Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Satslogik

Index Satslogik

Satslogiken är ett formellt logiskt system med väldefinierad syntax, avsett att symboliskt hantera språkliga satser, vilka uttrycker påståenden, och från dessa med giltiga slutledningar, dra slutsatser.

35 relationer: Bertrand Russell, Boolesk algebra, Deduktionsteoremet, Disjunktion, Ekvivalens (logik), Elementarsats, Emil L. Post, Flervärd logik, Formellt system, Fullständighet (logik), Georg Henrik von Wright, George Boole, Gottlob Frege, Härledning, Kausalitet, Klausul (logik), Konjunktion (logik), Konsistens (filosofi), Logik, Logisk operator, Materiell implikation, Modallogik, Modus tollens, Negation, Predikatlogik, Premiss, Reductio ad absurdum-regeln, Semantik, Slutledning, Slutledningsregel, Slutsats, Syntax, Tautolog implikation, Tautologi (logik), Teorem (logik).

Bertrand Russell

Bertrand Arthur William Russell, från 1931 3:e earl Russell, född 18 maj 1872 i Trellech, Monmouthshire, Wales, död 2 februari 1970 i Penrhyndeudraeth, Gwynedd, Wales, var en brittisk filosof, logiker, matematiker, historiker och pacifist.

Ny!!: Satslogik och Bertrand Russell · Se mer »

Boolesk algebra

Boolesk algebra är ursprungligen en överföring av satslogiken till kalkyl, som introducerades av George Boole år 1854.

Ny!!: Satslogik och Boolesk algebra · Se mer »

Deduktionsteoremet

Deduktionsteoremet är ett metateorem inom satslogiken, vilket även kallas CP-regeln, Conditional Proof.

Ny!!: Satslogik och Deduktionsteoremet · Se mer »

Disjunktion

Disjunktion, som i satslogiken är liktydigt med inklusiv disjunktion, är en logisk operator.

Ny!!: Satslogik och Disjunktion · Se mer »

Ekvivalens (logik)

Materiell ekvivalens och logisk ekvivalens är grundläggande ekvivalensrelationer i den klassiska logiken.

Ny!!: Satslogik och Ekvivalens (logik) · Se mer »

Elementarsats

Elementarsats filosofisk term introducerad av Ludwig Wittgenstein i Tractatus logico-philosophicus.

Ny!!: Satslogik och Elementarsats · Se mer »

Emil L. Post

Emil L. Post. Emil L. Post, född den 11 februari 1897 i den polska staden Augustów i det ryska kejsardömet, död den 21 april 1954 i USA, var en amerikansk logiker och matematiker.

Ny!!: Satslogik och Emil L. Post · Se mer »

Flervärd logik

Flervärd logik är en term inom logiken som avser logiska system som hanterar fler sanningsvärden än sann (T) och falsk (F).

Ny!!: Satslogik och Flervärd logik · Se mer »

Formellt system

Ett formellt system, även kallat axiomatiskt system, är ursprungligen en symbolisk representation av en matematisk teori.

Ny!!: Satslogik och Formellt system · Se mer »

Fullständighet (logik)

Ett axiomatiskt uppbyggt system eller ett formellt system är fullständigt, om allt det, som man önskar skall vara ett teorem i systemet också är ett teorem.

Ny!!: Satslogik och Fullständighet (logik) · Se mer »

Georg Henrik von Wright

Georg Henrik von Wright ca. 1960. Georg Henrik von Wright, född 14 juni 1916 i Helsingfors, död 16 juni 2003 i Helsingfors, var en finlandssvensk filosof, professor vid Helsingfors universitet 1946–1961, i Cambridge 1948–1951 och ledamot av Finlands akademi 1961–1986.

Ny!!: Satslogik och Georg Henrik von Wright · Se mer »

George Boole

George Boole, född 2 november 1815, död 8 december 1864, var en brittisk matematiker och filosof.

Ny!!: Satslogik och George Boole · Se mer »

Gottlob Frege

Gottlob Frege. Friedrich Ludwig Gottlob Frege, född 8 november 1848 i Wismar, död 26 juli 1925 i Bad Kleinen, var en tysk matematiker, logiker och filosof.

Ny!!: Satslogik och Gottlob Frege · Se mer »

Härledning

En härledning är generellt en serie logiska steg, vilka med utgångspunkt från ett antal premisser och slutledningsregler leder fram till en slutsats.

Ny!!: Satslogik och Härledning · Se mer »

Kausalitet

Kausalitet, eller orsakssamband, innebär en form av nödvändighet i relationen mellan empiriska fenomen (ting eller händelser).

Ny!!: Satslogik och Kausalitet · Se mer »

Klausul (logik)

Klausuler är i satslogiken ett sätt att i steg och med endast behovet av operatorerna "¬ (icke)" och "\lor (eller)" kunna bilda nya premisser från givna satser.

Ny!!: Satslogik och Klausul (logik) · Se mer »

Konjunktion (logik)

Inom logik och matematik är konjunktion ett konnektiv, som betecknas med symbolen \land eller symbolen \cdot, och utläses som "och".

Ny!!: Satslogik och Konjunktion (logik) · Se mer »

Konsistens (filosofi)

Konsistens (av latinets consistere, "bestå", "hålla") är ett ursprungligen semantiskt begrepp inom logiken.

Ny!!: Satslogik och Konsistens (filosofi) · Se mer »

Logik

Logik är i bred bemärkelse läran om vad som gör ett resonemang eller en argumentation giltiga.

Ny!!: Satslogik och Logik · Se mer »

Logisk operator

En logisk operator är ett konnektiv inom satslogiken, vilket används för att sammanfoga två eller flera satser.

Ny!!: Satslogik och Logisk operator · Se mer »

Materiell implikation

Materiell implikation är ett konnektiv inom satslogiken, som oftast betecknas med symbolen →. Med p och q symboliserande påståenden, skall satsen p → q utläsas som: om p, så q. Den skall tolkas som sann, utom då den första satsen är sann och den andra falsk.

Ny!!: Satslogik och Materiell implikation · Se mer »

Modallogik

Modallogik är en utvidgning av den klassiska logiken där man studerar påståenden som innehåller modaliteter, till exempel påståenden där begrepp som möjlighet och nödvändighet ingår.

Ny!!: Satslogik och Modallogik · Se mer »

Modus tollens

Modus tollens (latin: metod för förnekande) är en förkortad form av modus tollendo tollens, som är en slutledningsregel inom logiken.

Ny!!: Satslogik och Modus tollens · Se mer »

Negation

Negation är i logiken ett förnekande av en sats på ett sådant sätt att, om satsen A är sann, så är icke-A falsk och om A är falsk, så är icke-A sann.

Ny!!: Satslogik och Negation · Se mer »

Predikatlogik

Predikatlogik är en del av den matematiska logiken.

Ny!!: Satslogik och Predikatlogik · Se mer »

Premiss

Premisser är antaganden, som utgör förutsättningar i en härledning.

Ny!!: Satslogik och Premiss · Se mer »

Reductio ad absurdum-regeln

Reductio ad absurdum-regeln, är namnet på en slutledningsregel, RAA-regeln, inom logiken, som bland annat används vid indirekt bevisföring.

Ny!!: Satslogik och Reductio ad absurdum-regeln · Se mer »

Semantik

Semantik (av grekiska sema, "tecken") avser det vetenskapliga studiet av språklig betydelse eller studiet av teckensystems innebörd och tolkning.

Ny!!: Satslogik och Semantik · Se mer »

Slutledning

En slutledning är en process, vid vilken man från ett antal premisser och i kraft av en slutledningsregel framställer en slutsats.

Ny!!: Satslogik och Slutledning · Se mer »

Slutledningsregel

Slutledningsregler, ibland även kallade härledningsregler, är de grundläggande argumentationssteg som utförs i en härledning.

Ny!!: Satslogik och Slutledningsregel · Se mer »

Slutsats

En slutsats eller konklusion (av latinets con- "med", claudo, "stänga") är det sista steget i en härledning.

Ny!!: Satslogik och Slutsats · Se mer »

Syntax

Syntax (av grekiska σύνταξις, "sammanställning", av σύν, "samman", och τάξις, "ordning", "sekvens") eller satslära betyder inom språkvetenskapen beskrivningar i form av regler för hur man i ett språk sätter samman enskilda enheter (ord, lexem) till komplexa strukturer: fraser, satser och meningar.

Ny!!: Satslogik och Syntax · Se mer »

Tautolog implikation

Tautolog implikation är inom logiken en tautologi, där huvudoperationen är en materiell implikation.

Ny!!: Satslogik och Tautolog implikation · Se mer »

Tautologi (logik)

Tautologi är en benämning på en sats inom satslogiken, som är sann för varje tillordning av sanningsvärden till dess satssymboler.

Ny!!: Satslogik och Tautologi (logik) · Se mer »

Teorem (logik)

En formel A, är ett teorem i ett formellt system om det finns ett bevis i systemet vars sista formel är A. Ett bevis för formeln finns, om den kan härledas enbart från systemets axiom med hjälp av systemets slutledningsregler.

Ny!!: Satslogik och Teorem (logik) · Se mer »

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »