Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Rättsvetenskap

Index Rättsvetenskap

Justitias vågskål Rättsvetenskap eller jurisprudens är huvudsakligen teorin och filosofin om rätt, det vill säga det vetenskapliga studiet av juridik.

26 relationer: Begrepp, Bysantinska riket, Corpus juris civilis, Fiqh, Hermeneutik, Historiografi, Interpretivism, Juridik, Justinianus I, Lon L. Fuller, Naturrätt, Pedagogik, Rättsfilosofi, Rättshistoria, Rättspositivism, Rättspraxis, Rättsrealism, Rättssystem, Rättvisa, Romerska kejsardömet, Romerska republiken, Sanktion, Sedvanerätt, Teori, Uppsalaskolan, Vetenskap.

Begrepp

Begrepp (av tyska begriff, begreifen, begrepp, begripa) är inom filosofin det abstrakta innehållet i en språklig term, i kontrast till termen själv och de konkreta eller abstrakta objekt den syftar på.

Ny!!: Rättsvetenskap och Begrepp · Se mer »

Bysantinska riket

Bysantinska riket är en historiografisk term för det romerska kejsardömet under medeltiden som generellt avser det romerska riket sedan Konstantin I valt Nova Roma (som senare döptes om till Konstantinopel) till huvudstad och på så sätt flyttat rikets centralmakt från Italien till dagens Grekland och Turkiet.

Ny!!: Rättsvetenskap och Bysantinska riket · Se mer »

Corpus juris civilis

Corpus iuris ciuilis, lugdvni, 1607. Corpus juris civilis (ungefär: "samling av civilrättsliga lagar", latin) var ett viktigt juridiskt arbete som publicerades 529-534 på uppdrag av den bysantinske kejsaren Justinianus.

Ny!!: Rättsvetenskap och Corpus juris civilis · Se mer »

Fiqh

Fiqh (arabiska: فقه, kunskap, förståelse) är islamisk rättslära.

Ny!!: Rättsvetenskap och Fiqh · Se mer »

Hermeneutik

Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text eller läran om förståelse.

Ny!!: Rättsvetenskap och Hermeneutik · Se mer »

Historiografi

Historiografi är en term som i huvudsak betecknar den vetenskapliga analysen av historieforskningen och historieförmedlingen.

Ny!!: Rättsvetenskap och Historiografi · Se mer »

Interpretivism

Interpretivism är en teori inom den samtida rättsvetenskapen och rättsfilosofin, som ofta betraktas som en medelväg mellan rättspositivism och naturrätt.

Ny!!: Rättsvetenskap och Interpretivism · Se mer »

Juridik

Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning.

Ny!!: Rättsvetenskap och Juridik · Se mer »

Justinianus I

Justinianus I, latin Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, grekiska Μέγας Ιουστινιανός, född 11 maj 482 i Tauresium (Taor) nära Skopje i Makedonien, död 14 november 565, var bysantinsk kejsare från den 1 augusti 527 till sin död.

Ny!!: Rättsvetenskap och Justinianus I · Se mer »

Lon L. Fuller

Lon L. Fuller, född 1902, död 8 april 1978, var en amerikansk rättsfilosof och professor vid Harvard, mest känd som en kritiker av rättspositivismen och anhängare av naturrätt.

Ny!!: Rättsvetenskap och Lon L. Fuller · Se mer »

Naturrätt

konstitutioner, däribland Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, antagen i Frankrike 1789. Naturrätt (latin: ius naturale, lex naturalis) är ett fundamentalt begrepp inom politiska ideologier och filosofi.

Ny!!: Rättsvetenskap och Naturrätt · Se mer »

Pedagogik

Pedagogik är läran om utbildning, framförallt av barn.

Ny!!: Rättsvetenskap och Pedagogik · Se mer »

Rättsfilosofi

Rättsfilosofi är en inriktning inom filosofin och rättsvetenskapen, där grundläggande frågeställningar som "vad är gällande rätt?", "är makt detsamma som rätt?" och "vilken är skillnaden mellan rätt och moral?" studeras.

Ny!!: Rättsvetenskap och Rättsfilosofi · Se mer »

Rättshistoria

Hammurabis lagar. Rättshistoria, vetenskaplig disciplin som studerar lagars och rättsskipningens historia.

Ny!!: Rättsvetenskap och Rättshistoria · Se mer »

Rättspositivism

Rättspositivism är en riktning inom rättsfilosofin som ser rätten som en konstruktion och inte grundad på en universell moral.

Ny!!: Rättsvetenskap och Rättspositivism · Se mer »

Rättspraxis

Rättspraxis är ett samlingsbegrepp för de rättsliga avgöranden i framförallt domstolar, som anses vara en rättskälla och således utgöra vägledning för avgöranden av kommande fall.

Ny!!: Rättsvetenskap och Rättspraxis · Se mer »

Rättsrealism

Rättsrealismen var en riktning inom rättsfilosofin under det tidiga 1900-talet som ifrågasatte det dåtida juridiska tänkandet som byggde på naturrättslig grund.

Ny!!: Rättsvetenskap och Rättsrealism · Se mer »

Rättssystem

De stora rättssystemens spridning i världen. Blått betecknar länder med civil law (kontinentaleuropeisk rätt), rött länder med common law (angloamerikansk rätt), grøn länder med religiöst rättssystem och orange länder med blandat rättssystem. Rättssystem är det system av rättsliga normer som är gällande vid viss tid på viss plats.

Ny!!: Rättsvetenskap och Rättssystem · Se mer »

Rättvisa

Rättvisa är ett filosofiskt begrepp som förekommer inom flera andra områden; politik, juridik, statskunskap och religionsvetenskap.

Ny!!: Rättsvetenskap och Rättvisa · Se mer »

Romerska kejsardömet

Romerska kejsardömet avlöste den romerska republiken (se tabell till höger) vid en tidpunkt som med olika synsätt anges till år 44, 31 eller 27 f. Kr.

Ny!!: Rättsvetenskap och Romerska kejsardömet · Se mer »

Romerska republiken

Romerska republiken var en period i Romerska rikets historia.

Ny!!: Rättsvetenskap och Romerska republiken · Se mer »

Sanktion

Sanktion kan betyda bestraffning (den främsta betydelsen).

Ny!!: Rättsvetenskap och Sanktion · Se mer »

Sedvanerätt

Sedvanerätt (även Jus non scriptum, lex non scripta, "oskriven rätt") är den art av positiv (i verkligheten gällande) rätt, som uppstår genom en växelverkan mellan det borgerliga samhällslivets bruk eller sedvänjor och rättspraxis hos domstolar och myndigheter, vilka, sedan en viss bestämmelse gång på gång i det enskilda livet godkänts och till sist förutsattes som gällande, erkänna densamma som utan särskild överenskommelse bindande eller tillämplig.

Ny!!: Rättsvetenskap och Sedvanerätt · Se mer »

Teori

En teori är resultatet av ett kontemplativt och rationellt abstrakt, eller generaliserande tankearbete.

Ny!!: Rättsvetenskap och Teori · Se mer »

Uppsalaskolan

Uppsalaskolan (engelska Scandinavian legal realism) är en juridisk-rättsvetenskaplig skolbildning, vilken uppkom under inflytande av Uppsalafilosofin.

Ny!!: Rättsvetenskap och Uppsalaskolan · Se mer »

Vetenskap

Personifiering av vetenskap, utanför Boston Public Library. Vetenskap är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder.

Ny!!: Rättsvetenskap och Vetenskap · Se mer »

Omdirigerar här:

Juris studiosus, Rättslära, Rättslärd, Rättsvetare, Rättsvetenskaplig, Rättvetenskap.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »