Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
Och utan annonser!
Ny! Spara dina koncept! » Skapa konto

R är den artonde bokstaven i det moderna latinska alfabetet.

43 relationer: Allmänna gaskonstanten, Alveolar konsonant, Approximant, Baskiska, Bokstav, Devanāgarī, Fornnordiska, Frikativa, Fysik, Grad Réaumur, Idrott, Internationella fonetiska alfabetet, Kemi, Kommunistiska Partiet, Komplexa tal, Kroatiska, Lek, Littera, Liviska, Lok, R (programspråk), R (SAB), Reella tal, Resh, Resistans, Rho, Riemannintegral, Rupie, SAB:s klassifikationssystem, Skaraborgs län, Slovakiska, Slovenska, Sorbiska, Spel, Temperatur, Termodynamik, Tjeckiska, Tremulant (fonetik), Unicode, Upphovsrätt, Uvular konsonant, Varumärke, Р.

Allmänna gaskonstanten, R, är en konstant som uppträder i allmänna gaslagen och andra tillståndsekvationer för gaser.

Ny!!: R och Allmänna gaskonstanten · Se mer »

En alveolar fon uttalas genom att tungan förs samman med tandköttet, vid framtändernas fäste.

Ny!!: R och Alveolar konsonant · Se mer »

Approximanter är en typ av språkljud som kan betraktas som ett mellanting mellan vokaler och typiska konsonanter.

Ny!!: R och Approximant · Se mer »

Baskiska är ett språk som talas av cirka 1 miljon människor,Nationalencyklopedin, uppslagsordet baskiska främst i Baskien i norra Spanien och sydvästligaste Frankrike.

Ny!!: R och Baskiska · Se mer »

En bokstav är ett element som bygger upp ett skriftsystem.

Ny!!: R och Bokstav · Se mer »

''Rigveda''-manuskript från tidigt 1800-tal skrivet med devanāgarī Devanāgarī (sanskrit देवनागरी devənāgarī), eller nāgarī, är den skrift som används för att skriva Indiens klassiska språk sanskrit samt för hindi och flera andra moderna indoariska språk som talas i nordvästra Indien.

Ny!!: R och Devanāgarī · Se mer »

Krimgotiska (utanför gruppen fornnordiska språk) Fornnordiska är eftervärldens namn på det germanska språk som talades i Norden under fornnordisk tid, fram till slutet av vikingatiden.

Ny!!: R och Fornnordiska · Se mer »

Frikativor (plural av frikativa) är samlingsnamnet för kontinuerliga brusande språkljud.

Ny!!: R och Frikativa · Se mer »

NASA:s konstnärliga skildring av ett svart hål. Block och talja är exempel på tillämpningar av klassisk mekanik. En myra, betraktad genom ett svepelektronmikroskop, en tillämpning av våg-partikeldualismen. En regnbåge är ett exempel på hur ljus bryts i övergången mellan vatten och luft. En magnet som svävar över en supraledare, vilket demonstrerar Meissnereffekten. Atombomben är ett exempel på de väldiga krafter som fysiken har bemästrat under 1900-talet. Fysik (från grekiska φυσικός /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinets phyisica som betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån.

Ny!!: R och Fysik · Se mer »

Grad Réaumur är en enhet för temperaturmätning som är lika med 1,25 °C eller K. Celsius- och Réaumurskalorna har samma nollpunkt – vattnets fryspunkt vid normalt tryck – så vattnets kokpunkt är 80 grader Réaumur.

Ny!!: R och Grad Réaumur · Se mer »

Skillnaden mellan idrott och sport, med några exempel. Idrott kan definieras som kroppsövningar med fysisk aktivitet för att få motion och rekreation.

Ny!!: R och Idrott · Se mer »

Det internationella fonetiska alfabetet, förkortat IPA (av engelskans International Phonetic Alphabet), är ett alfabet för fonetisk skrift.

Ny!!: R och Internationella fonetiska alfabetet · Se mer »

kemiska reaktioner.substansers interaktioner och de energimängder som därvid omsätts Kemi (arabiska: كيمياء latin: chem (kēme), ordets etymologi är dock omtvistad) är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.

Ny!!: R och Kemi · Se mer »

Kommunistiska Partiet, tidigare KPML(r), är ett svenskt kommunistiskt politiskt parti, grundat 1970 genom en utbrytning från Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna, som i sin tur brutit sig ur Vänsterpartiet Kommunisterna år 1967.

Ny!!: R och Kommunistiska Partiet · Se mer »

Det komplexa talplanet (arganddiagram). Varje komplext tal representeras av en realdel (''Re'') och en imaginärdel (''Im'') De komplexa talen kan ses som en utvidgning av de reella talen.

Ny!!: R och Komplexa tal · Se mer »

Kroatiska (hrvatski) är ett sydslaviskt språk som är nära besläktat med bosniskan och serbiskan och ingår i den sydvästslaviska språkstammen.

Ny!!: R och Kroatiska · Se mer »

Lek är en social aktivitet som utförs för nöjes skull, eller som social eller intellektuell träning.

Ny!!: R och Lek · Se mer »

Littera är latin och betyder bokstav.

Ny!!: R och Littera · Se mer »

Liviska är ett östersjöfinskt språk som talas av liver i västra Lettland.

Ny!!: R och Liviska · Se mer »

Ånglok från en museijärnväg. Ellok typ D byggt 1925 tillhörande en museijärnväg. Rc-loket. Lokomotiv, ofta nedkortat till lok, är ett järnvägsfordon avsett att dra tåg på järnväg, och som saknar utrymme för gods eller passagerare.

Ny!!: R och Lok · Se mer »

R är ett programspråk och en utvecklingmiljö som huvudsakligen används för statistiska beräkningar och datavisualisering, för artificiell intelligens inom informationsutvinning (data mining) samt inom nationalekonomi och andra ämnen som använder sig av numeriska beräkningar.

Ny!!: R och R (programspråk) · Se mer »

R är ett signum i SAB som står för idrott, lek och spel.

Ny!!: R och R (SAB) · Se mer »

De reella talen är de tal som man vanligtvis menar med tal.

Ny!!: R och Reella tal · Se mer »

Resh (ר) är den tjugonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Ny!!: R och Resh · Se mer »

Resistans är ett visst slag av strömbegränsande förmåga hos en elektrisk krets.

Ny!!: R och Resistans · Se mer »

Rho (grekiska ρω ro) (versal: Ρ, gemen: ρ eller ϱ) är den 17:e bokstaven i det grekiska alfabetet.

Ny!!: R och Rho · Se mer »

Riemannintegral, skapad av Bernhard Riemann, var inom matematisk analys den första rigorösa definitionen av integraler.

Ny!!: R och Riemannintegral · Se mer »

Rupie, rupee eller rupiah (sanskrit: rūpyakam), är från början namnet en gammal indisk (rūp eller rūpā) valuta som betyder "silver".

Ny!!: R och Rupie · Se mer »

Klassifikationssystem för svenska bibliotek eller SAB-systemet är ett klassifikationssystem för bibliotek.

Ny!!: R och SAB:s klassifikationssystem · Se mer »

Skaraborgs län var mellan 1634 och 1997 ett län i Västergötland, mellan Vänern och Vättern.

Ny!!: R och Skaraborgs län · Se mer »

Slovakiska (slovenčina) är ett slaviskt språk som talas av över sju miljoner människor, de flesta i Slovakien.

Ny!!: R och Slovakiska · Se mer »

Slovenska (slovenski jezik eller slovenščina) är ett sydslaviskt språk som huvudsakligen talas i Slovenien, där det är officiellt språk, men även i Italien (Friuli-Venezia Giulia), Österrike (Kärnten och Steiermark) och Ungern (Raabflodens avrinningsområde).

Ny!!: R och Slovenska · Se mer »

Ej att förväxla med Serbiska.

Ny!!: R och Sorbiska · Se mer »

''Kortspelarna'', målning av Paul Cézanne. Det finns många typer av kortspel, som är baserade både på tur och skicklighet. Ett spel eller sällskapsspel är en tävlingsinriktad sysselsättning, för en eller flera individer, som utövas enligt bestämda regler, och vanligen med hjälpmedel av något slag.

Ny!!: R och Spel · Se mer »

Temperaturen beror på gaspartiklarnas hastighet. Dessa partiklar illustrerar rumstemperatur med partikelhastigheten reducerad till en 2-millijondel. Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla.

Ny!!: R och Temperatur · Se mer »

En fluid (blå) expanderar under upphettning och konstant tryck. Arbetet ''W.

Ny!!: R och Termodynamik · Se mer »

Tjeckiska (čeština) är ett västslaviskt språk som talas i hela Tjeckien, dvs i Böhmen, liksom i Mähren och tjeckiska delen av Schlesien.

Ny!!: R och Tjeckiska · Se mer »

Tremulanter (även vibranter) är samlingsnamnet på foner som produceras genom att artikulationsområdet vibrerar.

Ny!!: R och Tremulant (fonetik) · Se mer »

Unicode är en industristandard som låter datorer hantera text skriven i världens alla skriftsystem.

Ny!!: R och Unicode · Se mer »

Copyrightsymbolen. ('''©''') Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas.

Ny!!: R och Upphovsrätt · Se mer »

En uvular fon uttalas genom att tungan och gomspenen möts.

Ny!!: R och Uvular konsonant · Se mer »

Exempel för en svensk varumärkesregistrering från 1966. Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster.

Ny!!: R och Varumärke · Se mer »

Р (gemen: р) är en bokstav i det kyrilliska alfabetet.

Ny!!: R och Р · Se mer »

Omdirigerar här:

Ʀ, .

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »