Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Replikation

Index Replikation

DNA-replikation med många samverkande enzymer och proteiner '''Replikationsgaffeln.''' 1.De två DNA-strängar som utgör förlaga vid replikationen 2. Replikationsgaffeln 3. DNA-polymeras 4. DNA-ligas 5. Okazakifragment 6. Den sträng som byggs i småbitar 7. Den sträng som byggs i ett helt stycke Replikation eller replikering är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen kan hamna i varje dottercell.

25 relationer: Adenosintrifosfat, Base excision repair, CDC6, Celldelning, Clamp-loader, DNA, DNA-polymeras, Enzym, Eukaryoter, Genom, Helikas, Helix, Ligas, Meselson–Stahl-experimentet, Micro Chromosome Maintenance, Mismatch repair, Mitos, Nukleotid, Primas (enzym), Primer, Prokaryoter, Replikationsstart, RPA, Torus, Vätebindning.

Adenosintrifosfat

Adenosintrifosfat, eller ATP, är en nukleotid som spelar en central roll i all cellers energihantering och ämnesomsättning.

Ny!!: Replikation och Adenosintrifosfat · Se mer »

Base excision repair

Base excision repair (BER) är en reparationsmekanism inom cellen som reparerar skadat DNA.

Ny!!: Replikation och Base excision repair · Se mer »

CDC6

CDC6, Cell division cycle 6, är ett protein i eukaryota celler som studerats i Saccharomyces cerevisiae.

Ny!!: Replikation och CDC6 · Se mer »

Celldelning

300px Celldelning hos en eukaryot - mikrotubuli är grönt på bilden. kromosomerna är blå. Celldelning eller cytokines är den process som ligger till grund för alla levande organismers förökning.

Ny!!: Replikation och Celldelning · Se mer »

Clamp-loader

En clamp loader (replikationsfaktor c hos eukaryoter eller gammakomplex hos prokaryoter) är ett proteinkomplex bestående av fem subenheter nödvändig för DNA-replikationen.

Ny!!: Replikation och Clamp-loader · Se mer »

DNA

atomslag och ryggraden hos de båda strängarna är färgad orange. De olika kvävebasernas struktur visas i detalj längst ner till höger. En roterande illustration av en bit av DNA:s dubbelhelix. DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus).

Ny!!: Replikation och DNA · Se mer »

DNA-polymeras

Steg i replikationen som utförs av DNA-polymeras DNA-polymeras är ett enzym (ett polymeras) som är aktivt vid replikation av cellernas DNA, vilket är det första steget i celldelningen.

Ny!!: Replikation och DNA-polymeras · Se mer »

Enzym

enzyminhibitorn ''S''-hexylglutation visas genom en kalottmodell sittande i enzymets två aktiva centrum. Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner.

Ny!!: Replikation och Enzym · Se mer »

Eukaryoter

Eukaryoter (Eukaryota) utgör en av de tre domäner som organismer delas in i enligt modern systematik.

Ny!!: Replikation och Eukaryoter · Se mer »

Genom

Genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms samtliga gener, Genomet är ärftlig information kodad i organismens fullständiga DNA-sekvens (eller vad gäller vissa virus, RNA-sekvens).

Ny!!: Replikation och Genom · Se mer »

Helikas

Molekylstruktur för ett helikas hos Escherichia coli Helikas är en grupp av enzymer som är funktionell för alla levande organismer.

Ny!!: Replikation och Helikas · Se mer »

Helix

Höger- och vänstervridande helix. En skruvfjäder. En helix är en typ av spiral i tre dimensioner som utgår från en kurva som kränger sig runt en axel i en skruvliknande form.

Ny!!: Replikation och Helix · Se mer »

Ligas

Ligaser är en enzymklass vars uppgift är att binda ihop mindre molekyler till större.

Ny!!: Replikation och Ligas · Se mer »

Meselson–Stahl-experimentet

Olika förslag på hur replikation skulle kunna gå till. Meselson–Stahl-experimentet var ett experiment som utfördes av Matthew Meselson och Franklin Stahl.

Ny!!: Replikation och Meselson–Stahl-experimentet · Se mer »

Micro Chromosome Maintenance

Micro Chromosome Maintenance (MCM) är ett DNA-helikas som är en av faktorerna som begränsar DNA-replikeringen till en gång per cellcykel (G2).

Ny!!: Replikation och Micro Chromosome Maintenance · Se mer »

Mismatch repair

Mismatch repair (MMR) är en mekanism för reparation av felaktigheter i DNA-kedjor som nyligen kopierats genom replikation, processen då DNA-kedjan kopieras vid celldelningen i eukaryota celler.

Ny!!: Replikation och Mismatch repair · Se mer »

Mitos

Cell i sen metafas. Det blå är kromosomerna, det röda är cellmembranet plus delar av närliggande strukturer, det gröna är den mitotiska spolen av mikrotubuli. kromosomerna i en cellkärna. Mitos är ett annat namn för vanlig celldelning och ett av stegen i cellcykeln.

Ny!!: Replikation och Mitos · Se mer »

Nukleotid

Nukleotider är de molekylära byggstenar som nukleinsyrorna (DNA och RNA) är uppbyggda av.

Ny!!: Replikation och Nukleotid · Se mer »

Primas (enzym)

Primas är ett RNA-polymeras som bildar primrar.

Ny!!: Replikation och Primas (enzym) · Se mer »

Primer

Primer (inom molekylärbiologi) är en kort enkelsträngad nukleinsyrasekvens som fungerar som startpunkt för DNA-syntes.

Ny!!: Replikation och Primer · Se mer »

Prokaryoter

Prokaryoter (Prokaryota, Prokaryotae, Procaryota, Procaryotae eller Monera) är en taxonomisk grupp för encelliga organismer som saknar en cellkärna med kärnmembran, dit bland annat bakterier hör.

Ny!!: Replikation och Prokaryoter · Se mer »

Replikationsstart

Ori, ORI eller replikationsstart är det ställe på en kromosom där replikationen - dupliceringen av DNA-strängar - startar.

Ny!!: Replikation och Replikationsstart · Se mer »

RPA

Replication protein A är ett protein som binder till enkelsträngat DNA (ssDNA) i eukaryota celler.

Ny!!: Replikation och RPA · Se mer »

Torus

En torus Torus är en matematisk kropp vars utseende i den vanliga tredimensionella varianten vanligen liknas vid en flottyrmunk.

Ny!!: Replikation och Torus · Se mer »

Vätebindning

Vätebindningar mellan vattenmolekyler här markerade med svart.Vätebindning är en typ av intermolekylär bindning, en kemisk bindning som verkar mellan molekyler.

Ny!!: Replikation och Vätebindning · Se mer »

Omdirigerar här:

DNA-fragment, DNA-replikation, DNA-replikering, Okazakifragment, Replikering (DNA), Replikering (biologi).

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »