Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Sanskrit

Index Sanskrit

En handskrift av Rigveda, skrivet med devanagariskrift Sanskrit (संस्कृतम् saṃskṛtam, ursprungligen संस्कृता वाक् saṃskṛtā vak, "förfinat tal"), är ett indoariskt språk och hinduismens, jainismens och mahayanabuddhismens främsta liturgiska språk.

93 relationer: Ablativ, Accent, Ackusativ, Aorist, Avestiska, Baltiska språk, Buddhism, Dativ, Deklination (lingvistik), Den klassiska indiska litteraturen, Dental konsonant, Devanāgarī, Diates, Dramatik, Engelska, Epos, Finit verb, Fornindoariska språk, Fornpersiska, Futurum, Genitiv, Gerundium, Gerundivum, Grekiska, Halvvokal, Hettitiska, Hiatus (fonetik), Hinduism, Imperativ, Imperfekt, Indien, Indikativ, Indoariska språk, Indoeuropeiska språk, Indoiranska språk, Infinitiv, Instrumentalis, Jainism, Kasus, Kālidāsa, Kentumspråk och satemspråk, Klusil, Konditionalis, Konjugation, Konjunktiv, Konsonant, Labial konsonant, Liturgiskt språk, Ljudlag, Lokativ, ..., Lyrik, Mahayana, Medelindoariska språk, Modus, Nasal konsonant, Nomen, Nominativ, Numerus, Optativ, Ordaccent, Ordbildning, Palatal konsonant, Pali, Panini (vetenskapsman), Particip, Passivum, Perfekt, Pluralis, Pluskvamperfekt, Poesi, Prakrit, Presens, Pronomen, Retroflex konsonant, Sandhi, Sibilant, Singularis, Slaviska språk, Språk i Indien, Suffix, Svenska, Sydasien, Syntax, Tempus, Tipitaka, Urindoeuropeiska, Urspråk, Uttarakhand, Vak, Veda, Velar konsonant, Vokal, Vokativ. Förläng index (43 mer) »

Ablativ

Ablativ (latin ablativus, som utmärker fråntagande) är ett kasus i nominas deklination och räknas som ett yttre lokalkasus.

Ny!!: Sanskrit och Ablativ · Se mer »

Accent

Accent kan avse.

Ny!!: Sanskrit och Accent · Se mer »

Ackusativ

Ackusativ är i grammatiken det kasus som anger verbets direkta objekt (ackusativobjekt) i en sats.

Ny!!: Sanskrit och Ackusativ · Se mer »

Aorist

Aorist (grekiska ἀόριστος χρόνος aóristos chrónos 'obestämd tid') är en böjningsform av verben i en rad språk, till exempel grekiska och sanskrit.

Ny!!: Sanskrit och Aorist · Se mer »

Avestiska

Avestiska (tidigare även kallat zand eller pazand) är ett fornariskt språk som tillhör den den ariska språkfamiljen, varifrån vediska (vedisk sanskrit) och avestiska uppkommit.

Ny!!: Sanskrit och Avestiska · Se mer »

Baltiska språk

Baltiska språk Baltiska språk är en grupp indoeuropeiska språk, talade öster om Östersjön.

Ny!!: Sanskrit och Baltiska språk · Se mer »

Buddhism

Buddhism är en religion baserad på den undervisning och den lära som tillskrivs Siddharta Gautama Buddha.

Ny!!: Sanskrit och Buddhism · Se mer »

Dativ

Dativ är i den grammatiska morfologin det kasus som anger att ett ord fungerar som indirekt objekt i en sats.

Ny!!: Sanskrit och Dativ · Se mer »

Deklination (lingvistik)

Deklination (latin declinatio, av declinare, "böja") är inom grammatiken böjningen av nominala ordklasser: substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord.

Ny!!: Sanskrit och Deklination (lingvistik) · Se mer »

Den klassiska indiska litteraturen

Det klassiska sanskrits litteratur är mångsidig och mycket omfångsrik.

Ny!!: Sanskrit och Den klassiska indiska litteraturen · Se mer »

Dental konsonant

En dental fon uttalas genom att tungan trycks mot överkäkens framtänder.

Ny!!: Sanskrit och Dental konsonant · Se mer »

Devanāgarī

''Rigveda''-manuskript från tidigt 1800-tal skrivet med devanāgarī Devanāgarī (sanskrit देवनागरी devənāgarī), eller nāgarī, är den skrift som används för att skriva Indiens klassiska språk sanskrit samt för hindi och flera andra moderna indoariska språk som talas i nordvästra Indien.

Ny!!: Sanskrit och Devanāgarī · Se mer »

Diates

Diates (eller verbalgenus, verbgenus) är en böjningskategori hos verb.

Ny!!: Sanskrit och Diates · Se mer »

Dramatik

Dramatik är en litterär genre, och utgör tillsammans med lyrik och epik de så kallade tre klassiska, litterära huvudgenrerna.

Ny!!: Sanskrit och Dramatik · Se mer »

Engelska

Engelska (English language) är ett västgermanskt språk, dock starkt påverkat av bland annat franska och latin.

Ny!!: Sanskrit och Engelska · Se mer »

Epos

Epos är en längre berättelse på vers och utgör en subgenre till epiken.

Ny!!: Sanskrit och Epos · Se mer »

Finit verb

Ett finit verb är ett verb som är böjt för att uttrycka tempus och modus: (indikativ, konjunktiv eller imperativ) och/eller för att ange personen som utför verbhandlingen.

Ny!!: Sanskrit och Finit verb · Se mer »

Fornindoariska språk

Den fornindiska perioden är den i språkligt och kulturhistoriskt avseende viktigaste vad angår de indiska språken.

Ny!!: Sanskrit och Fornindoariska språk · Se mer »

Fornpersiska

Fornpersiska är en av de två belagda formerna av forniranska språk.

Ny!!: Sanskrit och Fornpersiska · Se mer »

Futurum

Futurum handlar om sådant som ännu inte inträffat. Futurum (latin: neutrum av futurus, 'framtida') är ett tempus som beskriver en händelse i framtiden.

Ny!!: Sanskrit och Futurum · Se mer »

Genitiv

Genitiv är ett grammatiskt kasus, som oftast markerar ägarskap – att ett visst substantiv äger, innehar eller besitter ett annat substantiv.

Ny!!: Sanskrit och Genitiv · Se mer »

Gerundium

Gerundium är en verbform som betecknar pågående handlingar (ej att förväxla med gerundivum).

Ny!!: Sanskrit och Gerundium · Se mer »

Gerundivum

Gerundivum (ej att förväxla med gerundium) är en infinit verbform som fungerar som ett adjektiv.

Ny!!: Sanskrit och Gerundivum · Se mer »

Grekiska

Grekiska (klassisk grekiska: ἑλληνικά, hellēniká; nygrekiska: ελληνικά, elliniká) är ett indoeuropeiskt språk som talas av omkring 12 miljoner människor (år 2016), främst i Grekland.

Ny!!: Sanskrit och Grekiska · Se mer »

Halvvokal

Halvvokaler är icke-stavelsebildande vokaler.

Ny!!: Sanskrit och Halvvokal · Se mer »

Hettitiska

Hettitiska är ett utdött språk som talades av hettiterna som levde i Anatolien i nuvarande Turkiet.

Ny!!: Sanskrit och Hettitiska · Se mer »

Hiatus (fonetik)

Hiatus är en fonetikterm som innebär vokalmöte, i mötet mellan två ord eller delar (fonem, morfem) av ord där den första slutar på en vokal och den andra börjar på en vokal.

Ny!!: Sanskrit och Hiatus (fonetik) · Se mer »

Hinduism

Hinduism, eller Sanatana Dharma, (Den eviga lagen) är samlingsnamnet för en rad indiska sedvänjor, religiösa föreställningar och filosofiska koncept.

Ny!!: Sanskrit och Hinduism · Se mer »

Imperativ

Imperativ är ett verbmodus med vilket man formulerar en uppmaning.

Ny!!: Sanskrit och Imperativ · Se mer »

Imperfekt

Imperfekt, imperfektum (lat. "oavslutat"), ett tempus för dåtida oavslutade handlingar.

Ny!!: Sanskrit och Imperfekt · Se mer »

Indien

Indien (hindi: भारत, Bhārat; officiellt Republiken Indien (hindi: भारत गणराज्य, Bhārat Gaṇarājya), är en förbundsrepublik i södra Asien. Det är det sjunde största landet till ytan, det näst folkrikaste landet och den mest folkrika demokratin i världen. Indien kallas ofta för "världens största demokrati". Indien har kust mot Indiska oceanen i söder, Arabiska havet i väster och Bengaliska viken i öster. Landet gränsar till Pakistan i väster, till Kina, Nepal och Bhutan i nordost och till Bangladesh och Burma i öster. Andra länder som ligger nära Indien är Sri Lanka, Maldiverna och Indonesien i Indiska oceanen. Indiska halvön var hem för Induskulturen och ett område för historiska handelsleder och stora imperier och förknippades med ekonomisk och kulturell rikedom under stora delar av sin långa historia. Fyra stora världsreligioner, hinduismen, buddhismen, jainismen och sikhismen, uppstod där, medan zoroastrismen, judendomen, kristendomen och islam anlände under första årtusendet e.Kr. och formade områdets mångskiftande kultur. Indien annekterades gradvis av Brittiska ostindiska kompaniet från början av 1700-talet och koloniserades av Storbritannien från mitten av 1800-talet. Landet blev självständigt 1947 efter en självständighetskamp som präglades av våldsamma uppror med påföljande än mer våldsamma vedergällningsaktioner, myterier, civilt motstånd samt icke-våldsamt motstånd. Indien är en förbundsrepublik, bestående av 29 delstater och sju unionsterritorier, och en parlamentarisk demokrati. Den har världens tolfte största ekonomi mätt i nominell växelkurs och den fjärde största mätt i köpkraft. Ekonomiska reformer har transformerat Indien till den näst snabbast växande ekonomin (2007), men landet lider fortfarande av höga nivåer av fattigdom, analfabetism och undernäring. Indien är ett mångreligiöst, mångspråkigt och multietniskt samhälle som även hyser en mångfald djur och växter i ett antal skyddade områden.

Ny!!: Sanskrit och Indien · Se mer »

Indikativ

Indikativ är ett modus som i huvudsak används för att uttrycka faktisk information.

Ny!!: Sanskrit och Indikativ · Se mer »

Indoariska språk

De indoariska språkens utbredningsområde i Sydasien. Indoariska språk är en gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.

Ny!!: Sanskrit och Indoariska språk · Se mer »

Indoeuropeiska språk

De indoeuropeiska språken omfattar en familj om flera hundra till olika grad besläktade språk, inklusive de flesta större språken i Europa, många i Sydasien (Indiska halvön), Sydvästasien (Iranska platån) och södra Centralasien, samt i stor utsträckning i Amerika, Australien och på andra håll runt om i världen, dit de spridits från Europa.

Ny!!: Sanskrit och Indoeuropeiska språk · Se mer »

Indoiranska språk

Indoiranska språk, en grupp språk tillhörande satemgrenen av indoeuropeiska språk.

Ny!!: Sanskrit och Indoiranska språk · Se mer »

Infinitiv

Infinitiv är en grammatisk term som används för att hänvisa till vissa verbformer som finns på många språk.

Ny!!: Sanskrit och Infinitiv · Se mer »

Instrumentalis

Instrumentalis är ett separat kasus i bland annat slaviska och baltiska språk.

Ny!!: Sanskrit och Instrumentalis · Se mer »

Jainism

Svastikan är en gammal symbol för jainismen. Jainismen är en av de äldsta religionerna med indiskt ursprung.

Ny!!: Sanskrit och Jainism · Se mer »

Kasus

Kasus är en grammatisk kategori för nomen, som markerar dessas funktion i satsen.

Ny!!: Sanskrit och Kasus · Se mer »

Kālidāsa

Kālidāsa (devanāgarī: कालिदास, Kalis tjänare), var en ryktbar sanskritförfattare av hög rang, som sannolikt levde några århundraden e.Kr., förmodligen på 400-talet.

Ny!!: Sanskrit och Kālidāsa · Se mer »

Kentumspråk och satemspråk

Kentumspråk i blått, Satemspråk i rött Kentumspråk och satemspråk är två språkgrupper som nästan alla indoeuropeiska språk klassificeras till.

Ny!!: Sanskrit och Kentumspråk och satemspråk · Se mer »

Klusil

Klusiler (explosiva konsonantljud) är samlingsnamnet på foner som produceras genom att luftvägen obstrueras med tungans eller läpparnas hjälp, varpå ett lufttryck byggs upp i munhålan och halsen (ocklusionsfasen).

Ny!!: Sanskrit och Klusil · Se mer »

Konditionalis

Konditionalis är ett modus hos verben i vissa språk, till exempel franska.

Ny!!: Sanskrit och Konditionalis · Se mer »

Konjugation

Konjugationer är ett sätt att dela in ett språks verb för att få överblick över verbböjningssystemet.

Ny!!: Sanskrit och Konjugation · Se mer »

Konjunktiv

Konjunktiv är ett grammatiskt modus.

Ny!!: Sanskrit och Konjunktiv · Se mer »

Konsonant

En konsonant, eller ett konsonantljud, är ett språkljud som bildas genom en markant förträngning eller total avspärrning av svalget och munhålan.

Ny!!: Sanskrit och Konsonant · Se mer »

Labial konsonant

Labiala konsonanter är samlingsnamnet för de konsonanter som artikuleras vid läpparna.

Ny!!: Sanskrit och Labial konsonant · Se mer »

Liturgiskt språk

Ett liturgiskt språk är ett språk som används i liturgi, det vill säga för religiösa ceremonier.

Ny!!: Sanskrit och Liturgiskt språk · Se mer »

Ljudlag

Ljudlag är en beskrivning av en regelbunden ljudförändring i ett visst språk under en viss tidsperiod.

Ny!!: Sanskrit och Ljudlag · Se mer »

Lokativ

Lokativ är ett kasus som i sig uttrycker läge eller som förekommer tillsammans med lägesprepositioner.

Ny!!: Sanskrit och Lokativ · Se mer »

Lyrik

Dikt av Sapfo. Äldre lyrik (diktsamlingar) reas ut på ett antikvariat. Lyrik är, tillsammans med epik och dramatik, en av skönlitteraturens tre klassiska huvudgenrer.

Ny!!: Sanskrit och Lyrik · Se mer »

Mahayana

Mahāyāna (sanskrit för "stor vagn") är en av två (eller tre, om vajrayana räknas som separat) huvudsakliga inriktningar av buddhismen med dess tillhörande utövningsformer och filosofiska koncept.

Ny!!: Sanskrit och Mahayana · Se mer »

Medelindoariska språk

Medelindoariska språk är en grupp inom de indoariska språkgrenen av den indoiranska språken.

Ny!!: Sanskrit och Medelindoariska språk · Se mer »

Modus

Modus (pl. modi eller modus), av latinets modus, m, 'mått', 'sätt', är inom språkvetenskap en böjningskategori hos verb som uttrycker modalitet.

Ny!!: Sanskrit och Modus · Se mer »

Nasal konsonant

Nasaler är samlingsnamnet på konsonanter som produceras genom att vägen till näshålan öppnas.

Ny!!: Sanskrit och Nasal konsonant · Se mer »

Nomen

Nomen (från latin nomen, ”namn”; plural: nomina eller nomenSvenska Akademiens ordbok, artikeln ”Nomen”.) är en term som i grammatisk analys emellanåt används som hyperonym till flera ordklasser med liknande egenskaper.

Ny!!: Sanskrit och Nomen · Se mer »

Nominativ

Nominativ är det kasus som anger subjektet i en sats.

Ny!!: Sanskrit och Nominativ · Se mer »

Numerus

Numerus (ung. antalsform) är en grammatisk böjningskategori.

Ny!!: Sanskrit och Numerus · Se mer »

Optativ

Optativ (ytterst av latin opto 'önska (sig)', 'begära') är ett modus, som förekommer i vissa språks verbböjning.

Ny!!: Sanskrit och Optativ · Se mer »

Ordaccent

Ordaccent (eller bara accent) även tonaccent och musikalisk accent, bestämmer betoningsmönstret inom ett ord, dvs.

Ny!!: Sanskrit och Ordaccent · Se mer »

Ordbildning

Ordbildning, eller derivation, är läran om hur självständiga ord, s.k. lexem, är morfologiskt relaterade till varandra.

Ny!!: Sanskrit och Ordbildning · Se mer »

Palatal konsonant

En palatal fon uttalas genom att tungan trycks mot gommen.

Ny!!: Sanskrit och Palatal konsonant · Se mer »

Pali

Pali är den mest kända varianten av medelindiskan (prakrit) och buddhismens äldsta källspråk.

Ny!!: Sanskrit och Pali · Se mer »

Panini (vetenskapsman)

Pāṇini (sanskrit पाणिनि) var upphovsmannen till Aṣṭādhyāyī (अष्टाध्यायी), en klassisk grammatik för sanskrit, sannolikt från 500-talet f.Kr..

Ny!!: Sanskrit och Panini (vetenskapsman) · Se mer »

Particip

Particip (latin participium, från particeps, 'deltagande') betecknar ord som bildats av verb men som böjs och används som adjektiv.

Ny!!: Sanskrit och Particip · Se mer »

Passivum

Passivum (passiv diates, passiv form) är en morfologisk diates (ibland kallat verbgenus), det vill säga en böjningsform hos verb som markerar subjektets roll i satsen.

Ny!!: Sanskrit och Passivum · Se mer »

Perfekt

Perfekt är en verbkonstruktion i många av världens språk.

Ny!!: Sanskrit och Perfekt · Se mer »

Pluralis

Pluralis eller plural (flertal) är ett numerus som betecknar flertal.

Ny!!: Sanskrit och Pluralis · Se mer »

Pluskvamperfekt

Pluskvamperfekt (lat. plusquam perfectum) är en tempusform som visar att en händelse ägde rum före en annan händelse i det förflutna.

Ny!!: Sanskrit och Pluskvamperfekt · Se mer »

Poesi

kinesiska poemet ''Quatrain på himmelsberget'', av Gaozong-kejsaren (songdynastin). Poesi är konsten att skriva poem.

Ny!!: Sanskrit och Poesi · Se mer »

Prakrit

Med prakrit i egentlig mening avses de prakritdialekter, som används i de klassiska indiska dramerna.

Ny!!: Sanskrit och Prakrit · Se mer »

Presens

Presens är det tempus som vanligtvis uttrycker vad som händer just nu.

Ny!!: Sanskrit och Presens · Se mer »

Pronomen

Pronomen (från latin pro nomen, ”i stället för namn”; plural: pronomina) är en mångsidig ordklass som trots att den i de flesta språk bara innehåller ett fåtal ord är mycket betydelsefull.

Ny!!: Sanskrit och Pronomen · Se mer »

Retroflex konsonant

En retroflex (även supradental eller postalveolarNationalencyklopedin,, 4 mars 2009, uppslagsord: supradental) är en konsonant som uttalas genom att tungan dras bakåt och tungspetsen trycks mot gommen.

Ny!!: Sanskrit och Retroflex konsonant · Se mer »

Sandhi

Sandhi (från sanskrit: संधि, saṃdhi) är inom lingvistiken ett begrepp för flera olika slags uttalsförändringar som kan uppstå i skarven mellan ord eller morfem.

Ny!!: Sanskrit och Sandhi · Se mer »

Sibilant

Sibilant (av lat. sibilo ’väsa, vissla’), är en frikativa med särskilt ”skarp”, visselliknande klang.

Ny!!: Sanskrit och Sibilant · Se mer »

Singularis

Singularis (ental) är ett numerus som betecknar ental.

Ny!!: Sanskrit och Singularis · Se mer »

Slaviska språk

De slaviska språken tillhör satemspråken, en av två huvudgrenar inom den indoeuropeiska språkfamiljen.

Ny!!: Sanskrit och Slaviska språk · Se mer »

Språk i Indien

Indiskt skriftspråk i form av gatureklamen i VaranasiKarta över indiska subkontinenten med modersmål markerade. Språk i Indien finns i ett stort antal, från flera olika språkfamiljer.

Ny!!: Sanskrit och Språk i Indien · Se mer »

Suffix

Suffix (även postfix eller ändelse) är en betydelsebärande orddel (morfem) som placeras efter rotmorfemet, (eller i sammansatta ord rotmorfemen), men som i sig själv inte kan utgöra ett självständigt ord.

Ny!!: Sanskrit och Suffix · Se mer »

Svenska

Svenska är ett östnordiskt språk som talas av drygt tio miljoner personer främst i Sverige där språket har en dominant ställning som huvudspråk, men även som det ena nationalspråket i Finland och som enda officiella språk på Åland.

Ny!!: Sanskrit och Svenska · Se mer »

Sydasien

Sydasien enligt en vanlig definition. Sydasien enligt annan vanlig definition. Sydasien är den centrala södra delen av Asien.

Ny!!: Sanskrit och Sydasien · Se mer »

Syntax

Syntax (av grekiska σύνταξις, "sammanställning", av σύν, "samman", och τάξις, "ordning", "sekvens") eller satslära betyder inom språkvetenskapen beskrivningar i form av regler för hur man i ett språk sätter samman enskilda enheter (ord, lexem) till komplexa strukturer: fraser, satser och meningar.

Ny!!: Sanskrit och Syntax · Se mer »

Tempus

Tempus handlar om att beskriva händelser i förhållande till tid. Tempus, tempora eller tidsform (latin för "tid") är ett lingvistiskt begrepp för att beskriva tidsförhållandet mellan en händelse och den språkliga informationen om den.

Ny!!: Sanskrit och Tempus · Se mer »

Tipitaka

Hela palikanonen på thailändska. Palikanonen är den mest kompletta tripitakan som finns bevarad Tipitaka, (pali, på sanskrit: tripiṭaka) "tre korgar" var det mest vanliga sättet inom den tidiga buddhismen att organisera buddhismens läror på.

Ny!!: Sanskrit och Tipitaka · Se mer »

Urindoeuropeiska

Urindoeuropeiska, protoindoeuropeiska (PIE) eller det indoeuropeiska urspråket kallas det urspråk som med varierande grad av säkerhet kan rekonstrueras utifrån lagar om fonetiska förändringar bland de indoeuropeiska språken.

Ny!!: Sanskrit och Urindoeuropeiska · Se mer »

Urspråk

noderna. Ett urspråk eller protospråk är inom stamträdsteorin i historisk lingvistik det gemensamma urspråket för en språkfamilj.

Ny!!: Sanskrit och Urspråk · Se mer »

Uttarakhand

Uttarakhand (sanskrit "det nordliga landet", 2000-2006 Uttaranchal) är en delstat i norra Indien, bildad 2000 efter oroligheter på grund av protester mot styret i dåvarande Uttar Pradesh.

Ny!!: Sanskrit och Uttarakhand · Se mer »

Vak

Vak (sanskrit, "språk"), var hos fornindierna namngivningens (och språkets) gudinna.

Ny!!: Sanskrit och Vak · Se mer »

Veda

Veda (sanskrit वेद "vetande") är hinduismens äldsta "boksamling".

Ny!!: Sanskrit och Veda · Se mer »

Velar konsonant

En velar fon uttalas genom att tungryggen trycks mot den mjuka gommen.

Ny!!: Sanskrit och Velar konsonant · Se mer »

Vokal

IPA-systemet. En vokal är ett språkljud som bildas utan förträngning eller avspärrning i de delar av talapparaten som är ovanför glottis.

Ny!!: Sanskrit och Vokal · Se mer »

Vokativ

Vokativ är ett kasus som bland annat används i en del av de slaviska språken.

Ny!!: Sanskrit och Vokativ · Se mer »

Omdirigerar här:

Fornindiska, Vedaspråket.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »