Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Salter

Index Salter

Koksalt i närbild Kopparsulfatkristaller Salter eller jonföreningar är jonbundna kemiska föreningar som består av positivt laddade katjoner och negativt laddade anjoner sammansatta så att nettoladdningen blir neutral, det vill säga noll.

60 relationer: Acetat, Alkemi, Aminosyror, Anhydrit, Ättiksyra, Bas (kemi), Bensoesyra, Borsyra, Citrat, Citronsyra, Cyanider, Dissociation (kemi), Elektricitet, Elektrolyt, Fast form, Fluorid, Fluorvätesyra, Fosfat, Fosforsyra, Grundämne, Jöns Jacob Berzelius, Johannes Brønsted, Jon, Jonbindning, Kalciumfluorid, Karbonat, Kemi, Kemisk förening, Klor, Klorid, Kolsyra, Kovalent bindning, Kristall, Kvicksilver(II)klorid, Metall, Molekyl, Natriumklorid, Nitrat, Nitrit, Nylon, Oorganisk kemi, Organisk kemi, Oxider, Oxoniumjon, Peptidbindning, Protein, Salpetersyra, Salpetersyrlighet, Saltsyra, Stearinsyra, ..., Sulfat, Sulfid, Svante Arrhenius, Svavelsyra, Syra, Syre, Vatten, Väte, Vätecyanid, Zwitterjon. Förläng index (10 mer) »

Acetat

Acetat eller etanoat är salter och estrar av ättiksyra.

Ny!!: Salter och Acetat · Se mer »

Alkemi

"Alkemisten", målning av William Fettes Douglas. Alkemi (arabiska الكمياء al-kimia, ’kemin’) kallas den äldre tidens vetenskap som var förstadium, en protovetenskap, ur vilket den moderna vetenskapliga kemin växte fram.

Ny!!: Salter och Alkemi · Se mer »

Aminosyror

Pinnmodell av cystein. Strukturformel för en allmän alfa-aminosyra i ojoniserad form (vänster) och zwitterjonform (höger). R betecknar sidokedjan. En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en amingrupp och en karboxylgrupp.

Ny!!: Salter och Aminosyror · Se mer »

Anhydrit

Anhydritkristaller från Chihuahua, Mexiko. Anhydrit är ett bergartsbildande mineral med den kemiska sammansättningen CaSO4 (kalciumsulfat).

Ny!!: Salter och Anhydrit · Se mer »

Ättiksyra

Ättiksyra eller etansyra, kemisk formel CH3COOH ibland betecknat HAc är den enklaste karboxylsyran efter myrsyra.

Ny!!: Salter och Ättiksyra · Se mer »

Bas (kemi)

Kaliumhydroxid Inom kemin är baser en grupp kemiska föreningar med i allmänhet lutaktig smak, som har förmågan att uppta vätejoner varvid de i en vattenlösning ger ett pH-värde över 7, eller mer allmänt, ge bort elektronpar.

Ny!!: Salter och Bas (kemi) · Se mer »

Bensoesyra

Bensoesyra (kemisk formel C6H5COOH) är en aromatisk karboxylsyra.

Ny!!: Salter och Bensoesyra · Se mer »

Borsyra

Borsyra (eller boraxsyra) är en svag syra vars främsta användningsområde är som antiseptisk lösning, brandsläckningsmaterial och insektsbekämpning.

Ny!!: Salter och Borsyra · Se mer »

Citrat

En citratjon Kulmodell av citratjon Citrat refererar antingen till den korresponderande basen till citronsyra, som har formeln (C3H4OH(CO2)33−), eller estrar av citronsyra.

Ny!!: Salter och Citrat · Se mer »

Citronsyra

Citronsyra (av latinets Acidum citricum) är en karboxylsyra med summaformeln C6H8O7.

Ny!!: Salter och Citronsyra · Se mer »

Cyanider

1) Strukturformel2) Molekylmodell3) Elektrisk laddningsyta4) Högsta molekylorbital. Cyanider är salter av den svaga syran vätecyanid och innehåller cyanidjonen, CN−.

Ny!!: Salter och Cyanider · Se mer »

Dissociation (kemi)

Dissociation är inom kemin en upplösning av ett ämne i mindre beståndsdelar, till exempel brytande av jonbindningar när salter löses i vatten eller något annat lösningsmedel, eller när en syremolekyl lämnar hemoglobin i blodet.

Ny!!: Salter och Dissociation (kemi) · Se mer »

Elektricitet

Blixtar tillhör de mest dramatiska uttrycken för elektricitet. Elektricitet, från grekiska "elektron", 'bärnsten', är ett fysikaliskt fenomen.

Ny!!: Salter och Elektricitet · Se mer »

Elektrolyt

I kemin är en elektrolyt (av grekiska elektron och ly'sis, "lösning") en substans innehållande fritt rörliga joner som gör ämnet elektriskt ledande.

Ny!!: Salter och Elektrolyt · Se mer »

Fast form

Isbitar, vatten i fast form. Kristaller av natriumklorid. Fast form, även solid form, är ett av de fyra fundamentala aggregationstillstånden och innebär att ett ämne inte är vätska, gas eller plasma.

Ny!!: Salter och Fast form · Se mer »

Fluorid

Fluorid betecknar något som har med fluoridjoner att göra.

Ny!!: Salter och Fluorid · Se mer »

Fluorvätesyra

Fluorvätesyra (vattenlösning av vätefluorid, HF) är en mycket starkt frätande och giftig, men pH-mässigt mellanstark syra med.

Ny!!: Salter och Fluorvätesyra · Se mer »

Fosfat

Fosfater är salter och estrar av fosforsyra.

Ny!!: Salter och Fosfat · Se mer »

Fosforsyra

Fosforsyra 85% Fosforsyra, ortofosforsyra, är en medelstark syra med kemisk formel H3PO4.

Ny!!: Salter och Fosforsyra · Se mer »

Grundämne

Guld är ett grundämne. Grundämne är en substans med atomer som enbart har samma antal protoner i atomkärna.

Ny!!: Salter och Grundämne · Se mer »

Jöns Jacob Berzelius

Berzelius skrivbord utställt på Stockholms gamla observatorium. Jöns Jacob Berzelius, av sig själv och sin samtid kallad Jacob Berzelius, född 20 augusti 1779 i Väversunda sörgård i Väversunda, död 7 augusti 1848 i Stockholm, var en svensk friherre, kemist och naturforskare, som har fått epitetet "Den svenska kemins fader".

Ny!!: Salter och Jöns Jacob Berzelius · Se mer »

Johannes Brønsted

Johannes Nicolaus Brønsted, född 22 februari 1879 i Varde, död 17 december 1947 i Köpenhamn, var en dansk fysikalisk kemist som 1923 (samtidigt med Martin Lowry) definierade en bas som en "protonacceptor" samt en syra som en "protondonator".

Ny!!: Salter och Johannes Brønsted · Se mer »

Jon

Koksalt består av natriumjoner (grå) och kloridjoner (gröna). En jon är en atom eller molekyl som har en elektrisk laddning.

Ny!!: Salter och Jon · Se mer »

Jonbindning

Jonbindning är den kemiska bindningen mellan två joner, en positiv jon (katjon) och en negativ jon (anjon).

Ny!!: Salter och Jonbindning · Se mer »

Kalciumfluorid

Kalciumfluorid är en kemisk förening av kalcium och fluor.

Ny!!: Salter och Kalciumfluorid · Se mer »

Karbonat

Strukturformeln för en karbonatjon. Molekylmodell av en karbonatjon. Ett karbonat är ett salt av kolsyra.

Ny!!: Salter och Karbonat · Se mer »

Kemi

kemiska reaktioner.substansers interaktioner och de energimängder som därvid omsätts Kemi (arabiska: كيمياء latin: chem (kēme), ordets etymologi är dock omtvistad) är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.

Ny!!: Salter och Kemi · Se mer »

Kemisk förening

En kemisk förening är ett ämne som består av två eller flera olika grundämnen som är kemiskt bundna till varandra i bestämda massproportioner.

Ny!!: Salter och Kemisk förening · Se mer »

Klor

Klor (latinskt namn Chlorum; bildat av grekiska chlō'ros, 'gulgrön', 'ljusgrön') är ett icke-metalliskt grundämne.

Ny!!: Salter och Klor · Se mer »

Klorid

En kloridjon brukar avbildas grön. Klorid eller kloridjon är en negativt laddad jon (anjon) av grundämnet klor.

Ny!!: Salter och Klorid · Se mer »

Kolsyra

Bubblor av koldioxid som bildas när kolsyra sönderdelas i vatten Kolsyra (latinskt namn: Acidum carbonicum), divätekarbonat (engelska: Dihydrogen Carbonate), H2CO3, är en kemisk förening som uppkommer när koldioxid löser sig i vatten.

Ny!!: Salter och Kolsyra · Se mer »

Kovalent bindning

Ett sätt att se kovalent bindning i F2, fluor. En kovalent bindning (lika i värde, likvärdighet, atomer som delar elektronpar lika) eller elektronparbindning uppstår när två eller flera atomer delar ett, två eller tre elektronpar mellan sig.

Ny!!: Salter och Kovalent bindning · Se mer »

Kristall

Kristall är en fas hos vissa ämnen där atomerna, molekyler eller joner bildar en regelbunden struktur som upprepar sig i alla tre dimensioner.

Ny!!: Salter och Kristall · Se mer »

Kvicksilver(II)klorid

Kvicksilverdiklorid användes under 1800-talet som medicin mot syfilis. Kvicksilver(II)klorid är en kemisk förening av kvicksilver och klor med formeln HgCl2.

Ny!!: Salter och Kvicksilver(II)klorid · Se mer »

Metall

Gallium är en metall. En metall är ett grundämne (eller en legering) med metalliska egenskaper, till exempel hög ledningsförmåga för elektricitet och för värme, formbarhet, i allmänhet hög densitet och metallglans.

Ny!!: Salter och Metall · Se mer »

Molekyl

En och samma molekyl kan representeras i bild på flera olika sätt. En molekyl definieras som en grupp av två eller fler atomer ordnade i ett precist arrangemang med hjälp av kovalenta bindningar.

Ny!!: Salter och Molekyl · Se mer »

Natriumklorid

Saltutvinning i Salar de Uyuni i Bolivia Natriumklorid, koksalt eller (vardagligt) enbart salthttp://www.ne.se/enkel/salt & http://www.ne.se/lang/natriumklorid - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 är ett kemiskt salt med formeln NaCl.

Ny!!: Salter och Natriumklorid · Se mer »

Nitrat

resonans. Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen.

Ny!!: Salter och Nitrat · Se mer »

Nitrit

Nitritjonens två resonansformer. Nitriter är inom oorganisk kemi salter av salpetersyrlighet.

Ny!!: Salter och Nitrit · Se mer »

Nylon

Nylon betecknar en grupp syntetfibrer av polyamid.

Ny!!: Salter och Nylon · Se mer »

Oorganisk kemi

Kopparacetat Oorganisk kemi är den delen av kemin som handlar om oorganiska föreningar.

Ny!!: Salter och Oorganisk kemi · Se mer »

Organisk kemi

Urea Organisk kemi är vetenskapen om kolföreningarnas kemi.

Ny!!: Salter och Organisk kemi · Se mer »

Oxider

Oxider (från franskans oxyde, från oxygène - syre) kallas vissa typer av kemiska föreningar där grundämnet syre ingår.

Ny!!: Salter och Oxider · Se mer »

Oxoniumjon

En oxoniumjon En oxoiumjons strukturformel Oxoniumjonen, H3O+, ibland även kallad hydroniumjonen eller hydroxoniumjonen (se under Om synonymer) är en positivt laddad jon av vatten (H2O).

Ny!!: Salter och Oxoniumjon · Se mer »

Peptidbindning

Två aminosyror kombineras i en kondensationsreaktion och bildar en peptidbindning En peptidbindning bildas mellan två molekyler då en karboxylgrupp reagerar med en aminogrupp så att en vattenmolekyl (H2O) frigörs.

Ny!!: Salter och Peptidbindning · Se mer »

Protein

Proteinet ''Arginas'' från ''Bacillus Caldovelox''. Proteiner är organiska ämnen med hög molekylvikt.

Ny!!: Salter och Protein · Se mer »

Salpetersyra

Koncentrerad salpetersyra Salpetersyra (av latinets sal, salt och peter, klippa, se salpeter) är en starkt frätande syra med kemisk beteckning HNO3.

Ny!!: Salter och Salpetersyra · Se mer »

Salpetersyrlighet

Salpetersyrlighet (HNO2) är en relativt svag syra, nära besläktad med salpetersyra, men mycket svagare (pKa.

Ny!!: Salter och Salpetersyrlighet · Se mer »

Saltsyra

Saltsyra, alternativt väteklorid, är en av de vanligaste syrorna som i koncentrerad form är mycket starkt frätande.

Ny!!: Salter och Saltsyra · Se mer »

Stearinsyra

Stearinsyra eller oktadekansyra (CH3(CH2)16COOH eller C17H35COOH) är en mättad fettsyra med 18 kolatomer.

Ny!!: Salter och Stearinsyra · Se mer »

Sulfat

Sulfater är salter av svavelsyra.

Ny!!: Salter och Sulfat · Se mer »

Sulfid

Sulfider är inom oorganisk kemi svavelföreningar som innehåller sulfidjonen S2–.

Ny!!: Salter och Sulfid · Se mer »

Svante Arrhenius

Svante August Arrhenius, född 19 februari 1859 på Viks gods i Balingsta församling (Uppsala län), död 2 oktober 1927, var en svensk fysiker och kemist som var verksam inom många delar av naturvetenskapen.

Ny!!: Salter och Svante Arrhenius · Se mer »

Svavelsyra

Svavelsyra (ett äldre trivialnamn är vitriololja) är en starkt frätande syra med kemisk beteckning H2SO4, vilket kan läsas ut som divätesvaveltetraoxid.

Ny!!: Salter och Svavelsyra · Se mer »

Syra

En syra (latin: acidum) definieras vanligtvis som ett ämne som genom dissociation kan avge protoner (vätejoner).

Ny!!: Salter och Syra · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Salter och Syre · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Salter och Vatten · Se mer »

Väte

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.

Ny!!: Salter och Väte · Se mer »

Vätecyanid

Vätecyanid, HCN, även kallad cyanvätesyra eller blåsyra, är en färglös gas eller vätska med en kokpunkt 25,7 °C och med lukt av bittermandel.

Ny!!: Salter och Vätecyanid · Se mer »

Zwitterjon

En aminosyra i den vanliga formen och den ovanligare zwitterjonformen. En zwitterjon (från tyskans zwitter, hybrid) eller amfojon är en jon som har både en negativ och en positiv laddning på olika atomer.

Ny!!: Salter och Zwitterjon · Se mer »

Omdirigerar här:

Jonförening, Jonföreningar, Jonisk förening, Metallsalt.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »