Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Rumtid

Index Rumtid

Rumtid är en matematisk modell som kombinerar rum och tid till ett enda sammanvävt kontinuum.

42 relationer: Acceleration, Albert Einstein, Allmänna relativitetsteorin, Atom, Bells teorem, Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxen, Einsteins fältekvationer, Euklidiskt rum, Fjärde dimensionen, Foton, Geodet i allmänna relativitetsteorin, Gravitation, Hermann Minkowski, Icke-euklidisk geometri, Imaginära tal, Inertialsystem, Invariant (fysik), Kon, Konform fältteori, Kontinuum (fysik), Längdkontraktion, Ljusår, Ljusets hastighet, Ljuskon, Loopkvantgravitation, Lorentztransformation, Maskhål, Matematisk modell, Mångfald (matematik), Nathan Rosen, Origo, Polarisering (elektromagnetism), Randvillkor, Rum (fysik), Signum (matematik), Speciella relativitetsteorin, Strängteori, Supersträngteori, Tid, Tidsdilatation, Vågfunktion, Vågfunktionskollaps.

Acceleration

Läge, hastighet och acceleration av samma rätlinjiga rörelse som funktion av tid. Acceleration är en fysikalisk storhet, som anger förändring av hastighet per tidsenhet.

Ny!!: Rumtid och Acceleration · Se mer »

Albert Einstein

Albert Einstein, född 14 mars 1879 i Ulm i Tyskland, död 18 april 1955 i Princeton i USA, var en tysk-amerikansk teoretisk fysiker av judisk börd.

Ny!!: Rumtid och Albert Einstein · Se mer »

Allmänna relativitetsteorin

Simulering av ett svart hål med stora magellanska molnet som bakgrund. Gravitationslinsverkan orsakar två förstorade och starkt förvrängda bilder av molnet. I den övre delen bilden ses Vintergatan förvrängd till en båge. Allmänna relativitetsteorin är den geometriska teori om gravitation som Albert Einstein publicerade 1915 och den aktuella beskrivningen av gravitation inom den moderna fysiken.

Ny!!: Rumtid och Allmänna relativitetsteorin · Se mer »

Atom

En atom (av, átomos, "odelbar") är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper.

Ny!!: Rumtid och Atom · Se mer »

Bells teorem

Bells teorem eller Bells olikhet är ett teorem inom kvantmekanik postulerat och bevisat av J. S. Bell 1964.

Ny!!: Rumtid och Bells teorem · Se mer »

Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxen

Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxen (EPR-paradoxen) är en paradox som formulerades 1935 av fysikerna Albert Einstein, Boris Podolsky och Nathan Rosen med syfte att påvisa att kvantmekaniken är en ofullständig fysikalisk teori.

Ny!!: Rumtid och Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxen · Se mer »

Einsteins fältekvationer

Einsteins fältekvationer (EFE) är tio ekvationer i Albert Einstein allmänna relativitetsteori, som beskriver gravitationen som ett resultat av att rumtiden kröks av materia och energi.

Ny!!: Rumtid och Einsteins fältekvationer · Se mer »

Euklidiskt rum

Varje punkt i ett tredimensionellt euklidiskt rum bestäms av tre koordinater Ett euklidiskt rum är ett reellt vektorrum där en skalärprodukt är definierad.

Ny!!: Rumtid och Euklidiskt rum · Se mer »

Fjärde dimensionen

En tvådimensionell projektion av en tesserakt brukar användas för att illustrera den fjärde dimensionen. Fjärde dimensionen är ett begrepp i geometri som ett komplement till de tre rumsdimensionerna.

Ny!!: Rumtid och Fjärde dimensionen · Se mer »

Foton

Foton /fot'ån/ (från φως (phos), ljus) är det elektromagnetiska fältets energikvantum, den minsta energimängd som kan överföras av elektromagnetisk strålning.

Ny!!: Rumtid och Foton · Se mer »

Geodet i allmänna relativitetsteorin

I allmän relativitetsteori generaliserar en geodet eller geodetisk linje konceptet av den euklidiska räta linjen till krökt rumtid.

Ny!!: Rumtid och Geodet i allmänna relativitetsteorin · Se mer »

Gravitation

Gravitationen håller solsystemets planeter i omloppsbana kring solen.''Notera: Bilden är ej skalenlig.'' Gravitation (av latin gravis.

Ny!!: Rumtid och Gravitation · Se mer »

Hermann Minkowski

Hermann Minkowski, född den 22 juni 1864 i Aleksotas, Ryssland, död den 12 januari 1909 i Göttingen, var en tysk matematiker.

Ny!!: Rumtid och Hermann Minkowski · Se mer »

Icke-euklidisk geometri

En icke-euklidisk geometri är en geometrisk teori där Euklides femte axiom, parallellaxiomet, inte gäller.

Ny!!: Rumtid och Icke-euklidisk geometri · Se mer »

Imaginära tal

Det komplexa talplanet. Ett '''imaginärt tal''' avbildas på det komplexa talplanets vertikala axel (''Im'') Ett imaginärt tal är ett komplext tal, som avbildas på det komplexa talplanets vertikala axel och kan skrivas som ett reellt tal multiplicerat med den imaginära enheten i, vilken är definierad av egenskapen i^2.

Ny!!: Rumtid och Imaginära tal · Se mer »

Inertialsystem

Ett inertialsystem eller en inertialram är koordinatsystem där Newtons första lag, tröghetslagen, gäller.

Ny!!: Rumtid och Inertialsystem · Se mer »

Invariant (fysik)

Invariant inom fysik och mekanik är en egenskap som inte förändras med avseende på avbildning eller under en transformation, såsom från en referensram till en annan.

Ny!!: Rumtid och Invariant (fysik) · Se mer »

Kon

En kon är en geometrisk kropp som bildas av linjer mellan samtliga punkter på konturen av en plan figur (basytan) och en punkt utanför planet (spetsen, apex).

Ny!!: Rumtid och Kon · Se mer »

Konform fältteori

En konform fältteori (CFT), är en modell inom kvantmekaniken som är invariant vid konforma transformeringar.

Ny!!: Rumtid och Konform fältteori · Se mer »

Kontinuum (fysik)

Kontinuum är en egenskapen hos objekt som har utbredning i rummet och som i teorin kan delas i oändligt små delar, infinitesimaler.

Ny!!: Rumtid och Kontinuum (fysik) · Se mer »

Längdkontraktion

Längdkontraktion är den minskning i längd som enligt Albert Einsteins speciella relativititetsteori uppstår när ett föremål rör sig med stor hastighet i förhållande till den som mäter längden.

Ny!!: Rumtid och Längdkontraktion · Se mer »

Ljusår

Alfa Centauri (A, B) ligger 4,37 ljusår från jorden. Andromedagalaxen ligger 2,5 miljoner ljusår från jorden. Begreppet ljusår är en längdenhet som används inom astronomin.

Ny!!: Rumtid och Ljusår · Se mer »

Ljusets hastighet

Ljusets hastighet (betecknas c) är egentligen två olika hastigheter.

Ny!!: Rumtid och Ljusets hastighet · Se mer »

Ljuskon

Illustration av en ljuskon. En ljuskon är den sträcka som en blixt av ljus, som härrör från en enskild händelse E (lokaliserad till en enda punkt i rummet och en enda tidpunkt) och resor åt alla håll, skulle ta genom rumtiden.

Ny!!: Rumtid och Ljuskon · Se mer »

Loopkvantgravitation

Loopkvantgravitation eller slingkvantgravitation (efter engelska: loop quantum gravity) är en föreslagen teori som förenar kvantmekaniska teorier (kvantfältteorier) och gravitation.

Ny!!: Rumtid och Loopkvantgravitation · Se mer »

Lorentztransformation

Lorentztransformationen är en uppsättning ekvationer inom relativitetsteorin som anger hur tids- och rumskoordinater mäts i olika inertialsystem.

Ny!!: Rumtid och Lorentztransformation · Se mer »

Maskhål

Maskhål Maskhål eller Einstein-Rosen broar är en lösning till relativitetsteorins fältekvationer.

Ny!!: Rumtid och Maskhål · Se mer »

Matematisk modell

Matematisk modell eller matematisk modellering, en abstrakt beskrivning av ett verkligt fenomen med matematiska uttryck.

Ny!!: Rumtid och Matematisk modell · Se mer »

Mångfald (matematik)

En mångfald (engelska begreppet manifold används ibland) är ett topologiskt rum som i och kring varje punkt liknar ett vanligt, n-dimensionellt euklidiskt rum.

Ny!!: Rumtid och Mångfald (matematik) · Se mer »

Nathan Rosen

Nathan Rosen (hebreiska: נתן רוזן), född 22 mars 1909 i Brooklyn, New York, död 18 december 1995, var en israelisk fysiker.

Ny!!: Rumtid och Nathan Rosen · Se mer »

Origo

Bild som beskriver origo. Origo (från latinets origo, "ursprung") i ett koordinatsystem kallas punkten där axlarna skär varandra, "mitten".

Ny!!: Rumtid och Origo · Se mer »

Polarisering (elektromagnetism)

Animation där ett polarisationsfilter vrids i polariserat ljus. Elektromagnetiska vågor, inklusive ljus, rör sig i en vågrörelse utmed en rät linje.

Ny!!: Rumtid och Polarisering (elektromagnetism) · Se mer »

Randvillkor

Randvillkor är extra krav som man lägger på differentialekvationer för att kunna få fram en entydig lösning.

Ny!!: Rumtid och Randvillkor · Se mer »

Rum (fysik)

Definitionen av rum i fysik är omtvistad.

Ny!!: Rumtid och Rum (fysik) · Se mer »

Signum (matematik)

Plustecken och minustecken används för att visa tals signum. Signum, förtecken eller tecken är inom matematiken varje nollskilt reellt tals egenskap att vara positivt eller negativt.

Ny!!: Rumtid och Signum (matematik) · Se mer »

Speciella relativitetsteorin

Den speciella relativitetsteorin är en fysikalisk teori publicerad 1905 av Albert Einstein.

Ny!!: Rumtid och Speciella relativitetsteorin · Se mer »

Strängteori

I strängteorin är de mest fundamentala byggstenarna, som tidigare setts som punktpartiklar, i själva verket små vibrerande strängar. Strängteori är en modell inom fysiken som ämnar beskriva materiens allra minsta byggstenar.

Ny!!: Rumtid och Strängteori · Se mer »

Supersträngteori

Supersträngteori är ett samlingsnamn för de teorier inom strängteorin som kräver supersymmetri (därav prefixet ”super”), till skillnad från den bosoniska strängteorin.

Ny!!: Rumtid och Supersträngteori · Se mer »

Tid

klocka. Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser.

Ny!!: Rumtid och Tid · Se mer »

Tidsdilatation

Schematisk representation av den gravitationella rödförskjutningen av en ljusvåg från ytan av en massiv kropp. Om ljusvågen sänds i motsatt riktning blir ljuset blåförskjutet. Frekvensförskjutningarna avspeglar förändringar i tidsförloppen. Tidsdilatation (tidsutvidgning) beroende på hastighet innebär att om två referenssystem r och r', har identiska klockor, kommer en observatör i r att anse att klockan i r' går långsammare om referenssystemen r och r' befinner sig i relativ rörelse.

Ny!!: Rumtid och Tidsdilatation · Se mer »

Vågfunktion

En vågfunktion, Ψ (psi) är en funktion som beskriver ett kvantmekaniskt system medelst en amplitud och en fas som beror på systemets koordinater och på tid Ψ(x i, t). Amplitudens kvadrat motsvarar en sannolikhet och fasen beskriver interferens.

Ny!!: Rumtid och Vågfunktion · Se mer »

Vågfunktionskollaps

Inom kvantmekaniken är vågfunktionskollaps det fenomen som innebär att en vågfunktion - ursprungligen flera överlagrade egentillstånd - ger intryck av att reduceras till ett enda egentillstånd efter att den har växelverkat med en observatör.

Ny!!: Rumtid och Vågfunktionskollaps · Se mer »

Omdirigerar här:

Händelse (rumtid), Minkowski-rum, Minkowskirum, Rumtiden, Rumtidskontinuum, Rumtidsväv, Tidrum.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »