av två objekt eftersom det hos mängder inte spelar någon roll i vilken ordning man räknar upp objekten.

Ny!!: Parentes och Ordnat par · Se mer »

Partitur

Ett partitur. Ett partitur är ett notblad som innehåller alla stämmor i ett musikaliskt verk, ställda under varandra längs en tidsaxel och sammanhållna med ackolader.

Ny!!: Parentes och Partitur · Se mer »

Piano

Flygel och pianino Schematisk bild Pianot (eller pianoforte) är ett musikinstrument tillhörande underkategorin klaverinstrument.

Ny!!: Parentes och Piano · Se mer »

Programspråk

Java. Programmet skriver ut meddelandet "Hello World!". Programspråk, eller programmeringsspråk, är ett språk som en människa använder för att skapa datorprogram.

Ny!!: Parentes och Programspråk · Se mer »

Sång

Personer som sjunger, avbildade omkring 1490. Sång är det musikaliska uttryck som skapas när någon sjunger, det vill säga använder sin röst för att åstadkomma musik, med hjälp av tonalitet och rytm.

Ny!!: Parentes och Sång · Se mer »

Skiljetecken

Skiljetecken eller interpunktionstecken är sådana skrivtecken som punkt (.), kommatecken, parentes (()), kolon, semikolon och tankstreck (–), vilka används för att tydliggöra vad som avses i en text genom att skilja olika meningar, satser, satsdelar, ord och dylikt från varandra.

Ny!!: Parentes och Skiljetecken · Se mer »

Skrivmaskin

Royal med svenska bokstäver. Mekanisk skrivmaskin av modell Optima M12 tillverkad på 1960-talet. En skrivmaskin är en apparat avsedd för direkt skrivning av tryckliknande skrift på papper.

Ny!!: Parentes och Skrivmaskin · Se mer »

Större än-tecken

Större än-tecknet, störreäntecknet eller, om än något felaktigt, höger vinkelparentes är tecknet >.

Ny!!: Parentes och Större än-tecken · Se mer »

Svenska skrivregler

Svenska skrivregler är konventioner för användning av svenska språket.

Ny!!: Parentes och Svenska skrivregler · Se mer »

Symfoniorkester

Symfoniorkester under en konsert. Stråksektionen som dominerar bilden har paus, medan orgeln längst fram (ett mer ovanligt inslag i symfoniorkestern) dock spelar. En symfoniorkester, även kallad filharmonisk orkester eller stor orkester, är den största typen av orkester inom främst klassisk, romantisk och modern konstmusik.

Ny!!: Parentes och Symfoniorkester · Se mer »

Tangentbord

Tangenterna på ett svenskt QWERTY-tangentbord. Tangenterna på ett finskt internationellt tangentbord (QWERTY, SFS 5966). är en inmatningsenhet för skrivtecken med hjälp av tangenter på en skrivmaskin eller dator.

Ny!!: Parentes och Tangentbord · Se mer »

Tillståndsstorhet

Tillståndsfunktion eller tillståndsstorhet är inom termodynamiken en kvantitet för ett systems tillstånd (inom statistisk mekanik, m.m.) som är oberoende av sättet som systemet hamnade i detta tillstånd.

Ny!!: Parentes och Tillståndsstorhet · Se mer »

Unicode

Unicode är en branschstandard för hur datorer ska hantera text skriven i olika skriftsystem.

Ny!!: Parentes och Unicode · Se mer »

Uteslutningstecken

Uteslutningstecken (aposiopesis, utelämningstecken, ellipsligatur, ellipsis eller ellips) (…) består i svensk text oftast av tre på varandra tätt följande punkter: … (enskilt tecken) eller...

Ny!!: Parentes och Uteslutningstecken · Se mer »

UTF-8

UTF-8 (åtta-bitars Unicode transformationsformat) är en längdvarierande teckenkodning som används för att representera text kodad i Unicode, som en sekvens av byte (oktetter).

Ny!!: Parentes och UTF-8 · Se mer »

Vektor

Vektorer är matematiska storheter som har både storlek (magnitud) och riktning.

Ny!!: Parentes och Vektor · Se mer »

XML

Extensible Markup Language, XML, är ett universellt och utbyggbart märkspråk och en förenklad efterträdare till SGML.

Ny!!: Parentes och XML · Se mer »

Omdirigerar här:

(, (), ), Bågparantes, Bågparanteser, Bågparentes, Bågparenteser, Hakparantes, Hakparanteser, Hakparentes, Hakparenteser, Hård parantes, Hård parentes, Hårda paranteser, Hårda parenteser, Höger hakparentes, Höger klammerparentes, Höger vinkelparentes, Högerparentes, Inom parantes, Inom paranteser, Inom parentes, Inom parenteser, Klammerparantes, Klammerparanteser, Klammerparentes, Klammerparenteser, Krullparantes, Krullparanteser, Krullparentes, Krullparenteser, Mustaschparantes, Mustaschparanteser, Mustaschparentes, Mustaschparenteser, Måsvingar, Måsvinge, Parantes, Paranteser, Parantesinnehåll, Parantesinnehållet, Parenteser, Parentesinnehåll, Parentesinnehållet, Piggparantes, Piggparanteser, Piggparentes, Piggparenteser, Pilparantes, Pilparanteser, Pilparentes, Pilparenteser, Rak parantes, Rak parentes, Raka paranteser, Raka parenteser, Rundparantes, Rundparanteser, Rundparentes, Rundparenteser, Spetsparantes, Spetsparanteser, Spetsparentes, Spetsparenteser, Vinkelparantes, Vinkelparanteser, Vinkelparentes, Vinkelparenteser, Vänster hakparentes, Vänster klammerparentes, Vänster vinkelparentes, Vänsterparantes, Vänsterparentes, , , , , , , , , , , , , , , , , , .

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »