Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Politiker

Index Politiker

G7-länderna, EU och Ryssland vid toppmöte i Kanada, 2010. Eden i bollhuset i det inledande skedet till Franska revolutionen. En politiker är en person som genom politisk åsiktsbildning utövar inflytande över offentligt beslutsfattande och maktutövning, eller en person som eftersträvar detta inflytande.

44 relationer: Allmänt val, Ansvarskommittén, Arvmonarki, Östsam, Demokrati, Intresseorganisation, Klassisk grekiska, Kommun, Kommunalpolitiker, Kommunalråd, Lagstiftande makt, Landstingspolitiker, Landstingsråd, Länsstyrelse, Ledarsida, Lobbying, Mats Svegfors, Myndighet, Partilös, Politik, Politisk klass, Politisk opposition, Politisk representation, Politisk sekreterare, Politiskt parti, Primärkommun, Public relations, Regering, Region Skåne, Region Värmland, Revolution, Riksdagsledamot, Sekundärkommun, Stadsstat, Statskupp, Statsråd, Statssekreterare, Statsskick, Suverän stat, Sveriges landsting, Sveriges riksdag, Tankesmedja, Västra Götalandsregionen, Verkställande makt.

Allmänt val

Ett allmänt val är ett val där folket tillsätter offentliga ämbeten i staten, en federation, en överstatlig organisation, en delstat, en kommun eller någon annan administrativ enhet.

Ny!!: Politiker och Allmänt val · Se mer »

Ansvarskommittén

Två av förslagen från Ansvarskommittén på ny uppdelning av Sverige i sex eller nio regioner. De breda röda linjerna avgränsar ensamma sex regioner och då även de tunnare röda linjerna inkluderas uppstår nio regioner. Ansvarskommittén var en svensk parlamentarisk kommitté under ledning av landshövdingen Mats Svegfors, med uppdrag att utreda grundläggande frågor om statens verksamhet samt länssammanslagning och regional organisering.

Ny!!: Politiker och Ansvarskommittén · Se mer »

Arvmonarki

Arvmonarki är den vanligaste formen av monarki där titeln går i arv inom en familj eller släkt.

Ny!!: Politiker och Arvmonarki · Se mer »

Östsam

Regionförbundet Östsam var ett kommunalförbund som tillkom för att öka samarbetet mellan de 13 kommunerna i Östergötlands län och Östergötlands läns landsting.

Ny!!: Politiker och Östsam · Se mer »

Demokrati

date.

Ny!!: Politiker och Demokrati · Se mer »

Intresseorganisation

Intresseorganisation är en organisation bildad för att tillvarata sina medlemmars intressen, för att genomföra en viss åtgärd eller främja ett visst perspektiv.

Ny!!: Politiker och Intresseorganisation · Se mer »

Klassisk grekiska

Klassisk grekiska (även antik grekiska, gammalgrekiska) är den variant av grekiska som var skriftspråk och talades under den attiska perioden (400-talet f.Kr.). Det äldsta bevarade manuskriptet är Derveni-papyrusen.

Ny!!: Politiker och Klassisk grekiska · Se mer »

Kommun

En kommun är ett territoriellt avgränsat område, en administrativ enhet för lokalt självstyre, en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare, juridisk person med obligatoriskt medlemskap, som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom.

Ny!!: Politiker och Kommun · Se mer »

Kommunalpolitiker

Kommunalpolitiker eller kommunpolitiker, kommunalt arbetande politiker, som arbetar med politiska frågor inom kommunen.

Ny!!: Politiker och Kommunalpolitiker · Se mer »

Kommunalråd

Kommunalråd, (i Halland benämnt kommunråd), är en förtroendepost och en titel i svenska kommuner.

Ny!!: Politiker och Kommunalråd · Se mer »

Lagstiftande makt

Lagstiftande makt, legislativ makt, är en maktinstans i demokratiska statsskick som äger rätt att stifta lagar.

Ny!!: Politiker och Lagstiftande makt · Se mer »

Landstingspolitiker

Landstingspolitiker kallas de som innehar förtroendeposter i landstingsfullmäktige.

Ny!!: Politiker och Landstingspolitiker · Se mer »

Landstingsråd

Landstingsråd är titeln på en heltidsarvoderad förtroendevald politiker i ett landsting i Sverige.

Ny!!: Politiker och Landstingsråd · Se mer »

Länsstyrelse

En länsstyrelse är i Sverige, och var tidigare i Finland, regeringens företrädare i ett län.

Ny!!: Politiker och Länsstyrelse · Se mer »

Ledarsida

En ledarsida eller ledare är en sektion i en tidning där tidningens och redaktionens åsikter i politiska frågor uttrycks.

Ny!!: Politiker och Ledarsida · Se mer »

Lobbying

Lobbying, lobbyism, lobby eller lobbning (från engelska: lobby) innebär politiskt påtryckningsarbete, det vill säga att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare.

Ny!!: Politiker och Lobbying · Se mer »

Mats Svegfors

Mats Svegfors vid ett symposium i Lund 2017 John Mats Arvid Svegfors, född 23 augusti 1948 i Bredestad i Jönköpings län, är en svensk publicist och ämbetsman.

Ny!!: Politiker och Mats Svegfors · Se mer »

Myndighet

En myndighet är en institution som ingår i den offentliga förvaltningen eller rättskipningen.

Ny!!: Politiker och Myndighet · Se mer »

Partilös

Partilös eller oberoende är den person som innehar ett mandat i en direktvald politisk församling, men inte tillhör något politiskt parti.

Ny!!: Politiker och Partilös · Se mer »

Politik

USA:s president är en av världens mest inflytelserika politiker. Fem av de sju senaste är från vänster (ej i kronologisk ordning): George H.W. Bush, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton och Jimmy Carter. (De som ej är med på bilden är framlidne Ronald Reagan och den nuvarande, Donald Trump.) Politik (från grekiska: πόλις) betyder ursprungligen 'statskonst', och avser som regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet (kommuner, stater, mellanstater), och inrymmer allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation.

Ny!!: Politiker och Politik · Se mer »

Politisk klass

Politisk klass eller politisk elit avser i förekommande fall en grupp människor i ett samhälle som innehar den politiska makten där det politiska engagemanget är professionaliserat; en grupp yrkespolitiker som sinsemellan tillhör olika politiska partier; en politiskt styrande elit som regerar över den större befolkningen och som inte har en annan än politisk karriär.

Ny!!: Politiker och Politisk klass · Se mer »

Politisk opposition

Med politisk opposition avses regeringens motståndare.

Ny!!: Politiker och Politisk opposition · Se mer »

Politisk representation

Politisk representation innebär att en grupp personer kan välja ombud med politisk makt.

Ny!!: Politiker och Politisk representation · Se mer »

Politisk sekreterare

Politisk sekreterare, ofta förkortat "Pol.

Ny!!: Politiker och Politisk sekreterare · Se mer »

Politiskt parti

Ett politiskt parti, eller bara parti, är en organiserad grupp personer som söker eller nyttjar politisk makt, exempelvis genom att delta i demokratiska val.

Ny!!: Politiker och Politiskt parti · Se mer »

Primärkommun

Primärkommun är en närmare beskrivning för kommuner av det slag som kallas kommun i vardagligt tal, det vill säga "vanliga" kommuner.

Ny!!: Politiker och Primärkommun · Se mer »

Public relations

Public relations (PR) (ungefär "omvärldsrelationer") är ett engelskt lånord i svenskan och samlar främjande åtgärder som syftar till att hantera anseendet för en person eller en organisation.

Ny!!: Politiker och Public relations · Se mer »

Regering

Regering är den regerande instansen i en stat, dess högsta maktapparat, den organiserade statsmakten; i en stat som grundas på maktdelningsprincipen är regeringen som regel det organ som har den verkställande makten.

Ny!!: Politiker och Regering · Se mer »

Region Skåne

Region Skåne, formellt Skåne läns landsting, är landstinget i Skåne län.

Ny!!: Politiker och Region Skåne · Se mer »

Region Värmland

Karta över Värmlands län Region Värmland är ett kommunförbund som har tillkommit för att öka samarbetet mellan de 16 kommunerna i Värmlands län och Värmlands läns landsting.

Ny!!: Politiker och Region Värmland · Se mer »

Revolution

Rysk demonstration 1905 En revolution (omvälvning, latin för återgång, ett helt varv runt, "revoltere", jmf "revolver") är en snabb förändring, en fullständig omdaning av ett lands politiska, ekonomiska och eller sociala system.

Ny!!: Politiker och Revolution · Se mer »

Riksdagsledamot

En riksdagsledamot (även kallad riksdagsman eller riksdagskvinna) är i Sverige och Finland en parlamentsledamot, det vill säga en politiker som är ledamot av landets riksdag.

Ny!!: Politiker och Riksdagsledamot · Se mer »

Sekundärkommun

En sekundärkommun är en kommun som består av samma geografiska område som flera "vanliga" kommuner, primärkommuner.

Ny!!: Politiker och Sekundärkommun · Se mer »

Stadsstat

San Marino är den sista italienska stadsstaten. En stadsstat eller stadsrepublik, även fristad, är ett historiskt begrepp för en stat som enbart bestod av en stad och dess närmaste omland, där styret utövades av den borgerliga staden.

Ny!!: Politiker och Stadsstat · Se mer »

Statskupp

de pågående omvälvningarna i Ryssland. Statskupp är ett plötsligt och enligt rådande författning olagligt maktövertagande i en stat.

Ny!!: Politiker och Statskupp · Se mer »

Statsråd

Statsråd är ett högt statsorgan som kan existera både inom republiker och monarkier.

Ny!!: Politiker och Statsråd · Se mer »

Statssekreterare

Statssekreterare är sedan år 1629 en titel som har använts för befattningshavare i den högsta statsförvaltningen (Kunglig Majestäts kansli, regeringskansliet) i Sverige.

Ny!!: Politiker och Statssekreterare · Se mer »

Statsskick

Statsskick är det sätt var med en suverän stat organiseras.

Ny!!: Politiker och Statsskick · Se mer »

Suverän stat

Suverän stat, även kallad självständig stat, självständigt land, oavhängig stat eller eget land, är en stat, en entitet med ett definierat territorium där man utövar intern och extern suveränitet, där man enligt Montevideokonventionen har en permanent befolkning, en regering, självständighet från andra stater och makter, samt möjligheten att ingå relationer med andra suveräna stater.

Ny!!: Politiker och Suverän stat · Se mer »

Sveriges landsting

Landsting är regionala självstyrande enheter som infördes i Sverige genom 1862 års kommunalreform.

Ny!!: Politiker och Sveriges landsting · Se mer »

Sveriges riksdag

Riksdagshusets entré. I plenisalen (kammaren) är ledamöterna, vid votering, placerade efter valkrets. Sveriges riksdag, riksdagen, är Sveriges lagstiftande församling.

Ny!!: Politiker och Sveriges riksdag · Se mer »

Tankesmedja

En tankesmedja är en mer eller mindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka den politiska opinionen.

Ny!!: Politiker och Tankesmedja · Se mer »

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen, formellt Västra Götalands läns landsting, är landstinget i Västra Götalands län.

Ny!!: Politiker och Västra Götalandsregionen · Se mer »

Verkställande makt

Verkställande makt eller utövande makt är den maktinstans i en stat som verkställer fattade beslut och upprätthåller lagar och ordning.

Ny!!: Politiker och Verkställande makt · Se mer »

Omdirigerar här:

Fritidspolitiker, Heltidspolitiker, Heltidspolitiker., Svensk politiker.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »