Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Rösten

Index Rösten

Rösten är den akustiska signal som bär upp budskapet i talat språk och som även används i till exempel sång.

56 relationer: Ansatsröret, Artikulering, Öron-, näs- och halssjukdomar, Brus, Buller, Daniel Bernoulli, Delton, Elasticitet, Falsett, Fonation, Fonetogram, Foniatri, Frågesats, Frekvens, Grundton, Hertz, Heshet, Hosta, Imitation, Källa–filter-modellen, Könskorrigering, Klang, Lärare, Ljud, Ljudkälla, Logoped, Lufttryck, Massa, Målbrottet, Medicinsk diagnostik, Påståendesats, Rödsten, Röstigenkänning, Röstkvalitet, Röstläge (tal), Röstrubbningar, Röstspringa, Röstyrke, Resonans, Rumsakustik, Sång, Slemhinna, Språk, Stämband, Strupcancer, Struphuvud, Sväljning, Tal (språk), Talapparaten, Ters (musik), ..., Tonande konsonant, Tonlös konsonant, Vibration, Viska (fonetik), Viskositet, Vokal. Förläng index (6 mer) »

Ansatsröret

Med ansatsrör (efter ty. Ansatzrohr, som ursprungligen betecknade resonansrummet hos blåsinstrument) avses vanligen en del av människans talapparat.

Ny!!: Rösten och Ansatsröret · Se mer »

Artikulering

Artikulering innebär formning av ett språkljud med talorganen.

Ny!!: Rösten och Artikulering · Se mer »

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar (förkortning ÖNH), även otorhinolaryngologi eller otolaryngologi, är en medicinsk specialitet inom sjukdomar i öron, näsa och hals.

Ny!!: Rösten och Öron-, näs- och halssjukdomar · Se mer »

Brus

Brus eller distorsion kan definieras i teoretiska termer som en slumpmässig (stokastisk) signal eller som en störning i en signal.

Ny!!: Rösten och Brus · Se mer »

Buller

Buller är oönskat ljud.

Ny!!: Rösten och Buller · Se mer »

Daniel Bernoulli

Daniel Bernoulli, född 9 februari 1700 i Groningen, Nederländerna, död 17 mars 1782 i Basel, Schweiz, var en schweizisk matematiker och fysiker.

Ny!!: Rösten och Daniel Bernoulli · Se mer »

Delton

En delton är en enkel sinuston som tillsammans med andra deltoner bildar en sammansatt ton.

Ny!!: Rösten och Delton · Se mer »

Elasticitet

Elasticiteten hos tre olika kroppar. Kropparna är i fallande ordning, elastisk, plastisk och elastiskt plastiskt. Elasticitet är ett materials benägenhet att deformeras på så sätt att den deformerande energin omvandlas till potentiell energi.

Ny!!: Rösten och Elasticitet · Se mer »

Falsett

Falsett (av italienska falso, ’falsk’) är en tal- och sångteknik där man använder det allra högsta röstregistret.

Ny!!: Rösten och Falsett · Se mer »

Fonation

Fonation är bildandet av det tonande råmaterial som används vid tal.

Ny!!: Rösten och Fonation · Se mer »

Fonetogram

Ett fonetogram är ett diagram som visar röstens grundtonsomfång.

Ny!!: Rösten och Fonetogram · Se mer »

Foniatri

Foniatri är en medicinsk specialitet som inriktar sig på röst-, tal- och sväljstörningar.

Ny!!: Rösten och Foniatri · Se mer »

Frågesats

Frågesats eller interrogativ sats är, vid sidan av påståendesats, utropssats och önskesats, en satstyp definierad på basis av den talandes attityd eller vilja.

Ny!!: Rösten och Frågesats · Se mer »

Frekvens

reciproka. Sinusvågor med olika frekvens. Vågen längst ner har högst frekvens och vågen längst upp har lägst. Den horisontella axeln representerar tid. Frekvens är en storhet för antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall.

Ny!!: Rösten och Frekvens · Se mer »

Grundton

Grundtonen är en musikalisk term som kan syfta på.

Ny!!: Rösten och Grundton · Se mer »

Hertz

Hertz (Hz) är (den härledda) SI-enheten för frekvens, uppkallad efter Heinrich Hertz.

Ny!!: Rösten och Hertz · Se mer »

Heshet

Heshet eller dysfoni är en avvikelse i röstkvaliteten, det vill säga att rösten inte låter som vanligt.

Ny!!: Rösten och Heshet · Se mer »

Hosta

Hosta är en skyddsreflex som utlöses när slemhinnorna i luftvägarna irriteras, med syfte att hålla luftvägarna fria.

Ny!!: Rösten och Hosta · Se mer »

Imitation

Imitation betyder efterapning, kopiering eller efterlikning.

Ny!!: Rösten och Imitation · Se mer »

Källa–filter-modellen

Källa–filter-modellen är en modell för talproduktionen som används såväl för talsyntes som vid analys av talmaterial.

Ny!!: Rösten och Källa–filter-modellen · Se mer »

Könskorrigering

Könskorrigering eller könskorrigerande behandling är den medicinska och kirurgiska behandling som används för att ändra en persons kroppsliga kön.

Ny!!: Rösten och Könskorrigering · Se mer »

Klang

Klang avser vanligen ljud med estetisk eller tilltalande karaktär.

Ny!!: Rösten och Klang · Se mer »

Lärare

En lärare interagerar med äldre elever på en skola i Nya Zeeland. En lärare är i allmän bemärkelse vilken person som helst, en avsändare, som undervisar, förkunnar eller handleder rörande något som är tänkt att bli till kunskap hos mottagaren.

Ny!!: Rösten och Lärare · Se mer »

Ljud

Ljudvågor är skillnader i täthet hos det medium vågorna färdas genom. Ljusa områden illustrerar luft med lägre densitet än normalt, mörka partier luft med högre densitet än normalt. Ljud är mekaniska vågor, ett varierande tryck som överförs av ett fast ämne, vätska eller gas, vars frekvenser faller inom intervallet för hörsel med en nivå som är tillräckligt stark för att höras, eller känslan av sådana vibrationer som stimulerar hörselorgan.

Ny!!: Rösten och Ljud · Se mer »

Ljudkälla

En ljudkälla eller akustisk källa är ett fysiskt objekt eller matematisk funktion som sänder ut ljud.

Ny!!: Rösten och Ljudkälla · Se mer »

Logoped

En logoped är en person som har genomgått logopedutbildning och avlagt logopedexamen.

Ny!!: Rösten och Logoped · Se mer »

Lufttryck

Lufttrycket är trycket i den sammansatta gas som utgör jordens atmosfär.

Ny!!: Rösten och Lufttryck · Se mer »

Massa

---- En vikt med massan 2 kg. Massa är en fysikalisk storhet som anger ett objekts materieinnehåll.

Ny!!: Rösten och Massa · Se mer »

Målbrottet

Målbrottet (latin: paraphonia puberum) är den förändring av rösten och talorganen som pojkar och flickor genomgår under puberteten.

Ny!!: Rösten och Målbrottet · Se mer »

Medicinsk diagnostik

Medicinsk diagnostik är en bedömning av en patients hälsotillstånd och en identifiering av eventuella sjukdomar eller tillstånd.

Ny!!: Rösten och Medicinsk diagnostik · Se mer »

Påståendesats

Påståendesats eller deklarativ sats är en satstyp med vilkens hjälp satsens användare framlägger ett påstående, det vill säga hävdar att ett givet sakförhållande råder eller inte råder.

Ny!!: Rösten och Påståendesats · Se mer »

Rödsten

Rödsten. Rödsten, Rösten eller Rödstensgubben, belägen 10 km nordväst om Åtvidaberg, strax söder om Grebo, på en åker väster om väg 35, är ett fallosliknande stenarrangemang som är förknippat med flera sägner.

Ny!!: Rösten och Rödsten · Se mer »

Röstigenkänning

Röstigenkänning syftar på teknologier som gör det möjligt att genom talet autentisera en specifik person, det vill säga att avgöra om en person är den som han/hon utger sig att vara.

Ny!!: Rösten och Röstigenkänning · Se mer »

Röstkvalitet

Stämbanden anges här som 'vocal fold'. Röstkvalitet är en egenskap hos den mänskliga rösten som kan uppfattas med örat under pågående tal och som påverkas av såväl organiska som funktionella/beteendestyrda faktorer.

Ny!!: Rösten och Röstkvalitet · Se mer »

Röstläge (tal)

Röstläge är det ungefärliga området för röstens grundtonshöjd i tal.

Ny!!: Rösten och Röstläge (tal) · Se mer »

Röstrubbningar

Röstrubbningar kallas problem med röstfunktionen.

Ny!!: Rösten och Röstrubbningar · Se mer »

Röstspringa

stämbanden (här markerade som 'vocal fold'). Röstspringan (rima glottidis) är det mellanrum mellan stämläpparna som spelar en mycket stor roll vid fonation.

Ny!!: Rösten och Röstspringa · Se mer »

Röstyrke

Röstyrke eller röstkrävande yrke kallas ett yrke inom vilket rösten är ett viktigt arbetsredskap och där röstkraven är stora.

Ny!!: Rösten och Röstyrke · Se mer »

Resonans

Svängningsamplituder för en harmonisk oscillator som funktion av frekvensen och för olika grader av dämpning Resonans, även kallat självsvängning eller egensvängning, uppkommer när ett oscillerande eller vibrerande system driver ett annat system till att oscillera med en större amplitud vid en specifik frekvens, resonansfrekvensen.

Ny!!: Rösten och Resonans · Se mer »

Rumsakustik

Rumsakustik är den del av akustiken som främst sysslar med ljud i rum.

Ny!!: Rösten och Rumsakustik · Se mer »

Sång

Personer som sjunger, avbildade omkring 1490. Sång är det musikaliska uttryck som skapas när någon sjunger, det vill säga använder sin röst för att åstadkomma musik, med hjälp av tonalitet och rytm.

Ny!!: Rösten och Sång · Se mer »

Slemhinna

Slemhinna (även kallat mukosa efter latinets tunica mucosa), är den yta som täcker många av de hålrum som finns hos däggdjur, bland annat i andningsvägarna, mag-tarmsystemet och könsorganen.

Ny!!: Rösten och Slemhinna · Se mer »

Språk

Primära hörselcortex Språk eller tungomål är en del av olika system för kommunikation, som används av människor och som vi börjar tillägna stora bitar av redan under våra första levnadsår.

Ny!!: Rösten och Språk · Se mer »

Stämband

Struphuvudets uppbyggnad - stämbanden markeras med 'vocal fold'. Stämbanden (eller stämläpparna) är två veck som sträcker sig horisontellt genom struphuvudet.

Ny!!: Rösten och Stämband · Se mer »

Strupcancer

Strupcancer eller larynxcancer är cancer på stämbanden eller i struphuvudet.

Ny!!: Rösten och Strupcancer · Se mer »

Struphuvud

Människans struphuvud, luftstrupe och bronker. Struphuvud, larynx, är ett organ i halsen på däggdjur vars funktion är att skydda nedre andningsorganen och frambringa ljud.

Ny!!: Rösten och Struphuvud · Se mer »

Sväljning

När man sväljer transporterar man ner föda från munhålan till magsäcken.

Ny!!: Rösten och Sväljning · Se mer »

Tal (språk)

Tal (språk) Tal är frambringande av språkljud och genomförs med hjälp av de olika organen i talapparaten.

Ny!!: Rösten och Tal (språk) · Se mer »

Talapparaten

De delar av kroppen som används i talproduktion kallas för talapparaten; huvudsakligen munhåla, näshåla, stämband, samt lungor och luftvägar.

Ny!!: Rösten och Talapparaten · Se mer »

Ters (musik)

Ters är ett musikaliskt intervall på två diatoniska steg, samt beteckning för den tredje tonen i en diatonisk skala.

Ny!!: Rösten och Ters (musik) · Se mer »

Tonande konsonant

En konsonant fon är tonande om röstkällan är aktiv under uttalet, till exempel att stämbanden är spända.

Ny!!: Rösten och Tonande konsonant · Se mer »

Tonlös konsonant

En konsonant fon är tonlös om röstkällan är passiv under uttalet.

Ny!!: Rösten och Tonlös konsonant · Se mer »

Vibration

Vibration är en svängningsrörelse kring ett jämviktsläge i ett mekaniskt system.

Ny!!: Rösten och Vibration · Se mer »

Viska (fonetik)

Viskning Att viska innebär att tala tyst och väsande så att bara den/de man talar till ska höra.

Ny!!: Rösten och Viska (fonetik) · Se mer »

Viskositet

Viskositet är en fysikalisk egenskap hos vätskor och gaser som betecknar deras "tjockhet" eller interna motstånd mot flöden, och kan ses som ett mått på friktion i vätskor.

Ny!!: Rösten och Viskositet · Se mer »

Vokal

IPA-systemet. En vokal är ett språkljud som bildas utan förträngning eller avspärrning i de delar av talapparaten som är ovanför glottis.

Ny!!: Rösten och Vokal · Se mer »

Omdirigerar här:

Röst (ljud), Röst (språk), Röstkällan, Skrik, Talröst.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »