Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Regemente

Index Regemente

Natosymbolen för ett infanteriregemente, de tre strecken ovanför rektangeln anger att det är ett regemente. Krysset i rektangeln anger att det är ett infanteriförband. Den blåa färgen anger att det är egna styrkor. En bataljon från regementet ''The Duke of Wellington's Regiment'' Regemente är en militär administrativ enhet.

24 relationer: Arméfördelning, Bataljon, Brigad, Division (militärt förband), Fana, Fänika, Förband (militär), Gustav Vasa, Indelningsverket, Karl XII, Kompani, Landskap i Sverige, Lista över svenska artilleriregementen, Lista över svenska infanteriregementen, Lista över svenska ingenjörregementen, Lista över svenska kavalleriförband, Lista över svenska luftvärnsregementen, Lista över svenska marinförband, Lista över svenska pansarregementen, Lista över svenska signalregementen, Lista över svenska trängregementen, Militär, Sverige, Truppslag.

Arméfördelning

division. Arméfördelning eller fördelning var under 1900-talet inom svenska armén beteckning på ett större militärförband, omfattande två eller flera brigader, ett artilleriregemente, en ingenjörbataljon, en luftvärnsbataljon, en sambandsbataljon och en transportbataljon.

Ny!!: Regemente och Arméfördelning · Se mer »

Bataljon

Natosymbolen (enligt symbolstandard APP6B) för en infanteribataljon, de två strecken ovanför rektangeln anger att det är en bataljon. Krysset i rektangeln anger att det är ett infanteriförband. Den blåa färgen anger att det är egna eller allierade styrkor. Bataljon, (fr. bataillon, av bataille, som betyder fältslag) är ett militärt förband som ofta är specialiserat för en viss militär uppgift.

Ny!!: Regemente och Bataljon · Se mer »

Brigad

Natosymbolen för en infanteribrigad, krysset ovanför rektangeln anger att det är en brigad. Krysset i rektangeln anger att det är ett infanteriförband. Den blåa färgen anger att det är egna eller allierade styrkor. En brigad (av italienska: brigata eller franska: brigade, kompani; möjligen ursprungligen av keltiskans briga, strid) utgörs av ett antal (ofta 2-4) bataljoner med ett eller flera understödjande kompanier samt tillhörande logistiska enheter, som ställs samman för en specifik uppgift.

Ny!!: Regemente och Brigad · Se mer »

Division (militärt förband)

Natosymbolen för en infanteridivision, de två kryssen ovanför rektangeln anger att det är en division. Krysset i rektangeln anger att det är ett infanteriförband. Den blåa färgen anger att det är egna eller allierade styrkor. En division är ett militärförband som består av flera brigader, och kan utgöra en del av en armékår.

Ny!!: Regemente och Division (militärt förband) · Se mer »

Fana

En fana är en dekorerad duk fäst på en stång avsedd att bäras.

Ny!!: Regemente och Fana · Se mer »

Fänika

Fänika, Fännika (tyska: Fähnlein, 'liten fana'), betecknade under slutet av medeltiden och ända in på 1600-talet en avdelning fotfolk som följde en fana.

Ny!!: Regemente och Fänika · Se mer »

Förband (militär)

Förband är inom det militära en enhet organiserad för en viss uppgift i krig eller fred.

Ny!!: Regemente och Förband (militär) · Se mer »

Gustav Vasa

Gustav Vasa på nederländskt kopparstick av Horatius Cock 1559, avbildad i samtidens mode, möjligen efter en skiss av Domenicus ver Wilt.''Valda skrifter'', ''Gustav Vasas porträtt'' av Gustaf Upmark den äldre s. 288-289. Gustav Vasa eller Gustav I (äldre Gustav Eriksson), född 12 maj 1496, död 29 september 1560, var kung av Sverige 1523–1560 och riksföreståndare 1521–1523, under det pågående befrielsekriget.

Ny!!: Regemente och Gustav Vasa · Se mer »

Indelningsverket

Indelta soldater iförda uniformer från 1830-talet. Indelningsverket var ett personalfinansieringssystem inom svenska staten och försvaret grundat på naturahushållning.

Ny!!: Regemente och Indelningsverket · Se mer »

Karl XII

Karl XII, född 17 juni 1682 på Slottet Tre Kronor, död 30 november 1718 i Fredrikshald i Norge, var kung av Sverige från 1697 till sin död. Huvuddelen av sin regeringstid tillbringade han i fält i stora nordiska kriget, där han försökte försvara stormaktsväldet, men trots hans förmåga som fältherre och spektakulära inledande framgångar vände krigslyckan från och med slaget vid Poltava och till slut gick nästan alla erövringar i öst och i Tyskland förlorade. Han genomförde också juridiska och skattemässiga reformer. Han är den mest omdebatterade och omdiskuterade av de svenska kungarna, då bilden av honom varierar väldigt mycket i de olika verk som har skrivits om honom. Karl tog makten över Sverige vid 15 års ålder, efter en sju månaders förmyndarregering. Han var överbefälhavare för de svenska styrkorna under kriget mot trippelalliansen Danmark-Norge, Sachsen-Polen och Ryssland, som inleddes år 1700. Hans ledarskap och taktiska färdigheter bidrog till de svenska styrkornas inledande triumfer under kriget, och år 1706 hade han besegrat nästan alla deltagare, förutom Ryssland. År 1707 ledde han sina styrkor i ett fälttåg mot Ryssland, som fick ett katastrofalt slut med nederlagen i Poltava och Perevolotjna, som fick honom att fly till Osmanska riket där han inrättade en exilregering. Han kom att stanna där i fem år tills han återvände till Sverige för att ta itu med Danmark-Norge. Efter två misslyckade fälttåg blev han 30 november 1718 skjuten till döds under Fredrikstens belägring. Sverige förlorade kriget, och hade efter fredsavtalen förlorat sin stormaktsställning i Nordeuropa till Ryssland. Det kungliga enväldet försvagades kraftigt och Sverige gick in i en period där makten samlades i riksdagen som kom att kallas för frihetstiden, som varade i ett halvt sekel tills det tog slut i och med Gustav III:s statskupp. Han var son till Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä., bror till Ulrika Eleonora d.y. samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp (se vidare ''Anfäder'' nedan). På faderns sida härstammade Karl XII från Gustav Vasa, och på moderns sida från Birger Jarl (14 generationer) samt från Magnus Ladulås, Birger Jarls son. Han gifte sig aldrig och fick inga barn. Han efterträddes av sin syster Ulrika Eleonora, som i sin tur lämnade över kungakronan till sin make, Fredrik I. Han regerade även som hertig Karl II över Pfalz-Zweibrücken 1697–1718.

Ny!!: Regemente och Karl XII · Se mer »

Kompani

Natosymbolen för ett kompani ur infanteriet. Strecket ovanför rektangeln anger att det är ett kompani. Krysset i rektangeln anger att det är ett infanteriförband. Den blåa färgen anger att det är egna eller allierade styrkor. Ett kompani är ett militärt förband som är en underavdelning till en bataljon eller en brigad, och består av mellan två och sju plutoner.

Ny!!: Regemente och Kompani · Se mer »

Landskap i Sverige

Sveriges 25 landskap. ''Blå toner'': landskap i Götaland, ''gula toner'': landskap i Svealand, ''beige toner'': landskap i Norrland. En grov, icke exakt indelning av '''Sveriges landskap år 1560.''' Landskap i Sverige är en kvarleva av en äldre indelning av landet som ersattes som grundläggande förvaltningsenheter av Sveriges län genom regeringsformen 1634.

Ny!!: Regemente och Landskap i Sverige · Se mer »

Lista över svenska artilleriregementen

Detta är en lista över svenska militära förband tillhörande artilleriet.

Ny!!: Regemente och Lista över svenska artilleriregementen · Se mer »

Lista över svenska infanteriregementen

Detta är en lista över svenska militära förband tillhörande infanteriet. Aktiva regementen är markerade med fet text.

Ny!!: Regemente och Lista över svenska infanteriregementen · Se mer »

Lista över svenska ingenjörregementen

Detta är en lista över svenska militära förband tillhörande ingenjörtrupperna.

Ny!!: Regemente och Lista över svenska ingenjörregementen · Se mer »

Lista över svenska kavalleriförband

Detta är en lista över svenska militära förband tillhörande kavalleriet.

Ny!!: Regemente och Lista över svenska kavalleriförband · Se mer »

Lista över svenska luftvärnsregementen

Detta är en lista över svenska militära förband tillhörande luftvärnet.

Ny!!: Regemente och Lista över svenska luftvärnsregementen · Se mer »

Lista över svenska marinförband

Detta är en lista över svenska kustartilleri- och amfibieregementen samt marinflottiljer.

Ny!!: Regemente och Lista över svenska marinförband · Se mer »

Lista över svenska pansarregementen

Detta är en lista över svenska pansarregementen, bataljoner, kårer och kompanier som har existerat i den svenska armén.

Ny!!: Regemente och Lista över svenska pansarregementen · Se mer »

Lista över svenska signalregementen

Detta är en lista över svenska militära förband tillhörande signaltrupperna.

Ny!!: Regemente och Lista över svenska signalregementen · Se mer »

Lista över svenska trängregementen

Detta är en lista över svenska militära förband tillhörande trängtrupperna.

Ny!!: Regemente och Lista över svenska trängregementen · Se mer »

Militär

Militär är den eller det som tillhör en stats organiserade krigsmakt och som av regeringen givits i uppdrag att använda vapen för att försvara landets gränser eller intressen, vare sig det är ett reellt hot eller vad som uppfattas som hot om våld.

Ny!!: Regemente och Militär · Se mer »

Sverige

Sverige (officiellt) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa.

Ny!!: Regemente och Sverige · Se mer »

Truppslag

I sin nuvarande användning innebär ordet truppslag (även ibland kallat vapenslag) åtskillnad mellan olika typer av förband inom en försvarsgren.

Ny!!: Regemente och Truppslag · Se mer »

Omdirigerar här:

Linjeregemente, Regementen, Regementet, Sveriges regementen.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »