Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Politik

Index Politik

Politik (från grekiska: πόλις) betyder ursprungligen 'statskonst', och avser som regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet (kommuner, stater, mellanstater), och inrymmer allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation.

104 relationer: Amerikanska revolutionen, Anarkism, Aristoteles, Aten, Augustinus, Beslutsfattande, Bo Rothstein, De politiska idéernas historia, Demokrati, Demokratiskt underskott, Diktatur, Edmund Burke, Ekonomisk politik, Engelska inbördeskriget, Envälde, Epistemologi, Etik, Etnisk grupp, Familjepolitik, Fascism, Företag, Folkomröstning, Franska, Franska revolutionen, Fri marknad, Frihet, Grekiska, Grundlag, Idéhistoria, Idévärld, Ideologi, Individ, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Katarina Barrling, Kommun, Kommunism, Konservatism, Kontraktualism, Kung, Laissez-faire, Latin, Leif Lewin, Liberalism, Libertarianism, Lobbying, Makt, Marxism, Massmedium, Mänskliga rättigheter, ..., Medeltiden, Metafysik, Monarki, Nationalekonomi, Nationalism, Nattväktarstat, Naturrätt, Offentlig, Oligarki, Organisation, Parlament, Parlamentarism, Platon, Platons grottliknelse, Pluralism, Policy, Politiken (Aristoteles), Politisk filosofi, Politisk höger, Politisk vänster, Politiskt parti, Rättvisa, Regering, Regeringschef, Republik, Samhälle (sociologi), Samhällsklass, Sanskrit, Särintresse, Sören Holmberg, Socialdemokrati, Socialism, Socialpolitik, Sociologi, Sokrates, Solidaritet, Stadsstat, Stat, Statschef, Statsskick, Statsvetenskap, Subosciner, Taktik, Thomas av Aquino, Thomas Hobbes, Tommy Möller, Totalitarism, Upplysningstiden, Utopi, Utrikespolitik, Val, Vasatiden, Voltaire, 1789. Förläng index (54 mer) »

Amerikanska revolutionen

''Oavhängighetsförklaringen'' av John Trumbull föreställer den kommitté med fem medlemmar som hade i uppgift att skriva utkastet till självständighetsdeklarationen 1776 när den visar upp sitt arbete inför den andra kontinentala kongressen i Philadelphia. Amerikanska revolutionen var det händelseförlopp under andra hälften av 1700-talet som ledde till att de tretton kolonierna på Nordamerikas östkust uppnådde självständighet från Brittiska imperiet och kom att utgöra Amerikas förenta stater.

Ny!!: Politik och Amerikanska revolutionen · Se mer »

Anarkism

Anarkism, vanligen av grekiskans ἀν (utan) + ἄρχειν (att styra) + ισμός (från stammen -ιζειν), "an archos", "utan härskare/herrar"), är en politisk inriktning med syfte att skapa ett samhälle fritt från stat, kapitalism och alla andra hierarkiska system och auktoritära strukturer. Det finns ett flertal olika varianter av anarkism – bl.a. med utgångspunkt i vad som ses som huvudfienden: Staten, även eventuellt staten som kapital och kapitalismen eller båda. Förenklat kan man säga att anarkisterna vill att samhället organiseras horisontellt, inte vertikalt, med allas jämlika medverkan i ett samhälle som styrs genom direkt demokrati och där företagen ägs och styrs på lokal nivå, snarare än genom privat ägande eller en byråkratisk modell av realsocialistiskt snitt. Det finns många olika teorier för hur denna övergång skulle ske. Vissa förespråkar en mer eller mindre omedelbar förändring genom en social revolution, andra tror att "smarta lösningar" som alternativa valutasystem, kooperativt och idealistiskt arbete och spridande av kunskap och medel kan underminera och helt enkelt bygga bort stat och kapital. Det som är gemensamt för all anarkism är att förändringen ska komma nerifrån och inte är något som kan växa fram genom gradvisa reformer (reformsocialism) eller genom att ett parti tar monopol på statsmakten och därmed våldet för att under en längre övergångsperiod tvinga fram förändrade förhållanden, attityder och dygder (proletariatets diktatur, förespråkas inom Marxism–leninism). På fackföreningssidan har anarkismen en nära släkting i syndikalismen. Kortfattat brukar anarkismen delas i social anarkism, som står den ursprungliga utopiska socialismen nära och söker en icke-auktoritär övergång till ett statslöst kommunistiskt samhälle, och individualanarkism, som betonar individens egenvärde och okränkbarhet och delar många filosofiska punkter med klassisk liberalism. Båda formerna märker emellertid ut sig från de gängse ideologierna socialism och liberalism genom att förespråka statens ovillkorliga och fullständiga avskaffande. Se även anarkokommunism eller frihetlig socialism.

Ny!!: Politik och Anarkism · Se mer »

Aristoteles

Aristoteles (grekiska: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), född 384 f.Kr. i Stageira på halvön Chalkidike, död 322 f.Kr. i Chalkis, var en grekisk filosof och astronom.

Ny!!: Politik och Aristoteles · Se mer »

Aten

Aten, även Athen, (uttal /aˈteːn/; grekisk stavning Αθήνα, Athína) är huvudstaden i Grekland.

Ny!!: Politik och Aten · Se mer »

Augustinus

Aurelius Augustinus (Augustinus av Hippo), född 13 november 354 i Tagaste i Numidien (nuvarande Souk Ahras i Algeriet), död 28 augusti 430 i Hippo Regius (nuvarande Annaba i Algeriet), var biskop i Hippo Regius och filosof, teolog, retoriker och kyrkofader.

Ny!!: Politik och Augustinus · Se mer »

Beslutsfattande

Beslutsfattande är en process som jämför handlingsalternativ, där varje fattat beslut innebär ett val av en handling, väg eller mental inställning utifrån dessa alternativ.

Ny!!: Politik och Beslutsfattande · Se mer »

Bo Rothstein

Göteborgs Bok- och Biblioteksmässa 2011. Bo Abraham Mendel Rothstein, född 12 juni 1954 i Malmö, är en svensk statsvetare som innehar August Röhss professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och en permanent professur i "Government and Public Policy” vid Oxford University.

Ny!!: Politik och Bo Rothstein · Se mer »

De politiska idéernas historia

Politisk filosofi har alltid varit en viktig del av filosofin.

Ny!!: Politik och De politiska idéernas historia · Se mer »

Demokrati

Demokratins de jure-status i världen. De gröna länderna hävdar själva att de är demokratier, medan de röda inte gör det. Ej fria genomskinlig valurna. Valsedel i Bayern. Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati).

Ny!!: Politik och Demokrati · Se mer »

Demokratiskt underskott

Med demokratiskt underskott, menas en brist på demokrati.

Ny!!: Politik och Demokratiskt underskott · Se mer »

Diktatur

Adolf Hitler omvandlade Tyskland till en diktatur En diktatur (av latin dictatura, "en diktators ämbete; en diktators makt och myndighet") är en stat som styrs totalitärt eller auktoritärt, styrd av en diktator eller en mindre krets människor, som inte behöver ta hänsyn till befolkningsmajoritetens önskningar i allmänna val.

Ny!!: Politik och Diktatur · Se mer »

Edmund Burke

Edmund Burke, född 12 januari 1729 i Dublin på Irland, död 9 juli 1797 i Beaconsfield i Storbritannien, var en irländsk statsman, filosof och politisk teoretiker.

Ny!!: Politik och Edmund Burke · Se mer »

Ekonomisk politik

Ekonomisk politik, eller ekonomipolitik, omfattar såväl den övergripande samhällsekonomiska situationen (makroekonomi) som enskilda delar av ekonomin (mikroekonomi).

Ny!!: Politik och Ekonomisk politik · Se mer »

Engelska inbördeskriget

Engelska inbördeskriget (The English Civil War) var en serie militära konflikter mellan det engelska parlamentet och kung Karl I som pågick mellan 1642 och 1651 och som slutade med parlamentets seger.

Ny!!: Politik och Engelska inbördeskriget · Se mer »

Envälde

Envälde, politisk absolutism, monokrati eller autokrati (grekiska αυτοκρατία, självvälde, från αυτός, själv, och κρατείν, härska) är ett statsskick utan maktdelning där den offentliga makten utövas av en envåldshärskare eller självhärskare (autokrat) med absolut makt, till exempel diktatur, absolut monarki och tyranni.

Ny!!: Politik och Envälde · Se mer »

Epistemologi

Enligt Platon är kunskap en delmängd av det som är både sant och trott. Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap.

Ny!!: Politik och Epistemologi · Se mer »

Etik

Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen.

Ny!!: Politik och Etik · Se mer »

Etnisk grupp

En etnisk grupp (från grekiskans ethnos, 'folk') är en grupp människor med samhörighet och gemensam historia.

Ny!!: Politik och Etnisk grupp · Se mer »

Familjepolitik

Familjepolitik, de politiska frågor som på något sätt berör bildande, fortbestånd, utökning och upplösning av familjer.

Ny!!: Politik och Familjepolitik · Se mer »

Fascism

Fascism är en form av högerextrem auktoritär ultranationalism karakteriserad av maktutövande via diktatur, våldsamt förtryck av politiskt oliktänkande med strikt dominans över samhället.

Ny!!: Politik och Fascism · Se mer »

Företag

Ett företag kan bestå av en liten eller större organisation som har en viss mängd resurser som den samordnar.

Ny!!: Politik och Företag · Se mer »

Folkomröstning

En folkomröstning, i vissa länder ofta benämnt efter sina latinska namn plebiscit eller referendum, är en omröstning där ett politiskt beslut helt eller delvis fattas utanför den representativa församlingen.

Ny!!: Politik och Folkomröstning · Se mer »

Franska

Franska (français) är ett av de romanska språken och räknas som världsspråk.

Ny!!: Politik och Franska · Se mer »

Franska revolutionen

Franska revolutionen (Révolution française) inleddes med stormningen av Bastiljen den 14 juli (numera Frankrikes nationaldag) 1789 och avslutades med Napoleon Bonapartes statskupp 1799, Brumairekuppen.

Ny!!: Politik och Franska revolutionen · Se mer »

Fri marknad

Hong Kong-börsens lobby den 21 februari 2007. En fri marknad är ett ekonomiskt system eller en marknad där priser baseras på konkurrens mellan privata aktörer, och inte påverkas av andra faktorer än tillgång och efterfrågan.

Ny!!: Politik och Fri marknad · Se mer »

Frihet

Frihet är rätten att tala, tänka och agera som man vill.

Ny!!: Politik och Frihet · Se mer »

Grekiska

Grekiska (klassisk grekiska: ἑλληνική, hellēnikḗ; nygrekiska: ελληνικά, elliniká) utgör en egen gren av de indoeuropeiska språken.

Ny!!: Politik och Grekiska · Se mer »

Grundlag

En grundlag, konstitution eller statsförfattning, är en lagsamling som utgör de grundläggande formella normerna i en stat, beslutade av den eller de som innehar den politiska makten.

Ny!!: Politik och Grundlag · Se mer »

Idéhistoria

Idéhistoria eller lärdomshistoria är ett akademiskt ämne som i första hand är en nordisk företeelse, men förekommer även i andra länder, företrädesvis i Tyskland där Ideengeschichte är en del av filosofihistoria och i USA, där History of Ideas (senare också Intellectual history) har studerats sedan 1930-talet då det grundades av Arthur Lovejoy.

Ny!!: Politik och Idéhistoria · Se mer »

Idévärld

Idévärld är en filosofisk term, som kan anses ha utgjort grunden för idealismen.

Ny!!: Politik och Idévärld · Se mer »

Ideologi

Ideologier är idéer om hur ett samhälle skall organiseras och styras (eller inte styras), hur dess institutioner skall vara utformade, och hur människor skall samarbeta med varandra i vardagen.

Ny!!: Politik och Ideologi · Se mer »

Individ

En individ är en självständig enhet av en art.

Ny!!: Politik och Individ · Se mer »

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau, född 28 juni 1712 i Genève, död 2 juli 1778 i Ermenonville, Oise, var en schweizisk-fransk författare, upplysningsfilosof och autodidakt kompositör.

Ny!!: Politik och Jean-Jacques Rousseau · Se mer »

John Locke

John Locke, född 29 augusti 1632 i Wrington i Somerset, död 28 oktober 1704 i Oates i Essex, var en engelsk filosof och politisk tänkare.

Ny!!: Politik och John Locke · Se mer »

Katarina Barrling

Maria Katarina Teresia Barrling, tidigare Barrling Hermansson, född 1 november 1969 i Borlänge kommun, är en svensk statsvetare.

Ny!!: Politik och Katarina Barrling · Se mer »

Kommun

En kommun är ett territoriellt avgränsat område, en administrativ enhet för lokalt självstyre, en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare, juridisk person med obligatoriskt medlemskap, som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom.

Ny!!: Politik och Kommun · Se mer »

Kommunism

Kommunism (från franskan: communisme och ytterst av latin: communis, gemensam) är en grupp närbesläktade idéer om att produktionsmedlen i ett samhälle är gemensamt ägda.

Ny!!: Politik och Kommunism · Se mer »

Konservatism

Konservatism är en politisk och social filosofi, som befrämjar traditionella sociala institutioner.

Ny!!: Politik och Konservatism · Se mer »

Kontraktualism

Kontraktualism, kontraktsteori eller "kontraktarianism", är en morallära och ett politiskt begrepp enligt vilken det moderna samhället huvudsakligen bygger på samhällskontrakt, dvs överenskommelser som individer ingår i för att lättare kunna tillvarata ömsesidiga värden och intressen.

Ny!!: Politik och Kontraktualism · Se mer »

Kung

Ludvig XIV av Frankrike är ett historiskt exempel på en kung med mycket politisk makt (absolut monarki). monarkens roll numera är symbolisk (konstitutionell monarki). En kung eller konung är en titel för en manlig monark, det vill säga en statschef för en monarkistat som vanligen sitter på livstid och som ofta enligt en fastställd tronföljd har ärvt positionen.

Ny!!: Politik och Kung · Se mer »

Laissez-faire

Laissez-faire (av franska: laissez faire, 'låt gå', 'låt göra') är en ekonomisk teori där människor och företag fritt ska få bestämma hur de ska använda sina resurser, utan inblandning av staten.

Ny!!: Politik och Laissez-faire · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Politik och Latin · Se mer »

Leif Lewin

Leif Gunnar Thorbjörn Levin (eller Lewin), född 28 mars 1941 i Örebro, är en svensk statsvetare och tidigare professor (professor skytteanus) vid Uppsala universitet 1972–2008.

Ny!!: Politik och Leif Lewin · Se mer »

Liberalism

Liberalism (av latin liber, fri) är en politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde.

Ny!!: Politik och Liberalism · Se mer »

Libertarianism

Libertarianism är en politisk ideologi som förespråkar frihet från tvång och strävar efter att minimera staten och dess inflytande över människors liv.

Ny!!: Politik och Libertarianism · Se mer »

Lobbying

Alfred Philips från USA:s representanthus med skylt om att lobbyister är förbjudna. Lobbying, lobbyism, lobby eller lobbning (från engelska: lobby) innebär politiskt påtryckningsarbete, det vill säga att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare.

Ny!!: Politik och Lobbying · Se mer »

Makt

Angela Merkel och George W. Bush, två personer som hade verkställande makt som regeringschefer i sina länder. Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trots motstånd.

Ny!!: Politik och Makt · Se mer »

Marxism

Marxism är en grupp samhällsåskådningar som bygger på Friedrich Engels och Karl Marx teorier och är den grund på vilken den ena grenen av socialismen, den där bland annat socialdemokrati och kommunism ingår, vilar.

Ny!!: Politik och Marxism · Se mer »

Massmedium

Amfiteater (rundteater) i Pompeji. Den som ställer sig medium, i mitten här, med ett flertal åskådare på läktarna blir ett massmedium, utan att ens behöva säga ett ljud. Ett massmedium (plural: massmedier hellre än massmedia) är alla medel, kommunikationsmedier, eller personer som för ut information till ett flertal människor.

Ny!!: Politik och Massmedium · Se mer »

Mänskliga rättigheter

Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, antagen av Frankrikes nationalförsamling 1789 De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och övrig internationell rätt, och preciseras i internationella överenskommelser.

Ny!!: Politik och Mänskliga rättigheter · Se mer »

Medeltiden

Byggplats under högmedeltiden. Illumination i en medeltida handskrift. Leo III. Från kalendern ''Les Très Riches Heures du Duc de Berry''. Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från slutet av 400-talet till 1400-talet.

Ny!!: Politik och Medeltiden · Se mer »

Metafysik

Empyreum. Metafysik är den gren inom filosofin som behandlar frågan om verklighetens grundläggande natur och försöker göra rationella utsagor om fundamentala drag hos allt varande.

Ny!!: Politik och Metafysik · Se mer »

Monarki

Länder som har monarki som statsskick Monarki (från grekiska monos, ”en”, och archein, ”att härska”) är ett statsskick där statschefen är en monark.

Ny!!: Politik och Monarki · Se mer »

Nationalekonomi

315x315px Nationalekonomi är en samhällsvetenskap, som studerar produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster.

Ny!!: Politik och Nationalekonomi · Se mer »

Nationalism

Nationalism (från fr. nationalisme, av "nation", ursprungligen från latinets nascor, "jag föds") är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser.

Ny!!: Politik och Nationalism · Se mer »

Nattväktarstat

En nattväktarstat (även kallad minimal stat) är inom politisk filosofi ett statsskick där statens uppgift är begränsad till att upprätthålla fundamental säkerhet, såväl inre sådan som yttre.

Ny!!: Politik och Nattväktarstat · Se mer »

Naturrätt

konstitutioner, däribland Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, antagen i Frankrike 1789. Naturrätt (latin: ius naturale, lex naturalis) är ett fundamentalt begrepp inom politiska ideologier och filosofi.

Ny!!: Politik och Naturrätt · Se mer »

Offentlig

Offentlig verksamhet anger bland annat om en verksamhet är finansierad av allmänna medel (skatteintäkter från stat, kommun och landsting), och därmed blir satt under särskild lagstiftning, i Sverige bland annat offentlighetsprincipen och Lagen om offentlig upphandling.

Ny!!: Politik och Offentlig · Se mer »

Oligarki

Oligarki är ett politiskt begrepp som syftar på fåmannavälde, det vill säga att ett fåtal personer styr genom att ha tillgång till kapital eller ärvd titel.

Ny!!: Politik och Oligarki · Se mer »

Organisation

Organisation, ordnandet av olika delar till inbördes samverkan, eller en större sammanslutning (till exempel bolag, facklig organisation, förening).

Ny!!: Politik och Organisation · Se mer »

Parlament

Sveriges riksdag är en ''parlamentarisk församling'' eftersom parlamentarism tillämpas. språk.

Ny!!: Politik och Parlament · Se mer »

Parlamentarism

Parlamentariska republiker där regeringschefen och statschefen kombineras i person. Parlamentarism är ett statsskick där en regering är beroende av ett stöd ifrån ett parlament.

Ny!!: Politik och Parlamentarism · Se mer »

Platon

Rafael i fresken ''Skolan i Aten''. Platon (grekiska: Πλάτων, Plátōn), född 428 f.Kr. i Aten, död 348 f.Kr. i Aten, var en klassisk grekisk filosof, matematiker och författare.

Ny!!: Politik och Platon · Se mer »

Platons grottliknelse

Illustration av Platons grottliknelse. Platons grottliknelse (Staten, Bok 7, 514a–521b), är en liknelse i Platons dialog Staten.

Ny!!: Politik och Platons grottliknelse · Se mer »

Pluralism

Pluralism är ursprungligen en metafysisk term som står i motsatsställning till dualism och monism.

Ny!!: Politik och Pluralism · Se mer »

Policy

En policy är en avsiktsförklaring för att styra beslut i en önskad riktning.

Ny!!: Politik och Policy · Se mer »

Politiken (Aristoteles)

Politiken är ett politiskt verk skrivet av Aristoteles, sannolikt mellan åren 330-323 f.kr.

Ny!!: Politik och Politiken (Aristoteles) · Se mer »

Politisk filosofi

Politisk filosofi är det filosofiska studiet av grundläggande frågor kring stat, styrelseskick, politik, frihet, jämlikhet, rättvisa, egendom, rättigheter, samt lagar och upprätthållandet av dem, vad de är samt varför och om de behövs.

Ny!!: Politik och Politisk filosofi · Se mer »

Politisk höger

Politisk höger eller högerpolitik är ett begrepp inom politik som syftar på högern på den politiska skalan.

Ny!!: Politik och Politisk höger · Se mer »

Politisk vänster

Politisk vänster är en kategorisering som uppkom 1790 i den franska nationalförsamlingen under franska revolutionen.

Ny!!: Politik och Politisk vänster · Se mer »

Politiskt parti

Ett politiskt parti, eller bara parti, är en organiserad grupp personer som söker eller nyttjar politisk makt, exempelvis genom att delta i demokratiska val.

Ny!!: Politik och Politiskt parti · Se mer »

Rättvisa

Rättvisa är ett filosofiskt begrepp som förekommer inom flera andra områden; politik, juridik, statskunskap och religionsvetenskap.

Ny!!: Politik och Rättvisa · Se mer »

Regering

Regering är den regerande instansen i en stat, dess högsta maktapparat, den organiserade statsmakten; i en stat som grundas på maktdelningsprincipen är regeringen som regel det organ som har den verkställande makten.

Ny!!: Politik och Regering · Se mer »

Regeringschef

Regeringschef eller regeringsöverhuvud, inte att förväxla med statschef, är en generisk benämning på den ämbetsinnehavare som är vanligtvis den förste bland jämlikar (primus inter pares) i en suverän stats ledningsorgan (kabinett, ministär, regering eller statsråd) och som leder det organets arbete i dess utövande av verkställande makt.

Ny!!: Politik och Regeringschef · Se mer »

Republik

Republik (av latin res publica, allmän sak) innebär i dess mest generella betydelse en stat vars politiska makt innehas av eller utgår från en statschef som företräder folket, som regel genom att denne är folkvald.

Ny!!: Politik och Republik · Se mer »

Samhälle (sociologi)

En fotbollspublik. Deltagarna vid fotbollsmatcher består typiskt sett av en mängd individer från samma samhälle. Ett samhälle är en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet.

Ny!!: Politik och Samhälle (sociologi) · Se mer »

Samhällsklass

Samhällsklass (från latin classis, jämför calare, kalla, sammankalla) eller socialgrupp är ett samhällsvetenskapligt begrepp som används inom exempelvis sociologi och statsvetenskap.

Ny!!: Politik och Samhällsklass · Se mer »

Sanskrit

En handskrift av Rigveda, skrivet med devanagariskrift. Sanskrit (संस्कृतम् saṃskṛtam, ursprungligen संस्कृता वाक् saṃskṛtā vak, "förfinat tal"), är ett indoariskt språk och hinduismens, jainismens och mahayanabuddhismens främsta liturgiska språk.

Ny!!: Politik och Sanskrit · Se mer »

Särintresse

Särintresse är ett intresse som avviker från gemensamt intresse eller gemensamma intressen, till exempel en idé inom politiken som är speciellt ägnad att gynna en begränsad grupp människors intressen (oftast de själva) snarare än samtliga människors intresse.

Ny!!: Politik och Särintresse · Se mer »

Sören Holmberg

Sören Holmberg under Almedalsveckan, 2013. Sören Birger Holmberg, född 11 oktober 1943 i Skövde, är en svensk statsvetare.

Ny!!: Politik och Sören Holmberg · Se mer »

Socialdemokrati

rosen är en vanlig symbol för socialdemokratin. Socialdemokrati är en stor politiskt reformistisk riktning inom arbetarrörelsen, som vill verka för demokrati (ibland definierat som politisk, social och ekonomisk demokrati) och eftersträvar en jämlikare inkomstfördelning med hjälp av den socialistiska ideologins princip om offentligt ägande, men inom ramen för det kapitalistiska ekonomiska systemet.

Ny!!: Politik och Socialdemokrati · Se mer »

Socialism

Den röda flaggan, en traditionell färg för politisk socialism. Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kollektiva eller statliga styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa ekonomiska och politiska problem.

Ny!!: Politik och Socialism · Se mer »

Socialpolitik

Med socialpolitik avses direkta eller indirekta statliga åtgärder som syftar till att ge ett lands invånare skäliga levnadsvillkor.

Ny!!: Politik och Socialpolitik · Se mer »

Sociologi

Reduktionistiska scheman som används i forskning, såväl av sociologistudenter för att överblicka sociala fält. Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och mönster i sociala relationer, det vill säga relationer inom klass, social interaktion, arbete, kultur och vardagsliv.

Ny!!: Politik och Sociologi · Se mer »

Sokrates

miniatyr ''Sokrates död'' av Jacques-Louis David Sokrates (grekiska Σωκράτης, Sōkrátēs), född cirka 469 f.Kr., död 399 f.Kr. var en klassisk grekisk filosof från Aten.

Ny!!: Politik och Sokrates · Se mer »

Solidaritet

Solidaritet syftar på sammanhållning mellan olika människor inom en grupp, klass, nation eller hela världen.

Ny!!: Politik och Solidaritet · Se mer »

Stadsstat

San Marino är den sista italienska stadsstaten. En stadsstat eller stadsrepublik, även fristad, är ett historiskt begrepp för en stat som enbart bestod av en stad och dess närmaste omland, där styret utövades av den borgerliga staden.

Ny!!: Politik och Stadsstat · Se mer »

Stat

Leviathan'', tecknad av Abraham Bosse. I boken målas bilden upp av naturtillståndet, ett tillstånd som mänskligheten skulle vara i om det inte fanns någon stat. Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) (äldre benämning kronan) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett land eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område.

Ny!!: Politik och Stat · Se mer »

Statschef

Statschef eller statsöverhuvud är den högsta företrädaren för en suverän stat.

Ny!!: Politik och Statschef · Se mer »

Statsskick

Statsskick, även kallat statsform, är det sätt som en suverän stat organiseras, framför allt med avseende på hur utövningen av statens makt organiseras.

Ny!!: Politik och Statsskick · Se mer »

Statsvetenskap

Statsvetenskap, statskunskap eller ibland politologi eller politik med förvaltning, är det vetenskapliga studiet av teoretisk och praktisk politik och beskrivandet av politiska system.

Ny!!: Politik och Statsvetenskap · Se mer »

Subosciner

Subosciner (Tyranni) är en grupp inom ordningen tättingar som omfattar ett tusental fågelarter där absoluta merparten återfinns i Sydamerika.

Ny!!: Politik och Subosciner · Se mer »

Taktik

Taktik (grek. taktikē, konsten att ställa upp en här till strid), är den del av krigskonsten, som behandlar truppernas användning inför och under striden.

Ny!!: Politik och Taktik · Se mer »

Thomas av Aquino

Thomas av Aquino (latin: Thomas Aquinas), född omkring 1225 i Roccasecca i Lazio, död 7 mars 1274 på Fossanova-klostret nära Priverno i Lazio, var en italiensk dominikanbroder, katolsk präst, teolog och filosof.

Ny!!: Politik och Thomas av Aquino · Se mer »

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (/hɒbz/), född 5 april 1588 i Westport (idag en del av Malmesbury), Wiltshire, död 4 december 1679 på Hardwick Hall i Derbyshire,Fredriksson (1994), s. 48 var en engelsk konservativ filosof och politisk teoretiker.

Ny!!: Politik och Thomas Hobbes · Se mer »

Tommy Möller

Tommy Möller 2011. Nils Claes Tom (Tommy) Möller, född den 20 februari 1958 i Nyköpings östra församling, Södermanlands län, är en svensk professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Ny!!: Politik och Tommy Möller · Se mer »

Totalitarism

Josef Stalin och Adolf Hitler betraktas ofta som två tidiga ledare för regimer som blivit stilbildande för sina totalitära drag. Totalitarism är läran om diktatur, vilket innebär att en stat endast tillåter ett maktägande parti.

Ny!!: Politik och Totalitarism · Se mer »

Upplysningstiden

Encyclopedins utgivning 1751-1777, en av de första faktaböckerna som beskrev världen ur ett naturvetenskapligt perspektiv snarare än ett kristet. Upplysningstiden, även kallad upplysningen, var en kulturhistorisk rörelse i Europa under 1700-talet.

Ny!!: Politik och Upplysningstiden · Se mer »

Utopi

En utopi är ett teoretiskt idealsamhälle.

Ny!!: Politik och Utopi · Se mer »

Utrikespolitik

Utrikespolitik är den politik en stat för gentemot andra stater, i syfte att tillgodose sina intressen.

Ny!!: Politik och Utrikespolitik · Se mer »

Val

Röstning i vallokal i Bangladesh Ett val är i politiken den process där en eller flera personer utses till ett politiskt ämbete eller att bli en (inte nödvändigtvis politisk) förtroendevald ledamot.

Ny!!: Politik och Val · Se mer »

Vasatiden

Vasatiden är den tid i svensk historia då Vasaätten besatt Sveriges tron.

Ny!!: Politik och Vasatiden · Se mer »

Voltaire

François-Marie Arouet (mer känd under författarnamnet Voltaire), född 21 november 1694 i Paris, död 30 maj 1778 i Paris, var en fransk författare, deist och upplysningsfilosof.

Ny!!: Politik och Voltaire · Se mer »

1789

1789 (MDCCLXXXIX) var ett normalår som började en torsdag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en måndag i den julianska kalendern.

Ny!!: Politik och 1789 · Se mer »

Omdirigerar här:

Delstatspolitik, Det politiska livet, Politices, Politisk, Politiska, Politiska livet, Politiskt.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »