Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Perception

Index Perception

I Ponzoillusionen ser det nedre gula strecket ut att vara kortare än det övre p.g.a. att järnvägen får det övre gula strecket att verka längre bort. De blinkande röda strecken visar dock att de gula strecken faktiskt är lika långa. Perception, eller varseblivning, är den samling processer i hjärnan som tolkar information från sinnena som föremål, händelser, skrivna och talade ord o.s.v. (Perception kan också syfta på det percipierade, det varseblivna, d.v.s. upplevelsen som varseblivningen ger upphov till. För denna betydelse används även ordet percept.) Inte bara sinnesintryck percipieras; t.ex.

19 relationer: Binokulär syn, Blindsyn, Centrala nervsystemet, Färgseende, Förnimmelse, Gestaltpsykologi, Guam, Hörsel, Kognitiv psykologi, Medvetande, Psykologi, Qualia, Stimulus, Subliminal perception, Syn, Synorgan, Uppmärksamhet, Västvärlden, Vigilitet.

Binokulär syn

Örnens ögon är framåtriktade vilket ger mer utpräglad binokulär syn. Binokulär syn innebär att en organism har två ögon som arbetar tillsammans, och har ett synfält där information från båda ögonen smälter samman.

Ny!!: Perception och Binokulär syn · Se mer »

Blindsyn

Blindsyn innebär att man är blind, oftast bara i ena halvan av synfältet, men att man ändå har en viss förmåga att fånga rörliga objekt eller t.ex.

Ny!!: Perception och Blindsyn · Se mer »

Centrala nervsystemet

Människans nervsystem, blått är PNS, medan gult är CNS. Centrala nervsystemets utveckling i ett embryo. Här syns de sekundära hjärnblåsorna som även det vuxna centrala nervsystemet kan kategoriseras efter. Centrala nervsystemet (CNS) består av hjärnan (encephalon) och ryggmärgen (medulla spinalis).

Ny!!: Perception och Centrala nervsystemet · Se mer »

Färgseende

Färgseende är en levande varelses eller en apparats förmåga att registrera och särskilja olika föremål på basis av det ljus dessa reflekterar eller avger i olika våglängder (eller frekvenser) av det elektromagnetiska spektrum, som solens strålning avgränsar.

Ny!!: Perception och Färgseende · Se mer »

Förnimmelse

Vid första anblicken av Hermannrutnätet syns grå fläckar i korsningarna mellan de vita linjerna, men vid fokusering på en korsning försvinner dess grå fläck. En förnimmelse, eller en sensation, är reaktionen i ett sinnesorgan på en retning.

Ny!!: Perception och Förnimmelse · Se mer »

Gestaltpsykologi

Gestaltpsykologi (av tyska: Gestaltpsychologie) är en psykologisk inriktning som menar att människan behöver förstå saker som helheter och som försöker beskriva sådana helheter utifrån deras gestaltkvaliteter.

Ny!!: Perception och Gestaltpsykologi · Se mer »

Guam

Guam (engelska: Territory of Guam; chamorro: Guåhan), är ett amerikanskt autonomt territorium i ögruppen Marianerna i västra Stilla havet.

Ny!!: Perception och Guam · Se mer »

Hörsel

Hörsel, är ett av kroppens sinnen, vars uppgift är att uppfatta ljud.

Ny!!: Perception och Hörsel · Se mer »

Kognitiv psykologi

Det kognitiva perspektivet intresserar sig för hur vi tar emot och bearbetar information samt hur vi reagerar på och använder denna information.

Ny!!: Perception och Kognitiv psykologi · Se mer »

Medvetande

Medvetande i egentlig mening ska inte förväxlas med flera andra användningar av ordet, som till exempel i uttrycket 'att vara vid medvetande' som närmast kan översättas med 'att vara vaken', det vill säga i det mentala tillstånd då sinnesintryck och perception når upp till ett visst tröskelvärde.

Ny!!: Perception och Medvetande · Se mer »

Psykologi

Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor.

Ny!!: Perception och Psykologi · Se mer »

Qualia

Färger är ett klassiskt problem inom qualiadebatten. Hur kommer det sig att mental bearbetning av vissa ljusvågor ger upphov till en viss färgupplevelse? Qualia är ett filosofiskt begrepp för den subjektiva fenomenvärlden; qualia är den subjektiva kvaliteten hos medvetna upplevelser.

Ny!!: Perception och Qualia · Se mer »

Stimulus

Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar).

Ny!!: Perception och Stimulus · Se mer »

Subliminal perception

Subliminal perception, omedveten varseblivning, är sensoriska intryck som aktiverar hjärnprocesser utan att de registreras medvetet.

Ny!!: Perception och Subliminal perception · Se mer »

Syn

Syn, en del av nervsystemet som gör det möjligt för en organism att se.

Ny!!: Perception och Syn · Se mer »

Synorgan

Synorgan är en del av en organism som på avstånd utan fysisk kontakt förmår att registrera visuella egenskaper hos andra objekt med hjälp av elektromagnetisk strålning som finns i omgivningen.

Ny!!: Perception och Synorgan · Se mer »

Uppmärksamhet

Fokuserad uppmärksamhet. Uppmärksamhet är när man riktar sin perception och/eller sin tankeverksamhet mot något specifikt.

Ny!!: Perception och Uppmärksamhet · Se mer »

Västvärlden

Peterskyrkan i Rom. De flesta västerlänningar tillhör västlig kristendom (katoliker eller protestanter) och använder latinska alfabetet. Många talar också romanska språk, som ett arv från västromerska riket. Västvärlden, Västerlandet, även känt som Väst och Occidenten (Latin: occidens -solnedgång).

Ny!!: Perception och Västvärlden · Se mer »

Vigilitet

Vigilitet är ett begrepp inom psykiatri som avser förmåga att länge följa ett visst skeende men samtidigt kunna koppla över till andra stimuli, d.v.s. krav på vaksamhet.

Ny!!: Perception och Vigilitet · Se mer »

Omdirigerar här:

Perceptionen, Perceptionens, Perceptioner, Perceptionerna, Perceptionernas, Perceptioners, Perceptionsförmåga, Percipiera, Percipieras, Percipiering, Percipieringen, Sinnesförnimmelse, Sinnesintryck, Varseblev, Varseblevs, Varsebli, Varseblir, Varseblis, Varsebliva, Varsebliver, Varseblivit, Varseblivits, Varseblivning, Varseblivningar, Varseblivningarna, Varseblivningarnas, Varseblivningars, Varseblivningen, Varseblivningens, Varseblivnings, Varseblivs, Visuell perception.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »