Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Ribonukleinsyra

+ Spara koncept

RNA jämfört med DNA. Ribonukleinsyra, som förkortas RNA (av engelskans ribonucleic acid), är en makromolekyl som finns i alla levande organismer.

50 relationer: Adenin, Biologi, Budbärar-RNA, Carl Woese, Cell, Cellkärna, Cytoplasma, Cytosin, Dagens Nyheter, DNA, Enzym, Evolution, Exon, Fosfat, Gen, Genetik, Genom, Guanin, Helix, HIV, Hypotes, Intron, Jorden, Katalys, Kvävebas, Liv, Makromolekyl, Molekyl, Nobelpriset i kemi, Nukleotid, Organism, Pre-mRNA, Protein, Proteinsyntes, Ribos, Ribosom, Ribosom-RNA, RNA-interferens, RNA-splitsning, RNA-världshypotesen, Sidney Altman, Skräp-DNA, Socker, Thomas R. Cech, Transfer-RNA, Transkription (genetik), Translation (biologi), Uracil, Virus, 1989.

Adenin

Adenin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Adenin · Se mer »

Biologi

Insekt som pollinerar en blomma Biologi eller biovetenskap är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Biologi · Se mer »

Budbärar-RNA

Budbärar-RNA (av engelskans messenger-RNA, förkortat mRNA) är en sorts RNA.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Budbärar-RNA · Se mer »

Carl Woese

Woeses indelning Carl Richard Woese, född 15 juli 1928 i Syracuse, New York, död 30 december 2012 i Urbana, Illinois, var en amerikansk professor i mikrobiologi vid University of Illinois at Urbana-Champaign.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Carl Woese · Se mer »

Cell

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten".

Ny!!: Ribonukleinsyra och Cell · Se mer »

Cellkärna

På dessa tre celler har cellkärnan färgats blå. En cellkärna eller nukleus är en struktur i celler, som är insluten i ett membran, och innehåller huvuddelen av cellens arvsmassa.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Cellkärna · Se mer »

Cytoplasma

Cytoplasman finns innanför cellens cellmembran och består av cellens cytosol och organellerna i cellen.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Cytoplasma · Se mer »

Cytosin

Cytosin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Cytosin · Se mer »

Dagens Nyheter

DN:s tryckeri i Klarakvarteren, 1914. DN:s personal 1914. Handsätteriet i Klarakvarteren, 1930-tal. Tidningshuset i Klarakvarteren, 1964. Entrén till DN-huset 2007. Dagens Nyheter (DN) är Sveriges största morgontidning.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Dagens Nyheter · Se mer »

DNA

atomslag och ryggraden hos de båda strängarna är färgad orange. De olika kvävebasernas struktur visas i detalj längst ner till höger. En roterande illustration av en bit av DNA:s dubbelhelix. DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus).

Ny!!: Ribonukleinsyra och DNA · Se mer »

Enzym

enzyminhibitorn ''S''-hexylglutation visas genom en kalottmodell sittande i enzymets två aktiva centrum. Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Enzym · Se mer »

Evolution

Livets träd i grova drag Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Evolution · Se mer »

Exon

En exon är en del av nukleotid-sekvensen i DNA-molekylen i en gen som utgör kod för delar av det slutliga proteinet för genen.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Exon · Se mer »

Fosfat

Fosfater är salter och estrar av fosforsyra.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Fosfat · Se mer »

Gen

Gen med exon och intron. Resten av kromosomen syns hopsnurrad till höger. Genen är en enhet för information om ärftliga egenskaper, som ärvs från föräldrar till avkomman.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Gen · Se mer »

Genetik

Illustration av hur ett dominant anlag ärvs. DNA Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Genetik · Se mer »

Genom

Genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms samtliga gener, Genomet är ärftlig information kodad i organismens fullständiga DNA-sekvens (eller vad gäller vissa virus, RNA-sekvens).

Ny!!: Ribonukleinsyra och Genom · Se mer »

Guanin

'''Guanin,''' strukturformelSummaformel C5H5N5O Guanin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Guanin · Se mer »

Helix

Höger- och vänstervridande helix. En skruvfjäder. En helix är en typ av spiral i tre dimensioner som utgår från en kurva som kränger sig runt en axel i en skruvliknande form.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Helix · Se mer »

HIV

HIV, som är förkortning av Humant Immunbrist-Virus (av engelskans human immunodeficiency virus), är ett retrovirus av underfamiljen lentivirus som angriper det mänskliga immunsystemet och slutligen oftast leder till AIDS (svenska: förvärvat immunbristsyndrom).

Ny!!: Ribonukleinsyra och HIV · Se mer »

Hypotes

En hypotes är ett antagande om verkligheten.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Hypotes · Se mer »

Intron

Ett intron är en del av nukleotid-sekvensen i DNA som transkriberas men sedan redigeras bort genom splitsning före translationen.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Intron · Se mer »

Jorden

Jorden är den tredje planeten från solen och den största av de så kallade stenplaneterna i solsystemet.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Jorden · Se mer »

Katalys

En katalysator minskar aktiveringsenergin för en kemisk reaktion (blå kurva) Katalys (av grekiska κατάλυσις, katálysis ”upplösning”) är den inverkan som en katalysator har på en kemisk reaktion.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Katalys · Se mer »

Kvävebas

Kvävebaser är olika sorters kemiska byggstenar, bland flera andra, som bygger upp DNA och RNA.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Kvävebas · Se mer »

Liv

hierarkiska systemet i biologin Liv (Biota) är den egenskap som delas av alla organismer.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Liv · Se mer »

Makromolekyl

Molekylstruktur av hemoglobin En makromolekyl är en stor molekyl.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Makromolekyl · Se mer »

Molekyl

En och samma molekyl kan representeras i bild på flera olika sätt. En molekyl definieras som en grupp av två eller fler atomer ordnade i ett precist arrangemang med hjälp av kovalenta bindningar.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Molekyl · Se mer »

Nobelpriset i kemi

Presskonferens för tillkännagivandet av vilka som kommer att få Nobels kemipris 2008. Gunnar von Heijne, Gunnar Öquist och Måns Ehrenberg Jacobus Henricus van ’t Hoff tilldelades 1901 det första Nobelpriset i kemi. Marie Curie, 1911 års kemipristagare, var den första kvinna som fick Nobelpriset i kemi. Hon var även delaktig i 1903 års Nobelpris i fysik. Nobelpriset i kemi delas ut årligen av Kungliga Vetenskapsakademien till naturvetare inom kemins olika områden.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Nobelpriset i kemi · Se mer »

Nukleotid

Nukleotider är de molekylära byggstenar som nukleinsyrorna (DNA och RNA) är uppbyggda av.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Nukleotid · Se mer »

Organism

Organismer är fysikaliskt strukturerade materiella objekt som till största del består av organiskt kemiska substanser.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Organism · Se mer »

Pre-mRNA

Pre-mRNA är nytranskriberat mRNA som ännu inte genomgått de post-transkriptionella förändringarna, nämligen bortklippning av intronsekvenser och polyadenylering.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Pre-mRNA · Se mer »

Protein

Proteinet ''Arginas'' från ''Bacillus Caldovelox''. Proteiner är organiska ämnen med hög molekylvikt.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Protein · Se mer »

Proteinsyntes

Proteinsyntes är den process i cellen som tillverkar proteiner.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Proteinsyntes · Se mer »

Ribos

Strukturformel Ribos, C5H10O5, är en enkel sockerart, en monosackaridNaturen i fokus /sid:229, 254 /Förlag: Focus, Esselte Focus Uppslagsböcker AB, Stockholm 1984, / Huvudredaktör: Professor Kai Curry-Lindahl / (närmare bestämt en pentos).

Ny!!: Ribonukleinsyra och Ribos · Se mer »

Ribosom

'''Figur 2:'''Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Ribosom är en organell i cellerna.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Ribosom · Se mer »

Ribosom-RNA

Ribosom-RNA, eller rRNA, är RNA-kedjor (ribonukleinsyra) som utgör beståndsdelar i ribosomer.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Ribosom-RNA · Se mer »

RNA-interferens

RNA-interferens (RNAi) är ett fenomen i levande celler, där dubbelsträngat RNA kan tysta en gen så att den inte uttrycks.

Ny!!: Ribonukleinsyra och RNA-interferens · Se mer »

RNA-splitsning

principskiss för RNA-splitsningen. RNA-splitsning är en posttranskriptionell förändring av mRNA som nyligen syntetiserats.

Ny!!: Ribonukleinsyra och RNA-splitsning · Se mer »

RNA-världshypotesen

RNA-världshypotesen är tanken att det första livet på jorden var baserat enbart på ribonukleinsyra (RNA), snarare än deoxiribonukleinsyra (DNA), RNA och proteiner som dagens livsformer.

Ny!!: Ribonukleinsyra och RNA-världshypotesen · Se mer »

Sidney Altman

Sidney Altman, född 7 maj 1939, är en amerikansk kemist.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Sidney Altman · Se mer »

Skräp-DNA

Skräp-DNA (an engelskans junk-DNA) är en form av icke-kodande DNA, det vill säga, delar av DNA-molekylen som inte kodar för gener och vars funktion ej är helt klarlagd.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Skräp-DNA · Se mer »

Socker

'''Kristaller av raffinerat socker i förstoring''' Socker (av Sanskrit शर्करा sharkara) är ett samlingsnamn för ett stort antal organiska ämnen (så kallade sockerarter) av typen kolhydrat, kolväten i dagligt tal.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Socker · Se mer »

Thomas R. Cech

Thomas R. Cech Thomas R. Cech, född 8 december 1947, är en amerikansk kemist.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Thomas R. Cech · Se mer »

Transfer-RNA

Den tredimensionella strukturen hos transport-RNA. Transfer-RNA (av engelskans transfer RNA, förkortat tRNA) är RNA som har till uppgift att transportera aminosyror till ribosomerna i cellen för att användas i proteinsyntesen.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Transfer-RNA · Se mer »

Transkription (genetik)

Här produceras ett stort antal RNA samtidigt från varje förlage-DNA. Transkription, eller RNA-syntes, är den process varmed genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Transkription (genetik) · Se mer »

Translation (biologi)

En animering av translations-processen. Det protein som bildas kommer i denna film ut ur ribosomen upptill. Translation är den process i cellerna där ribosomerna använder mRNA för att bygga protein.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Translation (biologi) · Se mer »

Uracil

Uracil är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp RNA.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Uracil · Se mer »

Virus

Ett influensavirus. Virus är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer.

Ny!!: Ribonukleinsyra och Virus · Se mer »

1989

1989 (MCMLXXXIX) var ett normalår som började en söndag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Ribonukleinsyra och 1989 · Se mer »

Omdirigerar här:

RNA, RNA-molekylen, Rna.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »