Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

SI-enhet

Index SI-enhet

SI-enheterna är de enheter som ingår i Internationella måttenhetssystemet (SI), en standard för måttenheter att användas vid mätning av storheter.

69 relationer: Absoluta nollpunkten, Absorberad dos, Ampere, Arkivkilogrammet, Arkivmetern, Becquerel, Candela, CGS-systemet, Coulomb, Decimalsystem, Effekt, Elektrisk laddning, Elektrisk spänning, Elektrisk ström, Energi, Farad, Frekvens, Grad Celsius, Gray, Hastighet, Henry (enhet), Hertz, Illuminans, Induktans, Internationella måttenhetssystemet, Joule, Kapacitans, Katal, Katalys, Kelvin, Kilogram, Konduktans, Kraft, Längd, Ljusflöde, Ljusstyrka, Lumen (enhet), Lux (enhet), Magnetfält, Magnetiskt flöde, Massa, Måttenhet, Meter, Metersystemet, MKSA, Mol, Newton (enhet), Ohm, Pascal (enhet), Radian, ..., Radioaktivitet, Rörelsemängd, Resistans, Rymdvinkel, Sekund, SI-prefix, Siemens (enhet), Sievert, Steradian, Storhet, Substansmängd, Temperatur, Tesla (enhet), Tid, Tryck, Vinkel, Volt, Watt, Weber (enhet). Förläng index (19 mer) »

Absoluta nollpunkten

Absoluta nollpunkten är den teoretiskt lägsta temperaturen som går att uppnå.

Ny!!: SI-enhet och Absoluta nollpunkten · Se mer »

Absorberad dos

Absorberad dos är en storhet som anger hur stor mängd joniserande strålning ett föremål eller en kropp tagit emot.

Ny!!: SI-enhet och Absorberad dos · Se mer »

Ampere

Analog amperemeter som visar strömmen 1 ampere genom en glödlampa. Illustration av definitionen av 1 ampere Ampere, förkortning A, är SI-enhet för elektrisk ström,http://www.ne.se/Ampere – Nationalencyklopedin på nätet – http://www.ne.se – läst datum: 16 oktober 2013 uppkallad efter den franske fysikern André-Marie Ampère (1775–1836).

Ny!!: SI-enhet och Ampere · Se mer »

Arkivkilogrammet

Den första systerkopian av arkivkilogrammet, vilken sedan 1884 förvaras förvaras hos National Institute of Standards and Technology i USA En datorrenderad bild av arkivkilogrammet Arkivkilogrammet är den internationella kilogramprototypen som är likare för massa i SI.

Ny!!: SI-enhet och Arkivkilogrammet · Se mer »

Arkivmetern

Arkivmetern, gjord av en legering bestående av 90 % platina och 10 % iridium, användes som standardlikare mellan 1889 och 1960. En meter definierades ursprungligen som en tio-miljondel av avståndet mellan nordpolen och ekvatorn vid en utmätt meridian mellan Dunkerque och Barcelona.

Ny!!: SI-enhet och Arkivmetern · Se mer »

Becquerel

Becquerel, Bq, är SI-enheten för radioaktivt sönderfall som infördes 1975.

Ny!!: SI-enhet och Becquerel · Se mer »

Candela

Candela är SI-enheten för ljusstyrka använd inom fotometri, med symbolen cd.

Ny!!: SI-enhet och Candela · Se mer »

CGS-systemet

CGS (akronym för centimeter–gram–sekund) eller Gauss system är ett måttsystem som utgår från grundenheterna centimeter, gram och sekund.

Ny!!: SI-enhet och CGS-systemet · Se mer »

Coulomb

Coulomb (C; svenskt uttal /kulɔ'mb/) är SI-enheten för elektrisk laddning och definieras utifrån ampere.

Ny!!: SI-enhet och Coulomb · Se mer »

Decimalsystem

Ett decimalsystem är inom mätteknik ett måttsystem som strävar efter att använda decimala talsystemet och enkla enhetsbyten för samma storhet.

Ny!!: SI-enhet och Decimalsystem · Se mer »

Effekt

Effekt anger inom fysiken den mängd energi som omvandlas per tidsenhet.

Ny!!: SI-enhet och Effekt · Se mer »

Elektrisk laddning

AA-batterier kan lagra en viss laddningsmängd En laddad flicka Elektrisk laddning eller elmängd (Q, q) är den fysikaliska storhet som påverkas av elektromagnetisk växelverkan, en av de fyra fundamentala krafterna.

Ny!!: SI-enhet och Elektrisk laddning · Se mer »

Elektrisk spänning

Elektrisk spänning eller potentialskillnad, väsentligen samma sak som elektromotorisk kraft, är skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter i en elektrisk krets.

Ny!!: SI-enhet och Elektrisk spänning · Se mer »

Elektrisk ström

Elektrisk ström är ett flöde av elektriska laddningar.

Ny!!: SI-enhet och Elektrisk ström · Se mer »

Energi

Doel i Belgien. Väderkvarnen använder luftens rörelseenergi för att sönderdela säd. Kärnkraftverket omvandlar nukleär energi till elektrisk energi. Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Ny!!: SI-enhet och Energi · Se mer »

Farad

Modern suprakondensator med kapacitansvärdet 1 Farad. Farad, F, är den härledda SI-enheten för kapacitans.

Ny!!: SI-enhet och Farad · Se mer »

Frekvens

reciproka. Sinusvågor med olika frekvens. Vågen längst ner har högst frekvens och vågen längst upp har lägst. Den horisontella axeln representerar tid. Frekvens är en storhet för antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall.

Ny!!: SI-enhet och Frekvens · Se mer »

Grad Celsius

Anders Celsius egen illustration av den termometer han använde Detalj ur titelplansch i en bok av Carl von Linné (1738). Grad Celsius (°C) är en enhet för temperatur som har fått sitt namn efter sin uppfinnare, den svenske vetenskapsmannen och astronomen Anders Celsius.

Ny!!: SI-enhet och Grad Celsius · Se mer »

Gray

Gray, Gy, är SI-enheten för absorberad dos, det vill säga hur mycket joniserande strålning som absorberats.

Ny!!: SI-enhet och Gray · Se mer »

Hastighet

Tåg som rör sig med hög hastighet integrering. Hastighet (även velocitet) är inom fysik en storhet för att beskriva rörelse.

Ny!!: SI-enhet och Hastighet · Se mer »

Henry (enhet)

En induktor bestående av strömledare lindad kring en ringformad magnetisk kärna. Henry (H) är SI-enheten för induktans.

Ny!!: SI-enhet och Henry (enhet) · Se mer »

Hertz

Hertz (Hz) är (den härledda) SI-enheten för frekvens, uppkallad efter Heinrich Hertz.

Ny!!: SI-enhet och Hertz · Se mer »

Illuminans

Illuminans eller belysningsstyrka är en fotometrisk storhet för att mäta hur mycket en yta belyses.

Ny!!: SI-enhet och Illuminans · Se mer »

Induktans

En elektrisk ström som flyter genom en krets orsakar ett magnetiskt fält och därmed ett magnetiskt flöde \Phi genom kretsen.

Ny!!: SI-enhet och Induktans · Se mer »

Internationella måttenhetssystemet

Datorformgiven illustration föreställande den prototyp som definierar enkilogramsvikten. En tumgraderad linjal ger en uppfattning om viktens storlek. Internationella måttenhetssystemet eller SI från franskans "Système International d'Unités" (ofta ses även den tautologiska sammansättningen SI-systemet), är en internationell standard för måttenheter och prefix.

Ny!!: SI-enhet och Internationella måttenhetssystemet · Se mer »

Joule

__INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__ Joule (J) är den härledda enheten för energi i Internationella måttenhetssystemet (SI) och definieras: Energin en joule motsvaras av följande.

Ny!!: SI-enhet och Joule · Se mer »

Kapacitans

Laddningar lagras i en kondensator. Ett elektriskt fält byggs upp mellan plattorna. En kondensator är en passiv komponent där laddningsmängden är direkt proportionell mot spänningen över kondensatorn En kapacitiv elektrisk krets ger en negativ fasvridning Kapacitans (även elektrisk kapacitet) är ett mått på förmågan att lagra elektrisk laddning hos komponenter med ett linjärt förhållande mellan den lagrade laddningsmängden och spänningen över komponenten.

Ny!!: SI-enhet och Kapacitans · Se mer »

Katal

Katal är SI-enheten för katalytisk aktivitet och har enhetssymbolen kat.

Ny!!: SI-enhet och Katal · Se mer »

Katalys

En katalysator minskar aktiveringsenergin för en kemisk reaktion (blå kurva) Katalys (av grekiska κατάλυσις, katálysis ”upplösning”) är den inverkan som en katalysator har på en kemisk reaktion.

Ny!!: SI-enhet och Katalys · Se mer »

Kelvin

Termometer med skalor i både grader Celsius och kelvin. Kelvin (K) (skrivs i löpande text kelvin och inte Kelvin, alternativt K, se nedan) är SI-enheten för temperatur, uppkallad efter lord Kelvin.

Ny!!: SI-enhet och Kelvin · Se mer »

Kilogram

Kopia av arkivkilogrammet Ett kilogram, förkortat kg, är grundenheten för massa i Internationella måttenhetssystemet (SI) – den enda grundenhet som bär ett SI-prefix.

Ny!!: SI-enhet och Kilogram · Se mer »

Konduktans

Konduktans är ett mått på elektrisk ledningsförmåga.

Ny!!: SI-enhet och Konduktans · Se mer »

Kraft

Exempel på två krafter Kraft är inom fysiken en abstraktion för att förklara och beskriva orsaken till förändringar i ett systems rörelser.

Ny!!: SI-enhet och Kraft · Se mer »

Längd

---- Längd är en fysikalisk storhet som anger ett avstånd, till exempel från en punkt där ett objekt börjar till den punkt där det slutar.

Ny!!: SI-enhet och Längd · Se mer »

Ljusflöde

Ljusflöde är en fysikalisk storhet som anger ett mätetal för ljuseffekt och har SI-enheten lumen.

Ny!!: SI-enhet och Ljusflöde · Se mer »

Ljusstyrka

---- Ljusstyrka är en fotometrisk storhet för att mäta hur mycket ljus som strålar ut i en viss riktning från en ljuskälla.

Ny!!: SI-enhet och Ljusstyrka · Se mer »

Lumen (enhet)

LED-lampa på 10 Watt som kan utstråla 806 lumen. Lumen är SI-enheten för ljusflöde och har enhetssymbolen lm.

Ny!!: SI-enhet och Lumen (enhet) · Se mer »

Lux (enhet)

En luxmeter, som mäter lux. Lux (lx) är SI-enheten för illuminans (belysningsstyrka).

Ny!!: SI-enhet och Lux (enhet) · Se mer »

Magnetfält

Magnetfält behandlas inom fysiken som vektorfält, vilka beskriver krafterna mellan magneter och strömförande elektriska ledare.

Ny!!: SI-enhet och Magnetfält · Se mer »

Magnetiskt flöde

Magnetiskt flöde \Phi genom en viss yta är produkten av det magnetiska B-fältet (flödestätheten) och arean A: När en ledare rör sig över ett magnetfält påverkas elektronerna i ledaren med en Lorentzkraft; ledaren får ett överskott av elektroner på ena sidan.

Ny!!: SI-enhet och Magnetiskt flöde · Se mer »

Massa

---- En vikt med massan 2 kg. Massa är en fysikalisk storhet som anger ett objekts materieinnehåll.

Ny!!: SI-enhet och Massa · Se mer »

Måttenhet

En måttenhet är en bestämd storlek på en storhet som används för att mäta storheten i, till exempel meter för sträcka.

Ny!!: SI-enhet och Måttenhet · Se mer »

Meter

Arkivmetern användes som längdnormal fram till 1960. X-profilen ger staven en hög böjstyvhet. Skalstrecken för 1 meter är skyddat placerade ett stycke innanför stavens ändar. Meter är SI-enheten för längd.

Ny!!: SI-enhet och Meter · Se mer »

Metersystemet

Länder som officiellt inte använder sig av metersystemet (USA, Burma och Liberia) Metersystemet kallas det decimalsystem för mått och vikt som är grundat på metern som enhet.

Ny!!: SI-enhet och Metersystemet · Se mer »

MKSA

MKSA är ett enhetssystem som bygger på storheterna meter, kilogram, sekund och ampere.

Ny!!: SI-enhet och MKSA · Se mer »

Mol

Mol är SI-enheten för substansmängd.

Ny!!: SI-enhet och Mol · Se mer »

Newton (enhet)

Newton (N) är SI-enheten för kraft, uppkallad efter Isaac Newton.

Ny!!: SI-enhet och Newton (enhet) · Se mer »

Ohm

Tre motstånd med olika värden. Standard 1 ohms resistor. Ohm (Ω) är SI-enheten för resistans, reaktans och impedans.

Ny!!: SI-enhet och Ohm · Se mer »

Pascal (enhet)

Enheten pascal (Pa) är SI-enheten för tryck, uppkallad efter den franske fysikern.

Ny!!: SI-enhet och Pascal (enhet) · Se mer »

Radian

När sträckan ''b'' har samma längd som radien ''r'', är vinkeln 1 radian. miniatyr En radian (rad) är den härledda SI-enheten för vinklar.

Ny!!: SI-enhet och Radian · Se mer »

Radioaktivitet

Radioaktivitet är ett fysikaliskt fenomen där atomkärnor spontant omvandlas till andra typer av kärnor samtidigt som de avger joniserande strålning.

Ny!!: SI-enhet och Radioaktivitet · Se mer »

Rörelsemängd

Inom klassisk mekanik, definieras rörelsemängden (SI-enhet kg·m/s) som produkten av ett objekts massa och hastighet.

Ny!!: SI-enhet och Rörelsemängd · Se mer »

Resistans

Resistans är ett visst slag av strömbegränsande förmåga hos en elektrisk krets.

Ny!!: SI-enhet och Resistans · Se mer »

Rymdvinkel

300px En rymdvinkel är den tredimensionella analogin till den vanliga vinkeln.

Ny!!: SI-enhet och Rymdvinkel · Se mer »

Sekund

Ljus som blinkar ungefär en gång per sekund. Sekund, med beteckningen s, emellanåt förkortat sek, är SI-enheten för tid.

Ny!!: SI-enhet och Sekund · Se mer »

SI-prefix

Ett SI-prefix är ett prefix som kan användas till någon av enheterna i Internationella måttenhetssystemet (Système International d'Unités, SI) för att ange multipler eller delar av dessa enheter.

Ny!!: SI-enhet och SI-prefix · Se mer »

Siemens (enhet)

Siemens, 1 S, är SI-enheten för konduktans.

Ny!!: SI-enhet och Siemens (enhet) · Se mer »

Sievert

Sievert (Sv), efter Rolf Sievert, är SI-enheten för storheterna ekvivalent dos och effektiv dos. Dessa storheter används när man vill uppskatta hur skaderisken för en människa eller annan levande organism som blivit utsatt för joniserande strålning.

Ny!!: SI-enhet och Sievert · Se mer »

Steradian

Konen upptar en steradian. Steradian (grek. stereos, solid) är den härledda SI-enheten för rymdvinkeln.

Ny!!: SI-enhet och Steradian · Se mer »

Storhet

enhet Storheter används inom främst naturvetenskaper för att beskriva kvantitativa egenskaper hos föremål eller fenomen.

Ny!!: SI-enhet och Storhet · Se mer »

Substansmängd

Substansmängd (tidigare kallad ämnesmängd) är en grundstorhet, som anger ett antal av mer eller mindre reella partiklar eller kroppar, till exempel molekyler, elektroner, fotoner eller enhetsceller i en kristall (se kristallstruktur).

Ny!!: SI-enhet och Substansmängd · Se mer »

Temperatur

Temperaturen beror på gaspartiklarnas hastighet. Dessa partiklar illustrerar rumstemperatur med partikelhastigheten reducerad till en 2-millijondel. Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla.

Ny!!: SI-enhet och Temperatur · Se mer »

Tesla (enhet)

Tesla (enhetsförkortning: T), är SI-enheten för det magnetiska B-fältet (magnetisk flödestäthet) och för intensitet av magnetisering.

Ny!!: SI-enhet och Tesla (enhet) · Se mer »

Tid

klocka. Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser.

Ny!!: SI-enhet och Tid · Se mer »

Tryck

Tryck är kraft per areaenhet som verkar i varje punkt inuti gaser och vätskor och även vinkelrätt mot angränsande fasta kroppars ytor, till exempel kärlets väggar.

Ny!!: SI-enhet och Tryck · Se mer »

Vinkel

En vinkel eller ett vinkelområde är ett område av ett plan, begränsat av två strålar, det vill säga delar av räta linjer som skär varandra i en punkt.

Ny!!: SI-enhet och Vinkel · Se mer »

Volt

En multimeter kan användas som voltmeter. 1,5-voltsbatterier Ett oscilloskop kan mäta hur spänningen varierar med tiden Volt (V), är en härledd SI-enhet för elektrisk spänning (elektromotorisk kraft).

Ny!!: SI-enhet och Volt · Se mer »

Watt

En Wattmeter visar effekten 63 Watt. Watt, med symbolen W, är härledd SI-enhet för den fysikaliska storheten effekt, det vill säga energi (eller arbete) per tidsenhet.

Ny!!: SI-enhet och Watt · Se mer »

Weber (enhet)

Weber (symbol: Wb) är inom fysiken SI-enheten för magnetiskt flöde.

Ny!!: SI-enhet och Weber (enhet) · Se mer »

Omdirigerar här:

Härledda SI-enheter, Härledda enheten, SI (härledd enhet), SI (tilläggsenhet), SI enheter, SI tilläggsenhet, SI-enheter, Si enhet, Si-enhet, Si-enheter, Sienheter.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »