Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Potens

Index Potens

En potens kallas ett uttryck av typen 4^5 där 4 är basen och 5 är exponenten, och utläses "fyra upphöjt till fem".

27 relationer: Addition, Associativitet, Distributivitet, Exponent, Exponentialfunktion, Gränsvärde, Heltal, Imaginära enheten, Irrationella tal, Kommutativitet, Komplexa tal, Kontinuerlig funktion, Kubikrot, Kvadratrot, Logaritm, Miniräknare, Multiplikation, Neutralt element, Operation (matematik), Polära koordinater, Polynom, Potensfunktion, Rationella tal, Reella tal, Rot av tal, Tiopotens, Tom produkt.

Addition

75px 3 + 2.

Ny!!: Potens och Addition · Se mer »

Associativitet

Inom matematiken, speciellt abstrakt algebra, kallas en binär operator * på en mängd S associativ om det för alla x, y och z i S gäller att Om så är fallet kan man använda beteckningen x * y * z, eftersom det inte spelar någon roll i vilken ordning operationerna utförs.

Ny!!: Potens och Associativitet · Se mer »

Distributivitet

I abstrakt algebra inom matematiken sägs en operator, \,*, vara distributiv med avseende på en annan operator, +, om det för alla x, y och z i en mängd S gäller att och Till exempel är multiplikation distributiv med avseende på addition i mängden av reella tal.

Ny!!: Potens och Distributivitet · Se mer »

Exponent

Exponent är det tal i en potens vartill ett annat tal är upphöjt.

Ny!!: Potens och Exponent · Se mer »

Exponentialfunktion

Exponentialfunktionen y.

Ny!!: Potens och Exponentialfunktion · Se mer »

Gränsvärde

Ett gränsvärde (limes) (matematisk symbol: lim) för en funktion beskriver funktionens värde när dess argument kommer tillräckligt nära en viss punkt eller växer sig oändligt (eller tillräckligt) stora.

Ny!!: Potens och Gränsvärde · Se mer »

Heltal

Heltalen kan tänkas vara punkter på en linje som sträcker ut sig oändligt långt åt båda hållen. Heltalen är unionen av mängden av de naturliga talen och mängden av de negativa heltalen.

Ny!!: Potens och Heltal · Se mer »

Imaginära enheten

Imaginära enheten i det komplexa talplanet. Reella tal hamnar på den horisontella axeln, imaginära tal på den vertikala axeln. Imaginära enheten, vanligtvis betecknad i eller j, är ett tal som vanligtvis definieras genom identiteten Multipler av den imaginära enheten kallas imaginära tal.

Ny!!: Potens och Imaginära enheten · Se mer »

Irrationella tal

Inom matematiken är irrationella tal reella tal som inte är rationella tal, det vill säga tal som inte kan skrivas som a/b, där a och b är heltal samt b skilt från noll.

Ny!!: Potens och Irrationella tal · Se mer »

Kommutativitet

Inom matematiken, speciellt inom abstrakt algebra, är kommutativitet en egenskap hos en binär operator.

Ny!!: Potens och Kommutativitet · Se mer »

Komplexa tal

Det komplexa talplanet (arganddiagram). Varje komplext tal representeras av en realdel (''Re'') och en imaginärdel (''Im'') De komplexa talen kan ses som en utvidgning av de reella talen.

Ny!!: Potens och Komplexa tal · Se mer »

Kontinuerlig funktion

Att en funktion är kontinuerlig betyder att den är sammanhängande. Denna funktion är inte kontinuerlig i punkten ''x''0 eftersom den där gör ett hopp. Inom matematiken är en storhet som är kontinuerlig en storhet som är sådan att man alltid kan finna en annan storhet som skiljer sig från den förra med en kvantitet som är mindre än någon ändlig storhet.

Ny!!: Potens och Kontinuerlig funktion · Se mer »

Kubikrot

I matematiken är kubikroten ur ett reellt tal x det reella tal, vilket upphöjt till 3 blir x. Kubikroten ur x betecknas \scriptstyle.

Ny!!: Potens och Kubikrot · Se mer »

Kvadratrot

parabel Kvadratroten ur ett tal x är det icke-negativa tal y vars kvadrat är lika med x, det vill säga y2.

Ny!!: Potens och Kvadratrot · Se mer »

Logaritm

Logaritmen är inom matematiken den inversa funktionen till exponentiering.

Ny!!: Potens och Logaritm · Se mer »

Miniräknare

En miniräknare som visar talet pi avrundat till nio decimaler. Miniräknare eller kalkylator är en liten handhållen elektronisk apparat som kan utföra matematiska beräkningar.

Ny!!: Potens och Miniräknare · Se mer »

Multiplikation

75px Multiplikation är ett av de grundläggande räknesätten (operationerna) inom aritmetiken.

Ny!!: Potens och Multiplikation · Se mer »

Neutralt element

Ett neutralt element, identitetselement eller enhetselement är inom matematiken en speciell sorts element i en mängd med avseende på en binär operator på mängden.

Ny!!: Potens och Neutralt element · Se mer »

Operation (matematik)

En operation är inom matematiken en handling där en eller flera operander med hjälp av en operator leder till en lösning.

Ny!!: Potens och Operation (matematik) · Se mer »

Polära koordinater

Polära koordinater används i en form av tvådimensionellt koordinatsystem där en punkt identifieras av ett avstånd från en fix punkt samt av en vinkel.

Ny!!: Potens och Polära koordinater · Se mer »

Polynom

Ett polynom är ett matematiskt uttryck bestående av positiva heltalspotenser av variabler och konstanter kombinerade genom enbart addition, subtraktion och multiplikation.

Ny!!: Potens och Polynom · Se mer »

Potensfunktion

En potensfunktion är en funktion av typen f(x).

Ny!!: Potens och Potensfunktion · Se mer »

Rationella tal

Rationella tal, "bråktal", är inom matematiken tal som kan skrivas som en kvot (ett bråk) av två heltal: där heltalet T är bråkets täljare och heltalet N bråkets nämnare.

Ny!!: Potens och Rationella tal · Se mer »

Reella tal

De reella talen är de tal som man vanligtvis menar med tal.

Ny!!: Potens och Reella tal · Se mer »

Rot av tal

En n:te rot till ett tal a är ett tal x sådant att xn.

Ny!!: Potens och Rot av tal · Se mer »

Tiopotens

en miljard. Med tiopotens menas allmänt en potens med basen 10; men i allmänhet underförstås exponenten vara ett heltal.

Ny!!: Potens och Tiopotens · Se mer »

Tom produkt

I matematik är den tomma produkten resultatet av en multiplikation med noll faktorer, och lika med 1.

Ny!!: Potens och Tom produkt · Se mer »

Omdirigerar här:

Antilogaritm, Antilogaritmen, Exponentiation, Exponentiering, Potens (matematik), Potens tal, Potenslagar, Potenslagarna, Potenstal, Upphöjning, Upphöjt med, Upphöjt till.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »